Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022
71202231.10.2022
Descarca
...X
privind instituirea taxei de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare în UAT Comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
70202225.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale ,,Hadrian Daicoviciu”- Orastioara de Sus, in anul scolar 2022-2023
69202225.10.2022
Descarca
...X
privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Orastioara de Sus, intocmite pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de Dezvoltare, pentru trim. III al anului 2022
68202225.10.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
67202225.10.2022
Descarca
...X
privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol pe raza comunei Orastioara de Sus
66202225.10.2022
Descarca
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Orastioara de Sus, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,, HADRIAN DAICOVICIU”-Orastioara de Sus , pentru anul scolar 2022-2023
65202225.10.2022
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Orastioara de Sus
64202225.10.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022
63202229.09.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022
62202220.09.2022
Descarca
...X
privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 733 m.p., înscris in C.F. nr. 63896 nr. cad. 63896, către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
61202220.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea solicitarii trecerii cu titlu gratuit a drumului auto forestier ,, DRUM AUTO VL.REA 8.0 KM.” – partial, si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Nationale a Padurilor –Romsilva în domeniul public al comunei Orastioara de Sus, județul Hunedoara
60202220.09.2022
Descarca
...X
privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului crescatorilor de ovine „TURCANA REGINA MUNTILOR” editia a XVII-a, in data de 25.09.2022
59202220.09.2022
Descarca
...X
însuşirea documentaţiei cadastrale referitoare la alipire a patru parcele de teren, identificate in CF nr. 60425 Orastioara de Sus, CF nr. 60427 Orastioara de Sus, CF nr. 60428 Orastioara de Sus si CF nr. 64055 Orastioara de Sus, situate în localitatea Gradistea de Munte
58202212.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Orastioara de Sus, intocmite pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de Dezvoltare, pentru trim. II al anului 2022
57202212.08.2022
Descarca
...X
alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022 pentru activitatile organizate cu ocazia desfăşurării manifestărilor „INTALNIRE CU ISTORIA LA FRATIA LUPILOR-COSTESTI 2022, EDITIA a 53-a”, in perioada 27 -28.08.2022
56202212.08.2022
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022
55202212.08.2022
Descarca
...X
aprobarea modificării Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Orastioara de Sus
54202212.08.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal , pentru construire ,, Locuinta individuala, camping si anexe”, situate in localitatea Orastioara de Sus, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
53202214.07.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestărilor „INTALNIRE CU ISTORIA LA FRATIA LUPILOR-COSTESTI 2022, EDITIA a 53-a”, in perioada 27 -28.08.2022
52202214.07.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2022
51202214.07.2022
Descarca
...X
pentru aprobarea modificarii si completarii H.C.L. Orastioara de Sus, nr. 70/2015-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
50202229.06.2022
Descarca
(8 desc.)
...X
privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie servicii avand ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”,Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
49202229.06.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,, EXTINDERE SEDIU PRIMARIE ”, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
48202208.06.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si participarea la „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul „REALIZARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE, CREARE ACCES CU MODIFICARE ÎMPREJMUIRE”
47202208.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Orastioara de Sus
46202208.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea modificarii prin act aditional, a contractului pentru concesionarea terenului din perimetrul satului Costesti, nr. 1311/01.07.2009
45202227.05.2022 ...X
privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 321/777/06.09.2017, pentru proiectul „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN LOC. OCOLIȘU MIC, COM. ORĂȘTIOARA DE SUS, JUD. HUNEDOARA”
44202227.05.2022
Descarca
...X
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Romana Ludesti-Filia Gradistea de Munte
43202227.05.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind actualizarea cu rata inflatiei de 5,1%, a limitelor amenzilor aplicabile in anul 2023
42202227.05.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 3 (72 elem.)Prec123Următoarea