Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6725/2022, 6726/2022, 6727/2022
23 / 2022202326.01.2023
Descarca
(20 desc.)
...X
Aprobarea privind participarea Comunei Chiheru de Jos la implementarea proiectului din Investitia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din PNRR, Componenta 11 - Turism si cultura
40 / 2022202206.12.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
39 / 2022202206.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului pentru masa lemnoasa, productia anului 2023, din Partizile: 6740/2022, UP. XI., ua. 96B- 695,14, 6724/2022,UP . XI, ua.93B -1.207,75 mc.,6738/2022, UP. III. ua. 68B - 3.097,11 mc., si 6739/2022, UP. II, 2-536,02 mc.
38 / 2022202211.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea situatiilor financiare pentru trim. III anul 2022
37 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
36 / 2022202211.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea privind inscrierea in Cartea funciara a unui imobil - drum de exploatare (DE)- Chiheru de Sus- Urisiu de Sus in suprafata de 11.670mn., (lungimea de 2256 ml. si latimea de 4 ml.), amplasat in extravilanul comunei Chiheru de Jos, proprietate publica a comunei Chiheru de Jos
34 / 2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale Solide din Judetul Mures (SMIDS Mures)-zona 4 Reghin
33 / 2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea privind avizarea Documentatiei de delegare temporara- pana la finalizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor municipale solide din Judetul Mures (SMIDS Mures) -zona 4 Reghin
32 / 2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare pentru masa lemnoasa din Partizile nr. 6733/2022, UP.III, ua. 33A,33B- 67,88 mc., 6734/2022, UP. III, ua. 54B,54C- 59,81 mc., 6735/2022, UP. III. ua. 52B- 137,22 mc., 6736/2022, UP. III., ua, 46B- 59,02 mc., si 6737/2022, UP. III. ua. 51C - 28,65 mc.
35 / 2022202228.09.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI Ecolect Mures in vederea derularii procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare in vederea atribuirii contractului de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer Reghin pentru deseurile municipare si deseurile similare, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures- zona 4 Reghin, pentru comuna Chiheru de Jos
31 / 2022202218.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
30 / 2022202218.08.2022
Descarca
...X
Aprobarea privind participarea la Programul privind cresterea eficentei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Chiheru de jos, Judetul Mures" etapa a II- a
29 / 2022202218.08.2022
Descarca
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
28 / 2022202218.08.2022
Descarca
...X
Aprobarea privind in Cartea funciara a unui imobil - teren arabil in suprafata de 2.200 mp. amplasat in extravilanul comunei Chiheru de Jos
27 / 2022202229.07.2022
Descarca
...X
Aprobarea cuantumului si numarului de burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures aferente anului scolar 2021-2022-SEMESTRUL II
26 / 2022202229.07.2022
Descarca
...X
Aprobarea dezmembrarii imobilului-teren in suprafata de 19.122mp. situat in extravilanul comunei Eremitu, proprietate a comunei Chiheru de Jos- identificat in CF. 50697, nr. cadastral 50697
25 / 2022202229.07.2022
Descarca
...X
Aprobarea privind modificarea HCL. nr. 48 din 27.10.2021 privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6687/2021, 6690/2021, 6691/2021
24 / 2022202229.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se recolta in anul 2023 din fondul forestier proprietate a comunei Chiheru de Jos
23 / 2022202229.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea privind modificare HCL. nr. 48 din 27.10.2021 privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6690/2021, 6691/2021
22 / 2022202222.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6715/2022, UP. III, ua. 49A si 50A - 99,3 mc. si Partida nr. 6717/2022, UP. II, ua. 4-185,86 mc.
21 / 2022202222.06.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
Aprobare privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6703/2022, 6707/200, 6708/2022, 6699/2022, 6710/2022 si 6714/2022
20 / 2022202231.05.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea modificarii si actualizarii Statului de funcii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiheru de Jos
19 / 2022202231.05.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea actualizarii PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - 2022
18 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
17 / 2022202231.05.2022
Descarca
(22 desc.)
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
16 / 2022202231.05.2022
Descarca
(10 desc.)
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
15 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea noilor tarife pentru apa potabila distribuita in comuna Chiheru de Jos, judetul Mures, incepand cu data de 1 mai 2022
14 / 2022202221.04.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUD.MURES"
13 / 2022202221.04.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobarea privind implementarea proiectului "Infiintare sistem de supraveghere video in comuna Chiheru de Jos"
12 / 2022202215.03.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 7 (195 items)Prev1234567Next