Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
55202111.08.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
54202111.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind vanzarea imobililui inscris in Cf nr. 54443
53202111.08.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind insusirea a patru documentatii cadastrale
52202111.08.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind închirierea unui teren
51202111.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii, serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Daneș către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Daneș , aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare
50202111.08.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local
49202111.08.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea listei de investitii
48202111.08.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii si subvenții din bugetul local , pentru trimestrul II al anului 2021
47202111.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind repartizarea unei locuinte
46202118.06.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii Actului constitutiv ADI Ecolect
45202118.06.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind stabilirea conditiilor in care realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Daneș, județul Mureș, in vederea construirii, instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comu nicatii electronice sau a elementelor de infrastructu ra fizica necesare sustinerii acestora
44202118.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Criș nr. 408 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nului Voicu Nicolae in calitate de chirias al acestui imobil
43202118.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind acordarea cu titlu gratuit de a afecta domeniul publicde catre SC Compania Aquaserv Sa
42202118.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr. 54554 si CF nr. 50427
41202118.06.2021
Descarca
14 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2021
40202118.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
39202118.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
se aproba modificarea listei de investitii aferente anului 2021
38202118.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
se aproba modificarea HCL Danes nr.2 / 2021
37202118.06.2021
Descarca
2 descărcări
...X
aprobarea contuilui de executie aferent anului 2021 , trim.I
36202118.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind modificarea organigramei si a statului de functii
35202127.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local
34202127.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind modificarea listyei de investitii pentru anul 2021
33202127.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a imobilului inscris in Cf nr. 51736 si achizitionarea acestuia
32202127.04.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale
31202116.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobare PAAR la nivelul comunei Daneș
30202116.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND REPARTIZAREA A DOUA APARTAMENTE ANL
29202116.04.2021
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND INSUSIREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE CU PRIVIRE LA DEZMEMBRAREA IMOBILELOR INSCRISE IN CF NR. 53104 , CF NR. 53072 SI CF NR. 53303
28202116.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind inregistrarea Conunei Daneș in S.N.E.P
27202116.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea ocuparii temporare a unor terenuri de SNGN Romgaz
26202116.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 11 (330 elem.)Prec123456791011Următoarea