Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea modificarii hotararii CL Danes nr. 40/ 25.09.2019 47201915.11.2019
Descarca
...X
rectificare de buget45201901.11.2019
Descarca
...X
privind repartizarea unui apartament ANL 46201901.11.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “ Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Seleus si DC 59 in comuna Danes , Judetul Mures “ 48201901.11.2019
Descarca
...X
privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 49201901.11.2019
Descarca
...X
modificarea statului de unctii si a organigramei 50201901.11.2019
Descarca
...X
Page 1 of 35 (208 items)Prev1234567333435Next