Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 20208 / 18.02.2020`202026.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/23.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 20207 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 20206 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetului local-sursa D-fonduri externe nerambursabile ingregistrat la finele anului 2019, in anul 20205 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Ptivind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 2019 in anul 20204 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
 3 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2020, cuprinzand lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2020-20211 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumul lunar al burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Ogra42 / 23.12.2019202009.01.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, in comuna Ogra45 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala Generala cu 6 sali de clasa si grupuri sanitare, in comuna Ogra, judetul Mures"44 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind virarea de credite bugetare in cadrul bugetului local si rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 201943 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Ogra41 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru validarea Dispozitiei nr. 397 din 9 decembrie 2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 201940 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 202039 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2019 prin virarea de credite bugetare in cadrul bugetului local38 / 12.12.2019201912.12.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea aplicarii prevederilor Capitolului II-Anularea unor obligatii acesorii al O.G. nr. 6/2019 si nivelul comunei Ogra, precum si procedurii de anulare a acestora37 / 12.12.2019201912.12.2019
Descarca
4 descărcări
...X
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la "Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures-zona 1 Sinpaul"36 / 25.11.2019201906.12.2019
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada decembrie 2019-ianuarie 202035 / 25.11.2019201906.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind modificarea Organigramei si a Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra34 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "AQUA INVEST MURES"33 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
pentru avizarea "protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a productorului din judetul Mures" si a incheierii acestuia, intre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara (A.D.I.) "ECOLECT Mures" si diferite organzatii de preluare a responsabilitatilor32 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
Pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra la 30 septembrie 201931 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/10.07.2019 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"30 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 201929 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
Pentru validarea Dispozitiei nr. 276 din 27 septembrie 2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 201928 / 29.10.2019201911.11.2019
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2019, si aprobarea bugetului creditelor interne.27 / 10.09.2019201918.09.2019
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2019.26 / 10.09.2019201918.09.2019
Descarca
...X
Pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra la 30 iunie 201925 / 30.07.2019201907.08.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, ai investitiei "Retea de apa pentru localitatile Dileu Vechi si Vaideiu si retea de canalizare menajera si statiei de epurare pentru localitatea Ogra, comuna Ogra, judetul Mures", si asigurarea finantarii din bugetul local al comunei Ogra pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din Fondul de Dezvoltare si Investitii instituit prin OUG nr. 114/2018, cu modificarile ulterioare. 24 / 30.07.2019201907.08.2019
Descarca
...X
Page 1 of 3 (66 items)Prev123Next