Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTĂRÂREA nr. 66/ 26.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, privind stabilirea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
66202026.10.2020
Descarca
(49 desc.)
...X
HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta
16201521.04.2015
Descarca
(16 desc.)
...X
HOTARÂRE privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare rpin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de sortare Sura Mica, a statiei de sortare Cisnadie si a Statiei de compostare Sura Mica
15201521.04.2015
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARÂRE privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale în zona 1 Sibiu
14201521.04.2015
Descarca
(8 desc.)
...X
HOTARÂREA privind avizarea " Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie"
13201521.04.2015
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARÂREA privind avizarea " Documentatie de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale în zona 1 Sibiu"
12201521.04.2015
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARÂREA privind preluarea dreptului de administrare asupra echipamentelor de precolectare a deseurilor achizitionate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECO Sibiu
11201527.03.2015
Descarca
...X
HOTARÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2015
10201527.03.2015
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor din comuna Rosia, care reprezinta cazuri sociale
9201527.03.2015
Descarca
(11 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea marcarii partizzii 845 situata în u.a. 69A destinata taierii si vânzarii catre agentii economici în anul 2015
8201506.02.2015
Descarca
(14 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor din comuna Rosia, care reprezinta cazuri sociale
7201506.02.2015
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Ocolul Silvic " Clabucet" în anul 2015
6201506.02.2015
Descarca
(9 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015
5201506.02.2015
Descarca
...X
HOTARÂRE privind aprobarea Devizului pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie " Reabilitare si dotare gradinita Rosia" din comuna Rosia, judetul Sibiu
4201506.02.2015
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea Devizului General pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie " Retea de Canalizare Menajera si Statie de Epurare în comuna Rosia ( cu satele Casolt, Cornatel, Nucet, Nou, Daia)"din comuna Rosia, judetul Sibiu
3201506.02.2015
Descarca
(17 desc.)
...X
HOTARÂREA 2 A privind alegerea presedintelui de sedinta
2201506.02.2015
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii al primariei comunei Rosia, judetul Sibiu, pentru anul 2015
2201530.01.2015
Descarca
(10 desc.)
...X
HOTARÂRE privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local efectuate de persoanele care beneficiaza de ajutor social pentru anul 2015
1201530.01.2015
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.14 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA MARCARII PARTIZILOR DESTINATE TAIERII,CONFORM CU AMENAJAMENTUL COMUNEI ROSIA,IN ANUL 2014
14201425.02.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.13 DIN 2014 APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEI ROSIA,JUDETUL SIBIU,PENTRU ANUL 2014
13201425.02.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.12 DIN 2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL (PER) A DL. TURCU IOAN
12201425.02.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.11 DIN 2014 PRIVIND INVALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL(PER) AL D-LUI BLANGA NICOLAE SI DECLARAREA VACANTA A FUNCTIEI DE CONSILIER LOCAL CA URMARE A INVALIDARII
11201425.02.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.10 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA MARCARII 646 DESTINATA TAIERII IN ANUL 2014
10201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.9 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
9201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.8 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU OCOLUL SILVIC CLABUCET IN ANUL 2014
8201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.7 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA RACORDARII LA RETEAUA ELECTRICA A PERSOANELOR DIN ROSIA CARE REPREZINTA CAZURI SOCIALE
7201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARÂREA NR 6 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL EFECTUATE DE PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ANUL 2014
6201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARÂREA NR.5 DIN 2014 PRIVIND TRANSFERUL SOLDULUI ACTIVITATIILOR AUTOFINANTATE LA DATA DE 31.12.2013 BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ROSIA,JUDETUL SIBIU
5201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR.4 DIN 2014 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2013
4201428.01.2014
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTÂRÎREA NR.3DIN 2014 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
3201420.01.2014
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (35 elem.)Prec12Următoarea