Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV 2022
49 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(16 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR INMORMANTARE
48 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ARIA DELEGATA DE APA TARNAVEI MARI SA
47 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND MODIFICARE SI COMPLETARE ACT CONSTITUTIV SI STATUT ADI APA TARNAVEI MARI MEDIAS
46 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIN PROPUNERI DIRECTIA SILVICA SIBIU PRIVIND VALORIFICARE MASA LEMNOASA
45 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARARE INFIINTARE SAC BRADENI SI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
44 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARARE CUANTUM BURSE SCOLARE
43 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
42 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2023
41 / 23.09.2022202223.09.2022
Descarca
(15 desc.)
...X
HOTARARE DESEMNARE REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE BRADENI
40 / 23.09.2022202223.09.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE TRIM III 2022
39 / 23.09.2022202223.09.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
38 / 23.08.2022202223.09.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRADENI
37 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIN APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERENULUI DE SPORT MULTIFUNCTIONAL CU GAZON SINTETIC DIN BRADENI
36 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 26/23.09.2021 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2022
35 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBARE RADIERE
34 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2022
33 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA GRATUITA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTA
32 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE
31 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIN ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
30 / 24.08.2022202224.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII
29 / 26.05.2022202226.05.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI IN AGA ADI ECO SIBIU SA VOTEZE AJUSTAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE SOLICITATE DE SOMA SRL, PRECUM SI ACT. AD. 1
28 / 26.05.2022202226.05.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI IN AGA ADI ECO SIBIU SA VOTEZE MODIFICAREA TARIFELOR SOLICITATE DE SOMA SRL
27 / 26.05.2022202226.05.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
26 / 26.05.2022202226.05.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESTEREA CALITATII VIETII CETATENILOR DIN COMUNA BRADENI PRIN DIGITALIZARE" PNRR/2022/C10-I1.2
25 / 24.05.2022202224.05.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
24 / 24.05.2022202224.05.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL PENTRU GESTIONAREA PROBLEMATICII LEGATE DE COMBATEREA TRANSMITERII BOLII LYME
23 / 19.04.2022202219.04.2022
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU INVESTITIA "EXTINDERE SISITEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE IN SAT BRADENI, COMUNA BRADENI, JUD SIBIU
22 / 19.04.2022202219.04.2022
Descarca
...X
HOTARATE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
21 / 19.04.2022202219.04.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE PRIVIND ACORDARE SPRIJIN INMORMANTARE
20 / 31.03.2022202231.03.2022
Descarca
...X
Page 1 of 5 (141 items)Prev12345Next