Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2022 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
2202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
1202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE ANUL 2023, PENTRU UTILIZATORII CASNICI SI NON CASNICI LA UAT ORASUL AGNITA
153202228.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023
152202228.12.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR CARE VA REZULTA LA DATA DE 31.12.2022 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE IN ANUL 2023
151202228.12.2022
Descarca
...X
DE VALIDARE A DISPOZITIEI PRIMARULUI ORASULUI AGNITA NR.377/14.12.2022 SI A DISPOZITIEI PRIMARULUI ORASULUI AGNITA NR.381/20.12.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA PE ANUL 2022 CONFORM ART.82, ALIN. (1) DIN LEGEA 273/2006 A FINANTELOR PUBLICE LOCALE
150202228.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
149202228.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre orasul Agnita si Asociatia Monumentum in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Semne cusute pentru Ii însemnate. renașterea iei cu altiță de pe valea Hârtibaciului » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
148202219.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre orasul Agnita si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Traditii si obiceiuri unice in inima Romaniei » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
147202219.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre orasul Agnita si Asociatia profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC SUD CENTRU și in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Agnita trecut, prezent si viitor » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
146202219.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ,,CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI,, SI A ACORDULUI DE PARTENERIAT CU ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA SI SERVICII SOCIALE SIBIU, IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/I1.1
145202219.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR, A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, A DEVIZULUI GENERAL, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,,INVESTIȚII COMPLEMENTARE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU”
144202219.12.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ACTUALIZAT DIN DATA DE ........... PENTRU PROIECTELE ,,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SIBIU,, SI ,,INVESTITII COMPLEMENTARE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SIBIU,,
143202219.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
142202219.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND PARTICIPAREA ORASULUI AGNITA LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DIN INVESTITIA I.4 ,,IMPLEMENTAREA A 3.000 KM DE TRASEE CICLOTURISTICE LA NIVEL NATIONAL,, FINANTAT DIN PNRR, COMPONENTA 11 - TURISM SI CULTURA
141202207.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
140202207.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND PREDAREA CĂTRE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII CNI S.A. ÎN CALITATE DE STRUCTURĂ DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR INCLUSE ÎN PNRR COMPONENTA C15 EDUCAȚIE INVESTITIA 1 CONSTRUIREA ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE, A AMPLASAMENTULUI IMOBIL TEREN PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ, ORAŞUL AGNITA, JUDEŢUL SIBIU”
139202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI CADASTRALE DE PRIMĂ ÎNSCRIERE A IMOBILULUI TEREN, SITUAT IN ORASUL AGNITA , ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16757 MP , TEREN INSCRIS IN REGISTRUL CADASTRAL AL POSESORILOR, REPREZENTAND PARCELELE CC 663/2 , CC 665/1,CC 665/2,CC 665/3,CC 665/4
138202225.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII PREVĂZUT ÎN ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.19/2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO- SOCIALĂ
137202225.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 3.500.000 LEI, IN VEDEREA ASIGURĂRII COFINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL CARE BENEFICIAZĂ DE FINANȚARE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE
136202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA CONTURILOR DE EXECUTIE LA 30.09.2022 PENTRU BUGETUL LOCAL SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
135202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE DECLARATE IN STARE DE INSOLVABILITATE
134202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2022
133202225.11.2022 ...X
PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI ,,HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS,, , COD SMYS 130963, FINANTAT DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI DE LA BUGETUL DE STAT, IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETIVITATE 2014-2020, AXA PRIORITARA 2 - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI (TIC) PENTRU O ECONOMIE DIGITALA COMPETITIVA
132202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL ORASULUI AGNITA
131202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM, PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) ÎN SCOPUL „SCHIMBĂRII FUNCȚIUNII ZONEI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI MAGAZIN LIDL” PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A SC ROMBOX SA, SITUAT ÎN STR. 1 DECEMBRIE, ORAȘUL AGNITA, JUDEȚUL SIBIU, ÎNSCRIS ÎN CF 108473 AGNITA
130202225.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
DE MODIFICARE SI COMPLETARE A ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,APA TARNAVEI MARI,, MEDIAS, PRECUM ȘI ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE A VOTA ,,PENTRU,, APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI AL STATUTULUI ASOCIATIEI - ACTUALIZATE
129202225.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN ARIA DELEGATA OPERATORULUI SC APA TARNAVEI MARI SA PENTRU PERIOADA 2022 - 2028
128202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE PROVENITA DIN FONDUL FORESTIER AFLAT IN PROPRIETATEA ORASULUI AGNITA
127202225.11.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
126202225.11.2022
Descarca
...X
Page 1 of 24 (699 items)Prev1234567222324Next