Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea valorii actualizate a cofinanțării din bugetul local al comunei Daneş pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
44202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor economici actualizati respectiv a devizului general actualizat aferent investiției „Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
43202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
42202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
se aproba Stretegia de dezvoltare locala a comunei Danes
41202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
40202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
39202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Școala Gimnazială ’’Cornel Regman ’’ anul fiscal 2022
38202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
modificare lista de investitii
37202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind utilizarea excedentului bugetar aflat la dispozitia Consiliului Local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul curent
36202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului privind angajarea și desfășurareaunor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011
35202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Criș, nr. 319 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nei Balthes Ana , in calitate de chirias al acestui imobil
34202225.05.2022 ...X
privind aprobarea prelungiri scrisorii de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJĂRENI DIN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice.
33202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
se aproba trei documentatii cadastrale
32202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului Implementarea unor sisteme inteligente pentru imbunatatirea serviciilor publice in Comuna Danes
31202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local
30202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
modificare lista de investitii
29202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii si subvenții din bugetul local , pentru trimestrul I al anului 2022
28202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
aprobare deviz general estimativ si cerere finantare pentru obiectivul Extindere de distributie gaze naturale in comuna Danes propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny
27202220.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului Cresterea eficentei energetice si gestionarea inteligenta a cladirii Camin Cultural Danes
26202220.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
de modificare a atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , juddețul Mureș
25202230.03.2022
Descarca
5 descărcări
...X
privind indexarea cu rata inflației și taxelor locale care constau într=o anumită sumă în lei sau care sunt stbilite pe baza unei anumite sume in lei, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificătile si completările ulterioare
24202230.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
cu privire la aprobarea Situației aplicării Contractului de administrare pădure aferent anului 2021 și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anu 2022
23202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Daneș și modul de aplicare a contractului de administrare și prestări servicii a pădurii comunei Daneș pentru anul 2022
22202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind insușirea expetizei de evaluare a imobilului situat in Comuna Daneș , sat Seleuș , nr. 287, în vederea înstrăinarii acestuia, d-nei Tivoneac Melita în calitate de chiriaș al acestui imobil
21202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții aferente Comunei Daneș ce urmează a se realiza in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020"
20202230.03.2022
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea reprtizării unui apartement ANL
19202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind atctualizare Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Comunei Daneș
18202230.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Planlui de acțiuni și de lucrări de interes local pe anu 2022 , pentru repartizarea orelor de munca pe care au obligația să le efectueza persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
17202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Daneș asupra unor terenuri înscrise in CF nr. 51248 Daneș
16202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local si bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Școala Gimnazială "Cornel Regman" anul fiscal 2022
15202230.03.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 14 (410 elem.)Prec1234567121314Următoarea