Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 24/2019 12.04.2019ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CANALIZARE FANTANELE
2019 23/2019 12.04.2019PRELUNGIRE CONTRACT - HCL 10/2014
2019 22/2019 12.04.2019APROBAREA MADIFICARII TARIFELOR SC SERVICII CL SALISTE SRL
2019 21/2019 12.04.2019MODIFICARE STI 1 ALIN 2 ANEXA 1 LA HCL 144 / 2016
2019 20/2019 12.04.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 12.04.2019
2019 19/2019 20.03.2019APROBAREA TIPULUI DE SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRESCOLARII SI ELEVII LICEULUI DIN SALISTE
2019 18/2019 20.03.2019COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2019 17/2019 20.03.2019APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2019
2019 16/2019 20.03.2019COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 170/2014
2019 15/2019 20.03.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 20.03.2019
2019 14/2019 28.02.2019APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL D.A.S.
2019 13/2019 28.02.2019ALOCAREA UNOR SUME PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A EVENTUALELOR GOLURI DE CASA IN ANUL 2019
2019 12/2019 28.02.2019APROBAREA MODIFICARII TARIFELOR DE PRET PENTRU SC SERVICII CL SALISTE
2019 11/2019 28.02.2019APROBAREA TRANSMITERII CU TITLU GRATUIT A 200 VOLUME DE CARTI AVAND TITLUL SALISTEA SIBIULUI - STRAVECHE VATRA ROMANESCA CATRE LICEUL DIN SALISTE
2019 10/2019 28.02.2019INSUSIREA RAPORTULUI INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICE INREGISTRAT SUB NR. 1654/12.02.2019 - PUZ ONSTRIRE PENSIUNE CANINA - SACEL
2019 9/2019 28.02.2019VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL ORASULUI SALISTE - LEBU ADRIAN IOAN
2019 8/2019 28.02.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 28.02.2019
2019 7/2019 30.01.2019APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALIBRIZARE SI A REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMNISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
2019 6/2019 30.01.2019APROBAREA LISTEI CU PRETURILE DE PORNIRE LA PARTIZI INVENTARIATE IN FONDUL FORESTIER ADMINISTRAT DE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA PENTRU PRODUCTIA ANULUI 2019
2019 5/2019 30.01.2019APROBAREA CANTITATII DE MASA LEMNOASA CE SE VA EXPLOATA DIN FONDUL FORESTIER AL ORASULUI SALISTE PENU ANUL 2019
2019 4/2019 30.01.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 30.01.2019
2019 3/2019 09.01.2019STABILIREA INDEMNIZATIEI / SALARIULUI DE BAZA INCEPAND CU 01.01.2019 PENTRU FUCNTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SALISTE SI SERVICII PUBLIE, FARA PERSONALITATE JURIDICA DE SUBORDONARE LOCALA
2019 2/2019 09.01.2019APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 SI ALOCAREA DE SUME PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A EVENTUALELOR GOLURI DE CASA IN ANUL 2019
2019 1/2019 09.01.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 09.01.2019
2018 152/2018 13.12.2018MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE
2018 151/2018 13.12.2018ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 3
2018 150/2018 13.12.2018COMPLETAREA ANEXEI LA CONTRACTUL NR. 5662/2010
2018 149/2018 13.12.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL
2018 148/2018 13.12.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 147/2018 29.11.2018APROBAREA ALOCARII PRIN TRANSFER SUMEN PENTRU UNITATILE DE CULT
2018 146/2018 29.11.2018MANDATAREA PRIMARULUI PENTRU A.D.I. ECO SIBIU
2018 145/2018 29.11.2018STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019
2018 144/2018 29.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 143/2018 26.11.2018RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA ASUPRA IMOBILELOR
2018 142/2018 26.11.2018PRVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL
2018 141/2018 26.11.2018APROBARE DALI NEESARE DEMARARE INVESTITII
2018 140/2018 26.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 139/2018 07.11.2018APROBARE METODOLOGIE DE CUMPARARE MATERIAL LEMNOS
2018 138/2018 07.11.2018APROBARE LISTA CU PRETURI - MASA LEMOASA
2018 137/2018 07.11.2018APROBARE PRETURI DE REFERINTA PE SPECII - MASA LEMNOASA
2018 136/2018 07.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 123/2018 22.10.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 122/2018 22.10.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO ECONOMICE DALI PENTRU UNELE INVESTITII
2018 121/2018 22.10.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 120/2018 28.09.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO -ECONOMICE FAZA DALI
2018 119/2018 28.09.2018VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA
2018 118/2018 28.09.2018STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
2018 117/2018 28.09.2018DIMINUARE PASUNAT CONTRACT NR. 8719/2016
2018 116/2018 28.09.2018APROBAREA ORGANIGRAMEI SI SRATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SALISTE
2018 115/2018 28.09.2018APROBAREA RIDICARII INTERDICTIILOR IMOBIL CF 100181
12345678910...