Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 152/2018 13.12.2018MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE
2018 151/2018 13.12.2018ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 3
2018 150/2018 13.12.2018COMPLETAREA ANEXEI LA CONTRACTUL NR. 5662/2010
2018 149/2018 13.12.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL
2018 148/2018 13.12.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 147/2018 29.11.2018APROBAREA ALOCARII PRIN TRANSFER SUMEN PENTRU UNITATILE DE CULT
2018 146/2018 29.11.2018MANDATAREA PRIMARULUI PENTRU A.D.I. ECO SIBIU
2018 145/2018 29.11.2018STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019
2018 144/2018 29.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 143/2018 26.11.2018RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA ASUPRA IMOBILELOR
2018 142/2018 26.11.2018PRVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL
2018 141/2018 26.11.2018APROBARE DALI NEESARE DEMARARE INVESTITII
2018 140/2018 26.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 139/2018 07.11.2018APROBARE METODOLOGIE DE CUMPARARE MATERIAL LEMNOS
2018 138/2018 07.11.2018APROBARE LISTA CU PRETURI - MASA LEMOASA
2018 137/2018 07.11.2018APROBARE PRETURI DE REFERINTA PE SPECII - MASA LEMNOASA
2018 136/2018 07.11.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 123/2018 22.10.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 122/2018 22.10.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO ECONOMICE DALI PENTRU UNELE INVESTITII
2018 121/2018 22.10.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 120/2018 28.09.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO -ECONOMICE FAZA DALI
2018 119/2018 28.09.2018VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA
2018 118/2018 28.09.2018STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
2018 117/2018 28.09.2018DIMINUARE PASUNAT CONTRACT NR. 8719/2016
2018 116/2018 28.09.2018APROBAREA ORGANIGRAMEI SI SRATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SALISTE
2018 115/2018 28.09.2018APROBAREA RIDICARII INTERDICTIILOR IMOBIL CF 100181
2018 114/2018 28.09.2018APROBARE NOMENGLATOR STRADAL AL ORASULUI SALISTE
2018 113/2018 28.09.2018DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI SALISTE IN CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL LICEULUI TEHNOLOGIC IOAN LUPAS
2018 112/2018 28.09.2018APROBARE LISTA DE PRETURI PORNIRE LICITATIE MASA LENOASA
2018 111/2018 28.09.2018mODIFICARE ANEXA NR. 2 HCL 8/2017 PRIVIND INSUSIREA VARIANTEI DE STEMA
2018 110/2018 28.09.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 109/2018 25.09.2018COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORAULUI SALISTE
2018 108/2018 25.09.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL AENTRU ANUL 2018
2018 107/2018 25.09.2018INITIEREA UNOR DEMERSURI NECESARE CUMPARARII TERENULUI INSCRIS IN CF 102444
2018 106/2018 25.09.2018APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI NECESARI DEMARARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 105/2018 25.09.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 104/2018 14.08.2018APROBARE DOCUMENTATII TEHNICO ECONOMICE FAYA DALI A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 103/2018 14.08.2018APROBARE INTOCMIRE DALI NECESARE DEMARARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI"
2018 102/2018 14.08.2018MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2018 101/2018 14.08.2018INITIEREA DEMERSURILOR NECESARE CUMPARARII TERENULUI INSCRIS IN CF 109115
2018 99/2018 14.08.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 98/2018 14.08.2018APROBARE ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI
2018 97/2018 31.07.2018APROBAREA RIDICARII INTERDICTIEI DE INSTRAINARE SI RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA CF 113735
2018 96/2018 31.07.2018COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL 170/2018
2018 95/2018 31.07.2018APROBARE REGULAMENT INTERN PENTRU APROBARE VOUCHERE DE VACANTA
2018 94/2018 31.07.2018INCETARE PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VARVOREA DUMITRU
2018 93/2018 31.07.2018APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIYARE IN ORASUL SALISTE
2018 92/2018 31.07.2018ACORDAREA BUSELOR DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ELEVII DIN ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017 - 2018
2018 91/2018 31.07.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 90/2018 17.07.2018STABILIREA TAXEI DE BRANSAMENT LA RETEAUA DE APA/CANAL
12345678910...