Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 69/2018 14.06.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 68/2018 14.06.2018APROBARE INTOMCIRE DALI/SF NECESARE DEMARARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII SI ALOCAREA SUMELOR NECESARE
2018 67/2018 14.06.2018APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE SI TINERE LA ZI A REGISTRULUI AGRICOL PE RAZA ORASULUI SALISTE
2018 66/2018 14.06.2018ACCEPTAREA UNOR DONATII SI INCLUDEREA ACESTORA IN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI SALISTE
2018 65/2018 14.06.2018DAREA IN ADMINISTRARE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI SALISTE A UNUI TRONSON DE DRUM DIN DC SALISTE - CRINT
2018 64/2018 14.06.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII
2018 63/2018 14.06.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA IN DATA DE 14.06.2018
2018 55/2018 29.05.2018RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2018 54/2018 29.05.2018APROBARE SITUATII DINANCIARE ALE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI SALISTE PENTRU ANUL 2017
2018 53/2018 29.05.2018APROBARE SITUATII DINANCIARE ALE SC SERVICII CL SALISTE PENTRU ANUL 2017
2018 52/2018 29.05.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 29.05.2018
2018 5/2018 24.04.2018MADATAREA PRIMARULUI ORASULUI SALISTE CA REPREZENTANT AL ORASULUI SALISTE IN ADUNAREA GENERALA A A.D.I. "ECO SIBIU"
2018 51/2018 19.04.2018APROBAREA RIDIC[RII INTERDICTIEI DE INSTRAINARE , INCHIRIERE, GREVARE, DEMOLARE SI IPOTECA CF 102170 AMNAS
2018 50/2018 19.04.2018APROBAREA NORMATIVELOR PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE COMBUSTIBILI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN PARCUL AUTO AL PRIMARIEI SALISTE
2018 48/2018 19.04.2018INCETAREA PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DL MUNTEAN IOAN CLAUDIU
2018 47/2018 19.04.2018NUMIREA MEMBRILOR C.A. S.C. SERVICII CL SALISTE
2018 46/2018 19.04.2018COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL SC SERVICII CL SALISTE
2018 45/2018 19.04.2018APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE
2018 44/2018 19.04.2018APROBARE P.U.Z. CF 108146 SALISTE
2018 43/2018 19.04.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 19.04.2018
2018 42/2018 20.03.2018APROBARE INDICATORITEHNICO ECONOMICI - SERVER
2018 41/2018 20.03.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.Z. - CF 111915 SALISTE
2018 40/2018 20.03.2018APROBAREA TIPULUI DE SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRESCOLARI SI ELEVII LICEULUI TEHNOLOGIC SALISTE
2018 39/2018 20.03.2018INSUSIREA DOCUMENTATIEI CONFORM REFERATULUI DE ADMITERE NR. 2525/2018
2018 38/2018 20.03.2018APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.Z. - CF 104181 SALISTE
2018 37/2018 20.03.2018ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CANALIZARE FANTANELE
2018 36/2018 20.03.2018REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE
2018 35/2018 20.03.2018COMPLETAREA CONTRACTULUI DE ADNIMISTRARE NR. 18404/24.12.2015
2018 34/2018 20.03.2018APROBAREA COTIZATIEI ORASULUI SALISTE CATRE A.L.Z.I.A.R.
2018 33/2018 20.03.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI SALISTE
2018 32/2018 20.03.2018APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI SALISTE LA DATA DE 31.12.2017
2018 31/2018 20.03.2018MODIFICAREA UNOR hcl PRIVIND DOMENIUL PUBLIC AL ORA?ULUI SALISTE
2018 30/2018 20.03.2018MODIFICAREA POZITIEI NR. 1325 DIN ANEXA REPREZENTAND INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2018 29/2018 20.03.2018RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI SALISTE
2018 28/2018 20.03.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 20/03/2018
2018 27/2018 28.02.2018decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
2018 26/2018 28.02.2018VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNOR IMOBILE - TEREN CU /FARA TEREN
2018 25/2018 28.02.2018COMPLETARE TARIFE DE PRET SC SERVICII CL SALISTE
2018 24/2018 28.02.2018ORGANIZAREA PASUNATULUI SI EXPLOATAREA PAJISTILOR PERMANENTE PROPRIETATEA ORASULUI SALISTE
2018 23/2018 28.02.2018APROBARE PRET PENTRU PRESTARILE DE SERVICII DE EXPLOATARI FORESTIERE
2018 22/2018 28.02.2018APROBAREA CANTITATE MASA LEMNOASA CE SE VA EXPLOATA DIN FONDUL FORESTIER AL ORASULUI SALISTE
2018 21/2018 28.02.2018APROBAREA LISTEI CU PRETURI DE PORNIRE - MASA LEMOASA
2018 20/2018 28.02.2018ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2018 19/2018 15.02.2018MODIFICAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE " HCL 23/2001
2018 18/2018 15.02.2018MODIFICARE ART. 1 HACL 123 / 2017
2018 17/2018 15.02.2018REVOCAREA OBIECTIV 13 SI OBIECTIV 14 DIN ART. 108/2017
2018 16/2018 15.02.2018MODIFICAREA ART. 6, ART. 22 ;I ART. 27 DIN ANEXA 18/2015
2018 15/2018 15.02.2018MODIFICAREA ART. 2 SI ART. 3 DIN HCL 28/2013
2018 14/2018 15.02.2018APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC SERVICII SALISTE CL SRL PENTRU ANUL 2018
2018 13/2018 15.02.2018APROBAREA LISTEI CUPRINZAND ACTIUNILE SI LUCRARILE DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA ALE PERSOANELOR BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
12345678910...