Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 48 25.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR.PIATA REPUBLICII NR.11 APARTAMENT NR.3, IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 51 24.07.2018PRIVIND MODIFICAREA ART.1 ALIN.4 DIN HCL NR.45 DIN 7.06.2018 REFERITOARE LA STABILIREA TAXELOR PENTRU INCHIRIEREA SPATIULUI NECESAR DESFASURARII ACTIVITATILOR COMERCIALE CU OCAZIA MANFESTARILOR ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA
2018 50 24.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.PIATA REPUBLICII NR.16 IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 49 24.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.PIATA REPUBLICII NR.11 APARTAMENT NR,4, IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 47 24.07.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PE TRIMESTRUL III 2018 SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRELE III SI IV 2018
2018 46 24.07.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 43 29.05.2018PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII MANIFESTARILOR "ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA" SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A MANIFESTARILOR
2018 42 29.05.2018PRIVIND APROBAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA PENTRU ACTIVITATI NON PROFIT DE INTERESE LOCAL, DOMENIILE EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, CULTE RELIGIOASE SI SPORT, FINALIZAREA SESIUNII DE SELETIE NR.I PE ANUL 2018
2018 41 29.05.2018PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.03.2018 PE CELE DOUA SECTIUNI, RESPECTIV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2018 40 29.05.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 39 25.04.2018privind modificarea HCL nr.20/2017, republicata referitoare la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII orasul Agnita, judetul Sibiu
2018 38 25.04.2018de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.126/22.12.2004 privind darea in administrarea Spitalului Orasenesc Agnita, a terenului si cladirii in care acesta isi desfasoara activitatea
2018 37 25.04.2018privind repartizarea spatiului cu destinatie "sediu de partid", situat in orasul Agnita str.1 Decembrie
2018 36 25.04.2018privind vanzarea directa de catre orasul Agnita a cotei de 174/529 din imobilul teren in suprafata totala de 529 ituat in orasul Agnita str.Fabricii nr.4 inscris in CF 103903 Agnita nr.top 558, domeniul privat al orasului
2018 35 25.04.2018privind aprobarea radierii dreptului de administrare inscris asupra imobilului teren si constructie, situat in orasul Agnita str.Avram Iancu nr.6
2018 34 25.04.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 33 13.04.2018PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1602 MP AFERENT CONSTRUIRII DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII
2018 32 13.04.2018PRIDIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 31 28.03.2018privind desemnarea reprezentantului orasului Agnita in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA TARNAVEI MARI SA
2018 30 28.03.2018privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.Avram Iancu nr.134 sc.A et.II ap.6
2018 29 28.03.2018privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str.Avram Iancu nr.134 sc.B et.1 ap.9
2018 28 28.03.2018privind aprobarea progamului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pentru anul 2018 pentru activitati nonprofit
2018 27 28.03.2018privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului inscris in CF 101220 Agnita nr.Top 101220 - C2 - Cabinet medical
2018 26 28.03.2018privind aprobarea organzari retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din oras Agnita pentru anul 2018 - 2019
2018 25 28.03.2018privind alipirea imobilelor teren inscrise in CF 100485, CF 100486, CF 100487, precum si dezmembrarea acestora
2018 24 28.03.2018privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 23 21.03.2018privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in suprafata de 1602 mp. aferent construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii
2018 22 21.03.2018privind alegerea presedntelui de sedinta
2018 21 15.02.2018privind aprobarea litei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite din fondul ANL precum si a listei de prioritati
2018 20 15.02.2018privind aprobaea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.12.2017 pe cele doua sectiuni, respectiv seectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
2018 19 15.02.2018privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pentru anul 2018 si estimari pe anii 2019 - 2021
2018 18 15.02.2018privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la data de 31.12.2017 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018
2018 17 15.02.2018privind apribarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice pentru anul 2018
2018 16 15.02.2018privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Agnita pe anul 2018
2018 15 15.02.2018privind aprobarea organigramei si statului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pe anul 2018
2018 14 15.02.2018privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2018
2018 13 15.02.2018privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 12 31.01.2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice incepand cu data de 01.01.2018
2018 11 31.01.2018privind modificarea prin act aditional a Contractului de aministrare nr.1358/27.02.2014 incheiata intre Regia Nationala A Padurilor - Romsilva - Directia Silvica Sibiu si Orasul Agnita
2018 10 31.01.2018privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Agnita
2018 9 31.01.2018privind repartizarea imobilului locuinta situata in localitatea Agnita str.1 Decembrue nr.54 in vederea inchirierii
2018 8 31.01.2018privind vanzarea cu drept de preemtiune de catre orasul Agnita a cotei de 174/529 din imobilul teren in suprafata totala de 529 mp situat in orasul Agnita, str.Fabricii nr.4 inscris in CF 103903 Agnita, nr.Top 558, domeniul privat al orasului
2018 7 31.01.2018privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare a venitului minim garantat
2018 6 31.01.2018privind mandatarea primarului orasului Agnita ca reprezentant al orasului Agnita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deseuri SC TRACON SRL
2018 5 31.01.2018pivind dezlipirea imobilului teren cu destinatia de pasune impadurita situat in intravilanul orasului Agnita
2018 4 31.01.2018privind modificarea HCL nr.20/2017 referitoare la Apobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII Orasul Agnita, Judetul Sibiu
2018 3 31.01.2018privind modificarea HCL nr.81/2017 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2018
2018 2 31.01.2018privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de administrare nr.5362/2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor
2018 1 31.01.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2017 81 21.12.2017

privind impozitele si taxele locale pe anul 2018

123