Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 40 12.06.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Daneş, comuna Daneş, judeţul Mureş” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2018 39 12.06.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Daneş, comuna Daneş, judeţul Mureş” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2018 38 12.06.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul “Modernizare Cămin cultural in localitatea Criș, comuna Daneș, judetul Mureș” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
2018 37 12.06.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul “Modernizare Cămin cultural in localitatea Criș, comuna Daneș, judetul Mureș” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
2018 36 12.06.2018privind utilizarea domeniului public pentru realizarea unui bransament electric
2018 35 12.06.2018privind aprobarea retelei scolare a Comunei Danes
2018 34 12.06.2018privind aprobare tarife servicii de salubritate
2018 33 12.06.2018privind aprobarea intabularii dreptului de proprietate privata a comunei Danes asupra unui imobil teren
2018 32 12.06.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local
2018 31 12.06.2018privind alocarea unor sume catre Parohia Ortodoxa Cris
2018 30 12.06.2018se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2018
2018 29 24.04.2018Se aproba repartizarea unui apartament ANL
2018 28 24.04.2018Se aproba utilizarea domeniului public pentru realizarea a doua bransamente electrice
2018 27 24.04.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJĂRENI DIN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
2018 26 24.04.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMULUI FORESTIER STEJĂRENI DIN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice.
2018 25 24.04.2018privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Comuna Danes si Asociatia FilantropiaOrtodoxa Alba Iulia Filiala Danes cu privire la Casa de tip familial " Sfantul Nicolae "
2018 24 24.04.2018privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Comuna Danes si Asociatia FilantropiaOrtodoxa Alba Iulia Filiala Danes cu privire la imobilul din Cris , nr.409
2018 23 24.04.2018privind aprobarea a cinci documentatii cadastrale
2018 22 24.04.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 21 24.04.2018privind modificarea listei de investitii pentru anul 2018
2018 20 06.03.2018se aproba regulamentul de pasunat pentru pasunile proprietatea privata a comunei Danes
2018 19 06.03.2018privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul ” Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Danes, judetul Mures - Drum Comunal DC58 Km 0+235-Km 3+900” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2018 18 06.03.2018privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „ÎMBUNATĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ - DRUM COMUNAL DC58 KM 0+235-KM 3+900” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
2018 17 06.03.2018Se aproba utilizarea contului excedentului bugetar aflat la dispozitia CL Danes
2018 16 06.03.2018SE aproba deblocarea excedentului bugetar
2018 15 06.03.2018Se aproba rectificarea bugetului local
2018 14 06.03.2018Se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2018
2018 13 16.02.2018Se aproba model steag Comuna Danes
2018 12 16.02.2018Se aproba taxa inchiriere camin cultural pentru petrecere zile nastere/onomastici
2018 11 16.02.2018Se aproba Plan de analiza si acoperire riscuri 2018
2018 10 16.02.2018Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase 2018
2018 9 16.02.2018Se aproba utilizarea domeniului public de catre SC Primera Plast SRL
2018 8 16.02.2018Se aproba cerere si declaratie tip Registrul Agricol
2018 7 16.02.2018Se aproba implementarea proiectului " Dotarea serv.public prin achizitionarea de utilaje "
2018 6 16.02.2018Se aproba bugetul local pentru anul 2018
2018 5 16.02.2018Se aproba lista de investitii aferenta anului 2018
2018 4 16.02.2018Se aproba alocarea unor sume din bugetul local
2018 3 16.02.2018Se aproba invemtarierea patrimoniului la 31.12.2017
2018 2 16.02.2018se aproba contul de executie trim.IV 2017
2018 1 12.01.2018Se acproba acoperirea din bugetul local a cheltuielilor de canalizare aferenta imobilelor proprietatea comunei
2014 91 15.12.2014Se aproba vacantare post consilier prin deces d-nului Prunean Dorel Dionisie
2014 90 15.12.2014Se aproba delegare primar aprobare Masterplan Aqua invest
2014 89 15.12.2014Se aproba delegare primar modif. statut Aqua Invest
2014 88 15.12.2014Se aproba PUZ ii Lazar maria
2014 87 15.12.2014Se aproba revocarea hot. CL nr. 43/2014
2014 86 15.12.2014Se aproba cont de executie trim. III
2014 85 15.12.2014Se aproba rectificarea bugetului local
2014 84 15.12.2014 Se aproba modificare lista de investitii 2014
2014 83 24.10.2014Se aproba PUZ zona de agement Mora
2014 82 24.10.2014Se aproba scoatere temporar teren din circuitul agricol
123