Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre privind participarea UAT Bușteni la proiectul “Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH – SMART”
11 / 23.02.2023202323.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind acceptarea donației SC IMO INVEST TOTAL SRL către orașul Bușteni, a terenului cu categoria curți construcții în suprafață de 19 mp, cu număr cadastral 26157, situat în Bușteni, Bulevardul Independenței, nr.2B, cu destinația amenajare pasaj rutier.
10 / 21.02.2023202321.02.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru perioada februarie 2023-31 ianuarie 2024, pentru locuințele situate în blocul ANL din Bușteni, strada Nestor Ureche, nr.60
9 / 21.02.2023202321.02.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării documentației aferente delegării prin concesiune a “Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Orașului Bușteni, județul Prahova”, aprobate prin HCL Bușteni nr.151/29.09.2022
8 / 21.02.2023202321.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări 2024-2026
7 / 17.02.2023202317.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind participarea Orașului Bușteni alături de Ministerul Anteprenoriatului și Turismului la Târgurile Internaționale de Turism
6 / 01.02.2023202301.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind vânzarea terenului proprietatea privată a orașului Bușteni, situat în orașul Bușteni, strada Piatra Arsă, în suprafață de 267 mp, cu număr cadastal 10021, înscris în CF 5025, atribuit în baza Legii nr.15/2003, numitului Boian Dan Vasile.
5 / 26.01.2023202326.01.2023
Descarca
(16 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea alipirii terenului în suprafață de 266 mp din acte ( 244 mp din măsurători), cu număr cadastral 24571, înscris în CF 24571, situat în orașul Bușteni, strada Crinei, nr.23, proprietate privată a orașului Bușteni, cu terenul în suprafață de 1086 mp din acte (1024 mp din măsurători), cu număr cadastral 23357, înscris în CF 23357, proprietate privată a orașului Bușteni.
4 / 26.01.2023202326.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru 2023, conform Legii nr.416/2001
3 / 26.01.2023202326.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentatiei aferente delegarii gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a orasului Busteni pentru activitatea privind curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in vederea incheierii unui acord cadru de prestari de servicii
2 / 16.01.2023202316.01.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotărâre privind indreptarea erorilor materiale strecurate in cuprinsul HCL 188/10.11.2022
1 / 09.01.2023202309.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificarii nivelului unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Busteni, judetul Prahova, prin transformarea acesteia din nivel superior in functie publica de nivel inferior
208 / 28.12.2022202228.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 590 mp, cu nr. cadastral 27569, inscris in CF nr. 27569, situat in Busteni, str.Pescariei nr.35B,Lot B catre numitul Bitoiu Irinel
207 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice de asistenta, consiliere, reprezentare juridica si apararea intereselor Orasului Busteni si Consiliului Local al orasului Busteni in cauzele in care acesta este parte
206 / 22122022202222.12.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, situat in orasul Busteni, str.Piatra Arsa nr.88, in suprafata de 201 mp, cu numar cadastral 2819, inscris in CF 2829/S, atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Gagenel Mihai Laurentiu
205 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre de completare a Anexei 7 din HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al orasului Busteni
204 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31.12.2022
203 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, pentru anul 2023 + Anexe
202 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
(62 desc.)
...X
Hotărâre privind participarea UAT Busteni in parteneriat cu unitati administrativ teritoriale din cadrul judetelor Prahova, Buzau si Vrancea, la implementarea proiectului ,,Velo Valahia” din Investitia I.4 ,,Implementarea a 3000 Km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 - Turism si cultura
201 / 21.12.2022202221.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
200 / 21.12.2022202221.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
199 / 13.12.2022202213.12.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea asocierii intre orasul Busteni, prin Consiliul Local si S.C. Viobeti Comimpex SRL, in vederea realizarii proiectului „Oraselul lui Mos Craciun”
198 / 29.11.2022202229.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind participarea UAT Busteni in parteneriat cu Judetul Prahova si unitati administrative din cadrul judetului la implimentarea proiectului „VELO VALAHIA” din Investitia I.4 „ Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura
197 / 29.11.2022202229.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL 147/25.08.2022
196 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
195 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea mutarii chiriasilor din imobilul situat in Str.Soimului nr.3, Busteni si incheierea de noi contracte de inchiriere pentru patru locuinte sociale, din fondul locativ aflat in proprietatea orasului Busteni
194 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Corbu Laurentiu Mircea, reprezentantul orasului Busteni, jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, pentru a vota primirea comunei Magurele, judetul Prahova ca membru al Asociatiei
193 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind dezmembrarea terenului in suprafata de 362 mp, nr.cadastral 25051, inscris in CF 25051, situat in fundatura Ciucasului, nr.1A, proprietatea privata a orasului Bustenui in doua loturi: lot 1-156 mp si lot 2-206 mp
192 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre de revocare a HCL 180/31.10.2022 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT Busteni a terenurilor in suprafata de 2108 mp, cu nr.cadastral 27058, inscris in CF 27058 si 200 mp cu nr. cadastral 27059, inscris in CF 27059, situate in str.Telecabinei nr.36 si completarea HCL nr.50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor domeniului privat al orasului Busteni
191 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001
190 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
...X
Page 1 of 27 (793 items)Prev1234567252627Next