Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
101 / 07.12.2023202307.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
100 / 05.12.2023202305.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Comunitatea-Inovare-Dezvoltare-Resurse Energetice Sustenabile I.D.- R.E.S.2” .
99 / 05.12.2023202305.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita Liceului Teoretic Azuga a etajului 2 din cladirea Colegiului “Ion Kalinderu” Busteni, situat in str. Alpinistilor nr. 1 pana la sfarsitul anului scolar 2023-2024.
98 / 29.11.2023202329.11.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea atribuirii locuintei situate in Busteni, B-dul Libertatii nr.30, in baza Legii 112/1995, doamnei Proraciuc Mihaela .
97 / 29.11.2023202329.11.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea cesiunii partiale a contractului de concesiune nr.6/16.05.1994, teren situat in orasul Busteni, str.Codrului nr.18, aflat in proprietatea privata a orasului Busteni”.
96 / 29.11.2023202329.11.2023
Descarca
...X
Hotarare privind participarea UAT Busteni la proiectul " Comunitatea-Inovare-Dezvoltare-Resurse Energetice Sustenabile I.D.-R.E.S.2"
95 / 28.11.2023202328.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Executie Centru Medical, oras Busteni"
94 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea introducerii in domeniul public al UAT Busteni a constructiilor si lucrarilor aferente investitiei ,,Reabilitare/ inlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apa(captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova”, preluate de la ,,SC,,Compania Nationala de Investitii”
93 / 26.10.2023202326.10.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere locuinte ANL, situate in str.Aleea Parcului nr.3A, oras Busteni, judetul Prahova pentru perioada 01.11.2023-31.10.2028 si actualizarea cuantumului chiriei pentru perioada 01.11.2023-31.10.2024
92 / 26.10.2023202326.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aderarea Orasului Busteni, judetul Prahova, la parteneriatul public-privat al asociatiei FLAG Prahova si la teritoriul eligibil reprezentat de Asociatia FLAG Prahova
91 / 26.10.2023202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL 33/11.04.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii,, Reabilitatre si modernizare infrastructura rutiera de interes local,Oras Busteni, , judetul Prahova” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”.
90 / 19.10.2023202319.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL 32/11.04.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi Cartier Piatra Arsa” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”.
89 / 19.10.2023202319.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind participarea in cadrul etapei a-II-a a Programului de realizare a pistelor de biciclete al Ministerului Mediului,Apelor si Padurilor, aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a cheltuielilor aferente proiectului,,Realizare piste pentru biciclete in Orasul Busteni,judetul Prahova”.
88 / 26.09.2023202326.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind solutionarea de catre Consiliul Local al orasului Busteni a Plangerii prealabile nr.13272/23.08.2023 formulata de dl. Dinu Alin Mihai si revocarea HCL 69/27.07.2023 privind retragerea locuintei tip ANL acordata in baza contractului de inchiriere nr.6734/40/20.07.2018 numitului Dinu Alin Mihai,str.Nestor Ureche nr.60,oras Busteni
87 / 25.09.2023202325.09.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotărâre privind mandatarea d-nei/d-lui _________________, reprezentantul Consiliului Local al orasului Busteni , jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A, „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” retragerea comunei Rafov,Jud.Prahova ca membru al Asociatiei in conformitate cu Statutul si Actul Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei,art.21 alin.(1) si art.16 alin.(2) lit.j
86 / 25.09.2023202325.09.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Statutului Orasului Busteni, judet Prahova
85 / 25.09.2023202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Busteni si a reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie al Colegiului,,Ion Kalinderu” Busteni pentru anul scolar 2023-2024
84 / 25.09.2023202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Busteni si a reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Nestor Urechia” Busteni pentru anul scolar 2023-2024
83 / 25.09.2023202325.09.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate pe domeniul public in cadrul evenimentelor publice organizate de Primaria Oras Busteni
82 / 18.09.2023202318.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
81 / 07.09.2023202307.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
80 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022
79 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achizitionarii de rechizite scolare pentru elevi si prescolari, includerea acesteia in programul anual al achizitiilor publice si modificarea bugetului local pe anul 2023
78 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri cu nr. cadastral 838 si nr. cadastral 27708, intre Orasul Busteni si S.C. Farmacia Cina S.R.L
77 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 200 mp., din terenul situat in Busteni, str. Pescariei, nr.31, nr. cadastral 26888, situat pe domeniul privat al orasului Busteni, pentru depozitare materiale pentru dezapezire si gararea de utilaje pentru dezapezire
76 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind modificarea pct. 4.9 din Anexa nr. 1 aprobata prin H.C.L. nr. 56/30.06.2023
75 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind revocarea H.C.L. 57/30.06.2023
74 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pe anul 2023 a orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”
73 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre pentru modificarea HCL 254/2014 privind aprobarea componentei Clubului Sportiv „Caraimanul” Busteni
72 / 27.07.2023202327.07.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 30 (883 items)Prev1234567282930Next