Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂREA NR. 168 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 2023
168202331.08.2023
Descarca
(13 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 167 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivelul local a procedurilor de atribuire a contractelor/acodurilor -cadru pentru achiziția produselor și a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel de UAT Comuna Șelimbăr prevăzute în cadrul Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029
167202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 166 privind atribuirea unor denumiri de străzi în satele Bungard, Mohu și Veștem din Comuna Șelimbăr
166202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 165 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a unor cote-părți din imobilul-teren înscris în CF nr. 102396 Selimbar (nr. CF vechi 10419N), nr. top. 2675/13, în suprafață de 1.628 mp, situat în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Ion Țuculescu
165202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a memoriului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a planului de evoluție al tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
164202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea documentației nr. 12/2021 PUZ+RLU “Construire locuințe colective S+P+2E cu dotări aferente și alipire”, pe terenurile situate în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, înscrise în CF Șelimbăr 110600, 110601, inițiator SC Armania Carpati SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
163202331.08.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare străzi în satul Veștem, strada Sub Sat, zona Școlii”
162202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare străzi în satul Bungard, zona străzii Bisericii”
161202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea documentației nr. 020/2022 PUZ+RLU Construire locuințe cu dotări aferente și branșament utilități pe terenurile situate în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr înscrise în CF Șelimbăr 108761, 108762, 108763, 108764, 108765, 108766, 108758, 109135, 109136, 109137, 109138, 109139, 109140, 109141, 109142, 109143, inițiatori Pleșca Ioan și coproprietarii, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
160202331.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 159 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a unor imobile-terenuri situate în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr
159202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 158 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Şelimbăr din luna august a anului 2023
158202331.08.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 157. privind rectificarea bugetului local al Comunei Șelimbăr pe anul 2023
157202331.07.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 156. privind prelungirea duratei de închiriere a spațiului din imobilul proprietatea Comunei Șelimbăr înscris în CF nr. 105471 Șelimbăr, nr. cad. 105471, nr. top. 440, situat în com. Șelimbăr, sat Mohu, nr. 253, cu destinația de farmacie/punct farmaceutic
156202331.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 155 referitor la modificarea și completarea HCL Șelimbăr nr.57/14.03.2023 privind implementarea Proiectului „Achiziţia de utilaje și echipamente specializate pentru serviciile publice – Buldoexcavator multifuncțional”, denumit în continuare Proiectul
155202331.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea documentației nr. 133/2019 PUZ+RLU Construire locuințe colective P+1E+M/Er și dotări aferente pe terenurile situate în Comuna Șelimbăr Sat Șelimbăr zona străzii Unirii, identificate prin CF Șelimbăr 106605, 106891, 107953, inițiatori SC Conmar-Con SRL, Văcăruș Elena, Văcăruș Vasilică, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
154202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 153 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 67348 din 07.07.2023 pentru documentația nr. 15/2022 PUZ+RLU Construire locuințe în regim izolat și înșiruit, pe terenul situat în Comuna Șelimbăr Sat Șelimbăr, zona străzii Triajului, identificat prin CF 108027 Șelimbăr, inițiatori Tecoanța Ironim, Tecoanța Aurelia-Doina, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
153202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 152 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 67419 din 07.07.2023 pentru documentația nr. 3/2022 PUZ+RLU Construire locuințe în regim izolat, locuințe în regim cuplat, anexe, branșamente utilități și împrejmuire, pe terenurile situate în Comuna Șelimbăr Sat Șelimbăr, zona str. Trifoiului/Socului identificate prin CF Șelimbăr 114286, 110187, inițiatori Sacolic Sorin, Sacolic Cristina-Maria, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
152202331.07.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 151 privind mandatarea reprezentantului autorității publice tutelare Comuna Șelimbăr în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale ”Ocolul Silvic Valea Sadului” RA să voteze pentru cesionarea prin licitație publică a Fondului Cinegetic nr.10 Sadu și a Fondului Cinegetic nr.11 Negoveanu
151202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 150 pentru modificarea HCL Șelimbăr NR.158/ 30.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Selimbar în Consiliul de Administratie constituit în cadrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Șelimbăr pentru anul școlar 2022-2023
150202331.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 149 privind modificarea și completarea HCL Șelimbăr Nr. 56/2018 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu modificările și completările ulterioare
149202331.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Otilia Cazimir, infrastructură rutieră și rețele aferente”
148202331.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Trifoiului”
147202331.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere pe picior pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT Șelimbăr
146202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea execuției secțiunilor de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestru II 2023
145202331.07.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 144 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Şelimbăr din luna iulie a anului 2023
144202331.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 143 pentru modificarea HCL Șelimbăr nr.139/30.06.2023 privind participarea Comunei Șelimbăr la apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, derulat prin PNRR – Compenenta C15 - Educație, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de scoli verzi și achiziționarea de microbuze electrice
143202314.07.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 142 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 2023
142202314.07.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 141 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local Şelimbăr din luna iulie a anului 2023
141202314.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Șelimbăr/Primarului Comunei Șelimbăr
140202330.06.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 139 privind participarea Comunei Șelimbăr la apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, derulat prin PNRR – Compenenta C15 - Educație, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de scoli verzi și achiziționarea de microbuze electrice
139202330.06.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
Page 1 of 44 (1311 items)Prev1234567424344Next