Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 38/2018 24.09.2018Privind aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare prin Act aditional, cu formula de ajustare a preturilor si tarifelor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
2018 37/2018 24.09.2018Privind aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, care se vor aplica dupa obtinerea avizului ANRSC
2018 36/2018 24.09.2018Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, precum si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor fara personalitate juridica subordonat Consiliului Local Axente Sever, pentru anul 2018
2018 35/2018 24.09.2018Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul III anul 2018
2018 34/2018 24.09.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2018 33/2018 09.08.2018Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia Celor Sapte Comunitati" sa voteze "pentru" dizolvarea asociatiei.
2018 32/2018 09.08.2018Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Axente Sever - domnul Marius Grecu, de a vota "pentru" aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea aplicarii lor cu data de 01.10.2018, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari.
2018 31/2018 09.08.2018Privind acordarea unui mandat special primarului comunei Axente Sever - domnul Marius Grecu, de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari pentru completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prin act aditional.
2018 30/2018 09.08.2018Privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL Axente Sever nr.38/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2018 29/2018 09.08.2018Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2018 28/2018 09.08.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 27/2018 09.08.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de doua luni
2018 26/2018 29.05.2018Privind atribuirea directa, prin contract de inchiriere, pe o perioada de 7 ani, a unor pasuni proprietatea privata a comunei Axente Sever, conform cererilor depuse la registratura primariei comunei Axente Sever.
2018 25/2018 29.05.2018Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Axente Sever pentru anul 2018.
2018 24/2018 29.05.2018Privind acceptarea donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Sibiu pentru comuna Axente Sever, constand intr-o cantitate de material lemnos pentru foc.
2018 23/2018 29.05.2018Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, pentru rezultatele obtinute in cadrul procesului instructiv-educativ si al concursurilor si olimpiadelor scolare in cursul anului 2017-2018.
2018 22/2018 29.05.2018Privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Axente Sever, jud.Sibiu si Asociatia "Un viitor fara Gunoi" in vederea implementarii proiectului "Un viitor fara Gunoi in Axente Sever".
2018 21/2018 29.05.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018.
2018 20/2018 12.05.2018Privind aprobarea Acordului de înfratire intre Comuna Axente Sever, Judetul Sibiu din Romania si Satul Taul, Raionul Donduseni, din Republica Moldova
2018 19/2018 25.04.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 18/2018 25.04.2018Privind modificarea si completarea HCL nr.30/2017 privind modificarea si completarea HCL nr.26/2017 privind aprobarea cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, la obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6 AGIRBICIU - SOALA, COMUNA AXENTE SEVER, JUD.SIBIU"
2018 17/2018 25.04.2018Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II din anul scolar 2017-2018
2018 16/2018 25.04.2018Privind adoptarea rezolutiei cu privire la centenarul Marii Uniri si Unirea cu Republica Moldova
2018 15/2018 26.03.2018Privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Axente Sever
2018 14/2018 26.03.2018Privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu si alocarea cotei de cofinantare de 1% din bugetul local pentru proiectul "Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Sibiu in Regiunea nord si est, in perioada 2014-2020
2018 13/2018 26.03.2018Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2018-2019
2018 12/2018 26.03.2018Privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr.38/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2018 11/2018 26.03.2018Privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii autoturismului Dacia Nova avand numarul de inmatriculare SB-09-TUV, apartinand domeniului privat al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in vederea predarii la REMAT
2018 10/2018 26.03.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2018 9/2018 16.02.2018Privind trecerea in domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren in suprafata de 0,12 ha, avand categoria de folosinta "tufaris", identificat in Registrul Cadastral sub nr. tarla 99, parcela 4149, din extravilanul satului Soala, comuna Axente Sever
2018 8/2018 16.02.2018Privind includerea in domeniul public al comunei Axente Sever a imobilului constructie "Capela mortuara", realizata pe terenul inscris in CF nr. 101327 Axente Sever, nr. cad. 101327 aflat in domeniul public al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2018 7/2018 16.02.2018Privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare in cuantum de 500 lei numitului Ripa Anghel, domiciliat in Axente Sever, nr. 392, jud. Sibiu
2018 6/2018 16.02.2018Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
2018 5/2018 16.02.2018Privind aprobarea organiramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul 2018
2018 4/2018 16.02.2018Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.L
2018 3/2018 16.02.2018Privind aprobarea Actului aditional nr. 1/688/17.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5552/15.05.2015-2183/28.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor
2018 2/2018 16.02.2018Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021
2018 1/2018 09.01.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local in anul 2018
2017 44/2017 06.12.2017Privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
2017 43/2017 06.12.2017Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017
2017 42/2017 14.11.2017Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren, situat in Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 100360 Axente Sever, nr. top. 466 - 467/1/2, nr. cad. 100360, in suprafata de 545 mp
2017 41/2017 14.11.2017Privind includerea in domeniului public al Comunei Axente Sever a imobilului teren inscris in CF nr.101387 Axente Sever, nr. top.760, in suprafata de 1056 mp
2017 40/2017 14.11.2017Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I din anul scolar 2017-2018
2017 39/2017 14.11.2017Privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 38/2017 14.11.2017Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2017 37/2017 14.11.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 36/2017 03.10.2017Privind modificarea HCL Axente Sever nr. 18/2017 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015
2017 35/2017 03.10.2017Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2017-2018
2017 34/2017 03.10.2017Privind validarea 'Dispozitiei Primarului comunei Axente Sever nr.166/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trimestrul III, anul 2017', utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti si rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2017
2017 33/2017 03.10.2017Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Axente Sever pentru anul 2018
123456