Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 9 22.01.2019PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2019 SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE LA UAT ORASULUI AGNITA
2019 8 22.01.2019PRIVIND NUMIREA DOAMNEI BARBU ALEXANDRA MARIA CA MEDIC DIRECTOR PE PERIOADA DETERMINATA LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA
2019 7 22.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 6 17.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN A.G.A. A A.D.I. ECO VALEA HARTIBACIULUI AGNITA SA VOTEZE PENTRU APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONA NR.2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE
2019 5 17.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUIN AGNITA IN A.G.A. A A.D.I. ECO VALEA HARTIBACIULUI AGNITA, SA VOTEZE PENTRU APROBAREA TARIFELOR DISTINCTE AOLICATE LA BENEFICIARII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE INCEPAND CU 01,01.2019
2019 4 17.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2019 3 07.01.2019PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA
2019 2 07.01.2019PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA 31.12.2018 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE IN ANUL 2019
2019 1 07.01.2019PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 86 17.12.2018PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ASIGURAREA DE SPATII DE CIRCULATIE SI UTILITATI PENTRU PERIMETRUL DESTINAT CONSTRUCTIEI DE LOCUINTE ANL PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII
2018 85 17.12.2018PRIVIND ACORDARE UNUI MANDAT SPECIAL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA DE A VOTA "IMPOTRIVA" MODIFICARII - CONFORM AVIZELOR ANRSC, A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGEARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA FORMULEI DE AJUSTARE TARIFARA, RESPECTIV MODIFICAREA NIVELULUI TARIFULUI UNIC AJUSTAT, IN A.G.A. A A.D.I. APA TARNAVEI MARI
2018 84 17.12.2018PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI IN SATUL RUJA NR.194 - 274 ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"
2018 83 17.12.2018PRIVIND CRITERIILE SI METODOLOGIA DE INCADRARE A CLADIRILOR SI TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, IN CATEGORIA TERENURILOR SI CLADIRILOR NEINGRIJITE, IN VEDEREA MAJORARII IMPOZITULUI PENTRU ACESTE IMOBILE
2018 82 17.12.2018PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2019
2018 81 17.12.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2018
2018 80 17.12.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 79 28.11.2018PRIVIND ACCEPTAREA SPONSORIZARII IN SUMA DE 10000 EURO DE LA HARTING RO AUTOMOTIVE SRL SI APROBAREA MODELULUI CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE
2018 78 28.11.2018PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI AGNITA, DOMNULUI MOISE MHAI VETERAN DE RAZBOI
2018 77 28.11.2018PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE AFLATE IN STARE DE INSOLVABILITATE
2018 76 28.11.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.1 DECEMBRIE NR,52 AP.1 IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 75 28.11.2018PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO" SIBIU, SA VOTEZE "PENTRU" APROBAREA "REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JDUETUL SIBIU"
2018 74 28.11.2018PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 30.09.2018 PE CELE DOUA SECTIUNI, RESPECTIV SECTUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2018 73 28.11.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 72 29.10.2018PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA
2018 71 29.10.2018PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA DATA DE 31.12.2017 CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEVOLTARE PENTRU ANUL 2018, PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
2018 70 29.10.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2018
2018 69 29.10.2018PRIVIND VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE PROVENITA DIN FONDUL FORESTIER, PROPRIETATEA ORASULUI AGNITA
2018 68 29.10.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 67 28.09.2018PRIVIND DEZLIPIREA IMOBILULUI TEREN SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI AGNITA, STRADA GRADINILOR PRELUNGIRE
2018 66 28.09.2018PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA IN ASOCIATIA VALEA HARTIBACIULUI
2018 65 28.09.2018PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA DATA DE 31.12.2017 CA SURSA DE FINANTARE A SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018, PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
2018 64 28.09.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRELE III SI IV ALE ANULUI 2018
2018 63 28.09.2018Privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere care sta la baza calculului contributiei lunare de intretinere a copiilor inscrisi in Cresa, suportata de parintii sau reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Primaria Agnita prin Serviciul Social de zi pentru copii - Cresa
2018 62 28.09.2018PRIVIND APROBAREA UTILIZARII STRAZII GRIVITA PROPRIETATEA ORASULUI AGNITA DE CATRE SNGN ROMGAZ - SUCURSALA MEDIAS IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI MODERNIZARE STATIE DE USCARE GAZE NATURALE CU SARURI DELICVESCENTE S.U. AGNITA - INSTALATII DE RACIRE GAZE - TRASEU LINIA AERIANA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELCTRICA
2018 61 28.09.2018PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII ALESILOR LOCALI LA CURSURI DE PREGATIRE, FORMARE SI PERFECTONARE PROFESIONALE,ORGANIZATE DE INSTITUTII SPECIALIZATE
2018 60 28.09.2018PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BAZEI SPORTIVE - STADIONUL ORASULUI AGNITA, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AGNITA NR.60/27.09.2017
2018 59 28.09.2018PRIVIND DESEMNAREA PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019 A REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL AGNITA, PRECUM SI IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
2018 58 28.09.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 57 29.08.2018PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA DE A VOTA "IMPOTRIVA" APROBARII NIVELULUI PRETURILOR SI TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE, IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA TARNAVEI MARI
2018 56 29.08.2018PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA DE A VOTA "IMPOTRIVA" IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA TARNAVEI MARI, COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CI APA SI DE CANALIZARE, PRIN ACT ADITIONAL
2018 55 29.08.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL III 2018
2018 54 29.08.2018PRIVID APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL OORASULUI AGNITA LA DATA DE 30.06.2018, PE CELE DOUA SECTIUNI, RECPECTIV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2018 53 29.08.2018PRIVIND COFINANTAREA, REPREZENTAND 1% DIN VALOAREA ASISTENTEI TEHNICE PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL SIBIU, REGIUNEA NORD SI EST, IN PERIOADA 2014 - 2020, IN VALOARE DE 6.987,61 LEI PENTRU ORASUL AGNITA
2018 52 29.08.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTTA
2018 48 25.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR.PIATA REPUBLICII NR.11 APARTAMENT NR.3, IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 51 24.07.2018PRIVIND MODIFICAREA ART.1 ALIN.4 DIN HCL NR.45 DIN 7.06.2018 REFERITOARE LA STABILIREA TAXELOR PENTRU INCHIRIEREA SPATIULUI NECESAR DESFASURARII ACTIVITATILOR COMERCIALE CU OCAZIA MANFESTARILOR ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA
2018 50 24.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.PIATA REPUBLICII NR.16 IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 49 24.07.2018PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA STR.PIATA REPUBLICII NR.11 APARTAMENT NR,4, IN VEDEREA INCHIRIERII
2018 47 24.07.2018PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PE TRIMESTRUL III 2018 SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRELE III SI IV 2018
2018 46 24.07.2018PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
1234