Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii "Construire loc de joaca" Loc. Tufesti, jud. Braila
13 / 27.02.2023202327.02.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Minsiterul Muncii si Solidaritatii Sociale, in cadrul proiectului, HUB de Servicii MMS-SII MMSS, cod MySmis 130963
12 / 27.02.2023202327.02.2023
Descarca
...X
Privind analiza stadiului de incasare a impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
11 / 27.02.2023202327.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 10/27.02.2023 privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Tibanesti 1, Protoieria Insuratei a terenului in suprafata de 6000 mp situat in Comuna Tufesti, Judetul Braila, T 48/6, Parcela 267
10 / 28.02.2023202327.02.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 9/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tufesti pe anul 2023
9 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea nr. 8/31.01.2023 privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local al Comunei Tufesti pentru trimestrul IV din anul 2022
8 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 7/31.01.2023 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pe anul 2023
7 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 6/31.01.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Fluturas Ancuta necesar pentru cheltuieli cu achizitionare dispozitiv -verticalizator- pentru mentinerea pozitiei verticala a persoanei cu handicap Scarlat Bogdan Ionut
6 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 5/31.01.2023 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40lei existente in sold la 31.12.2022
5 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 4/31.01.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a PLanului anual al Achizitiilor publice al Comunei Tufesti, Jud. Braila, pentru anul 2023
4 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea nr. 3/31.01.2023 privind stabilirea Retelei Scolare a unitatii de invatamant din com. Tufesti, Jud. Braila, pentru anul scolar 2023-2024
3 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr. 2/31.01.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III-IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
2 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 1/31.01.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Vasiliev Elisabeta necesar pentru cheltuieli cu achizitionare Proteza cu articulatie glezna fixa
1 / 31.01.2023202331.01.2023
Descarca
...X
Hotararea nr. 118/20.12.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Calin Radu necesar pentru cheltuieli cu controale medicale periodice
118202227.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea nr. 117/20.12.2022 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada Semestrul I/2022
117202227.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 116/20.12.2022 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul de investitii "Parc fotovoltaic 106 KW"
116202227.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotararea nr. 115/20.12.2022 privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2022 al Comunei Tufesti, judtul Braila
115202227.12.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 114/20.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tufesti
114202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 113/22.12.2022
113202222.12.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 112/20.12.2022 privind predarea catre MDLPA prin C.N.I. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip "Construire cresa mica, str. Primariei, nr. 1A, Cv. 46, p. 997/1- Lot 3,997/2, 997/3-Lot 1 +997/4, comuna Tufesti, Judetul Braila
112202222.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr. 111/20.12.2022 privind exprimarea acordului in vederea scoaterii din circuitul civil a unor terenuri ocupate de pajisti permanente, apartinand domeniului public al comunei Tufesti, jud. Braila, situate in extravilanul comunei, in vederea infiintarii de noi capacitati de producere a energiei regenerabile
111202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 95/22.12.2022 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Tufesti si introducerea in domeniul public a unui bun ce apartine comunei
110202222.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotararea nr. 119/20.12.2022 privind actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii caznici fara contracte de prestari servicii de salubrizare, pe raza Comunei Tufesti, jud. Braila
119202220.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea nr. 94/27.10.2022 Privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2022 al Comunei Tufesti, Judetul Braila
94202227.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr. 93/27.10.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului PURCAREA DANUT necesar pentru cheltuieli de reconstruire a imobilului, proprietate personala
93202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 92/27.10.2022 Privind includerea in inventar a bunurilor care apartin domeniului public
92202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 91/27.10.2022 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii " Amenajare statii de autobuz pe strada Brailei (DJ212) Comuna Tufesti, Jud. Braila
91202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 90/27.10.2022 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica proprietatea imobiliara - Apartament nr. 2 situat in Localitatea Tufesti, strada Brailei, nr. 254, bloc 1, scara 1, parter, ap. 2, jud. Braila
90202227.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr. 89/27.10.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parti din imobilul aflat in domeniul public al comunei Tufesti, str. Primariei nr. 63, Remiza PSI, C2-Constructie anexa amplasata pe teren in suprafata de 1800mp, in localitatea Tufesti, Jud. Braila, Str. Primariei, Nr. 63
89202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 88/27.10.2022 privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local al comunei Tufesti pentru trimestrul III din anul 2022
88202227.10.2022
Descarca
...X
Page 1 of 4 (93 items)Prev1234Next