Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea privind modificarea HCL. nr. 48 din 27.10.2021 privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6687/2021, 6690/2021, 6691/2021
22 / 2022202222.06.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6715/2022, UP. III, ua. 49A si 50A - 99,3 mc. si Partida nr. 6717/2022, UP. II, ua. 4-185,86 mc.
21 / 2022202222.06.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobare privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6703/2022, 6707/200, 6708/2022, 6699/2022, 6710/2022 si 6714/2022
20 / 2022202231.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea modificarii si actualizarii Statului de funcii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiheru de Jos
19 / 2022202231.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea actualizarii PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - 2022
18 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
17 / 2022202231.05.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
16 / 2022202231.05.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
15 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea noilor tarife pentru apa potabila distribuita in comuna Chiheru de Jos, judetul Mures, incepand cu data de 1 mai 2022
14 / 2022202221.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUD.MURES"
13 / 2022202221.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind implementarea proiectului "Infiintare sistem de supraveghere video in comuna Chiheru de Jos"
12 / 2022202215.03.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "INFIINTARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA CHIHERU DE JOS"
11 / 2022202215.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022
10 / 2022202211.02.2022
Descarca
...X
Aprobarea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures aferente anului scolar 2021-2022 - SEMESTRUL I
9 / 2022202211.02.2022
Descarca
...X
Aprobarea retelei scoalre pe anul 2022-2023 de pe raza comunei Chiheru de jos, judetul Mures
8 / 2022202211.02.2022
Descarca
...X
Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021
7 / 2022202211.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea utilizarii excedentului anual rezultat la finele anului 2021, in anul 2022
6 / 2022202211.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
5 / 2022202211.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
4 / 2022202211.02.2022
Descarca
...X
Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul "Modernizarea si renovarea caminelor culturale din satele Chiheru de Jos si Urisiu de Jos, Comuna Chiheru de Jos"
3 / 2022202205.01.2022
Descarca
...X
Aprobarea utilizatii excedentului anual rezultate la finele anului 2021, in anul 2022
2 / 2022202205.01.2022
Descarca
...X
Aprobarea privind acoperirea definitiva a deficitului sectiuniii de dezvoltare al sursei A, pe anul 2021 din excedentul anului precedent
1 / 2022202205.01.2022
Descarca
...X
Aprobarea Regulamentului privind promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale in munca neremunerata in folosul comunitatii
56 / 2021202114.12.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr.6692/ 2100138504150, UP XI, u.a. 89
55 / 2021202114.12.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, in comuna Chiheru de Jos
54 / 2021202114.12.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
53 / 2021202114.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Chiheru de Jos, Judetul Mures"
52 / 2021202125.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6694/2100138503770, UP II, u.a. 12
51 / 2021202125.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
50 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Aprobarea privind alegera presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
49 / 2021202125.11.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 6 (176 elem.)Prec123456Următoarea