Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind renuntarea la statii de reincarcare pentru investitia: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII CAMINULUI CULTURAL DANES"
37202426.03.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea modificarii HCL nr. 70/30.08.2023 a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,'CONSTRUIRE GRADINITA IN LOCALITATEA SELEUS, COMUNA DANES, JUDETUL MURES,,
36202426.03.2024
Descarca
...X
Cu privire la aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2024
35202426.03.2024
Descarca
...X
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Danes si modul de de administrare si prestari servicii a padurii comunei Danes pentru anul 2024 si aprobarea Situatiei aplicarii Contractului de administrare padure aferent anului 2023 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
34202419.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea lnchirierii suprafefelor de p[pasune/pajiste aflate in domeniul privat al Comunei Danes prin atribuire directa, a Studiului de oportunitati si a documentatiei de atribuire directa
33202419.03.2024
Descarca
(16 desc.)
...X
privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru unitatiile de invatamant preuniversitar de stat
32202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind corectarea Anexei nr.1 la HCL nr. 4312023 respectiv a Anexei 2.2.b a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si extindere retea de canalizare ln localitatile Danes si Seleus, comuna Danes, jud Mures", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny
31202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind inchirierea directi a unui teren d-nului Gabor Cosmin-Vasile
30202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea inchirierii a doua terenuri in suprafata de 4 mp , teren intravilan Cris catre SC RCS & RDS SA
29202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Danes asupra unor terenuri inscrise in CF 51492, CF 53945 si CF 55010
28202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea repartizarii unei locuinte
27202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind avizarea Documentaliei de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile, compostare a biodeseurilor si transfer a deseurilor prin exploatarea SSCT Cristesti, STZ 5 - Tarnaveni, STZ6 - Balauseri, STZ 7 - Raciu
26202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol si inchirierea catre SNGN Romgaz-sucursala Medias a unor terenuri
25202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Danes,sat.Danes ,nr. 459 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nei Bucur Maria in calitate de chirias al acestui imobil
24202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind insusirea a doua documentatii cadastrale
23202419.03.2024
Descarca
...X
privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare respectiv a bugetului institutiilor publice din venituri proprii si subventii din bugetul local , pentru trimestrul IV al anului 2023
22202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Inventarului Patrimoniului Comunei Danes la 31.12.2023
21202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul fiscal 2024
20202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
cu privire la aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2024
19202419.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind modificarea acordului de parteneriat pentru proiectul Construire gradinita in Localitatea Seleus, com Danes, jud Mures
18202408.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind avizarea documentatiei de delegare temporara- pana la finalizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa, a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile, compostare a biodeseurilor si transfer a deseurilor prin eploatarea Statiei de sortare, Compostare si Transfer din Cristesti jud Mures
17202409.02.2024
Descarca
(14 desc.)
...X
privind aprobarea suprafetelor de pasune disponibile la nivelul anului 2024 si initierea procedurii de atribuire a pasunilor proprietate privata a Com Danes
16202409.02.2024
Descarca
(28 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile eliberarii avizului de amplasare pentru lucrarile care pot executa fara autorizatie de contruire conform Legii nr 50/1991
15202409.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind intabularea dreptului de proprietate privata a Com Danes asupra terenulrilor inscrise in CF 53761 Danes si CF 53756 Danes
14202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan pe raza Com Danes, jud Mures
13202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari dse interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de munca pe care au obligatia sa le efectueze peroanele apte de munca din fa,miliile beneficiare de venit minim de incluziune
12202409.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea repartizarii unui apartament ANL
11202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind majorarea cu 5% a indemnizatiilor demnitarilor si a saalriului de baza conform prevederilor O.U.G. nr 115/2023 incepand cu 1 ianuarie 2024
10202409.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
cu privire la aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2024-2025 de pe raza Comunei Danes
9202409.02.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea modificarii acordului de parteneriat pentru proiectul ,, Construire cresa in localitatea Danes, com Danes, jud Mures ,, aprobat prin HCLnr 69/18.08.2023
8202409.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 20 (591 items)Prev1234567181920Next