Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 109/2018 25.09.2018COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORAULUI SALISTE
2018 108/2018 25.09.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL AENTRU ANUL 2018
2018 107/2018 25.09.2018INITIEREA UNOR DEMERSURI NECESARE CUMPARARII TERENULUI INSCRIS IN CF 102444
2018 106/2018 25.09.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI NECESARI DEMARARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 105/2018 25.09.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 104/2018 14.08.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO ECONOMICE FAYA DALI A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 103/2018 14.08.2018APROBARE INTOCMIRE DALI NECESARE DEMARARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI"
2018 102/2018 14.08.2018MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2018 101/2018 14.08.2018INITIEREA DEMERSURILOR NECESARE CUMPARARII TERENULUI INSCRIS IN CF 109115
2018 99/2018 14.08.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 98/2018 14.08.2018APROBARE ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI
2018 97/2018 31.07.2018APROBAREA RIDICARII INTERDICTIEI DE INSTRAINARE SI RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA CF 113735
2018 96/2018 31.07.2018COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL 170/2018
2018 95/2018 31.07.2018APROBARE REGULAMENT INTERN PENTRU APROBARE VOUCHERE DE VACANTA
2018 94/2018 31.07.2018INCETARE PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VARVOREA DUMITRU
2018 93/2018 31.07.2018APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIYARE IN ORASUL SALISTE
2018 92/2018 31.07.2018ACORDAREA BUSELOR DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ELEVII DIN ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017 - 2018
2018 91/2018 31.07.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 90/2018 17.07.2018STABILIREA TAXEI DE BRANSAMENT LA RETEAUA DE APA/CANAL
2018 89/2018 17.07.2018MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI HCL 88/2018
2018 88/2018 17.07.2018APROBAREA PROIECTULUISI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT " IMBUNATATIREA EFICIETEI ECONOMICE A CLADIRILOR CLUBULUI SPORTIV DIN ORASUL SALISTE"
2018 87/2018 17.07.2018MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOEMNIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2018 86/2018 17.07.2018APROBARE CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LA 30.06.2018
2018 85/2018 17.07.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL 2018
2018 84/2018 17.07.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 83/2018 28.06.2018APROBAREA ORGANIYARII EVENIMENTULUI DEDICAT "ZILELOR ORASULUI SALISTE 2018"
2018 82/2018 28.06.2018MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII HCL 80/2018
2018 81/2018 28.06.2018MODIFICAREA POZITIEI NR. 132 DIN INVENTARU BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBIC AL ORASULUI SALISTE
2018 80/2018 28.06.2018APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "IMBUNATATIREA EFICIETEI ENERGETICE A CLADIRILOE CLUB SPORTIV DIN ORASUL SALISTE"
2018 79/2018 28.06.2018APROBAREA RIDICARII INTERDICTIEI DE INSTRAINAREGREVARE CF 5270 , ORAS SALISTE, STR. STEAZA, NR. 102
2018 78/2018 28.06.2018APROBARE LISTA CU PRETURILE DE PORNIRE , LA PARTIZILE INVENTARIATE IN FONDUL FORESTIER CARE VOR FI SCOASE LA LICITATIE
2018 77/2018 28.06.2018ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL IN VEDEREA EXERCITARII VOTULUI FAVORABIL PRIVIND APROBAREA PRETURILOR SI TARIFELOR LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA
2018 76/2018 28.06.2018DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA LA LICEUL SALISTE
2018 75/2018 28.06.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE CF 113812 SALISTE
2018 74/2018 28.06.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTE
2018 73/2018 14.06.2018ACCEPTAREA UNOR DONATII SI INLUDEREA ACESTORA IN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2018 72/2018 14.06.2018APROBARE LISTA CU PRETURI DE PORNIRE LA LOTURILE DE BUSTEAN, CONSTITUITE IN DEPOZIT CARE VOR FI SCOASE LA LICITATIE
2018 71/2018 14.06.2018APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLICIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI SALISTE A MIJLOCULUI FIX - PODET sALISTE IN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII, VALORIFICARII
2018 70/2018 14.06.2018INSUSIREA REZULTATELOR INVENTARIERII PAATRIMONIULUI ORASULUI SALISTE LA DATA DE 30.12.2017
2018 69/2018 14.06.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 68/2018 14.06.2018APROBARE INTOMCIRE DALI/SF NECESARE DEMARARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII SI ALOCAREA SUMELOR NECESARE
2018 67/2018 14.06.2018APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE SI TINERE LA ZI A REGISTRULUI AGRICOL PE RAZA ORASULUI SALISTE
2018 66/2018 14.06.2018ACCEPTAREA UNOR DONATII SI INCLUDEREA ACESTORA IN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI SALISTE
2018 65/2018 14.06.2018DAREA IN ADMINISTRARE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI SALISTE A UNUI TRONSON DE DRUM DIN DC SALISTE - CRINT
2018 64/2018 14.06.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 63/2018 14.06.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA IN DATA DE 14.06.2018
2018 55/2018 29.05.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 54/2018 29.05.2018APROBARE SITUATII DINANCIARE ALE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI SALISTE PENTRU ANUL 2017
2018 53/2018 29.05.2018APROBARE SITUATII DINANCIARE ALE SC SERVICII CL SALISTE PENTRU ANUL 2017
2018 52/2018 29.05.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 29.05.2018
12345678910...