Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARARE privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” sau “împotriva” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”,
39 / 2023202309.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARARE privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
38 / 2023202309.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, și a Actului cadru de atribuire pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
37 / 2023202309.08.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare drum comunal DC 27 si strazi in localitatea Teline, comuna Bradeni, judetul Sibiu" aprobat prin finantarea in cadrul PNI "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru finantarea obiectivului.
33 / 2023202306.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND DELEGAREA CATRE UAT JUDETUL SIBIU A DREPTULUI DE DEPUNERE A APLICATIEI DE FINANTARE AFERENTA PROIECTULUI "Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu" gestionat de Ministerul Educatiei, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.10.
32 / 2023202306.06.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL BRADENI pentru perioada IUNIE 2023-AUGUST 2023
31 / 2023202306.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE privind mandatarea primarului Comunei Bradeni ca reprezentant al Comunei Bradeni in Adunarea Generala a A.D.I "ECO SIBIU" sa voteze "PENTRU" sau "IMPOTRIVA" aprobarii ajustarii tarifelor de activitati de sortare, compostare si transfer a deseurilor municipale
30 / 2023202316.05.2023
Descarca
...X
HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2023
29 / 2023202316.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND APROBARE DALI SI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE DRUM COMUNAL 27 (DC27) SI STRAZI IN LOCALITATEA TELINE, COM. BRADENI, JUD. SIBIU PRIN PNI "Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate din bugetul local pentru realizarea obiectivului.
28 / 2023202316.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENETEI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A ATRIBUTIILOR ACESTUIA PRIVIND ADAPTAREA LOCALA LA SCHIMBARI CLIMATICE
27 / 2023202316.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE MASURI PENTRU GESTIONAREA IN ANUL 2023 A PROBLEMATICII LEGATE DE COMBATEREA TRANSMITERII BOLII LYME
26 / 2023202316.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRADENI, JUDETUL SIBIU
25 / 2023202325.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII DE DREPT SI LICHIDAREA A.D.I. "ECO VALEA HARTIBACIULUI"
24 / 2023202325.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM. II ANUL 2023
23 / 2023202325.04.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Bradeni", propud a se realiza prin PNRR, Pilonul VI, Componenta 15, Educatie
22 / 2023202325.04.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI BRADENI LA PARTENERIATUL GAL Microregiunea Hartibaciu, judetul Sibiu 2023-2027 si SUSTINEREA PARTENERIATULUI PENTRU ACCESAREA FONDURILOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN Planul Strategic 2023-2027
21 / 2023202325.04.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA "Lucrari de reparatii in cadrul proiectului-Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat Retis, comuna Bradeni, judetul Sibiu"
20 / 2023202325.04.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA TRUPURILOR DE PASUNE PE ANUL 2023, STABILIREA TAXEI DE INCHIRIERE SI STABILIREA TRUPURILOR DE PASUNE IN FUNCTIE DE SPECIE SI LOCALITATE
18 / 2023202306.03.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI BRADENI, JUD. SIBIU PENTRU ANUL 2023
17 / 2023202306.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERIOLR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRADENI CARE VOR FACE PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRADENI, dna. SASU MARIA MAGDALENA, pentru anul 2022
16 / 2023202306.03.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI BRADENI CA REPREZENTANT AL COMUNEI BRADENI IN ADUNAREA GENERALA A A.D.I "ECO SIBIU" SA VOTEZE "IMPOTRIVA" SOLICITARII SC TRANCON SRL DE MODIFICARE A TARIFULUI DE DEPOZITARE
15 / 2023202306.03.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA CONSILIULUI LOCAL BRADENI PENTRU PERIOADA MARTIE 2023-MAI 2023
14 / 2023202306.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare si Declaratia pe proprie raspundere" in cadrul proiectului "HUB de Servicii MMS-SII MMSS", Cod MySmis 130963
13 / 2023202302.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea si completarea Organigramei si Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bradeni, judetul Sibiu
12 / 2023202302.02.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea si repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bradeni pe anul 2023
11 / 2023202302.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritriala a Comunei Bradeni pentru anul scolar 2023-2024
9 / 2023202302.02.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin HCL nr. 52/19.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, ... pentru proiectele "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu" si "Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu"
8 / 2023202302.02.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea planului anual al tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului "Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu"
7 / 2023202302.02.2023
Descarca
...X
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV 2022
49 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
(17 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR INMORMANTARE
48 / 15.11.2022202215.11.2022
Descarca
...X
Page 1 of 6 (169 items)Prev123456Next