Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE și a indicatorilor tehnico economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL HÂRȘOVA”
17202406.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
pentru completarea HCL nr. 90 din 17.08.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire locuințe sociale în orașul Hârșova – Lot 1” și a destinației de locuințe sociale precum și cofinanțarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, cu anexa ce conține descrierea sumară a investiției propuse prin proiect
16202406.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind modificarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului din cadrul Consiliului Local al orașului Hârșova, aprobată prin HCL nr. 101 din 14.11.2023
15202406.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Hârșova, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2024
14202406.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orășenesc Hârșova pentru anul 2024
13202406.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Bugetului Inițial al Orașului Hârșova pentru anul 2024
12202406.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A(C.N.A.I.R.) - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța și UAT Oraș Hârșova pentru realizarea obiectivului de investiție „Amenajare intersecție între drumurile naționale DN2A(E60) km 127+000 și DN22A km 86+200 - ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța și Tulcea”
11202425.01.2024
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea unui schimb de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Hârșova
10202425.01.2024
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea Consiliului Local, situată în orasul Hârsova, str. Gropilor nr. 20B, bl. B1, sc.B, et.1, ap.5
9202425.01.2024
Descarca
...X
Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Hârșova, județul Constanța a unor suprafețe de teren, identificate pe Str. Viilor nr.19 și str. Ana Ipătescu nr.3B
8202425.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local ale orașului Hârșova, pe o perioada de 3 luni- Februarie, Martie și Aprilie 2024
7202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Hârşova pentru anul şcolar 2024-2025
6202425.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2023
5202425.01.2024
Descarca
...X
privind probarea tarifelor Carsium Edil S.R.L. Hârșova, pentru prestarea de servicii publice aferente administrării domeniului public şi privat al orașului Hârșova pentru anul 2024
4202425.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2023 în bugetul local pe anul 2024
3202425.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în Orașul Hârșova, județ Constanța”
2202418.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în orasul Hârsova, str. Vadului nr.12, bl. V8M, sc.C, et.1, ap.1
1202410.01.2024
Descarca
...X
privind modificarea și completarea Devizului General, a principalilor indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire locuințe sociale în orașul Hârșova – Lot 2” precum și a cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli aprobat prin H.C.L. nr. 40 din 29.03.2022
129202327.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
128202327.12.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea Strategiei de Incluziune Socială a Orașului Hârșova pentru perioada 2023 – 2033
127202314.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind instituirea taxelor și tarifelor de închiriere a unor spații din incinta Casei de cultură ,, CARSIUM” Hârșova, pe categorii de activități
126202314.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea afilierii Clubului Sportiv Viitorul Hârșova la Federația Română de Tenis de Masă
125202314.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.127/24.11.2022 privind revizuirea împărțirii orașului Hârșova pe zone în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale
124202314.12.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind instituirea unor restricții de circulație și amplasarea unor indicatoare rutiere în orașul Hârșova
123202314.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Programului de Acțiune Comunitară pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială
122202314.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim de incluziune, componenta ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul civil
121202314.12.2023
Descarca
(12 desc.)
...X
privind aprobarea Programului de investiţii al oraşului Hârşova pentru anul 2024
120202314.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, în Orașului Hârșova pentru anul 2024
119202314.12.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
118202314.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea participării Orașului Hârșova la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Direcției de Asistență Socială Hârșova”
117202308.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 21 (621 items)Prev1234567192021Next