Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 1/19.01.2018 25.01.2018

Hot. privind depunerea unui proiect aferent Masurii M6/6B-Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului-Componenta A prevazuta in strategia de dezvoltare Locala  2014-2020 a Gal Defileul Muresului Superior, pentru achizitionarea unui sistem de sonorizare

2018 2/19.01.2018 25.01.2018

Hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul" IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA DEDA, JUDETUL MURES"

2018 3/14.02.2018 26.02.2018

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

2018 4/14.02.2018 26.02.2018

Hot. privind incetarea mandatului domnului consilier PASCANU MARCEL GHEORGHE si validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant

2018 5/14.02.2018 26.02.2018

Hot. privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a UAT Deda pe anul 2018

2018 6/14.02.2018 26.02.2018

Hot. privind participarea ca asociat la infiintarea ASOCIATIEI ZONA MURESULUI SUPERIOR 

2018 7/14.02.2018 26.02.2018

Hot. privind modificarea si completarea Hot. nr. 9 din 10.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii " Construire Dispensar Medical, loc. Deda, com. Deda, jud. Mures

2018 8/14.02.2018 26.02.2018

Hot. privind modificarea hotararii nr. 58 din 24.10.2017 cu privire la asigurarea finantarii din bugetul local al Comunei Deda pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de dezvoltare Locala pentru investitia " Construire dispensar medical, loc. Deda, com. Deda, judetul Mures"

2018 9/14.02.2018 26.02.2018

Hotarare privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2018 pentru partizile 7228, 6297, 6301. 6306, 7293,7284, 6217, 6218 si 6216

2018 10/14.02.2018 26.02.2018

Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Deda

2018 11/14.02.2018 26.02.2018

Hotarare privind completarea Hotararii nr. 13 din 09.04.2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Deda, judetul Mures

2018 12/14.02.2018 26.02.2018

Hotarare privind aprobarea planului de lucrari si servicii pentru cei cu venit minim garantat pentru anul 2018

2018 13/23.03.2018 30.03.2018HOT. privind alegerea presedintelui pe o perioada de 3 luni
2018 14/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 15/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic " Vasile Netea" Deda
2018 16/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea propunerii scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din inventarul Liceului tehnologic " Vasile Netea" din Deda, judetul Mures in vederea casarii si valorificarii
2018 17/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei deda pentru anul scolar 2018-2019
2018 18/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind inchirierea unui spatiu din imobilul situat in Deda nr. 175, judetul Mures in vederea functionarii sectiei de Politie nr. 7
2018 19/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea achizitionarii sopronului situat in localitatea Bistra Muresului, construit pe terenul apartinand domeniului public al comunei Deda
2018 20/23.03.2018 30.03.2018hot. privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea Drumului Forestier "Bistra Vale-Cofui" in lungime de 9 km. , aflat in proprietatea comunei Deda
2018 21/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea realizarii parcelare pentru satele componente ale comunei Deda(Filea, Pietris, Bistra muresului si Deda)
2018 22/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea realizarii lucrarilor in vederea elaborarii proiectului de amenajament pastoral pentru pajisti proprietate privata detinute de persoanele fizice si juridice pe raza comunei Deda
2018 68/13.12.2017 01.01.2018Hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoasesi volumul de masa lemnoasa stabilit a fi recoltat din fondul forestier si pasunile impadurite proprietate a comunei Deda pe anul 2018
2018 69/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2017
2018 71/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata
2018 72/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind acceptarea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 272 mp. si cuprinderea acestuia in domeniul public al comunei Deda cu categoria de folosinta canal colector
2018 73/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2017 pentru partizile 6235,6278,6309 si aprobarea pretului pentru partida 6249 destinata populatiei ca lemn de foc
2018 74/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de parteneriat in Consortiul Scolar" Valea Muresului"
2018 75/13.12.2017 15.02.2018 
2017 1 10.03.2017Hotararea nr. 1 privind modificarea si completarea HCL Deda nr. 63/16.12.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale UAT Deda pe anul 2017
2017 2 10.03.2017Hotararea nr. 2 privind aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii la gospodarirea comunei Deda
2017 3 10.03.2017Hotararea nr. 3 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2017
2017 4 10.03.2017Hotararea nr. 4 privind aprobarea retelei scolare de pe raza UAT Deda pentru anul scolar 2017-2018
2017 5 10.03.2017Hotararea nr. 5 privind aprobarea planului de lucrari si servicii pentru cei cu venit minim garantat pentru anul 2017
2017 6 21.03.2017Hotararea nr. 6 privind modificarea suprafetei la pasunea Valea Bistrei cuprinsa in Amenajamentul pastoral
2017 7 21.03.2017Hotararea nr. 7 privind aprobarea demararii procedurilor de inchiriere, prin licitatie publica, a suprafetelor de pajisti disponibile in anul 2017 din domeniul public al comunei Deda
2017 8 10.03.2017Hotarare privind aprobarea acordarii indemnizatiei de insotitor domnului GHIDIU IOAN
2017 9 10.03.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Construite Dispensar Medical, loc. Deda, Comuna Deda, Jud. Mures"
2017 10/10.03.2017 10.03.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Modernizare sistem iluminat public Comuna Deda, jud. Mures"
2017 11 10.03.2017La proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii pentru functiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Deda
2017 12 16.03.2017Hotararea nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehno economici la obiectivul de investitii " Asfaltare platforma piata in comuna Deda, jud. Mures
2017 13 16.03.2017Hot. Nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Lucrari de consolidare albie parau in satul Filea, com. Deda, jud. Mures"
2017 14 16.03.2017Hot. Nr. 14 din 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Reabilitare camera captare si inlocuire conducta de aductiune apa de la izvorul de coasta Donca" com. Deda, jud. Mures
2017 15 31.03.2017Hot. nr. 15 din 2017 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a U.A.T. Deda pe anul 2017
2017 16 07.04.2017Hot. nr.16 din 2017 pentru aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea terenurilor avand categoria de folosinta pasuni din domeniul public al comunei Deda, judetul Mures
2017 17 07.04.2017Hot. Nr. 17 privind revocarea Hotararii C.L. Deda nr. 31/2016 privind modificarea si completarea Hot. nr. 9 din 29.01.2016 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de "cetatean de onoare" al comunei Deda
2017 18 07.04.2017Hot. nr. 18 din 2017 privind completarea hotararii nr. 9 din 2016 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Deda, judetul Mures
2017 19 07.04.2017Hot. nr. 19 din 2017 privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara" Aqua Invest Mures"
2017 20 07.04.2017Hot. Nr. 20 privind inchirierea unei suprafete de 6 m.p. teren proprietate a comunei, situate in Deda, nr. 198, judetul Mures
2017 21 18.04.2017Hot. nr. 21 din 18.04.2017 privind depunerea unui proiect in cadrul POCU 2014-2020
1234