Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 7 27.02.2019privind aprobarea retelei scolare 2019-2020
2019 6 27.02.2019privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor ( PAAR ) la nivelul comunei Danes
2019 5 27.02.2019privind însuşirea unei documentatii cadastrale si intabularea provizorie a DE-urilor regasite in sectoarele cadastrale 39 si 40
2019 4 27.02.2019privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Danes 2019 , B.V.C.2019 si aprobarea modului de aplicare a contractului de administrare si prestari servicii a padurii comunei Danes pentru anul 2018 ;
2019 3 27.02.2019privind aprobarea utilizarii contului excedentului bugetar aflat la dispozitia CL Danes
2019 2 27.02.2019privind aprobarea Inventarului patrimoniului Comunei Danes la 31.12.2018 si rezultatul reevaluarii
2019 1 27.02.2019privind aprobarea contului de executie al bugetului localk pe trim.IV 2018
2018 69 19.12.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 69 19.12.2018privind aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente anului 2019
2018 67 12.12.2018privind aprobarea utilizarii de catre SC Keresd Guesthouses SRL a domeniului public al comunei Danes
2018 66 12.12.2018privind insusirea unei documentatii cadastrale
2018 65 12.12.2018privind aprobarea noilor tarife pntru servicii de salubrizare
2018 64 12.12.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 63 12.12.2018privind alocarea unor sume din bugetul local
2018 62 06.11.2018privind ratificarea de catre CL danes a tranzactiei incheiata la data de 5.09.2018 intre Comuna Danes si SC Consig SA prin lichidatorul judiciar Hodos Business Recovery SPRL
2018 61 06.11.2018privind aprobarea unei taxe
2018 60 06.11.2018privind insusirea a trei documentatii cadastrale
2018 59 06.11.2018privind aprobarea noilor tarife pentru servicii de salubrizare
2018 58 06.11.2018privind aprobarea Proiectului retelei de incatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020
2018 57 06.11.2018privind aprobarea vrectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 56 06.11.2018privind aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2018
2018 55 06.11.2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim III 2018
2018 54 11.10.2018privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operare a statiei de transfer Balauseri componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemul de Management Integrat al deseurilor municipale solide din judetul Mures pentru Comuna Danes din zona 3 Sighisoara
2018 53 02.10.2018privind aprobarea desemnarii reprez. Cl in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale " Cornel Regman "
2018 52 02.10.2018privind intabularea dreptului de proprietate privata a comunei Danes asupra terenurenului inscris in Cf nr. 51220
2018 51 02.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Seleus si Dc 59 sin comuna Danes "
2018 50 02.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Alimentare cu apa si canaliozare in localitatea Seleus , comuna Danes , judetul Mures "
2018 49 02.10.2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 48 02.10.2018Se aproba alocarea unor sume
2018 47 02.10.2018SE APROBA MODIFICAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018
2018 46 14.08.2018privind insusirea unei documentatii cadastrale cu privire la repozitionarea imobilului inscris in Cf nr. 52855
2018 45 14.08.2018privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG
2018 44 14.08.2018privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Danes asupra unor terenuri inscris in CF nr. 52217
2018 43 14.08.2018privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Danes a imobilului inscris Cf nr. 53662
2018 42 14.08.2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim. I-II 2018
2018 41 14.08.2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 40 12.06.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Daneş, comuna Daneş, judeţul Mureş” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2018 39 12.06.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Daneş, comuna Daneş, judeţul Mureş” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2018 38 12.06.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul “Modernizare Cămin cultural in localitatea Criș, comuna Daneș, judetul Mureș” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
2018 37 12.06.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul “Modernizare Cămin cultural in localitatea Criș, comuna Daneș, judetul Mureș” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
2018 36 12.06.2018privind utilizarea domeniului public pentru realizarea unui bransament electric
2018 35 12.06.2018privind aprobarea retelei scolare a Comunei Danes
2018 34 12.06.2018privind aprobare tarife servicii de salubritate
2018 33 12.06.2018privind aprobarea intabularii dreptului de proprietate privata a comunei Danes asupra unui imobil teren
2018 32 12.06.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local
2018 31 12.06.2018privind alocarea unor sume catre Parohia Ortodoxa Cris
2018 30 12.06.2018se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2018
2018 29 24.04.2018Se aproba repartizarea unui apartament ANL
2018 28 24.04.2018Se aproba utilizarea domeniului public pentru realizarea a doua bransamente electrice
2018 27 24.04.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJĂRENI DIN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
1234