Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II și III al anul 2024
30202417.05.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii APRILIE 2024, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
29202417.05.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor Procedurale Interne aplicabile în cazul atribuirii contractelor de achiziții publice/acorduri -cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2la Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice cu modificările și completările ulterioare
28202416.04.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicate în anul 2025 cu rata inflației aferenta anului 2023 de 10,4 %
27202416.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Mihăileni, jud. Sibiu pe trimestrul I al anului 2024
26202416.04.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea programului național „Masă sănătoasă” de acordare a unui suport alimentar beneficiarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, județul Sibiu și a structurii Școala Primară Metiș
25202416.04.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii MARTIE 2024, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
24202416.04.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră în comuna Mihăileni”
22202422.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea disponibilului de pajiști proprietatea privată a comunei Mihăileni, jud. Sibiu în vederea închirierii în anul 2024
21202422.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării unui de închiriere pășune, înainte de ajungere la termen, prin acordul părților
20202422.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță, a fluxului financiar precum și a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la SC ECO-SAL SA Mediaș
19202422.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii FEBRUARIE 2024, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
18202422.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024
17202422.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2024
16202404.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Mihăileni, județul Sibiu la Asociația Proprietarilor de Terenuri Agricole și Forestiere „ACVILA„ C.I.F. 48920632
15202404.03.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitatie publică a imobilului -construcții situat în extravilanul localității Mihăileni, înscris în C.F. nr. 102404, nr. cadastral 102404 – C 1, în suprafață de 259 mp, apartinând domeniului privat al U.A.T. Mihăileni, județul Sibiu
14202409.02.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Mihăileni
13202409.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pentru anul 2023
12202409.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii IANUARIE 2024, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
11202409.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil -teren neimprejmuit, proprietatea comunei Mihăileni, județul Sibiu, situat în extravilanul comunei Mihăileni, județul Sibiu, înscris în C.F. nr. 104483, nr. cadastral/nr. top. 104483, în suprafață totală de 4.000 mp
10202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil -teren neimprejmuit, proprietatea comunei Mihăileni, județul Sibiu, situat în extravilanul comunei Mihăileni, județul Sibiu, înscris în C.F. nr. 104484, nr. cadastral/nr. top. 104484, în suprafață totală de 1.000 mp
9202409.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2024
8202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind atestare apartanenței la domeniul privat al comunei Mihăileni, județul Sibiu a unor imobile -teren, situate în extravilanul comunei Mihăileni, județul Sibiu
7202430.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de activitatea desfasurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2023
6202430.01.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihăileni, județul Sibiu pentru anul școlar 2024 -2025
5202430.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii DECEMBRIE 2023, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
4202430.01.2024
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă, respectiv comuna Mihăileni, județul Sibiu pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihăileni, județul Sibiu
3202430.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedință
2202430.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind utilizarea unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor de casa pentru anul 2024
1202408.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. IV al anului 2023
80202320.12.2023
Descarca
...X
Page 1 of 6 (159 items)Prev123456Next