Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL 12 din 12 februarie 2024 privind avizarea Documentatiei de delegare temporara pana la finalizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa, a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile, compostare si transfer a deseurilor prin exploatarea Statiei de Sortare, Compostare si Trasfer Cristesti din judetul Mures
12 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
...X
HCL 11 din 12 februarie 2024 privind infiintarea la nivelul comunei Ogra a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan si aprobarea delegarii gestiunii acestuia
11 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 10 din 12 februarie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru perioada martie, aprilie, mai 2024
10 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
...X
HCL 9 din 12 februarie 2024 privind aprobrea decontarii cheltuielilor de transport, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ogra
9 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 8 din 12 februarie 2024 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat
8 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
...X
HCL 7 din 12 februarie 2024 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Ogra nr. 53/14.12.2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024
7 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 6 din 12 februarie 2024 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ogra pe anul 2024
6 / 12.02.2024202412.02.2024
Descarca
...X
Hotararea 5 din 23 ianuarie 2024 privind participarea Comunei Ogra, in calitate de asociat - membru fondator, alaturi de municipiul Targu Mures, municipiul Reghin, orasele Iernut, Ludus, Ungheni si comunele Bogata, Cuci, Cristesti, Ernei, Gornesti, Petelea, Sangeorgiu de Mures, Sanpaul, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Feroviar "Tren Metropolitan Mures"
5 / 23.01.2024202423.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea 5 din 23 ianuarie 2024 privind participarea Comunei Ogra, in calitate de asociat - membru fondator, alaturi de municipiul Targu Mures, municipiul Reghin, orasele Iernut, Ludus, Ungheni si comunele Bogata, Cuci, Cristesti, Ernei, Gornesti, Petelea, Sangeorgiu de Mures, Sanpaul, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Feroviar "Tren Metropolitan Mures"
5 / 23.01.2024202423.01.2024 ...X
Hotararea 4 din 23 ianuarie 2024 privind modificarea Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
4 / 23.01.2024202423.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea 3 din 23 ianuarie 2024 privind darea in folosinta gratuita a unui microbuz catre Scoala Gimnaziala Ogra
3 / 23.01.2024202423.01.2024
Descarca
...X
Hotararea 2 din 23 ianuarie 2024 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
2 / 23.01.2024202423.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea 1 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2024-2025
1 / 09.01.2024202409.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ogra, în anul 2024
61 / 28.12.2023202328.12.2023
Descarca
(17 desc.)
...X
privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în comuna Ogra
60 / 28.12.2023202328.12.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2023
59 / 28.12.2023202328.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
alegerea președintelui de ședință al consiliului local Ogra, care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 28.12.2023
58 / 28.12.2023202328.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2024, cuprinzând lucrările de interes local care se vor efectua de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
57 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
Privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii
56 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ogra a sumei de 10.000 lei pentru acodarea de pachete cu dulciuri , cu ocazia Crăciunului, pentru elevii Școlii Gimnaziale Ogra și a Școlii Gimnaziale ”Soli Deo Gloria” din localitatea Vaideiu
55 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2023
54 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024
53 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local pentru perioada decembrie 2023-ianuarie, februarie 2024
52 / 14.12.2023202314.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobare indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”
51 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28 din 28.06.2018, privind aprobarea proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
50 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Pentru solicitarea incadrarii proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” ca nefinalizat si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor proiectului conform Instructiunii AMPOR 207/31.10.2023 – Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Proiectului Operational Regional 2014-2020
49 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult care au despus cereri în acest sens
48 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2023
47 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Pentru validarea Dispoziției nr.303/06.11.2023 cu privire la modificarea bugetului local al comunei Ogra
46 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilității Scrisorii de garantare nr. IG173300316/ 10.07.2017 emisă de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA”
45 / 17.11.2023202317.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 10 (276 items)Prev12345678910Next