Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2023
87 / 2023202319.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea semnarii Scrisorii de Sustinere si Parteneriat pentru dezvoltarea destinatiei de ecoturism Colinele Transilvaniei si pentru sustinerea Organizatiei de Management a destinatiei, reprezentata de Asociatia Colinele Transilvaniei
86 / 2023202319.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activitatii de urbanism
85 / 2023202319.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar
84 / 2023202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea incheierii contractului de administrare a suprafetei de fond forestier apartinand Comunei Chirpar , dintre Comuna Chirpar si Directia Silvica Sibiu prin Ocolul Silvic Agnita si Ocolul Silvic Arpas
83 / 2023202319.12.2023
Descarca
...X
privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2023
82 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024
81 / 2023202309.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2023
80 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Chirpar
79 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Chirpar pentru perioada 2023-2028
78 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiilor de urbanism "Planul urbanistic general al Comunei Chirpar" si "Regulamentul local de urbanism"
77 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea volumului de masa lemnoasasi a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta al masei lemnoase si a tipului de licitatii pentru masa lemnoasa, aferente anului 2024 pentru Ocolul Silvic Agnita
76 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului Comunei Chirpar ca reprezentant al Comunei Chirpar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco" Sibiu sa voteze aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de operare a statiilor sortare si compostare, a operatorului SC Soma SRL ca urmare a eliminarii cheltuielilor cu depozitarea si contributia pentru economia circulara
75 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului Comunei Chirpar ca reprezentant al Comunei Chirpar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dexzvoltare Intercomunitara "Eco" Sibiu sa voteze aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor reziduale din deseurile menajere si similare (inclusiv deseuri abandonate, evenimente speciale, voluminoase si periculoase colectate in campanii) a SC Soma SRL in Zona 3 Agnita -Judetul Sibiu, urmare a eliminarii cheltuielilor cu depozitarea si contributia pentru economia circulara
74 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta
73 / 2023202309.11.2023
Descarca
...X
privind rectificarea Bugetului Local al comueni Chirpar pe trimestrul IV 2023
72 / 2023202330.10.2023
Descarca
...X
privind stabilirea cotizatiei Comunei Chirpar in calitate de membru in Asociatia Gal Microregiunea Hartibaciu, constituirea fondului cheltuielilor neeligibile acumulate in perioada 2016-2023 pentru implementarea SDL, precum si constituirea fondului necesar cheltuielilor de eleboare a strategiei aferenta etapei de finantare 2023-2027, necesara acoperirii cheltuielilor neeligibile
71 / 2023202330.10.2023
Descarca
...X
privind rectificarea Bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2023
70 / 2023202319.10.2023
Descarca
...X
privind aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa cu strigare, in vederea inchirierii, a unui spatiu apartinand domeniului piublic al comunei Chirpar, situat in incinta cladirii Dispensarului uman Chirpar
69 / 2023202319.10.2023
Descarca
...X
privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar
68 / 2023202319.10.2023
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta
67 / 2023202319.10.2023
Descarca
...X
privind rectificrea Bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2023
66 / 2023202319.09.2023
Descarca
...X
privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si a planului anual de evolutie a tarifelor pentru proiectul "Recipiente de colectare a deseurilor"
65 / 2023202319.09.2023
Descarca
...X
privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta domestica, la nivelul comunei Chirpar, judetul Sibiu
64 / 2023202312.09.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului Comunei Chirpar ca reprezentant al Comunei Chirpar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dexzvoltare Intercomunitara "Eco" Sibiu sa voteze "pentru" sau "impotriva" aprobarii ajustarii tarifelor activitatii de sortare, compostare si transfer a Statiei de Sortare si a statiei de Compostare Sura Mica si a Statiei de Sortare Cisnadie
63 / 2023202312.09.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Protocolului cadru de colaborare-servicii de digitizare, care se va incheia intre comuna Chirpar, judetul Sibiu si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS-SII MMSS", Cod My Smis 130963
62 / 2023202312.09.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II 2023
61 / 2023202329.08.2023
Descarca
...X
privind darea in administrare a unitatilor de invatamant proprietate publica a comunei Chirpar, catre Scoala gimnaziala Chirpar
60 / 2023202329.08.2023
Descarca
...X
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local
59 / 2023202329.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind insusirea Raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la elaborare PUZ " Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar Chirpar, Judetul Sibiu" Chirpar extravilan , CF 104449, nr. cadastral 104449, beneficiar Comuna Chirpar
58 / 2023202329.08.2023
Descarca
...X
Page 1 of 10 (296 items)Prev12345678910Next