Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș , sat. Daneș , nr. FN , judetul Mures, in vederea achiziționării acestuia, înscris în CF nr. 54574
91202121.12.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local
90202121.12.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2021
89202121.12.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Criș nr. 171 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nului Roșca Ioan in calitate de chirias al acestui imobil
88202116.12.2021 ...X
aprobare tarif lemn foc pentru populație
87202116.12.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
86202116.12.2021
Descarca
6 descărcări
...X
acordare scutiri plata impozit2022
85202116.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
rectificarea bugetului local
83202116.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
modificare lista de investitii
82202116.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind proiectul retelei scolare 2022-2023
81202124.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind acordarea unor stimulente financiare
80202124.11.2021
Descarca
32 descărcări
...X
privind alipirea a doua imobile
79202124.11.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea ajustarii preturilor SC Compania Aquaserv SA
78202124.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind schimbare destinatie doua imobile gradinita Daneș
77202124.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind inchirierea unor terenuri
76202124.11.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local
75202124.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea listei de investitii
74202124.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind alocarea unor sume
73202124.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
se aproba contul de executie trimestrul III 2021
72202124.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJĂRENI DIN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
71202124.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Danes, judetul Mures - Drum Comunal DC58 Km 0+235-Km 3+900” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
70202124.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol si inchirierea catre SNGN Romgaz - Sucursala Mediaș a unei suprafete
62202112.11.2021 ...X
pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și extindere rețea de canalizare în localitățile Daneș și Seleuș , comuna Daneș , județul Mureș ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
69202128.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Îmbunătățire infrastructură rutieră – DC 59 și străzi în Seleuș, comuna Daneș, județul Mureș”propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
68202128.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor economici actualizati respectiv a devizului general actualizat rezultând noua valozare a investiției„Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
67202112.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea desemnarii reprezentantului CL in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat aferent Comunei Daneș
66202112.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentanților CL in consiliul de administratie al școlii
65202112.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind valorificarea masei lemnoase din partida 8653 si partida 8573
64202112.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind vanzarea unui imobil proprietate privata , d-nului Potop Costel
63202112.10.2021 ...X
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol și închirierea catre SNGN Romgaz – Sucursala Medias a terenului identificat cu număr cadastral 53054
62202112.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 13 (366 elem.)Prec1234567111213Următoarea