Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotararea nr. 94/27.10.2022 Privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2022 al Comunei Tufesti, Judetul Braila
94202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 93/27.10.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului PURCAREA DANUT necesar pentru cheltuieli de reconstruire a imobilului, proprietate personala
93202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 92/27.10.2022 Privind includerea in inventar a bunurilor care apartin domeniului public
92202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 91/27.10.2022 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii " Amenajare statii de autobuz pe strada Brailei (DJ212) Comuna Tufesti, Jud. Braila
91202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 90/27.10.2022 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica proprietatea imobiliara - Apartament nr. 2 situat in Localitatea Tufesti, strada Brailei, nr. 254, bloc 1, scara 1, parter, ap. 2, jud. Braila
90202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 89/27.10.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parti din imobilul aflat in domeniul public al comunei Tufesti, str. Primariei nr. 63, Remiza PSI, C2-Constructie anexa amplasata pe teren in suprafata de 1800mp, in localitatea Tufesti, Jud. Braila, Str. Primariei, Nr. 63
89202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 88/27.10.2022 privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local al comunei Tufesti pentru trimestrul III din anul 2022
88202227.10.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 87/30.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii "Amenajare statii de autobuz pe strada Brailei (DJ 212) Comuna Tufesti, Judetul Braila
87202230.09.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 86/30.09.2022 privind adoptarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2022 al Comunei Tufesti, Judetul Braila
86202230.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 85/13.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tufesti
85202213.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 84/13.09.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii: " MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA TUFESTI, JUDETUL BRAILA", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului mentionat
84202213.09.2022
Descarca
...X
HOTARAREA nr. 83/13.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei BERCEANU VASILICA MARITICA NECESAR PENTRU CHELTUIELI CU ACHIZITIONAREA DE LAPTE PRAF
83202213.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 82/13.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului COCOS IULIAN necesar pentru cheltuieli cu achizitionarea de produse de igiena de toaletare a escarei
82202213.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 81/13.09.2022 -privind includerea in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tufesti, Judetul Braila
81202213.09.2022
Descarca
...X
HOTARAREA nr. 80/13.09.2022 privind includerea in domeniul public al comunei Tufesti, ca urmare a receptiei, a investitiei "Reteaua de alimentare cu apa pe strada Vadul lui Badeanu, Comuna Tufesti, Judetul Braila
80202213.09.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 79/13.09.2022 privind aprobarea cumpararii imobilului " cladire cu o suprafata construita la sol de 136 mp C1 - moara - 136,25 mp, situata in com. Tufesti, Jud. Braila, Cvartal 66, P 1408/1 Lot 2, proprietatea domnului Grosu Vasile, inscris in CF 77404 cu numar cadastral 72-C1, insusirea raportului de evealuare intocmit de un evaluator autorizat si a raportului de negociere intocmit de comisia de negociere
79202213.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 78/13.09.2022 privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici referent, grad profesional debutant, studii medii
78202213.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA nr. 77/13.09.2022 privind aprobarea numarului de autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate de Unitatea Administrativ Teritoriala Tufesti
77202213.09.2022
Descarca
...X
HOTARAREA nr. 76/13.09.2022 privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Tufesti, Judetul Braila
76202213.09.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 75/10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii "Amenajare parc Tufesti, com. Tufesti, Jud. Braila"
75202210.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 74/10.08.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 50/10.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii "Amenajare parc Tufesti, com. Tufesti, Jud. Braila"
74202210.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr. 73/10.08.2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in C.F. nr. 70028 Tufesti, proprietatea Comunei Tufesti
73202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 72/10.08.2022 privind schimbarea destinatei bazei materiale si a terenului folosit de Scoala Gimnaziala "Petre Carp" Tufesti
72202210.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 71/10.08.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 54/29.06.2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in C.F. nr. 70028 Tufesti, proprietatea Comunei Tufesti
71202210.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea nr. 70/10.08.2022 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 51/10.06.2022 privind incetarea dreptului de administrare al Scolii Gimnaziale Petre Carp" a suprafetei de 2204 mp
70202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 69/10.08.2022 privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Tufesti, Jud. Braila
69202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 68/10.08.2022 privind asocierea Comunei Tufesti, prin Consiliul local Tufesti cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de "Amenajare parc Tufesti, Com. Tufesti"
68202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 67/10.08.2022 privind asocierea Comunei Tufesti, prin Consiliul local Tufesti cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de " Reamenajare spatiu de joaca gradinita com. Tufesti, Jud. Braila"
67202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 66/10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General pentru obiectivul de investitii "Reabilitare drum comunal DC 16 intre DJ 212 - limita U.A.T. Tufesti"
66202210.08.2022
Descarca
...X
Hotararea nr. 65/10.08.2022 privind aprobarea participarii Comunei Tufesti la "Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public" si aprobarea Devizului General al obiectului de investitii "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Tufesti, Judetul Braila"
65202210.08.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 3 (70 elem.)Prec123Următoarea