Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 63/05.10.2018 09.10.2018Hot. privind completarea Hotararii nr.13 din 09.04.2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Deda, judetul Mures
2018 64/05.10.2018 04.10.2018Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Deda din zona 4 Reghin
2018 62/25.09.2018 04.10.2018Hot. privind aprobarea construirii unui parc de joaca pentru copii pe Valea Podului din Deda, com. Deda, judetul Mures
2018 61/25.09.2018 04.10.2018Hot. privind asocierea U.A.T Deda, U.A.T. Brîncovenești, U.A.T. Vătava, U.A T. Aluniș, U.A.T. Rușii Munți, U.A T. Răstolița, U.A.T. Stînceni și U.A.T. Lunca Bradului în vederea obținerii de la S.C. TRANSGAZ S.A. a soluției de realizare a sistemului de alimentare cu gaze și aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate privind înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Deda
2018 60/25.09.2018 04.10.2018Hot. privind aprobarea finantarii pentru Parohiile Ortodoxe Deda si Filea din comuna Deda, nr. 124, judetul Mures
2018 57/25.09.2018 04.10.2018Hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 55/30.08.2018 08.09.2018Hot privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor datorate bugetului local de catre SC Niculici Comimpex" SRL in calitate de contribuabil la bugetul local al comunei Deda
2018 54/30.08.2018 08.09.2018Hot. privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic " Vasile Netea" deda din luna iunie 2018
2018 53/30.08.2018 08.09.2018Hot. privind acordarea de material lemnos de foc pentru Parohiile Ortodoxe din Bistra Muresului, Deda, Filea si Pietris, comuna deda, judetul Mures
2018 52/30.08.2018 08.09.2018Hot. privind organizarea zilei comunei deda, judetul Mures
2018 51/30.08.2018 08.09.2018Hot. privind aprobarea alipirii a trei suprafete de teren situate in comuna Deda, inscrise in CF 50461, nr. cad. 50461, CF 51427 nr. cad 51427 si CF 51744 nr. cad. 51744 Deda pe care se afla edificata constructia " Sala de Sport" , proprietate publica a comunei Deda, judetul Mures
2018 50/30.08.2018 08.09.2018Hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 59/30.08.2018 30.08.2018Hot. privind aprobarea desinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2018 pentru partizile 6217,6278, 6297, 6309, 7319, 6307, un lot din partida 6329 si un lot din partida 6330
2018 57/30.08.2018 30.08.2018 
2018 57/30.08.2018 30.08.2018 
2018 57/30.08.2018 30.08.2018 
2018 57/30.08.2018 30.08.2018 
2018 57/30.08.2018 30.08.2018 
2018 56/30.08.2018 08.08.2018Hot. privind modificarea partii contractante (chirias) la contractele de inchiriere pasune din persoana fizica intr-o forma de organizare a persoanei juridice si incheierea de acte aditionale
2018 49/11.07.2018 25.07.2018Hotatare privind constituirea Comisiilor de control pentru verificarea lucrarilor de intretinere a pasunilor la nivelul comunei Deda, judet Mures
2018 48/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind acordarea de material lemnos de constructie necesar constructiilor pentru Parohia Ortodoxa Serbeni, in vederea continuarii lucrarilor la capela mortuara din Cacuciu, comuna Beica, judet Mures
2018 47/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea platii din bugetul local a diferentei la taxa de internare la Centrul Medico-Social Deda pentru GHIDIU MARIA, beneficiara de servicii medico-sociale
2018 46/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul tehnologic „Vasile Netea” Deda
2018 45/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind stabilirea destinatiei pentru partizile 6297, 6309, 6307, 6329 si 6330 precum si aprobarea preturilor de pornire pentru partizile ce vor fi scoase la licitatie
2018 44/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la HCL Deda nr. 13 din 09.04.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Deda, judetul Mures
2018 43/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea cheltuielilor in suma de 30.000 de lei ocazionate de participarea la Festivalul „Vaii Muresului” din perioada 28-29 iulie 2018
2018 42/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind acordarea dreptului de uz si servituate catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA - Brasov, asupra terenului aflat in domeniul public al comunei Deda
2018 41/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 40/11.07.2018 25.07.2018Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
2018 39/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda
2018 38/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind majorarea taxei de internare la Centrul Medico-Social Deda din comuna Deda pentru beneficiarii de servicii sociale
2018 37/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea lucrarilor de imprejmuire si tencuire la bazinele de apa din localitatile Filea, Deda si izvorul Donca din comuna Deda, judet Mures
2018 36/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea modificarii HCL Deda nr. 26 din 25.04.2018
2018 35/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind modificarea HCL Deda nr. 72 din 13.12.2017
2018 34/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 33/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind acordarea de material lemnos de constructie si BCA, necesar constructiilor pentru Parohia Ortodoxa Bistra-Muresului si piatra sparta pentru drumul „Catan” din comuna Deda, judetul Mures
2018 32/05.06.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2018 pentru partizile nr. 6321 si 6322 si aprobarea pretului la lemnul de lucru de rasinoase pentru populatie
2018 31/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea participarii ansamblului „Cununa Calimanilor” din Deda la un festival din strainatate
2018 30/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea cheltuielilor in suma de 10.000 de lei, cu ocazia organizarii „Expozitiei de Taurine” din data de 12.05.2018
2018 29/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea lucrarilor de reparatii la Caminul Cultural din satul Pietris si aprobarea lucrarilor de reparatii la acoperisul si instalatia de incalzire a Salii de Sport Deda
2018 28/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic „Vasile Netea” Deda”
2018 27/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea pretului la lemnul de foc pentru licitatie din cota anului 2018 pentru partizile nr. 6301 si 7244
2018 26/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului proprietatea CEC Bank, inscris in C.F. nr. 50860, situat in localitatea Deda, nr. 180, comuna Deda, judet Mures
2018 25/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2018
2018 24/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind completarea coloanelor in anexa la HCL Deda nr. 11/14.02.2018
2018 23/25.04.2018 25.07.2018Hotarare privind revocarea HCL Deda nr. 55/08.11.2010 privind aprobarea inchirierii spatiului din satul Filea, nr. 256, Asociatiei Crscatorilor de Ovine si Caprine de pe Valea Muresului Superior
2018 22/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea realizarii lucrarilor in vederea elaborarii proiectului de amenajament pastoral pentru pajisti proprietate privata detinute de persoanele fizice si juridice pe raza comunei Deda
2018 21/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea realizarii parcelare pentru satele componente ale comunei Deda(Filea, Pietris, Bistra muresului si Deda)
2018 20/23.03.2018 30.03.2018hot. privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea Drumului Forestier "Bistra Vale-Cofui" in lungime de 9 km. , aflat in proprietatea comunei Deda
2018 19/23.03.2018 30.03.2018Hot. privind aprobarea achizitionarii sopronului situat in localitatea Bistra Muresului, construit pe terenul apartinand domeniului public al comunei Deda
12345