Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul "Construire grădiniță în localitatea Seleuș , comuna Daneș , județul Mureș"
71202318.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA SELEUȘ, COMUNA DANEȘ , JUDETUL MUREȘ"
70202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul "Construire creșă în localitatea Daneș, comuna Daneș, județul Mureș"
69202318.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea închirierii unor terenuri catre SNGN Romgaz- Sucursala Mediaș
68202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprbareamodificării Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Daneș, județul Mureș , pentru perioada 2021-2027
67202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind insușirea unei documentații cadastrale
66202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
cu privire la aprobarea unor taxe locale
65202318.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea radierii contractului de concesiune nr. 5/28.09.1998 din CF nr. 54954 Daneș
64202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
trecerea terenului înscris în CF nr. 54751 Daneș în domeniul public al comunei Daneș, județul Mureș
63202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE CRESA ÎN LOCALITATEA DANEȘ, COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ"
62202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprbarea rectificării bugetului local pentru anul fiscal 2023
61202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Cu privire la aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2023
60202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație rezultat din expoatarea suprafeței de fond forestier aflat în proprietatea Comunei Danes
59202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului-Cadru de închiriere a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei Daneș
58202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea prețului per mp al contractului de despagubire agricola privind terenul inscris in CF nr. 58058 Danes
57202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
insusire trei documentatii cadastrale
56202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
aprobare Nomenclator stradal sat Danes
55202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind insusirea raportului de evaluare a autoutilitarei – basculanta Mercedes-benz sprinter
54202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
aprobarea unui schimb de terenuri
53202314.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Comuna Daneș, județul Mureș
52202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
la proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2023-2024 și 2024-2025
51202314.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș , sat. Criș , nr. 392, judetul Mures, in vederea înstrainarii imobilului d. Abraham Maria , in calitate de chiriasă al acestui imobil
50202314.07.2023 ...X
pentru aprobarea concesionării prin licitație a unui imobil – teren aflat în domeniul privat al Comunei Daneș înscris in Cf nr. 54746 respectiv a Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire
49202314.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
rectificarea bugetului local
48202314.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
modificare lista de investitii
47202314.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
de modificare a atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș
46202324.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
de modificare a atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș ( drum forestier)
45202324.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind clasificarea a doua drumuri de interes local de pe raza UAT Daneș în drum comunal și cuprinderea lor in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș
44202324.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere rețea de canalizare în localitățile Daneș și Seleuș, comuna Daneș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
43202324.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr.52333 Daneș
42202324.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 18 (525 items)Prev1234567161718Next