Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL privind transformarea unui post aferent unei funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al primarului Comunei Saschiz
46202307.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru proiectul ,, Reamenajare piața centrală în sit rural Saschiz,, care se va depune în cadrul Programului Regional Centru, Prioritatea 7, O Regiune cu Turism Sustenabil
45202307.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate cu elemente DALI pentru proiectul ,,Reamenajare piața centrală în sit rural Saschiz,, care se va depune în cadrul Programului Regional Centru, Prioritatea 7, O Regiune cu Turism Sustenabil
44202307.09.2023
Descarca
...X
HCL privind prelungirea ocupării temporare a suprafeței de 30 mp teren silvic de către SNGN ROMGAZ SA , sucursala Mediaș, teren ce aparține fondului forestier al comunei Saschiz aflat în circuitul silvic pentru obiectivul ,, Cap erupție sonda 16 Cloașterf,, respectiv ,, Cap erupție sonda 10 Cloașterf,,
43202307.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind aprobarea rectificării limitei de proprietate a imobilelor înscrise în CF 7718 Saschiz,nr.cad.7718 respectiv CF Saschiz 3232, nr.cad.3232
42202328.08.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare pistă pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare între localitățiile Cloașterf și Saschiz , în comuna Saschiz, județul Mureș
41202323.08.2023
Descarca
...X
HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
40202328.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind implementarea în comuna Saschiz, județul Mureș a proiectului ,,Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd,, Componenta C3-Managementul Deșeurilor Investiția 12 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile Subinvestiția 12.A-B-Sisteme Integrate de Colectare și Valorificarea Gunoiului de Grajd.
39202328.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind aprobarea vânzării imobilului (cladire) situat în comuna Saschiz, nr.537, în baza Legii nr.112/1995 chiriașilor, titulari ai contractului de închiriere
38202328.07.2023
Descarca
...X
HCL privind însușirea și aprobarea documentației tehnice privind dezlipirea imobilului înscris în CF 3212, nr.cad.3212, categoria de folosință curți construcții extravilan,proprietaea comunei Saschiz în cotă de 1/1
37202328.07.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de Servicii Silvice nr.1048/e/03.06.2015
36202328.07.2023
Descarca
...X
HCL privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Saschiz pe o perioadă de trei luni Aug-Oct 2023
35202328.07.2023
Descarca
...X
HCL privind modificarea/actualizarea anexelor 1 și 2 la HCL nr.16/15.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi în comuna Saschiz,județul Mureș,,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții,,Anghel Saligny,,,precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
34202314.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR,, către UAT județul Mureș
33202330.05.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atreibuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli a României,pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025
32202330.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind modificarea art.1 la HCL nr.20 din 15 martie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare școală gimnazială din localitatea Saschiz,,cod SMIS 122579
31202311.05.2023
Descarca
...X
HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
30202311.05.2023
Descarca
...X
HCL privind modificarea/actualizarea anexelor nr.1 și nr.2 la HCL nr.16/15.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,a indicatorilor tehnico-ec actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții,,Modernizare străzi în comuna Saschiz,județul Mureș,,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții,,Anghel Saligny,,precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
29202311.05.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea derulării Contractului de finanțare încheiat între Autoritatea Locală și Asociația Centrul de Voluntariat Saschiz în vederea realizării proiectului ,,Legături,,
28202328.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și a activităților autofinanțate ,finanțate integral din venituri proprii și a situaților financiare anuale pentru anul 2022
27202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației ,,Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor,,prin includerea teritoriului Comunei Saschiz în parteneriat
26202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici,faza DALI ,pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și eficientizare energetică a primăriei Saschiz,Corp C1,,
25202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind indexarea cu rata inflației de 13,8% a nivelurilor valorilor impozabile ,impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora,a amenzilor pentru anul 2024
24202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ,,
23202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Saschiz pe o perioadă de trei luni (mai-iulie 2023)
22202328.04.2023
Descarca
...X
HCL privind rectificarea limitei de proprietate a imobilelor înscrise în CF 3160 Saschiz,nr.cad.3160,CF 3134,nr.cad.3134 și CF 3087 Saschiz,nr.cad.3087
21202315.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind modificarea și completarea HCL nr.55 din 29.09.2022,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul ,,Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială din Localitatea Saschiz,, cod SMIS 122579
20202315.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilelor înscrise în CF 5089,nr.cad.5089,teren faneața extravilan,proprietatea comunei Saschiz,în cotă de 1/1.
19202315.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind aprobarea retragerii unor UAT din Asociația Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ,,
18202315.03.2023
Descarca
...X
HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
17202315.03.2023
Descarca
...X
Page 1 of 9 (262 items)Prev123456789Next