Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTĂRÂREA NR. 38 privind realizarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Sibiu” și UAT Comuna Șelimbăr 38202126.03.2021
Descarca
22 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 37 privind însușirea documentației de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață măsurată și din acte de 15.605 mp, situat în intravilanul comunei Șelimbăr, sat Veștem, identificat cu nr. cad. 11315537202126.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 36 privind convocarea adunării foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, pentru alegerea reprezentantului în Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Șelimbăr 36202126.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 35 privind inventarierea în domeniul public al comunei Șelimbăr a unor mijloace fixe și actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Șelimbăr, concesionate prin Contractul nr.9/15.05.2009 de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apa Canal SA Sibiu35202126.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “TEREN MULTIFUNCTIONAL IN SATUL BUNGARD” comuna Șelimbăr34202126.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea documentației din octombrie 2018 PUZ+RLU Parcelare teren, construire locuințe individuale, branșamente utilități, reparat infrastructură drum de exploatare în Județul Sibiu, Comuna Şelimbăr, Sat Mohu, nr. FN, teren identificat prin CF Șelimbăr 101299, investitor Răhăian Dumitru, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 33202126.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 32 privind înființarea instituției publice de interes local Club Sportiv Comunal “1599” Șelimbăr 32202126.03.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea documentației nr. 27/2019 PUZ+RLU Construire imobil locuințe colective P+2E, împrejmuire și branșamente utilități, în Județul Sibiu, Comuna Şelimbăr, Sat Șelimbăr, Aleea Petru Rareș nr. FN, pe teren identificat prin CF Șelimbăr 100036, investitor SC Catalunya Construct 2015 SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 31202126.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de Fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICĂ CARTIER TINERETULUI, COMUNA ȘELIMBĂR 30202126.03.2021
Descarca
12 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE STRADA CIMITIRULUI”, COMUNA ȘELIMBĂR29202126.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 28 privind incetarea contractului de concesiune nr. 1345 din 22.04.2002 încheiat intre Comuna Șelimbăr și SC MOBILKRAUS S.R.L. 28202126.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea salariului pentru funcția publică de execuție de Polițist Local/Referent clasa III grad profesional principal 26202126.02.2021
Descarca
47 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea statului de funcții, a statului de personal a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local 25202126.02.2021
Descarca
44 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea păşunilor disponibile aparţinând domeniului privat al Comunei Șelimbăr şi aprobarea condiţiilor de închiriere pentru anul 202124202126.02.2021
Descarca
25 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 23 cu privire la înregistrarea Primăriei Șelimbăr în Sistemul national electronic de plată online a taxelor și impozitelor - SNEP 23202126.02.2021
Descarca
12 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 22 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 80 din 28.06.2019 privind aprobarea documentației nr.87/2017 PUZ+RLU- “Urbanizare zonă predominant rezidențială-Construire locuințe cu dotări aferente” în Jud. Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 290, teren identificat prin CF 106960 Șelimbăr, nr. cad. 5108, nr. top 288/6, investitori Vecerzan Tiberiu și soția Vecerzan Veronica-Liliana, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 22202126.02.2021
Descarca
35 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 21 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Selimbar care vor face parte din comisia de evaluare a performatelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Selimbar pe anul 2020 21202126.02.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 20 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din raza de competență a comunei Șelimbăr, pentru anul școlar 2021-2022 20202126.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 18 pentru aprobarea Acordului de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sibiu pentru realizarea proiectului „Tren Periurban Sibiu“ 18202129.01.2021
Descarca
65 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Șelimbăr 17202129.01.2021
Descarca
32 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 16202129.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea documentației nr. 80/2019 PUZ+RLU Construire locuințe colective P+2E împrejmuire și branșamente utilități în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, str. Triajului, nr. FN, pe teren identificat prin CF 103322 Șelimbăr, investitor SC Regina Agroprodexim SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr15202129.01.2021
Descarca
29 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Ion Creangă” comuna Șelimbăr 14202129.01.2021
Descarca
12 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Decebal”, Comuna Șelimbăr 13202129.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Unirii”, Comuna Șelimbăr 12202129.01.2021
Descarca
76 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Petru Rares” comuna Șelimbăr 11202129.01.2021
Descarca
11 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Junimii” comuna Șelimbăr 10202129.01.2021
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 9 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 51593 din 11.12.2020 pentru documentația nr. 20T/2020 PUD Construire sediu primărie și branșamente utilități, în Județul Sibiu Comuna Șelimbăr Sat Șelimbăr str. Mihai Viteazu nr. 236, pe teren identificat prin CF Șelimbăr 110008, investitor și beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 9202129.01.2021
Descarca
18 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea pretului pentru lemul de foc și lemnul de construcții destinat vânzării directe către populația de pe raza comunei pentru anul 20218202129.01.2021
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea prețului de referință pe picior al unui metru cub de lemn pentru anul 2021 și aprobarea metodologiei folosită pentru calculul prețului de APV 7202129.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 22 (654 elem.)Prec1234567202122Următoarea