Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂRE NR. 60/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Vălişoara pe anul 2023
60202330.08.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 59/2023 privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a comunei Vălișoara a unor imobile cu destinația drum de interes local
59202330.08.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE nr. 58/2023 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Vălișoara și al Bibliotecii Comunale subordonată Consiliului Local al Comunei Vălișoara
58202330.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 57/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
57202330.08.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 56/2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Vălișoara aferent trimestrului II al anului 2023
56202330.08.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 55/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Vălişoara a unui preşedinte de şedinţă
55202330.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 54/2023 pentru modificarea Anexei nr. 2.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vălișoara nr. 25/16.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general inițial și actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în Comuna Vălișoara, Județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
54202318.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 53/2023 privind acordarea „Diplomei de fidelitate” şi a recompensei băneşti familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2023
53202314.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 52/2023 privind aprobarea organizării evenimentului „VĂLIȘOARA TRADIȚIONALĂ” – Ediția a III-a
52202314.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 51/2023 privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Vălișoara și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferentă trimestrului II al anului 2023
51202314.07.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 50/2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Vălișoara, județul Hunedoara, pentru anul 2023
50202314.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 49/2023 privind aprobarea proiectului „Transport verde - Microbuze electrice pentru elevi în Județul Hunedoara” în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație
49202328.06.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE nr. 48/2023 privind aprobarea raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I al anului 2023
48202328.06.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 47/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Vălişoara pe anul 2023
47202328.06.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 45/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vălișoara nr. 39/15.05.2023 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a comunei Vălișoara a unui imobil cu destinația drum de interes local
46202312.06.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 45/2023 privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru premierea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Vălișoara la sfârșit de an școlar pentru rezultatele obținute la învățătură
45202312.06.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 44/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Vălişoara pe anul 2023
44202312.06.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 43/2023 privind însușirea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara, aprobarea încheierii acestuia între A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara și diferite OIREP-uri și mandatarea președintelui asociației pentru a semna acest contract în numele și pe seama membrilor asociați
43202312.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 42/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea moderată a Centrului Educaţional Cultural Vălişoara, comuna Vălișoara, județul Hunedoara”
42202315.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 41/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea moderată a căminului cultural din localitatea Dealu Mare, comuna Vălișoara, județul Hunedoara”
41202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 40/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea moderată a căminului cultural cu clădirea administrativă aferentă din localitatea Săliștioara, comuna Vălișoara, județul Hunedoara”
40202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 39/2023 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a comunei Vălișoara a unui imobil cu destinația drum de interes local
39202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 38/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Vălişoara a unui preşedinte de şedinţă
38202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 37/2023 privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentelor Ziua Eroilor și 1 Iunie – Ziua Copilului
37202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 36/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
36202315.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 35/2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Vălișoara aferent trimestrului I al anului 2023
35202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 34/2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Vălișoara, județul Hunedoara
34202315.05.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE nr. 33/2023 privind aprobarea participarii Comunei Vălișoara, Județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Parteneriatul Țara Zarandului 2023 – 2027”
33202327.04.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE nr. 32/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vălișoara nr. 3/20.01.2023 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălişoara
32202327.04.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂRE nr. 31/2023 privind aprobarea participării Comunei Vălișoara la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”
31202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 9 (243 items)Prev123456789Next