Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase79202027.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind inregistrarea Comunei Sura Mare in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar78202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Regulamentului pentru cresterea si detinerea animalelor si pasarilor in intravilanul comunei Sura Mare77202027.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului inscris in CF 101490 nr. top/cadastral 101490, proprietate privata a comunei Sura Mare din Cartierul Dealul Vilor - localitatea Sura Mare, dl Gligor Mihai pentru construire de locuinta proprietate personala76202027.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare, Cartier Dealul Viilor, domeniul privat al comunei Sura Mare teren atribuit in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei75202027.08.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 202074202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - construire locuinta, magazie, filigorie, imprejmuire teren si bransamente - investitori Vizitiu Ramona si Vizitiu Daniel73202027.08.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PUD - construire locuinta, anexe, imprejmuire si bransamente utilitati - beneficiar Denes Alexandru72202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PUD - construire locuinta, anexe, imprejmuire si bransamente utilitati - beneficiari Lienerth Daniel si Lienerth Doris71202027.08.2020
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna august 202070202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri in anul 2020 pentru activitatile intrerupte pe perioada starii de urgenta69202030.07.2020
Descarca
...X
Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase68202030.07.2020
Descarca
...X
Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza Legii nr. 15/200367202030.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Sura Mare pentru unitati de cult din comuna Sura Mare in anul 202066202030.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare Cartier Dealul Viilor domeniul privat al comunei Sura Mare teren atribuit in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei65202030.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sura Mare a unor terenuri din intravilan64202030.07.2020
Descarca
...X
Privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Sura Mare63202030.07.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 202062202030.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II an 202061202030.07.2020
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta60202030.07.2020
Descarca
...X
Privind inregistrarea in evidenta financiar- contabila a comunei Sura Mare a obiectivului de investitii ,,Extindere si reabilitare Camin Cultural -sat Hamba,, si suplimentarea valorii de inventar59202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, proprietate privata a comunei Sura Mare din Cartierul Dealul Viilor - localitatea Sura Mare, pentru construire de locuinta proprietate personala58202030.06.2020
Descarca
23 descărcări
...X
Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire ,,Locuinta, - beneficiari Mitea Silvia57202030.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIII - construire locuinta, garaj, imprejmuire teren si bransamente,- investitori Negrea Vasile si Paraschiva56202030.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU.- construire locuinta, garaj, imprejmuire teren si bransamente,- investitori Benchea loan si Naomi55202030.06.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire hala metalica- strada Sibiului Sura Mare - investitor Tatu Mihai Viorel54202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru "delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mica si statiei de sortare Cisnadie", precum si mandatarea viceprimarului comunei Sura Mare ca reprezentant al comunei Sura Mare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru "delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mica si statiei de sortare Cisnadie"53202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU SA52202030.06.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 202051202030.06.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Sura Mare la 31 decembrie 201950202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (220 elem.)Prec12345678Următoarea