Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 49/2019 31.05.2019aprobarea programului actiunilor cultuturale la nivelul orasului saliste pentru anul 2019
2019 48/2019 31.05.2019aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului saliste inclusiv pe sectiuni
2019 47/2019 31.05.2019rectificare buget local si utilizarea unor sume din excedentul anilor presecenti
2019 46/2019 31.05.2019APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RPL OCOLUL SILVIC 2019
2019 45/2019 31.05.2019APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII
2019 44/2019 31.05.2019NUMIREA UNEI COMISII DE SELECTIA PENTRU MEMBRII IN CA ECO MARGINIME SA
2019 43/2019 31.05.2019APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA SALISTE PENTRU 2018
2019 42/2019 31.05.2019DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA CADRELOR DIDACTICE
2019 41/2019 31.05.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 31.05.2019
2019 40/2019 20.05.2019APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVELE DE INVESTITII
2019 39/2019 20.05.2019ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII " INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MAG, AMNAS , ACILIU"
2019 38/2019 20.05.2019APROBAREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRARII CATRE SC SERVICII CL SALISTE SRL
2019 37/2019 20.05.2019RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2019 36/2019 20.05.2019APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARII SI A PLANULUI DE SELECTIE COMPENENTA INITIALA LA REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA
2019 35/2019 20.05.2019COMPLETAREA OBIECTIVULUI DE ACTIVITATE A RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA
2019 34/2019 20.05.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 20.05.2019
2019 33/2019 25.04.2019DESEMNAREA UNOR ADMINISTRATOR PROVIZORII IN C.A. RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA
2019 32/2019 25.04.2019ACTUALIZARE INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI SI DALI " REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC "
2019 31/2019 25.04.2019STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
2019 30/2019 25.04.2019APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI IN AFARA SERVICIULUI DE STARE CIVILA
2019 29/2019 25.04.2019REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA TERITORIALA A ORASULUI SALISTE
2019 28/2019 25.04.2019APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SIBIU A DC 65 SACEL MAG SI DC 67 SALISTE AMNAS
2019 27/2019 25.04.2019INSUSIREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI ORASULUI SALISTE LA DATA DE 28.12.2018
2019 26/2019 25.04.2019APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI ORASULUI SALISTE
2019 25/2019 25.04.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 25.04.2019
2019 24/2019 12.04.2019ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CANALIZARE FANTANELE
2019 23/2019 12.04.2019PRELUNGIRE CONTRACT - HCL 10/2014
2019 22/2019 12.04.2019APROBAREA MADIFICARII TARIFELOR SC SERVICII CL SALISTE SRL
2019 21/2019 12.04.2019MODIFICARE STI 1 ALIN 2 ANEXA 1 LA HCL 144 / 2016
2019 20/2019 12.04.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 12.04.2019
2019 19/2019 20.03.2019APROBAREA TIPULUI DE SUPORT ALIMENTAR PENTRU PRESCOLARII SI ELEVII LICEULUI DIN SALISTE
2019 18/2019 20.03.2019COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE
2019 17/2019 20.03.2019APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2019
2019 16/2019 20.03.2019COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 170/2014
2019 15/2019 20.03.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 20.03.2019
2019 14/2019 28.02.2019APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL D.A.S.
2019 13/2019 28.02.2019ALOCAREA UNOR SUME PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A EVENTUALELOR GOLURI DE CASA IN ANUL 2019
2019 12/2019 28.02.2019APROBAREA MODIFICARII TARIFELOR DE PRET PENTRU SC SERVICII CL SALISTE
2019 11/2019 28.02.2019APROBAREA TRANSMITERII CU TITLU GRATUIT A 200 VOLUME DE CARTI AVAND TITLUL SALISTEA SIBIULUI - STRAVECHE VATRA ROMANESCA CATRE LICEUL DIN SALISTE
2019 10/2019 28.02.2019INSUSIREA RAPORTULUI INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICE INREGISTRAT SUB NR. 1654/12.02.2019 - PUZ ONSTRIRE PENSIUNE CANINA - SACEL
2019 9/2019 28.02.2019VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL ORASULUI SALISTE - LEBU ADRIAN IOAN
2019 8/2019 28.02.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 28.02.2019
2019 7/2019 30.01.2019APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALIBRIZARE SI A REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMNISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
2019 6/2019 30.01.2019APROBAREA LISTEI CU PRETURILE DE PORNIRE LA PARTIZI INVENTARIATE IN FONDUL FORESTIER ADMINISTRAT DE RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA PENTRU PRODUCTIA ANULUI 2019
2019 5/2019 30.01.2019APROBAREA CANTITATII DE MASA LEMNOASA CE SE VA EXPLOATA DIN FONDUL FORESTIER AL ORASULUI SALISTE PENU ANUL 2019
2019 4/2019 30.01.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 30.01.2019
2019 3/2019 09.01.2019STABILIREA INDEMNIZATIEI / SALARIULUI DE BAZA INCEPAND CU 01.01.2019 PENTRU FUCNTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SALISTE SI SERVICII PUBLIE, FARA PERSONALITATE JURIDICA DE SUBORDONARE LOCALA
2019 2/2019 09.01.2019APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 SI ALOCAREA DE SUME PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A EVENTUALELOR GOLURI DE CASA IN ANUL 2019
2019 1/2019 09.01.2019ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 09.01.2019
2018 152/2018 13.12.2018MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE
12345678910...