Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale “IOAN BAN – DASCALU” Poiana Sibiului, pentru lunile Ianuarie și Februarie 201916201911.03.2019
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea decontului de administrare a fondului forestier proprietatea privată a comunei Poiana Sibiului pentru anul 201815201911.03.2019
Descarca
...X
privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poiana Sibiului pentru anul 201914201911.03.2019
Descarca
9 descărcări
...X
privind modificarea HCL 7 din 04.02.2019 privind initierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Poiana Sibiului, judeţul Sibiu.13201911.03.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea indexării cu rata inflației de 1,34% a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 în comuna Poiana Sibiului12201904.02.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor al comunei POIANA SIBIULUI11201904.02.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru Primăria comunei Poiana Sibiului şi serviciile publice de interes local10201904.02.2019
Descarca
4 descărcări
...X
Privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Poiana Sibiului propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019 - 20209201904.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 în anul 20198201904.02.2019
Descarca
...X
Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Poiana Sibiului, judeţul Sibiu7201904.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind validarea contractului de asistenţă juridică nr. 3 din 28.01.20196201904.02.2019
Descarca
...X
Privind validarea contractului de asistenţă juridică nr. 2 din 27.01.20195201904.02.2019
Descarca
...X
Privind validarea contractului de asistenţă juridică nr. 1 din 13.01.20194201904.02.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale “IOAN BAN – DASCALU” Poiana Sibiului, pentru luna Decembrie 20183201904.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind alegerea președintelui de ședință2201904.02.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a Bugetului local la data de 31.12.2018 din excedentul bugetar și aprobarea sumei de 100 mii lei din “sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare” respectiv a sumei de de 300 mii lei din “sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare 1201908.01.2019
Descarca
...X