Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 63 28.08.2019PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI AGNITA
2019 62 28.08.2019PRIVIND ANGAJAREA UNUI AVOCAT PENTRU REPREZENTAREA ORASULUI AGNITA IN INSTANTA
2019 61 28.08.2019PRIVIND LOCALIZAREA TARGULUI SI STABILIREA SPECIFICULUI ACESTUIA
2019 60 28.08.2019PRIVIND LOCALIZAREA PIETEI SI STABILIREA SPECIFICULUI ACESTEIA
2019 59 28.08.2019PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE
2019 58 28.08.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 57 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RUJA SI COVES DIN ORASUL AGNITA, JUDET SIBIU"
2019 56 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA AVRAM IANCU NR.129 - 141, ORAS AGNITA"
2019 55 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA CRISAN, ORAS AGNITA"
2019 54 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA GRADINILOR, ORAS AGNITA"
2019 53 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA SMARDAN, ORAS AGNITA"
2019 52 31.07.2019PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA MUNCITORILOR, ORAS AGNITA"
2019 51 31.07.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 30.06.2019 PE CELE DOUA SECTIUNI, RESPECTIV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2019 50 31.07.2019PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA RUJA NR.101 IN VEDEREA INCHIRIERII
2019 49 31.07.2019PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR.PIATA REPUBLICII NR.16 IN VEDEREA INCHIRIERII
2019 48 31.07.2019PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR.SPITALULUI NR.14 AP.2 IN VEDEREA INCHIRIERII
2019 47 31.07.2019PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR.SPITALULUI NR.29 ET.2 AP.8 IN VEDEREA INCHIRIERII
2019 46 31.07.2019PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA STATUTUL SI ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO VALEA HARTIBACIULUI"
2019 45 31.07.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 44 26.06.2019PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC A ORASULUI AGNITA INSUSIT PRIN HCL NR.30/2001 SI APROBAT PRIN ANEXA NR,4 LA HG NR.978/2002
2019 43 26.06.2019PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A IMOBILULUI, CONSTRUCTIE SI TEREN AFERENT IN COTA DE 263/1566 APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI AGNITA SITUAT IN AGNITA, STR.1 DECEMBRIE NR.27
2019 42 26.06.2019PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A IMOBILUL SAIVAN ANIMALE SITUAT IN EXTRAVILANUL AGNITA, IN LOCUL NUMIT VALEA STRICATII, DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI
2019 41 26.06.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII MANIFESTARILOR ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA
2019 40 26.06.2019PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO SIBIU", PRECUM SI APROBAREA STATUTULUI ACTUALIZAT AL ASOCIATIEI
2019 39 26.06.2019PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A UNOR BUNURI IMOBILE - TERENURI PROPRIETATEA PRIVATA A ORASULUI AGNITA SITUATE IN INTRAVILANUL ORASULUI AGNITA, STR.GRADINILOR
2019 38 26.06.2019PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, SPORTIVA, MUNCA SI PROTECTE SOCIALA
2019 37 26.06.2019PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.3/32/2016 REFERITOARE LA CONSTITUTIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
2019 36 26.06.2019PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER
2019 35 26.06.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 34 28.05.2019PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE FINANTAREA NERAMBURSABILA AL ACTIVITAILOR NON PROFIT, DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA PE ANUL 2019, IN CONDITIILE LEGII 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
2019 33 28.05.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUIGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.03.2019 PE CELE DOUA SECTIUNI, RESPECTIV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2019 32 28.05.2019PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SCHIAU ALIN CIPRIAN
2019 31 28.05.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 30 22.04.2019PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA 31.12.2018 CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2019
2019 29 22.04.2019PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PENTRU ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020 - 2022
2019 28 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019
2019 27 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII, AGENDA CULTURALA SI BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CASEI DE CULTURA "ILARION COCISIU" AGNITA PE ANUL 2019
2019 26 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PRECUM SI A BUGETULUI UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA PENTRU ANUL 2019
2019 25 22.04.2019PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI ORASENESC AGNITA PE ANUL 2019
2019 24 22.04.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTARA "ECO" SIBIU SA VOTEZE PENTRU APROBAREA MAJORARII DE TARIF SOLICITATA DE OPERATORUL DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI SC TRACON SRL
2019 23 22.04.2019PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "PROMOVAREA TURISTICA RESPONSABILA PE VALEA HARTIBACIULUI"
2019 22 22.04.2019PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
2019 21 22.04.2019PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN ORASUL AGNITA PENTRU ANUL SCOLAR 2019 - 2020
2019 20 22.04.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 12 27.02.2019PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII ORASUL AGNITA JUDETUL SIBIU"
2019 11 27.02.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.12.2018 PE CELE DOUA SECTIUNI, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE SI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
2019 10 27.02.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDNTA
2019 13 22.02.2019PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019 PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIILE BENEFICIARE A VENITULUI MINIM GARANTAT
2019 9 22.01.2019PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2019 SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE LA UAT ORASULUI AGNITA
2019 8 22.01.2019PRIVIND NUMIREA DOAMNEI BARBU ALEXANDRA MARIA CA MEDIC DIRECTOR PE PERIOADA DETERMINATA LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA
12345