Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Sulița, pentru anul școlar 2022 - 2023
54 / 30.12.2021202212.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 30.12.2021
53 / 30.12.2021202130.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale, pe anul 2022, la nivelul com. Sulița, jud. Botoșani
52 / 21.12.2021202121.12.2021
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 15.12.2021
51 / 15.12.2021202115.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
declararea de utilitate publică a unor drumuri de interes local de pe raza com. Sulița, jud. Botoșani
50 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Aderarea com. Sulița la A.D.I. - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în, Țara de Sus
49 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
...X
Acordarea unui sprijinfinanciar prin transfer de la bugetul local către lăcașurile de cult ale com. Sulița, pt. anul 2021
48 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al com. Sulița, pt. trim. III 2021
47 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Darea în folosință gratuită către Asociația Suflete Albastre Botoșani, cu sediul în loc. Sulița, pe termen de 3 ani, a unui spațiu situat în clădire - Gradinița nr. 2 Dracșani, unde funcționează Centrul de Educație și Sănătate pt. Copii și Vârstnici în Risc Social Bătrânețe Demnă, Copilărie fericită
46 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru anul școlar 2021 - 2022, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat ai Școlii Gimnazilae nr. 1 Sulița
45 / 26.11.2021202126.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea valorii totale a proiectului -Achiziție materiale sanitare necesare desfășurării activităților didactice în com. Sulița, în contextul pandemiei COVID-19, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
44 / 08.11.2021202108.11.2021
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință extraordinară a C.L. Sulița, convocată de îndată pt. data de 08.11.2021
43 / 08.11.2021202108.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Alegerea președintelui de ședință, perioada nov. 2021 - ian. 2022
42 / 29.10.2021202129.10.2021
Descarca
...X
Desemnarea consilierului local Balan Ilie-Viorel, membru al comisiei de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Sulița
41 / 29.10.2021202129.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 01.11.2021
40 / 29.10.2021202129.10.2021
Descarca
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în A.G.A. ADI AQUA Botoșani, pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare -epurare propusă de operatorul regional SC NOVA APASERV SA Bt.
39 / 29.10.2021202129.10.2021
Descarca
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - Construire baza sportivă în com. Sulița
38 / 19.10.2021202119.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob.-Extindere sistem de canalizare în com. Sulița
37 / 19.10.2021202119.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob. - Modernizare drumuri de interes local în com. Sulița
36 / 19.10.2021202119.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Plata cotizației anuale, aferentă anului 2021, datorată de com. Sulița, membru fondator din sectorul public în cadrul Asociației Leader Colinele Moldovei
35 / 30.09.2021202130.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în A.G.A. A.D.I. AQUA Botoșani, pentru aprobarea primirii de noi membri în ADI AQUA Botoșani
34 / 30.09.2021202130.09.2021
Descarca
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul -Reabilitare Grădiniță cu program normal nr. 2 Dracșani, com. Sulița
33202123.09.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofiananțării de la bugetul local pentru obiectivul- Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița
32202123.09.2021
Descarca
...X
Actualizare indica tori tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul: "Reabilitare Scoală Gimnazială nr. 2 Dracșani, com. Sulița
31202123.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local, începând cu data de 23.09.2021
30202123.09.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Aderarea com. Sulița la A.D.I. - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus
49 / 26.11.2021101.01.0001
Descarca
...X