Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si apretului de vanzare a masei lemnoase din urmatoarele Partizi: 6777 - UP. III - ua. 54B, 54D-32,90 mc.; 6778 - UP. III - ua. 2A - 72,76 mc.; 6779 - UP. III - ua.2C- 22,60 mc.; 6781 - UP. III - ua. 63A, 63C, 64A, 64D, 154 - 452,14 mc.; 6782 - UP. III - ua. 62A, 63B, 64B - 225,17 mc.; 6783 - UP.III - ua. 60A, 64E-132,34 mc.; 6784 - UP. III- ua. 65, 67A, 67B -251,87 mc.
42202310.08.2023
Descarca
(15 desc.)
...X
Aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se recolta in anul 2024 din fondul forestier proprietate a comunei Chiheru de Jos
41202310.08.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2023
40202310.08.2023
Descarca
(20 desc.)
...X
Aprobarea organizarii manifestarilor cultural - artistice prilejuite de "ZILELE COMUNEI CHIHERU DE JOS" 2023
39202310.08.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea participarii comunei Chiheru de Jos, la cofinantarea extinderii retelei electrice in comuna Chiheru de Jos, Catun Intre Vai, judetul Mures
38202310.08.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobarea privin insusirea Raportului de evaluare nr. 44/23.06.2023 intocmit de SEULEAN AUGUSTIN P.F.A., prin dl. Seulean Augustin, membru ANEVAR, evaluator autorizat, specializarea EP1, cu legitimatia nr. 16073, privind stabilirea valorii chiriei pentru superficie al terenului in suprafata de 216 mp. proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane Chiheru de Jos, situat in comuna Chiheru de Jos, nr.80, jud.Mures
37202310.08.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din judetul Bistrita-Nasaud si UAT Comuna Sarateni din Judetul Mures in cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din PNRRR, Componenta 11- Turism si cultura
36202310.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Asociatia Culturala "Mostenitorii Hodacului" pentru implementarea Proiectului cultural - Festivalul International de Folclor "PE GURGHIU IN JOS SI-N SUS" editia a VI-a
35202329.06.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiheru de Jos, prin infiintare Compartiment SVSU
34202329.06.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6759-UP.III-ua. 53A-242,81 mc.; 6766- UP. XI -ua.84B-645,29 mc.; 67670 UP. II- Pasuni, ua. 3 - 173,16 mc.; 6771- UP. III- ua. 23C- 37,56 mc.; 6772- UP.III- ua. 62C-110,49 mc.; 6773 - UP.III - ua.41, 51A- 239,90 mc., 6774 - UP.III- ua.25A-101,85 mc. si 6775- UP. III - ua. 25A - 80,23 mc.
33202329.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2023
32202329.06.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA(INCLUSIV STATIE DE EPURARE) SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUDETUL MURES"
30202329.06.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Aprobarea privind modificarea si completarea HCL nr.2 din 21. ianuarie 2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL. nr. 38/04.11.2020 privind constituire Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Chiheru de Jos, judetul Mures
29202329.06.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru investitia "INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA (INCLUSIV STATIE DE EPURARE) SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUDETUL MURES
31202321.06.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii scolari 2023 - 2024 si 2024 - 2025
28202325.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea noilor tarife pentru apa potabila distribuita in comuna Chiheru de Jos, judetul Mures, incepand cu data de 1 iunie 2023
27202325.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea privind insusirea Raportului de evaluare nr 21/20.03.2023 intocmit de SEULEAN AUGUSTIN P.F.A., prin dl.Seulean Augustin, membru ANEVAR, evaluator autorizat, specializarea EP1, cu legitimatia nr. 16073, privind stabilirea valorii de piata a imobilului - teren intravilan in suprafata de 11000 mp. situat in comuna Chiheru de Jos, localitatea Urisiu de Jos, nr. 28, judetul Mures
26202325.05.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobarea participarii Comunei CHIHERU DE JOS, in cadrul Parteneriatului GAL Prietenia Mures-Harghita, pentru accesarea fondurilor cu finantare nerambursabila prin Planul National Strategic 2023-2027, Axa LEADER, Masura 19 si submasurile aferente
25202325.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Pop Iosip, precum si vacantarea locului de consilier local
24202325.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
23202325.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.16/2016 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
22202328.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures, in cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS- SII MMSS" Cod MySmis 130963
21202328.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea privind insusirea Raportului de evaluare nr.6/2023 intocmit de expert autorizat ANEVAR si stabilirea pretului de inchiriere/mp/luna al terenul extravilan curti/constructii -3923 mp. si faneata 8695 mp situat in Campul Cetatii, comuna Eremitu, proprietatea privata a comunei Chiheru de Jos, evidentiat in CF. nr. 52710 Eremitu
20202328.04.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea privind impozitele si taxele pentru anul 2024
19202319.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiheru de Jos
18202322.03.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea privind emiterea unui aviz de principiu privind intocmirea studiului de oportunitate si fundamentare, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a formulelor si modelelor de documente pentru participarea la licitatie si modelul contractului de concesiune, in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului privat al comunei Chiheru de Jos, in suprafata de 50 ha, din lotul de 355,29 ha evidentiat in CF. 50056 Chiheru de Jos, pasunea Poiana Giurgiului
17202322.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea actualizarii PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR -2023
16202322.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea situatiilor financiare pentru trim IV anul 2022
15202322.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2023
14202322.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobareaprivind acceptarea ofertei de donatie a unei Autospecialede pompieri marca MERCEDEZ-BENZ 1428 AF 4x4 si a uni scari remorcabile
13202322.03.2023
Descarca
...X
Page 1 of 8 (238 items)Prev12345678Next