Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PRORPII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL III SI IV AL ANULUI 2022
107202228.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND DEZLIPIREA IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 564 MP SITUAT IN ORASUL AGNITA, STRADA AVRAM IANCU NR.6, INSCRIS IN CF NR. 105537 AGNITA SI APROBAREA PARTAJULUI VOLUNTAR
106202228.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 3 - NOMENCLATORUL STRADAL - APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.78/2017
105202228.09.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENILOR, CULTE SI PROBLEME ALE MINORITATILOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
104202228.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
103202228.09.2022
Descarca
...X
DE MODIFICARE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.75/30.05.2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL ,,RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU,, IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
102202214.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
101202214.09.2022
Descarca
...X
DE MODIFICARE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.66/17.05.2022 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ,,MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PRIN ACHIZITIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT NEPOLUANTE - AUTOBUZE ELECTRICE,, IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL PNRR/2022/C10 - FONDUL LOCAL AXA I.1 - MOBILITATE URBANA DURABILA, OPERATIUNEA I.1.1. - INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC (ACHIZITIA DE VEHICULE NEPOLUANTE), IN PARTENERIAT CU COMUNA BIRGHIS SI COMUNA IACOBENI, JUDETUL SIBIU
100202205.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
99202205.09.2022
Descarca
...X
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN COMISIILE DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PENTRU CONCURSUL DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN ORASUL AGNITA
98202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI SI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ,,SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RUJA SI COVES - OBIECTIV COVES,, , APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ,,ANGHEL SALIGNY,, , PRECUM SI A SUMEI REPREZENTAND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
97202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2022
96202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.3 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.20/2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PRECUM SI AGENDA CULTURALA LA CASA DE CULTURA ,,ILARION COCISIU,, AGNITA PE ANUL 2022, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
95202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND DESEMNAREA PENTRU ANUL SCOLAR 2022 - 2023 A REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL AGNITA PRECUM SI IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
94202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA IMOBILULUI TEREN SI CONSTRUCTII SITUAT IN ORASUL AGNITA, PIATA REPUBLICII NR.13, INSCRIS IN CF 101220 AGNITA NR TOPOGRAFIC 101220 - C1, ACORDAT IN FAVOAREA PALATUL COPIILOR SIBIU, FILIALA AGNITA
93202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI CURCEAN MARIUS-RADU SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
92202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
91202231.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND PARTICIPAREA ORASULUI AGNITA LA PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC, PROGRAM FINANTAT DIN FONDUL DE MEDIU SI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII ,,EXTINDERE SI EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL IN ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU,,
90202216.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
89202216.08.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
88 / 1202227.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 2022
88 / 2202227.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.3 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.20/2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, BUGETULLUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PRECUM SI AGENDA CULTURALA LA CASA DE CULTURA ILARION COCISIU AGNITA PE ANUL 2022, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
88 / 3202227.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI AGNITA A UNUI IMOBIL TEREN, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI AGNITA, STR. CRISAN, NR.30 - PRELUNGIRE
88 / 4202227.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
88 / 5202227.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII ACORDURILOR DE COLABORARE INTRE GESTIONARII FONDULUI CINEGETIC SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA
88 / 6202227.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND PARTICIPAREA ORASULUI AGNITA LA PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA COMPONENTA C15-EDUCATIE INVESTITIA 1 - ,,CONSTRUIREA, ECHIPAREA SI OPERATIONALIZAREA A 110 CRESE,,, APROBAREA NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTITIEI SI APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL CU TITLUL ,,CONSTRUIRE CRESA MICA PENTRU MAXIM 4 GRUPE/40 DE COPII IN ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU,,
88202222.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN ORASUL AGNITA PENTRU PERIOADA 2022-2027
87202222.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
86202222.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SERVICIUL SOCIAL FURNIZAT IN COMUNITATE ,,CENTRUL COMUNITAR PENTRU PERSOANE VARSTNICE - BUNICII COMUNITATII,,, COD SERVICIU SOCIAL 8899 CZ-PN-V, SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, PRECUM SI DEPUNEREA PROIECTULUI DE SOLICITARE FINANTARII IN CADRUL PROGRAMULUI DE INTERES NATIONAL DERULAT DE MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE CONFORM H.G. NR.435/2022
85202214.07.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
84202214.07.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 22 (651 elem.)Prec1234567202122Următoarea