Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 44 26.06.2019PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC A ORASULUI AGNITA INSUSIT PRIN HCL NR.30/2001 SI APROBAT PRIN ANEXA NR,4 LA HG NR.978/2002
2019 43 26.06.2019PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A IMOBILULUI, CONSTRUCTIE SI TEREN AFERENT IN COTA DE 263/1566 APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI AGNITA SITUAT IN AGNITA, STR.1 DECEMBRIE NR.27
2019 42 26.06.2019PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A IMOBILUL SAIVAN ANIMALE SITUAT IN EXTRAVILANUL AGNITA, IN LOCUL NUMIT VALEA STRICATII, DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI
2019 41 26.06.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII MANIFESTARILOR ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA
2019 40 26.06.2019PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO SIBIU", PRECUM SI APROBAREA STATUTULUI ACTUALIZAT AL ASOCIATIEI
2019 39 26.06.2019PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A UNOR BUNURI IMOBILE - TERENURI PROPRIETATEA PRIVATA A ORASULUI AGNITA SITUATE IN INTRAVILANUL ORASULUI AGNITA, STR.GRADINILOR
2019 38 26.06.2019PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, SPORTIVA, MUNCA SI PROTECTE SOCIALA
2019 37 26.06.2019PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.3/32/2016 REFERITOARE LA CONSTITUTIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
2019 36 26.06.2019PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER
2019 35 26.06.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 34 28.05.2019PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE FINANTAREA NERAMBURSABILA AL ACTIVITAILOR NON PROFIT, DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA PE ANUL 2019, IN CONDITIILE LEGII 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
2019 33 28.05.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUIGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.03.2019 PE CELE DOUA SECTIUNI, RESPECTIV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2019 32 28.05.2019PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SCHIAU ALIN CIPRIAN
2019 31 28.05.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 30 22.04.2019PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA 31.12.2018 CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2019
2019 29 22.04.2019PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PENTRU ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020 - 2022
2019 28 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019
2019 27 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII, AGENDA CULTURALA SI BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CASEI DE CULTURA "ILARION COCISIU" AGNITA PE ANUL 2019
2019 26 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PRECUM SI A BUGETULUI UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA PENTRU ANUL 2019
2019 25 22.04.2019PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI ORASENESC AGNITA PE ANUL 2019
2019 24 22.04.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTARA "ECO" SIBIU SA VOTEZE PENTRU APROBAREA MAJORARII DE TARIF SOLICITATA DE OPERATORUL DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI SC TRACON SRL
2019 23 22.04.2019PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "PROMOVAREA TURISTICA RESPONSABILA PE VALEA HARTIBACIULUI"
2019 22 22.04.2019PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
2019 21 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN ORASUL AGNITA PENTRU ANUL SCOLAR 2019 - 2020
2019 20 22.04.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 12 27.02.2019PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII ORASUL AGNITA JUDETUL SIBIU"
2019 11 27.02.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.12.2018 PE CELE DOUA SECTIUNI, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE SI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
2019 10 27.02.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDNTA
2019 13 22.02.2019PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019 PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIILE BENEFICIARE A VENITULUI MINIM GARANTAT
2019 9 22.01.2019PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2019 SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE LA UAT ORASULUI AGNITA
2019 8 22.01.2019PRIVIND NUMIREA DOAMNEI BARBU ALEXANDRA MARIA CA MEDIC DIRECTOR PE PERIOADA DETERMINATA LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA
2019 7 22.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 6 17.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN A.G.A. A A.D.I. ECO VALEA HARTIBACIULUI AGNITA SA VOTEZE PENTRU APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONA NR.2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE
2019 5 17.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUIN AGNITA IN A.G.A. A A.D.I. ECO VALEA HARTIBACIULUI AGNITA, SA VOTEZE PENTRU APROBAREA TARIFELOR DISTINCTE AOLICATE LA BENEFICIARII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE INCEPAND CU 01,01.2019
2019 4 17.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 3 07.01.2019PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
2019 2 07.01.2019PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA 31.12.2018 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE IN ANUL 2019
2019 1 07.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 86 17.12.2018PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ASIGURAREA DE SPATII DE CIRCULATIE SI UTILITATI PENTRU PERIMETRUL DESTINAT CONSTRUCTIEI DE LOCUINTE ANL PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII
2018 85 17.12.2018PRIVIND ACORDARE UNUI MANDAT SPECIAL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA DE A VOTA "IMPOTRIVA" MODIFICARII - CONFORM AVIZELOR ANRSC, A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGEARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA FORMULEI DE AJUSTARE TARIFARA, RESPECTIV MODIFICAREA NIVELULUI TARIFULUI UNIC AJUSTAT, IN A.G.A. A A.D.I. APA TARNAVEI MARI
2018 84 17.12.2018PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI IN SATUL RUJA NR.194 - 274 ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"
2018 83 17.12.2018PRIVIND CRITERIILE SI METODOLOGIA DE INCADRARE A CLADIRILOR SI TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, IN CATEGORIA TERENURILOR SI CLADIRILOR NEINGRIJITE, IN VEDEREA MAJORARII IMPOZITULUI PENTRU ACESTE IMOBILE
2018 82 17.12.2018PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2019
2018 81 17.12.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2018
2018 80 17.12.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 79 28.11.2018PRIVIND ACCEPTAREA SPONSORIZARII IN SUMA DE 10000 EURO DE LA HARTING RO AUTOMOTIVE SRL SI APROBAREA MODELULUI CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE
2018 78 28.11.2018PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI AGNITA, DOMNULUI MOISE MHAI VETERAN DE RAZBOI
2018 77 28.11.2018PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE AFLATE IN STARE DE INSOLVABILITATE
2018 76 28.11.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.1 DECEMBRIE NR,52 AP.1 IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 75 28.11.2018PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO" SIBIU, SA VOTEZE "PENTRU" APROBAREA "REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JDUETUL SIBIU"
12345