Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare privind ratificarea de catre Consiliul Local al orasului Busteni a unui act si de desemnare a reprezentantului acestuia in raporturile cu tertii
66 / 12.06.2024202412.06.2024
Descarca
...X
Hotarare privind atribuirea unui spatiu in folosinta gratuita, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova
65 / 05.06.2024202405.06.2024
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea HCL nr.52/20.05.2024
64 / 05202405.06.2024
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Caraiman Comserv SRL
63 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
62 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea HCL nr.57/20.05.2024
61 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 193 mp, situat in Busteni, strada Lunei, FN, numar cadastral 27741
60 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr.10943/1345/151/01.11.2012
59 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei spalatorului din imobilul situat in orasul Busteni, Aleea Panselelor, nr.5, et.2, judetul Prahova
58 / 30.05.2024202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea locatiei pentru construirea Centrului Medical oras Busteni
57 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind achizitionarea unor servicii juridice
56 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare in vederea inchirierii locuintelor sociale apartinand orasului Busteni
55 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea art.2 din HCL 37/28.03.2024
54 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
53 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea asocierii intre Orasul Busteni si judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public,,Executie Centru Medical oras Busteni
52 / 20.05.2024202420.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind organizarea evenimentului ,,Nunta de aur” 2024
51 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al orasului Busteni
50 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al orasului Busteni
49 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
...X
Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere locuinta ANL, nr.4393/40/08.05.2019
48 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 7805 mp, situat in Busteni, B-dul Independentei nr.11, nr.cadastral 22603, aflat in domeniul privat al orasului Busteni
47 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare de completarea Anexei 7 din HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni,cu imobilul identificat in Busteni, B-dul Libertatii nr.162, in suprafata de 36 mp
46 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare de completarea Anexei 7 din HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni,cu imobilul identificat in Busteni, str.Democratiei nr.2A, in suprafata de 60 mp
45 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind achizitia unor servicii juridice
44 / 30.04.2024202430.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic + Detalii de executie, Proiect tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Asigurarea de sisteme ITS in orasul Busteni, judetul Prahova”.
43 / 05.04.2024202405.04.2024
Descarca
(13 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
42 / 05.04.2024202405.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier local a domnului MICLEA CONSTANTIN
41 / 05.04.2024202405.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si exercitare a serviciului de transport in regim de taxi in orasul Busteni.
17 / 29.02.2024202429.03.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotarare privind predarea in administrare a constructiilor si lucrarilor aferente investitiei "Reabilitare/inlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova", catre operatorul regional Hidro Prahova S.A.
40 / 28.03.2024202428.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privin aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Caraiman Comserv SRL pentru anul 2024
39 / 28.03.2024202428.03.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pentru anul 2024
38 / 28.03.2024202428.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 32 (959 items)Prev1234567303132Next