Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2021-2022 și 2022-20234202112.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind cadrul , modalitatea de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL 17202112.02.2021
Descarca
...X
privind Situatia aplicarii Contractului de administrare padure 2020 si BVC pentru anul 2021 16202112.02.2021
Descarca
...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale cu privire la intabularea provizorie in favoarea Comunei Danes a imobiluli identificat prin parcela 720 , drum - DCL 72015202112.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea valorificarii masei lemnoase ( vreascuri si uscaturi ) din fondul forestier la comunei 14202112.02.2021
Descarca
...X
privind Regulamentul de gospodarire si ordine publica al Comunei Danes 13202112.02.2021
Descarca
...X
privind insusire expertiza tehnica de evaluare a imobilului din Cris , nr. 353 in vederea instrainarii 12202112.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind insusire expertiza tehnica de evaluare a imobilului din Cris , nr. 348 in vederea instrainarii 11202112.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind insusire expertiza tehnica de evaluare a imobilului din Cris , nr. 402 in vederea instrainarii 10202112.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind insusire expertiza tehnica de evaluare a imobilului din Stejarenii , nr. 158 in vederea instrainarii 9202112.02.2021
Descarca
...X
privind radierea dreptului de folosinta inscris in Cf nr. 544178202112.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea retelei scolaree 2021-2022 7202112.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind intabularea dreptuluide proprietate privata asupra terenului inscris in CF nr. 53280 si Cf nr. 51424 6202112.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Danes 5202112.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea Inventarului patrimoniului Comunei Danes la 31.12.2020 3202112.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind utilizarea excedentului bugetar aflat la dispozitia CL Danes 2202112.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea executiei bugetului local trim.IV 20201202112.02.2021
Descarca
...X
Privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului de Management integrat al Desurilor solide menajere si similare in judetul Mures63202023.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul fiscal 202062202023.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Danes, Judetul Mures61202017.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr. 50258 Si CF nr. 5438960202017.12.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatutui de speciatitate al Primarului comunei Danes, judetul Mures59202017.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu 50% pentru cladirile nerezindentiale proprietatea persoanelor fizice sau juridice58202017.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pt anul 202157202017.12.2020
Descarca
14 descărcări
...X
privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pentru trimestrul lll al anului 202056202017.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul fiscal 202055202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind alegerea viceprimarului54202020.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Danes, judetul Mures - Drum Comunal DC58 Km 0+235-Km 3+900"53202020.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ,,MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJARENII DIN COMUNA DANS, JUDETUL MURES"52202020.11.2020
Descarca
...X
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul "Reatilitare si modemizare Gradinita in localitatea Danes, comuna Danes, judetul Mures"51202020.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 10 (288 elem.)Prec12345678910Următoarea