Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1530- Bucurel58 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare, din partida 1468 – Gainari si partida 1469 – Morda Fofelzii59 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARAREA privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare, din partida 1510 – Valea Lunga – LOT 157 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea repartizarii unui volum de masa lemnoasa catre unitatile scolare de pe raza comunei Nocrich – Scoala Primara Fofeldea si Scoala Primara Tichindeal56 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1529 – Fata Lazului55 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, a imobilului situat in com. Nocrich, loc. Nocrich, nr. 97, jud. Sibiu, inscris in CF 100972, top 158/1, 159, precum si aprobarea raportului de evaluare a acestui imobil54 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei comunei Nocrich, judetul Sibiu53 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTAREREprivind completarea art. 1 din HCL nr. 26/2019 privind implementarea proiectului „Schimbare invelitoare si instalatii de incalzire la caminul cultural com. Nocrich, sat Nocrich, jud. Sibiu” si modificarea art. 5 din HCL nr. 26/2019 privind implementarea proiectului „Schimbare invelitoare si instalatii de incalzire la caminul cultural com. Nocrich, sat Nocrich, jud. Sibiu”52 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta51 / 2019201928.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1521 – Dosu Manastirii50 / 2019201931.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, a imobilului situat in com. Nocrich, loc. Hosman, nr. 330, jud. Sibiu, inscris in CF 101510, top 293, 294, precum si aprobarea raportului de evaluare a acestui imobil49 / 2019201931.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Nocrich , judetul Sibiu pentru anul 201948 / 2019201931.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serciilor Sociale acordate la nivelul comunei Nocrich, judetul Sibiu 47 / 2019201931.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.III si IV al anului 2019 si estimari pentru anii 2020 - 202246 / 2019201931.07.2019
Descarca
...X
HOTARAREprivind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie cu nr. 245 din data de 27.06.2017 in valoare de 2.367.282,57 lei eliberata de FNGCIMM-SA-IFN în vederea garantarii catre A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finantarea proiectului integrat Extinderea re?elei de alimentare cu apa ?i a sistemului de canalizare în localitatea Fofeldea ?i Tichindeal, Comuna Nocrich” .-masura 7.2 pâna la data de 13.10.2020 45 / 2019201915.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind rectificare bugetului local pe anul 201944 / 2019201915.07.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta43 / 2019201927.06.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicarea a dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte personale42 / 2019201927.06.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii imobilelor situate in comuna Nocrich, sat Hosman,inscrise in C.F. 106974 nr. top 106974, in suprafata totala de 500 mp si C.F. 106975 nr. top 106975 in suprafata totala de 500 mp 41 / 2019201927.06.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind rectificare bugetului local pe anul 201940 / 2019201927.06.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1510 – VALEA LUNGA39 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1508 - FOFELDEA38 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare din partida 1409 – PARAUL POIENITA37 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicate in anul 2020 cu rata inflatiei aferenta anului 2018 36 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta35 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1500 – Bucurel si partida 1501 - Ghijasa34 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare, din partida 1482 – Dosu Colun, partida 1468 – Gainari si partida 1469 – Morda Fofelzii33 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Nocrich, judetul Sibiu pentru anul scolar 2019 - 202032 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea listelor cuprinzand solicitantii locuintelor sociale contruite prin programul-pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”31 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind modificarea HCL nr. 25/2013 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta “cazuri sociale”, comuna Nocrich, judetul Sibiu30 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
Page 1 of 11 (322 items)Prev123456791011Next