Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea modificării/ajustării tarifelor de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri aferente zonei 3 Sighișoara, și a încheierii unui act adiţional la contractul nr. 569/18.02.2019
74202216.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind implementarea proiectului Dotarea serviciului public al comunei Daneș prin achiziționarea unui utilaj
73202221.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobare marcare trasee turistice în cadrul proiectului Trasee Turistice in Colinele Transilvaniei
72202221.10.2022
Descarca
...X
privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație rezultat din expoatarea suprafeței de fond forestier aflat în proprietatea Comunei Danes
71202221.10.2022
Descarca
...X
privind aprobarea desemnarii persoanelor semnatare a documentelor emise in relatia cu CEC Bank
70202221.10.2022
Descarca
...X
privind insusirea a doua documentatii cadastrale
69202221.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local
68202221.10.2022
Descarca
...X
privind modificarea listei de investitii pentru anul 2022
67202221.10.2022
Descarca
...X
privind alocarea unor sume
66202221.10.2022
Descarca
...X
privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatiilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Balauseri , componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale Solide din judetul Mures ( SMIDS Mures) - zona 6 Balauseri
64 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind avizarea Documentatiei de delegare temporara- pana la finalizarea procedurii de atribuirea prin licitatie dechisa contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Balauseri , componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale solide din Judetul Mures (SMIDS Mures ) - Zona 6 Balauseri
63 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea desemnarii reprezentatiilor CL in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Cornel Regman"
62 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind insusirea doua documentatii cadastrale
61 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind apobarea rectificarii bugetului local si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Scoala Gimnaziala "Cornel Regman " anul fiscal 2022
60 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"
65 / 28.09.2022202228.09.2022
Descarca
...X
Cu privire la aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2022
59 / 28.09.2022202228.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri , și a operarea stației de transfer Bălăușeri , componenete ale serviciului de salubrizare al județului Mureș - nzona 6 Bălăușeri , pentru Comuna Daneș
58202226.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții "Îmbunătățirea infrastructurii rutieră - DC 59 și străzi în Seleuș , comuna Daneș, jutețul Mureș " , aprobat pentru finanțarea prin Programul național de investiții " Anghel Saligny ", precum și a sumei reprezentând categoriilie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului
57202226.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea bugetului local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Școala Gimnazială "Cornel Regman" anul fiscal 2022
56202226.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Cu privire la aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2022
55202226.08.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
privind insusirea expertizei tehnice a imobilului situat in Comuna Danes, sat Setjarenii , nr. 206, judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia
52202219.08.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local si bugetului instituțiilor publice și activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri propr
49202219.08.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea prețului lemnului de foc către populație rezultat din exploatarea suprfeței de fond forestier aflat in proprietatea Comunei Daneș partida 8581 UP7
54202203.08.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind însușirea acordurilor de colaborare dintre gestionarii fondurilor cinegetice si unitatea administrativ-teritoriala Comuna Danes pentru gestionarea fondului cinegetic de pe raza UAT Daneș
53202203.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificarii Regulamentului privind angajarea si desfasurarea activitatii cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr . 52/2011 aprobat prin HCL Danes nr. 35/25.05.2022
51202203.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea modificării oganigramei și a statului de funcții al aparatului de specialiatate al Primarului comunei Daneș
50202203.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu, si de la serviciu la domiciliu, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Danes
48202203.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Cu privire la aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2022
47202203.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului institutiilor publice din venituri proprii și subvenții din bugetul local, pentru trimestru II al anului 2022
46202203.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea proiectului Creșă mică pentru maxim 4 grupe /40 copii , in localitatea Daneș , Comuna Daneș
45202229.06.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Pag. 1 din 15 (440 elem.)Prec1234567131415Următoarea