Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea Regulamentului privind promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale in munca neremunerata in folosul comunitatii
56 / 2021202114.12.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr.6692/ 2100138504150, UP XI, u.a. 89
55 / 2021202114.12.2021
Descarca
...X
Aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, in comuna Chiheru de Jos
54 / 2021202114.12.2021
Descarca
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
53 / 2021202114.12.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Chiheru de Jos, Judetul Mures"
52 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6694/2100138503770, UP II, u.a. 12
51 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
50 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind alegera presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
49 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6687/2021, 6690/2021, 6691/2021
48 / 2021202127.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
Aprobarea privind desemnarea unui reprezentant in comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitare de stat din judetul Mures, sesiunea 2021
47 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice
46 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul "REABILITARE,MODERNIZARE CLADIRE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CONSTRUCTIE INDUSTRIALA SI EDILITARA - MAGAZIN MIXT IN CLADIRE ADMINISTRATIVA"
45 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea ajustarii pretului contractelor de achizitie publica in derulare prin actualizarea preturilor aferente pentru obiectivul "Modernizarea si renovarea caminelor culturale din satele Chiheru de Jos si Urisiu de Jos, Comuna Chiheru de Jos"
44 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUDETUL MURES''
43 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE(INCLUSIV STATIE DE EPURARE) SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUDETUL MURES
42 / 2021202127.10.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile 9451/2021, 6689/2021, 6688/2021
41 / 2021202128.09.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate a comunei Chiheru de Jos
40 / 2021202128.09.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
39 / 2021202128.09.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si apretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr.6685/2021 si Partida nr. 9415/2021
38 / 2021202113.09.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind modificarea HCL-ului nr.14 din 25.04.2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie a proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia, "MODERNIZAREA SI RENOVAREA CAMINELOR CULTURALE DIN SATELE CHIHERU DE JOS SI URISIU DE JOS, COMUNA CHIHERU DE JOS"
37 / 2021202113.09.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Chiheru de Jos in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Iuliu Grama" Chiheru de Jos
36 / 2021202113.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din afara fondului forestier- Pasunea Nirajului Mare, Partida nr. 9423/2021 si nr. 9424/2021
35 / 2021202130.07.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea privind modificarea H.C.L nr.29/29.06.2021 privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr.6658/2020, 6663/2020, 6671/2021, 6674/2021, 9319/2021, 9324/2021, 6675/2021 si 6678/2021
34 / 2021202130.07.2021
Descarca
...X
Aprobarea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures aferente anului scoalar 2020/2021 - SEMESTRUL II
33 / 2021202130.07.2021
Descarca
...X
Aprobarea nomenclatorului stradal al comunei CHIHERU DE JOS
32 / 2021202130.07.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv, iulie - septembrie 2021
31 / 2021202130.07.2021
Descarca
...X
Aprobarea valorificarii automobilului mixt Dacia, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei Chiheru de Jos, Judetul Mures
30 / 2021202129.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6658/2020, 6663/2020, 6671/2021, 6674/2021, 9319/2021, 9324/2021, 6675/2021 si 6678/2021
29 / 2021202129.06.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOLECT MURES"
28 / 2021202129.06.2021
Descarca
...X
Aprobarea noilor tarifelor pentru apa potabila distribuita in comuna Chiheru de Jos, judetul Mures.
27 / 2021202129.06.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 6 (154 elem.)Prec123456Următoarea