Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022
13202314.02.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
12202314.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2023 şi a criteriilor de participare
11202314.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului „ HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963
10202314.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Lopadea Nouă, pentru anul 2023
9202331.01.2023
Descarca
...X
Privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Lopadea Nouă a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lopadea Nouă
8202331.01.2023
Descarca
...X
Privind neasumarea de catre UAT Comuna Lopadea Noua a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României, pentru perioada 2023-2026
7202331.01.2023
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Indreiu Marian Cătălin, reprezentantul Consiliului Local Lopadea Nouă în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
6202331.01.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat pentru 2023
5202331.01.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Lopadea Nouă pe anul 2023
4202331.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2023-2024
3202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar din anul 2022 in anul 2023
2202305.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare
1202305.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
92202227.12.2022
Descarca
...X
Privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr.86/2022 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023
91202227.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2023
90202219.12.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
89202219.12.2022
Descarca
...X
privind modificarea și completarea art.2 al HCL nr.82/2022 privind stabilirea unor restricţii de circulație pe drumul comunal DC15 Ciuguzel –Ocnișoara si drumul comunal DC 14 din DC 13 Odverem – Ocnișoara , aparținând domeniului public al Comunei Lopadea Nouă
88202219.12.2022
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Indreiu Marian Cătălin, reprezentantul Consiliului Local Lopadea Nouă în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
87202219.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023
86202219.12.2022
Descarca
...X
Privind implementarea proiectului ,,Achiziția unui utilaj cu accesorii în Comuna Lopadea Nouă,,
85202229.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.80/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2022-2023
84202229.11.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
83202229.11.2022
Descarca
...X
privind stabilirea unor restricţii de circulație pe drumul comunal DC15 Ciuguzel –Ocnișoara si drumul comunal DC 14 din DC 13 Odverem – Ocnișoara , aparținând domeniului public al Comunei Lopadea Nouă
82202223.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea alocării sumei de 9000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun, pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat, arondați Unității Administrativ Teritoriale Comuna Lopadea Nouă
81202223.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2022-2023
80202223.11.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
79202223.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi in localitatea Asinip , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba ,, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
78202223.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi in localitatea Beța , Comuna Lopadea Nouă , județul Alba ,, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
77202223.11.2022
Descarca
...X
privind însuşirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a A.Co.R.
76202223.11.2022
Descarca
...X
Page 1 of 10 (290 items)Prev12345678910Next