Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare privind modificarea HCL nr. 47/ 23.06.2023 privind aprobarea investitiei "Îmbunătățirea serviciilor publice prin achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor, comuna Deda, județul Mureș"
19 / 26.02.2024202426.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind desemnarea d-nei Lucretia CADAR, primarul comunei Deda, să reprezinte unitatea administrativ-teritorială pentru un nou mandat în Consiliul director al Asociaţiei cu denumirea “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PROGAZ MUREȘ-VALEA MUREȘULUI SUPERIOR“
18 / 26.02.2024202426.02.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului BORSAN EMIL si declararea ca vacant a locului de consilier local
17 / 26.02.2024202426.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind renuntarea la dezlipirea imobilului apartinand domeniului public al comunei Deda, inscris in C.F. 51035 Vatava in doua loturi: 1- C.F. 51058 Vatava cu suprafata de 17037 mp. si 2- C.F. 51059 Vatava cu suprafata de 17363 mp.
16 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei masei lemnoase din cota anului 2024 pentru partida 7578 Rastolita
15 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare pentru aprobarea initierii procedurilor de atribuire in conformitate cu prevederile legale in vigoare a suprafețelor de pajiști disponibile in anul 2024 din domeniul public al comunei Deda
14 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș
13 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare aferente contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 4 Reghin
12 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”
11 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind înregistrarea comunei Deda, județul Mureș, în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on – line a impozitelor și taxelor locale („Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
10 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3202/28.04.2017 si 3201/28.04.2017 pentru suprafata de pajiste/pasune aflata in domeniul public al comunei Deda, judetul Mures
9 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind acordarea de material lemnos de constructie pentru Biserica Ortodoxa din Ulies, Comuna Riciu, judetul Mures
8 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor de incluziune componenta a venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
7 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire a comunei, constatarea și sanctionarea faptelor contravenționale care incalcalcă normele de convietuire sociala si gospodărirea comunei Deda judetul Mureș
6 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru luna noiembrie si decembrie 2023 de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda
5 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a U.A.T. Deda pe anul 2024
4 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea președintelui de sedință
3 / 08.02.2024202408.02.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Deda rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2023 si acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023
2 / 09.01.2024202409.01.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Deda pentru anul scolar 2024-2025
1 / 09.01.2024202409.01.2024
Descarca
...X
Hotarare Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la investitia „Construire Camin Cultural Bistra Muresului”
87 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarare prvind implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA DEDA, JUDEȚUL MUREȘ”
86 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții intitulat " ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA DEDA, JUDEȚUL MUREȘ "
85 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarare Privind modificarea H.C.L. nr. 76/2023 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale UAT Deda pentru anul 2024
84 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru lunile septembrie si octombrie 2023 de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda
83 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarire privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Deda pe anul 2023
82 / 19.12.2023202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea alipirii a doua suprafete de teren , situate in comuna Deda, inscrise in CF.52634 , nr. cad. 52634 si CF.52737, nr. cad. 52737 Deda, proprietate publica a comunei Deda, judetul Mures
15 / 03.04.2023202314.11.2023
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici «Reabilitare si modernizare camin cultural sat Pietris, nr. 140, comuna Deda, judetul Mures
81 / 9,11.2023202309.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza P.T) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică a căminului cultural din localitatea Filea, comuna Deda, judetul Mures”
80 / 9,11.2023202309.11.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza P.T) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică a căminului cultural din localitatea Pietris, comuna Deda, judetul Mures”
79 / 9,11.2023202309.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică Centru Medico-Social din localitatea Deda, comuna Deda, județul Mureș”
78 / 9,11.2023202309.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 21 (617 items)Prev1234567192021Next