Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 68/13.12.2017 01.01.2018Hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoasesi volumul de masa lemnoasa stabilit a fi recoltat din fondul forestier si pasunile impadurite proprietate a comunei Deda pe anul 2018
2018 69/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2017
2018 70/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2018
2018 71/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata
2018 72/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind acceptarea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 272 mp. si cuprinderea acestuia in domeniul public al comunei Deda cu categoria de folosinta canal colector
2018 73/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2017 pentru partizile 6235,6278,6309 si aprobarea pretului pentru partida 6249 destinata populatiei ca lemn de foc
2018 74/13.12.2017 04.01.2018Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de parteneriat in Consortiul Scolar" Valea Muresului"
2017 1 10.03.2017Hotararea nr. 1 privind modificarea si completarea HCL Deda nr. 63/16.12.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale UAT Deda pe anul 2017
2017 2 10.03.2017Hotararea nr. 2 privind aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii la gospodarirea comunei Deda
2017 3 10.03.2017Hotararea nr. 3 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2017
2017 4 10.03.2017Hotararea nr. 4 privind aprobarea retelei scolare de pe raza UAT Deda pentru anul scolar 2017-2018
2017 5 10.03.2017Hotararea nr. 5 privind aprobarea planului de lucrari si servicii pentru cei cu venit minim garantat pentru anul 2017
2017 6 21.03.2017Hotararea nr. 6 privind modificarea suprafetei la pasunea Valea Bistrei cuprinsa in Amenajamentul pastoral
2017 7 21.03.2017Hotararea nr. 7 privind aprobarea demararii procedurilor de inchiriere, prin licitatie publica, a suprafetelor de pajisti disponibile in anul 2017 din domeniul public al comunei Deda
2017 8 10.03.2017Hotarare privind aprobarea acordarii indemnizatiei de insotitor domnului GHIDIU IOAN
2017 9 10.03.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Construite Dispensar Medical, loc. Deda, Comuna Deda, Jud. Mures"
2017 10/10.03.2017 10.03.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Modernizare sistem iluminat public Comuna Deda, jud. Mures"
2017 11 10.03.2017La proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii pentru functiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Deda
2017 12 16.03.2017Hotararea nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehno economici la obiectivul de investitii " Asfaltare platforma piata in comuna Deda, jud. Mures
2017 13 16.03.2017Hot. Nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Lucrari de consolidare albie parau in satul Filea, com. Deda, jud. Mures"
2017 14 16.03.2017Hot. Nr. 14 din 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Reabilitare camera captare si inlocuire conducta de aductiune apa de la izvorul de coasta Donca" com. Deda, jud. Mures
2017 15 31.03.2017Hot. nr. 15 din 2017 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a U.A.T. Deda pe anul 2017
2017 16 07.04.2017Hot. nr.16 din 2017 pentru aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea terenurilor avand categoria de folosinta pasuni din domeniul public al comunei Deda, judetul Mures
2017 17 07.04.2017Hot. Nr. 17 privind revocarea Hotararii C.L. Deda nr. 31/2016 privind modificarea si completarea Hot. nr. 9 din 29.01.2016 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de "cetatean de onoare" al comunei Deda
2017 18 07.04.2017Hot. nr. 18 din 2017 privind completarea hotararii nr. 9 din 2016 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Deda, judetul Mures
2017 19 07.04.2017Hot. nr. 19 din 2017 privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara" Aqua Invest Mures"
2017 20 07.04.2017Hot. Nr. 20 privind inchirierea unei suprafete de 6 m.p. teren proprietate a comunei, situate in Deda, nr. 198, judetul Mures
2017 21 18.04.2017Hot. nr. 21 din 18.04.2017 privind depunerea unui proiect in cadrul POCU 2014-2020
2017 22 29.04.2017Hot. Nr. 22 din 29.04.2017 privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru terenurile neadjudecate in urma licitatiei din 25.04.2017 avand categoria de folosinta pasuni din domeniul public al comunei Deda
2017 23 25.05.2017Hot. Nr. 23 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 24 25.05.2017Hot. Nr. 24 din 2017 delimitare pasunea Mesteceni de proprietatile populatiei din zona Mesteceni Deda si Bistra Muresului in vederea limitarii extinderii abuzive in pasunea Mesteceni
2017 25 25.05.2017Hot. Nr. 25 din 2017 privind aprobarea participarii Ansamblului "Cununa calimanilor" din Deda la Festivalul de la Ramnicu Valcea, Barlad si in strainatate
2017 26 25.05.2017Hot. nr. 26 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2017 pentru partizile 6271 si 6273
2017 27 25.05.2017hot. nr. 27 din 2017 privind aprobarea cheltuielilor necesare desfasurarii evenimentului "Targul Rusaliilor din Deda, jud Mures in data de 05.06.2017
2017 28 25.05.2017hot. nr. 28 din 2017 privind aprobarea modificarii termenelor de plata a chiriei pentru contractele de inchiriere pentru suprafetele de pasune aflate in domeniul public al comunei Deda, judetul Mures, incheiate in anul 2014
2017 29 30.05.2017Hot. nr. 29 din 2017 privind acordul pentru initierea si depunerea unui proiect in cadrul POCU 2014-2020
2017 30 20.06.2017Hot. nr. 30 din 20.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 31 20.06.2017hot. nr. 31 din 2017 privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul Reabilitare si modernizare camin cultural Deda finantat prin PNDR 2014-2020
2017 32 20.06.2017hot. nr. 32 din 2017 aprobare solicitare scrisoare de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul "Reabilitare si Modernizare Camin Cultural Deda
2017 33 20.06.2017Hot. nr. 33 din 2017 privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul Demolare Cladire Existenta si Construire Gradinita cu Program Prelungit in localitatea Deda
2017 34 20.06.2017Hot. nr. 34 din 2017 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la Fondul national de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul demolare Cladire Existenta si Construire Gradinita cu program prelungit in localitatea Deda
2017 35 20.06.2017Hot.nr. 35 din 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Deda pe anul 2017
2017 36 20.06.2017Hot. nr. 36 din 2017 privind acordarea de material lemnos necesar constructiilor pentru Parohia Ortodoxa Filea si lemn de foc acordat Parohiei Ortodoxe Deda
2017 37 20.06.2017Hot. nr. 37 din 2017 privind inchirierea unui spatiu proprietate a comunei Deda, situat in Deda, nr. 180, judetul Mures
2017 38 20.06.2017Hot. nr. 38 din 2017 privind inchirierea unui teren situat in Bistra Muresului, judetul Mures, in suprafata de 200 m.p.
2017 39 14.07.2017Hot. nr. 39 din 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a U.A.T. Deda pe anul 2017
2017 40 14.07.2017Hot. nr. 40 din 2017 privind aprobarea cheltuielilor in suma de 30.000 lei ocazionate de participarea la festivalul Vaii Muresului din perioada 29-30 iulie 2017
2017 41 14.07.2017Hot. nr. 41 din 14.07.2017 privind acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile afectate in urma fenomenelor hidrometeorologice produse in luna iunie 2017
2017 42 14.07.2017hot. nr. 42 din 2017 privind aprobarea reprezentarii si apararii intereselor la instantele de judecata a UAT Deda in Dos. 1121/289/2015
2017 43 14.07.2017Hot. nr. 43 din 2017 privind majorarea taxei de internare in Centrul Medico Social din comuna Deda pentru beneficiarii de servicii medico sociale si aprobarea organigramei si a statului de functii la Centrul Medico Social Deda
123