Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 1/2018 09.01.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local in anul 2018
2018 2/2018 16.02.2018Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021
2018 3/2018 16.02.2018Privind aprobarea Actului aditional nr. 1/688/17.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5552/15.05.2015-2183/28.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor
2018 4/2018 16.02.2018Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.L
2018 5/2018 16.02.2018Privind aprobarea organiramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul 2018
2018 6/2018 16.02.2018Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
2018 7/2018 16.02.2018Privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare in cuantum de 500 lei numitului Ripa Anghel, domiciliat in Axente Sever, nr. 392, jud. Sibiu
2018 8/2018 16.02.2018Privind includerea in domeniul public al comunei Axente Sever a imobilului constructie "Capela mortuara", realizata pe terenul inscris in CF nr. 101327 Axente Sever, nr. cad. 101327 aflat in domeniul public al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2018 9/2018 16.02.2018Privind trecerea in domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren in suprafata de 0,12 ha, avand categoria de folosinta "tufaris", identificat in Registrul Cadastral sub nr. tarla 99, parcela 4149, din extravilanul satului Soala, comuna Axente Sever
2018 10/2018 26.03.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2018 11/2018 26.03.2018Privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii autoturismului Dacia Nova avand numarul de inmatriculare SB-09-TUV, apartinand domeniului privat al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in vederea predarii la REMAT
2018 12/2018 26.03.2018Privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr.38/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2018 13/2018 26.03.2018Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2018-2019
2018 14/2018 26.03.2018Privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu si alocarea cotei de cofinantare de 1% din bugetul local pentru proiectul "Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Sibiu in Regiunea nord si est, in perioada 2014-2020
2018 15/2018 26.03.2018Privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Axente Sever
2018 16/2018 25.04.2018Privind adoptarea rezolutiei cu privire la centenarul Marii Uniri si Unirea cu Republica Moldova
2018 17/2018 25.04.2018Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II din anul scolar 2017-2018
2018 18/2018 25.04.2018Privind modificarea si completarea HCL nr.30/2017 privind modificarea si completarea HCL nr.26/2017 privind aprobarea cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, la obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6 AGIRBICIU - SOALA, COMUNA AXENTE SEVER, JUD.SIBIU"
2018 19/2018 25.04.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 20/2018 12.05.2018Privind aprobarea Acordului de înfratire intre Comuna Axente Sever, Judetul Sibiu din Romania si Satul Taul, Raionul Donduseni, din Republica Moldova
2018 21/2018 29.05.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018.
2018 22/2018 29.05.2018Privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Axente Sever, jud.Sibiu si Asociatia "Un viitor fara Gunoi" in vederea implementarii proiectului "Un viitor fara Gunoi in Axente Sever".
2018 23/2018 29.05.2018Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, pentru rezultatele obtinute in cadrul procesului instructiv-educativ si al concursurilor si olimpiadelor scolare in cursul anului 2017-2018.
2018 24/2018 29.05.2018Privind acceptarea donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Sibiu pentru comuna Axente Sever, constand intr-o cantitate de material lemnos pentru foc.
2018 25/2018 29.05.2018Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Axente Sever pentru anul 2018.
2018 26/2018 29.05.2018Privind atribuirea directa, prin contract de inchiriere, pe o perioada de 7 ani, a unor pasuni proprietatea privata a comunei Axente Sever, conform cererilor depuse la registratura primariei comunei Axente Sever.
2017 1/2017 28.02.2017Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Axente Sever de a vota 'pentru' acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'Apa Tarnavei Mari' Medias.
2017 2/2017 28.02.2017Privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul.
2017 3/2017 28.02.2017Privind aprobarea organigramei si statului de functiuni pentru anul 2017.
2017 4/2017 28.02.2017Privind modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
2017 5/2017 28.02.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 'Modernizare Drumuri Comunale D.C. 6 Agarbiciu Soala, Comuna Axente Sever, jud. Sibiu.
2017 6/2017 28.02.2017Privind aprobarea contributiei comunei Axente Sever pentru functionarea compartimentului de audit intern, infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania.
2017 7/2017 28.02.2017Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.
2017 8/2017 07.03.2017Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020.
2017 9/2017 26.04.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni.
2017 10/2017 26.04.2017Privind schimbarea de destinatie a imobilului situat administrativ in comuna Axente Sever, nr.165, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 101387 Axente Sever (CF vechi nr. 330), nr. top. 760, aflat in domeniul public al comunei Axente Sever.
2017 11/2017 26.04.2017Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II din anul scolar 2016-2017.
2017 12/2017 26.04.2017Privind aprobarea si insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si topografie.
2017 13/2017 26.04.2017Privind dezmembrarea a doua terenuri apartinand domeniului public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu.
2017 14/2017 31.05.2017Privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale aflate in proprietatea comunei Axente Sever si in administrarea Consiliului Local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 15/2017 31.05.2017Privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 16/2017 31.05.2017Privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor pasuni proprietate privata a comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 17/2017 31.05.2017Privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a gospodariilor locuite de familii ce reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 18/2017 31.05.2017Privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015
2017 19/2017 31.05.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 20/2017 27.07.2017Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2017 21/2017 27.07.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 22/2017 27.07.2017Privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
2017 23/2017 27.07.2017Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar, proprietatea privata a comuneiAxente Sever, judetul Sibiu
2017 24/2017 27.07.2017Privind implementarea proiectului 'PARCURI DE JOACA PENTRU COPII IN AXENTE SEVER SI AGARBICIU, COMUNA AXENTE SEVER'
12345