Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Horărâre privind aprobarea implementării proiectului ” Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale ” cod SMIS 12692424202026.03.2020
Descarca
20 descărcări
...X
Hotărâre privind reoganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul UAT Comuna Bazna judetul Sibiu, conform Ordinului 75/2019 23202026.03.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului local22202026.03.2020 ...X
Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bazna21202026.03.2020
Descarca
16 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bazna pe trim.I anul 202020202026.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “ Instalații de dezinfectare si dezinsecție în Comuna Bazna, jud. Sibiu” 19202016.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind amânarea termenului de plată a impozitelor și taxelor locale cu bonificație până la 30 iunie 202018202016.03.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta luna martie 202017202016.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 201516202014.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
hotărâre privind aprobarea modelului Contractului Cadru de închiriere pentru locuinţele din Fondul Locativ15202014.02.2020
Descarca
...X
hotărâre privind aprobarea deplasării la ” întâlnirea sașilor din Bazna ” în Germania a primarului Comunei Bazna14202014.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți 13202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al UAT Comuna Bazna , anul 202012202014.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV an 201911202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru suprafata de pădure proprietatea publică a comunei Bazna10202014.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta luna februarie 20209202014.02.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol .8202031.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social și contravenienții persoane fizice pe anul 20207202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind modificarea HCL Bazna nr.5/2019 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bazna6202031.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului privind reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Bazna5202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în comuna Bazna pentru anul 20204202008.01.2020
Descarca
17 descărcări
...X
Hotărâre privind efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului local acumulat în anii precedenți pentru acoperirea unor eventuale goluri de casă 3202008.01.2020 ...X
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Bazna în anul 20202202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință în luna ianuarie 2020 1202008.01.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bazna 47201926.09.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bazna pe trim.III și tri.IV anul 201946201926.09.2019
Descarca
...X
Hotarare privind desemnarea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Bazna din luna SEPTEMBRIE 201945201926.09.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind înscrierea unui teren din localitatea Bazna, in domeniul public al UAT Comuna Bazna 44201922.08.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații oficiale în sat Climăuți, raionul Dondușeni, Republica Moldova în perioada 27-30 august 2019 43201922.08.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bazna pe trim.III anul 201942201922.08.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 10 (300 elem.)Prec12345678910Următoarea