Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2024-2025
3202408.01.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar din anul 2023 in anul 2024
2202408.01.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare
1202408.01.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
81202321.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind stabilirea unor restricţii de circulație pe drumul comunal DC15 Ciuguzel –Ocnișoara si drumul comunal DC 14 din DC 13 Odverem – Ocnișoara , aparținând domeniului public al Comunei Lopadea Nouă
80202321.12.2023
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2024
79202321.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.870.000 lei în vederea realizarii obiectivului de investiții de interes local ,, ,,Rețea de canalizare in comuna Lopadea Nouă, județul Alba,,
78202321.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2024
77202321.12.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind amenajarea unui spațiu de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase, metal, lemn, textile, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, deșeuri voluminoase inclusiv saltele și mobilă colectate de la locuitorii comunei Lopadea Nouă
76202311.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind stabilirea locațiilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor biodegradabile provenite de pe domeniul public (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei Lopadea Nouă
75202311.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări
74202311.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General(PUG) , Planului de Amenajare a Teritoriului (PAT) și a Regulamentului Local de Urbanism ale Comunei Lopadea Nouă
73202311.12.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
72202311.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi in localitatea Beța , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba ", ca urmare a a actualizării indicatorilor tehnico-economici,aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi in localitatea Beța , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba " ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică privind execuția lucrărilor,aprobarea valorii totale a investiției si a sumei finanțate de la bugetul local
71202328.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi in localitatea Asinip , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba ", ca urmare a a actualizării indicatorilor tehnico-economici,aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi in localitatea Asinip , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba " ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică privind execuția lucrărilor,aprobarea valorii totale a investiției si a sumei finanțate de la bugetul local
70202328.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea alocării sumei de 6000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun, pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat, arondați Unității Administrativ Teritoriale Comuna Lopadea Nouă
69202328.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Comuna Lopadea Nouă , satul Ocnișoara , locul MURĂTOARE, inscris pe UAT Lopadea Nouă – inscriere provizorie, sub numărul cadastral 72410, a imobilului situat in Comuna Lopadea Nouă , satul Ocnișoara , locul BRĂILA , inscris pe UAT Lopadea Nouă – inscriere provizorie, sub numărul cadastral 72393, a imobilului situat in Comuna Lopadea Nouă , satul Ocnișoara , Extravilan , inscris pe UAT Lopadea Nouă – inscriere provizorie, sub numărul cadastral 72407, in vederea eliberării Titlurilor de Proprietate
68202328.11.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
67202328.11.2023
Descarca
...X
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lopadea Nouă, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
66202328.11.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
65202328.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea documentației tehnice de parcelare a imobilului din CF 74300 Lopadea Nouă, situat in Comuna Lopadea Nouă , satul Asinip, inscris pe UAT Lopadea Nouă – inscriere provizorie, sub numărul cadastral 74300 , in vederea eliberării Titlurilor de Proprietate
64202325.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea radierii dreptului de folosință asupra terenului inscris in CF nr 71396 Lopadea Nouă, din localitatea BĂGĂU, județul Alba , intravilan , inscris in domeniul privat al Comunei Lopadea Nouă
63202325.10.2023
Descarca
...X
privind valorificarea volumului de 174,46 m.c. masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică al comunei Lopadea Nouă
62202325.10.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
61202325.10.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III al anului 2023
60202325.10.2023
Descarca
...X
privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Comuna Lopadea Nouă , satul Ocnișoara locul STĂUINĂ, inscris pe UAT Lopadea Nouă – inscriere provizorie, sub numărul cadastral 72439 , in vederea eliberării Titlurilor de Proprietate
59202327.09.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
58202327.09.2023
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2023
57202327.09.2023
Descarca
...X
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare străzi in localitatea Băgău , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba ,, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
56202327.09.2023
Descarca
...X
privind valorificarea volumului de 168,91 m.c. masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică al comunei Lopadea Nouă
55202308.09.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Page 1 of 13 (361 items)Prev1234567111213Next