Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 61 30.05.2019Privind aprobarea Actului constitutiv si Statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,ZONA METROPOLITANA SIBIU,,
2019 60 30.05.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 59 30.05.2019Privind modificarea obiectului contractului nr. 187 2019, incheiat cu dl. Bleoca Alin Aurel, crescator de animale, in sensul diminuarii suprafetei de teren atribuita prin licitatie publica
2019 58 30.05.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU,, —construire casa, imprejmuire teren, bransamente utilitati - Beneficiari Benchea Eliab si Lidia
2019 57 30.05.2019Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) - COMUNA SURA MARE,,
2019 56 30.05.2019Privind modificarea Hotararii nr. 16/2019 privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului, proprietate publica si privata a comunei Sura Mare, la data de 31.12.2018
2019 55 30.05.2019Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003
2019 54 30.05.2019Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor terenuri, proprietate privata a comunei Sura Mare, situate in localitatile Sura Mare si Hamba
2019 53 30.05.2019Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare Cartier Tineretului, strada Paltinis nr. 5, domeniul privat al comunei Sura Mare, teren atribuit in folosinja conform Legii nr. 15/2003, si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei
2019 52 30.05.2019Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Sura Mare pentru anul scolar 2019- 2020
2019 51 30.05.2019Privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019 datorate de comuna Sura Mare
2019 50 30.05.2019Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Sura Mare la 31 decembrie 2018
2019 49 30.05.2019Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 2019
2019 48 30.05.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna mai 2019
2019 47 18.04.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 46 18.04.2019Privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri din localitatea Sura Mare Cartier Dealul Viilor pentru construirea de locuinta proprietate personala
2019 45 18.04.2019Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Sura Mare, judetul Sibiu
2019 44 18.04.2019Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ,,Salii de sport,, din comuna Sura Mare, judetul Sibiu
2019 43 18.04.2019Privind mandatarea viceprimarului comunei Sura Mare ca reprezentant al comunei Sura Mare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.
2019 42 18.04.2019Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sura Mare a unor terenuri din intravilanul comunei Sura Mare
2019 41 18.04.2019Privind aprobarea Planului anual de actiune privind Serviciile Sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sura Mare pentru anul 2019
2019 40 18.04.2019Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Sura Mare in anul 2019
2019 39 18.04.2019Privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si sectunii de dezvoltare pentru trimestrul I an 2019
2019 38 18.04.2019Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sura Mare, pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022
2019 37 18.04.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna aprilie 2019
2019 36 28.03.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire locuinta, imprejmuire teren, bransamente utilitati - beneficiar Tara loan
2019 35 28.03.2019Privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din cadrul unitaii de invatamant Scoala Gimnaziala Andrei Saguna Sura Mare
2019 34 28.03.2019Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire ,,Locuinta, imprejmuire teren si bransamente,, -initiator Benchea Eliab si Lidia.
2019 33 28.03.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire HALA (SERVICE AUTO) AMENAJARE PARCARE si IMPREJMUIRE - beneficiar. Ban Maria
2019 32 28.03.2019Privind modificarea contractului de inchiriere teren pasune nr. 4/2018 incheiat cu dl. Stoia Gheorghe, crescator de animale din comuna Sura Mare
2019 31 28.03.2019Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren extravilan, arabil, proprietate privata a Comunei Sura Mare
2019 30 28.03.2019Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren extravilan, neproductiv, proprietate privata a Comunei Sura Mare
2019 29 28.03.2019Privind alipirea imobilelor terenuri inscrise in CF 101566 si CF 103443 din Cartier Dealul Viilor Sura Mare si atribuirea imobilului teren rezultat in urma alipirii in favoarea d-nei Pintea Hajnal Tunde
2019 28 28.03.2019Privind alipirea imobilelor inscrise in CF nr. 103824 si CF nr. 105021, proprietate privata a comunei Sura Mare
2019 27 28.03.2019Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, proprietate privata a comunei Sura Mare, din Cartierul Dealul Viilor — localitatea Sura Mare, pentru construirea de locuinta proprietate personala
2019 26 28.03.2019Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
2019 25 28.03.2019Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile Finantate din bugetul local pentru implementarea obiectivului de investitii "Extindere retea de canalizare menajera si bransamente in localitatea Sura Mare"
2019 24 28.03.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna martie 2019
2019 23 28.02.2019Privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie
2019 22 28.02.2019Privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sura Mare
2019 21 28.02.2019Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU -construire ,,Garaj si magazie,, -initiator S.C. SIEC S.R.L
2019 20 28.02.2019Privind inchirierea terenurilor pajisti permanente, proprietate privata a comunei Sura Mare, crescatorilor de animale din comuna Sura Mare
2019 19 28.02.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 18 28.02.2019Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare Cartier Dealul Viilor, strada Crangului nr. 44, domeniul privat al comunei Sura Mare, teren atribuit in folosința conform Legii nr. 15/2003, si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei
2019 17 28.02.2019Privind stabilirea indemnizatiilor personalului angajat si voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sura Mare
2019 16 28.02.2019Privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului, proprietate publica si privata a comunei Sura Mare, la data de 31.12.2018
2019 15 28.02.2019Privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere retea de canalizare menajera si bransamente in localitatea Sura Mare - comuna Sura Mare
2019 14 28.02.2019Privind aprobarea Procedurii privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al comunei Sura Mare pentru activitati sportive
2019 13 28.02.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna februarie 2019
2019 12 31.01.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire SPATIU COMERCIAL beneficiar S.C. CAMPUS SOLAR S.R.L.
12