Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 2023
7202315.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2023, cuprinzand lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat
6202315.02.2023
Descarca
...X
Pentru aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2023-2024
5202315.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ogra in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ogra, pentru anul scolar 2022-2023
4202315.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
3202315.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"
2202315.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ogra pe anul 2023
1202315.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în jud. Mureș, cu aplicabilitate din 01.01.2023 comuna Ogra
55 / 29.12.2022202310.01.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Ogra
54 / 29.12.2022202310.01.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
privind implementarea proiectului EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE MENAJERP ÎN LOCALITATEA OGRA, COMUNA OGRA, JUD. MUREȘ, CU CONECTAREA ÎN STAȚIA DE EPURARE SÂNPAUL
53 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind actualizarea indicatorilor economici ai investiției CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DIN LOCALITATEA OGRA, jud. Mureș, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Cemtru, Apel de proiect nr. POR/10/2017/10/10.1A/7 regiuni
52 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aderarea comunei Ogra, jud. Mureș, la Asociația Comunelor din România
51 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea aderării unei unității administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ
50 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, cod Mysmis 130963
49 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ogra a sumei de 10.000 lei pentru acordarea de pachete cu dulciuri de crăciun pentru elevii Școlii Gimnaziale Ogra so Școlii Gimnaziale Soli Deo Gloria din localitatea Vaideiu
48 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
47 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Pentru validarea Dispoziției nr. 290/13.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022
46 / 21.12.2022202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Strategiei de tarife conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020 Zona Luduș-Grebenișu de Câmpie, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie
45 / 23.11.2022202223.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
pentru validarea Dispoziției nr. 195/29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022
44 / 09.11.2022202209.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MURES"
42 / 09.11.2022202209.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale "Soli Deo Gloria" din localitatea Vaideiu, pentru anul școlar 2022-2023
41 / 09.11.2022202209.11.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Ogra nr.36/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitatea, cu modificările ulterioare
40 / 09.11.2022202209.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind modificarea Organigramei si Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
38 / 13.10.2022202221.10.2022
Descarca
(14 desc.)
...X
privind aprobarea proiectului "Realizare pistă pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare în comuna Ogra, județul Mureș"
36 / 13.10.2022202221.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Ogra nr.36/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare
35 / 13.10.2022202221.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Suciu Dalma
39 / 13.10.2022202213.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
pentru îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea Consiliului local al Ogra nr.25/18 august 2022, privind constatarea apartenenței la patrimoniul comunei Ogra a unui bun imobil și aprobarea depunerii la OCPI Mureș a documentației topo-cadastrale referitoare la acesta, în vederea întabulării în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Ogra-domeniul public
34 / 29.09.2022202205.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind avizarea Documentației de delegare temporară-până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, compojejte ale serviciului de salubrizare al Județului Murel din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș ( SMIDS Mureș) - zona 1 Sânpaul
33 / 29.09.2022202205.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș)- zona 1 Sânpaul
32 / 29.09.2022202205.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri în comuna Ogra, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Salingny" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
29 / 12.09.2022202223.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 7 (210 items)Prev1234567Next