Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind însusirea Documentatiei tehnice de identificare, alipire, repoziționare , schimbarea categoriei de folosință , trecerea în intravilan și întăbulare a imobilului situat in intravilanul localitatii Lopadea Nouă , nr. FN30202025.06.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 29202025.06.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile 28202025.06.2020
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta 27202028.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202026202028.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in comuna Lopadea Noua in anul 2020 25202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba 24202028.05.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 23202030.04.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind actualizarea devizului general pentru investitia ,,Canalizare menajera si statie de epurare cu racord electric, comuna Lopadea Noua, judetul Alba,, 22202030.04.2020
Descarca
...X
Privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lopadea Noua, judetul Alba 21202030.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2020 20202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind posibilitatea desfășurării ședințelor Consiliului Local Lopadea Noua în sistem ,, la distanță,, și exercitarea votului consilierilor locali prin sistem electronic ( e-mail/extranet), telefonic ( teleconferință/whatsApp ) pe perioada stării de urgență instituită la nivel național prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020 si prelungita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.240/2020 publicat in Monitorul Oficial nr.311/14.04.2020 19202030.04.2020
Descarca
...X
Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202118202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren de fotbal cu gazon sintetic in loc. Lopadea Noua” 17202031.03.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Privind prelungirea termenului de plata a taxelor si impozitelor cu bonificatie, pana la data de 30 iunie 2020 16202031.03.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Capelă în localitatea Băgău , Com. Lopadea Nouă , Jud. Alba , imobil situat în intravilanul localității Băgău , înscris în CF nr . 71500. 15202031.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre Comuna Lopadea Noua si furnizorul acreditat Asociatia ,, Un Pas Inainte Alexandra,, Aiud 14202031.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea contului de executie pe anul 2019 13202031.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta12202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind însusirea Documentatiei tehnice de identificare, trecere în domeniul privat alipire și radiere construcții a imobilului situat in intravilanul localitatii Ocnișoara 11202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind concesionarea, prin atribuire directa, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în cladirea Dispensarului uman din localitatea Lopadea Noua, comuna Lopadea Noua10202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Lopadea Noua pe anul 2020 9202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind neasumarea de catre UAT Comuna Lopadea Noua a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2020-20238202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind modificarea art.1 al HCL nr.23/2017 privind aprobarea solicitarii de intocmire a amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe raza UAT Lopadea Noua7202031.01.2020
Descarca
...X
Privind încheierea unui act aditional la Contractul de concesiune din 03.01.2005, având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează cabinetul medical CMF SENEȘAN 6202031.01.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lopadea Noua, judetul Alba 5202031.01.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea Planul de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 4202031.01.2020
Descarca
...X
HOTARAREA Nr.3/ 2020 privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Lopadea Noua pentru anul scolar 2020-2021 3202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.2/2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare 2202008.01.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.1/2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar din anul 2019 in anul 2020 1202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (94 elem.)Prec1234Următoarea