Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
pentru constatarea apartenenței la patrimoniul comunei Ogra a unui bun imobil și aprobarea depunerii la OCPI Mureș a documentației topo-cadastrale referitoare la acesta, în vederea intabulării în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Ogra -domeniul public
25 / 18.08.2022202222.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Privind alegerea presedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2022
24 / 18.08.2022202222.08.2022
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii acordului de colaborare cu Asociația de vânătoare Căpriorul Mureș
23 / 18.08.2022202222.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Privind acordarea unui mandat special în favoarea A.D.I Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere, fără publicare prealabilă a unui anunț de participare , în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 1 Sînpaul, pentru comuna OGRA
22 / 18.08.2022202222.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
21 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
7 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
20 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
19 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investiției „CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DIN LOCALITATEA OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni
18 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022 și modificare și completarea Listei de investiții pe anul 2022 aprobată prin Anexa 3 la HCL Ogra nr.7/22.02.2022, cu modificările și completările ulterioare
17 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale din Comuna Ogra în vederea gestionării situației pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 149288 şi a cheltuielilor legate de proiect
16 / 30.06.2022202212.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local pentru perioada iunie, iulie, august 2022
15 / 30.06.2022202212.07.2022 ...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii TIC în Comuna Ogra”, județ Mureș, finanțat prin PNRR, componenta C10 – Fondul local, investiția I.1.2.
14 / 20.05.2022202225.05.2022
Descarca
3 descărcări
...X
pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul comunei Ogra, pentru anul 2022
13 / 31.03.2022202207.04.2022
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Ogra
12 / 31.03.2022202207.04.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
11 / 31.03.2022202207.04.2022
Descarca
11 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiviele de investitie aferente unitatii administrativ teritoriale- comuna Ogra, ce urmeaza a se realiza in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures, in perioada 2014-2020"
10 / 31.03.2022202207.04.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022 aprobata prin Anexa 3 la HCL Ogra nr. 7/22.02.2022
9 / 31.03.2022202207.04.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ogra nr. 52/28 decembrie 2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico- econimici ai proiectului "Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale din Comuna Ogra in vederea gestionarii situatiei generate de virusul Sars-CoV-2" cod SMIS 149288
8 / 03.03.2022202204.03.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ogra pe anul 2022
7 / 22.02.2022202201.03.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 2022.
6 / 09.02.2022202216.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 2021 in anul 2022
5 / 09.02.2022202216.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea infintarii unor posturi, in afara organigramei, pentru implementarea proiectului " Ogra. Door-porti deschise pentru incluziunea social", proiect derulat prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021
4 / 18.01.2022202227.01.2022
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"
3 / 18.01.2022202227.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2022-2023
2 / 18.01.2022202227.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru validarea Dispozitiei nr. 263 din 27 decembrie 2021, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2021
1 / 18.01.2022202227.01.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de acctiuni pe anul 2022, cuprinzand lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
51 / 13.12.2021202116.12.2021
Descarca
9 descărcări
...X
Privind mandatarea reprezentantului comunei Ogra de a vota in Adunarea Generala a A.D.I "AQUA INVEST MURES" ajustarea pretului la apa potabila a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a Companiei Aquaserv S.A.
50 / 13.12.2021202116.12.2021
Descarca
...X
Privind inregistrarea comunei Ogra in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar
49 / 13.12.2021202116.12.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
48 / 13.12.2021202116.12.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubritate pentru anul 2022 in comuna Ogra
47 / 13.12.2021202116.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (173 elem.)Prec123456Următoarea