Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare Nr.48 din 20.06.2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Calinesti in perioada iulie - septembrie 2024
48202420.06.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare Nr.47 din 20.06.2024 privind aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Calinesti
47202420.06.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare Nr.46 din 20.06.2024 privind acordarea de sprijin financiar la patru unitati de cult de pe raza comunei
46202420.06.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotarare Nr.45 din 20.06.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ..Construire si dotare After Scool
45202420.06.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare Nr.44 din 20.06.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma DS1 pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare moderata la cladiri publice-Camin Cultural Calinesti
44202420.06.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare Nr.43 din 20.06.2024 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public al comunei Calinesti
43202420.06.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare Nr.42 din 30.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma DS1 pentru obiectivul de investitii,,Modernizare drum DJ 704C, in comuna Calinesti,judetul Arges
42202430.05.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare Nr.41 din 30.05.2024 privind aprobarea proiectului,,Reabilitare constructie-Centru de sanatate Calinesti,Judetul Arges
41202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.40 din 30.05.2024 privind modificarea HCL nr.30 din 04.04.2024 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici rezultati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica
40202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.39 din 30.05.2024 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1 din 2020, incheiat cu numitul Dragan Stefan pentru suprafata totala de 82,72 ha, pasune
39202430.05.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotarare Nr.38 din 30.05.2024 privind infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in sase sate ale comunei Calinesti
38202430.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare Nr.37 din 30.05.2024 privind infiintarea Observatorului local al copilului in temeiul Legii 156 din 2023
37202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.36 din 30.05.2024 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300mp, din punctul Camin Cultural
36202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.35 din 30.05.2024 privind aprobarea unei rectificari bugetare
35202430.05.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.29 din 04.04.2024 privind aprobarea repartizarii profitului brut de catre operatorul EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 S.R.L, pentru anii 2022 si 2023
29202415.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare Nr.34 din 04.04.2024 privind aprobarea participarii la Programul vizant sisteme de alimentare cu apa,canalizare si epurare a apelor uzate,a documentatiei-Studiu de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici rezultati din devizul general pentru obiectivul de investitie "Sistem centralizat de canalizare in satele Ciocanesti,Valeni-Podgoria,Vranesti,Udeni-Zavoi,Gorganu si Calinesti-Optimizarea solutiei tehnico-economice,comuna Calinesti,judetul Arges,Etapa-1" precum si asigurarea si sustinerea,din surse proprii,a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finantarea acordata de AFM si a cheltuielilor neeligibile.
34202404.04.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotarare Nr.33 din 04.04.2024 privind modificarea HCL nr.25 din 06.03.2024 privind aprobarea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru operatorul EDIL PUB CL 2022 SRL
33202404.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare Nr.32 din 04.04.2024 privind aprobarea nivelului redeventei ce reprezeinta pretul minim de pornire al licitatiei in vederea concesionarii terenurilor avand categoria de folosinta pasune,aflate in domeniul public al comunei Calinesti,judetul Arges,ce vor fi utilizate pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile,in sistem dual,conform Raportului de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat
32202404.04.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotarare Nr.31 din 04.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum DJ704C in comuna Calinesti,judetul Arges"
31202404.04.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.30 din 04.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Reabilitare moderata la cladiri publice-Camin Cultural Calinesti,comuna Calinesti,judetul Arges"
30202404.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare nr.28 din data de 04.04.2024 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local calinesti in perioada aprilie-iunie 2024
28202404.04.2024
Descarca
...X
Hotarare Nr.27 din 06.03.2024 privind acordarea de sprijin financiar Parohiei Vranesti
27202415.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea Nr.26 din 06.03.2024 privind aprobarea unei rectificari bugetare
26202406.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare Nr.25 din 06.03.2024 privind aprobarea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru operatorul EDIL PUB CL 2022 SRL
25202406.03.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotarare Nr.24 din 06.03.2024 privind incheierea unui act aditional, in vederea realizarii si implementarii sistemului informatic, in anul 2024
24202406.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare Nr.23 din 06.03.2024 privind stabilirea suprafetei de teren intravilan a comunei calinesti, pentru Actualizare Plan Urbanistic General
23202406.03.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotarare Nr.22 din 06.03.2024 privind aprobarea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru operatorul EDIL CALINESTI APA CANAL 2021SRLn pentru anul 2024
22202406.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare Nr.21 din 06.03.2024 privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii "Strategiei judetene de gestionare a deseurilor municipale generate pe raza teritoriala a judetului Arges"
21202406.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare Nr.20 din 06.03.2024 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300mp din punctul Camin Cultural,catre beneficiarii Legii 15/2003,cu modificarile si completarile ulterioare
20202406.03.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare Nr.19 din 06.03.2024 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului
19202406.03.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Page 1 of 13 (371 items)Prev1234567111213Next