Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare privind stabilirea valorii juste de inventar pentru unele imobile terenuri aflate în domeniul privat al UAT Cernavoda
356 / 14.11.2023202314.11.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotărâre privind modificarea Art. 17 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 121/27.04.2023 pentru participarea Orașului Cernavoda la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din „Fondul de mediu”
355 / 14.11.2023202314.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 pentru Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda -sursa de finantare G
354 / 14.11.2023202314.11.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Cernavoda pe anul 2023
353 / 14.11.2023202314.11.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din ziua de 14.11.2023
352 / 14.11.2023202314.11.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea oportunitatii vânzării terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat in strada Calarasi, nr. 1, aferent apartamentului nr. 3
351 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 215/29.06.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren în suprafață de 31,74 mp situat în Strada Anghel Saligny, nr. 11, având categoria de folosinţă curţi construcţii
350 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Programul Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în județul Constanța, orașul Cernavoda, str. Seimeni, nr. 18, bl. ANL, sc. A, Etaj 1, ap. 5, către Dragomir Tache-Stelian, în calitate de titular al Contractului de Închiriere nr. 15302/17.03.2005 prin mandatar Dragomir Livia conform PROCURĂ nr. 1632/25.08.2023
349 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 69/28.02.2023 privind aprobarea Programului de reparații curente pe anul 2023 la rețeaua de distribuție și furnizare a energiei termice aferentã contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Oraşul Cernavoda de cãtre Societatea Utilitãţi Publice Cernavoda SRL
348 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea oportunitaţii vânzării prin licitatie publica a terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat în strada Crinului, nr. 2 (în continuarea ap. 2)
347 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local al Orașului Cernavoda pentru trimestrul III anul 2023
346 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind alocarea din bugetul local a Oraşului Cernavoda, a sumei de 182250 de lei, pentru achiziţionarea şi acordrea de pachete cadou cu ocazia sărbătorilor de Crăciun
345 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a limitelor minime și maxime ale indemnizațiilor aferente Contractelor de Activitate Sportivă pentru participanții la activitatea sportivă din cadrul secțiilor sportive ale Clubului Sportiv Axiopolis Cernavoda
344 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Cernavoda pe anul 2023
343 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind acordul Consiliului Local Cernavoda în calitate de vecin pentru executarea lucrărilor de “Construire locuinte colective S+P+4E cu spatii comerciale la parter, amenajare teren, imprejmuire teren si organizare de santier” de către Sava Nelu si Sava Simona pe terenul proprietate privată a acestora, situat in strada Medgidiei, lot 1A/1
342 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare in favoarea Societății Utilităţi Publice Cernavoda S.R.L. asupra unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului Cernavoda
341 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea oportunitaţii vânzării prin licitatie publica a terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat în strada Zefirului, nr. 1A
340 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren aferent Punctului termic nr. 12 (Zona Centrala, bloc H5), având categoria de folosinţă curţi construcţii
339 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 70/28.02.2023 privind aprobarea Programului de ȋntreţinere, reparaţii , lucrări accidentale la străzi, trotuare și scări din oraşul Cernavoda pe anul 2023
338 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Liceului Tehnologic ,, Axiopolis” Cernavoda asupra unor bunuri mobile și imobile înscrise în Cartea Funciară nr.105700-Cernavoda, aparținând domeniului public al Orașului Cernavoda
337 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței, proprietate privată a Orașului Cernavoda, situată în str. Prundului, nr. 23, bca.13, ap. 5 oraș Cernavodă prin închiriere către dna. Patar Maria
336 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc 4, Sc. A, Str. Mihail Sadoveanu, Nr. 4”
335 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc E15, Sc. A, Str. 9 Mai, Nr. 4”
334 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc R4A, Sc. A, Str. Unirii, Nr. 15 A”
333 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc E10, Sc. B, Str. Panait Cerna, Nr. 9”
332 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc H6, Sc. A+B+C, Str. Avram Iancu, Nr. 19”
331 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc E14, Sc. B, Str. Panait Cerna, Nr. 5”
330 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc R4B, Sc. A, Str. Unirii, Nr. 15 B”
329 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc E16, Sc. A, Str. Panait Cerna, Nr. 3”
328 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare termică blocuri de locuinte din orașul Cernavoda – Bloc E16, Sc. B, Str. Panait Cerna, Nr. 3”
327 / 31.10.2023202331.10.2023
Descarca
...X
Page 1 of 157 (4693 items)Prev1234567155156157Next