Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind stabilirea disponibilului de pajiști proprietatea privată a comunei Mihăileni, jud. Sibiu în vederea închirierii în anul 2023
20202328.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere pășune, înainte de ajungere la termen, prin acordul părților
32 / 2021202130.07.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente luniilor iunie -iulie 2021, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
31 / 2021202130.07.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015
30 / 2021202129.06.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor taxei speciale de salubritate pentru anul 2021
29 / 2021202129.06.2021
Descarca
(9 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unor numere administrative
28 / 2021202129.06.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unui spatiu situat în clădirea dispensarului medical din comuna Mihăileni, sat Răvășel, nr. 42, jud. Sibiu, medicului specialist de medicină de familie care își va înființa un Cabinet Medical Individual în acest spațiu
27 / 2021202129.06.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii mai 2021, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
26 / 2021202129.06.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Mihăileni, județul Sibiu
25 / 2021202128.05.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al counei Mihăileni, jud. Sibiu
24 / 2021202128.05.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mihăileni, județul Sibiu, de tip V1, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 75/2019
23 / 2021202128.05.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor martie -aprilie 2021, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni, jud. Sibiu
22 / 2021202128.05.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind privind stabilirea cuantumului lunar al burselor școlare care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mihăileni, judeţul Sibiu, pe semestrul II al anului școlar 2020-2021
21 / 2021202128.05.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicate în anul 2022 cu rata inflației aferenta anului 2020 de 2,6%
20 / 2021202128.05.2021
Descarca
(22 desc.)
...X
Hotărâre privind Alegerea presedintelui de ședință
19 / 2021202128.05.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind adoptarea bughetului local pe anul 2021
18 / 2021202121.04.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico econoici cu susținerea de la bughetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivului de investiții -Extinderea rețelei de apă și a sistemului de canalizare menajeră în comuna Mihăileni -
17 / 2021202121.04.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre prinvind încheierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni din proprietatea privată a comunei Mihăileni, jud. Sibiu
16 / 2021202121.04.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere pășune înainte de a ajunge la teren , prin acordul părților
15 / 2021202121.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind de3contarea cheltuielilor de transport aferente lunii februarie 2021, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni
14 / 2021202121.04.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind modificare HCL nr. 36/2020 privind stabilirea cuantumului lunar ar burselor școlare care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mihăileni, pe sem. I al anului școlar 2020 -2021
13 / 2021202121.04.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprob area contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
12 / 2021202126.02.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții -Înființarea sistemmelor de apă uzate și de alimentare cu apă în localități comunei Mihăileni
11 / 2021202126.02.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării și copletării Actului Constitutiv și Statutul ADI ECONORD SIBIU
10 / 2021202126.02.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind organizarea rețelei șscolare petru anul școlar 2020 -2021
9 / 2021202126.02.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii ianuarie 2021 pentru personalul didactic
8 / 2021202126.02.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
7 / 2021202126.02.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobare încheierii , pe perioadă determinată, unui contract de prestării servicii în vederea asigurării serviciilor de asistență socială
6 / 2021202129.01.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea ăsurilor pentru gospodărirea comunei Mihăileni pe anul 2021
5 / 2021202129.01.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achziții publice pentru anul 2021
4 / 2021202129.01.2021
Descarca
...X
Page 1 of 2 (45 items)Prev12Next