Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Cernavoda în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15, Investiția I9, Investiția I11 și Investiția I14 cu proiectul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cernavoda, județul Constanța”
80 / 16.03.2023202316.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 405 mp situat la intersecţia dintre Strada Radu Iordăchescu şi Strada Prelungirea Victoriei având categoria de folosinţă curţi construcţii”
79 / 07.03.2023202307.03.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 46/28.01.2021 privind numirea din partea Consiliului Local Cernavoda a membrilor în cadrul Consiliului de administraţie al Spitalului Orãşenesc Cernavoda
78 / 07.03.2023202307.03.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Cernavoda pe anul 2023
77 / 07.03.2023202307.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea participării Orașului Cernavoda ca partener în proiectul “Dezvoltarea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământul dual preuniversitar și universitar Ovidius Engineering Hub”
76 / 07.03.2023202307.03.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind asumarea planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome de la nivelul Oraşului Cernavoda, pentru anul 2023
75 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare bretea de legătură cartier Prund cu str. Canalului”
74 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului proiectului „Dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavoda”, cod SMIS 128180
73 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind darea în folosință gratuită a echipamentelor achizitionate de Orașul Cernavoda, în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavoda”, cod SMIS 128180
72 / 28.02.2022202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de salubrizare efectuate de societatea SC Utilităti Publice-Gospodăria Comunală SRL pe anul 2023
71 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea Programului de ȋntreţinere, reparaţii, lucrari accidentale la străzi, trotuare si scari din oraşul Cernavoda pe anul 2023
70 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Programului de reparații curente pe anul 2023 la rețeaua de distribuție și furnizare a energiei termice aferentã contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Oraşul Cernavoda de cãtre Societatea Utilitãţi Publice Cernavoda SRL
69 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului de investiţii “Parcare strada Liliacului FN”
68 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societãţii „UTILITATI PUBLICE CERNAVODA” SRL
67 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Cernavoda pe anul 2023
66 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parcare supraetajată în orașul Cernavoda str. Salciei”
65 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizarii obiectivului de investiţii „Modernizare spații verzi și loc de joacă Gradinița nr.4 ” situat în str. T. Vladimirescu
64 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a noilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii : , “Construire parcare supraetajată în orașul Cernavodă, zona blocuri H2-H7, strada Medgidiei”
63 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a noilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drum public format între IE 101999 și IE 101267”, orașul Cernavoda, județul Constanța
62 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Unirii, nr. 3, bl. M9, în suprafata de 409 mp
61 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Unirii, nr. 5, bl. M8, în suprafata de 409 mp
60 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuințe situate în strada Unirii, nr. 7, bl. M7, în suprafață de 410 mp
59 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea organizarii si exploatarii pajistilor in anul 2023
58 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind plata contribuţiei anuale de membru al Grupului Municipalitãţilor Europene Nucleare
57 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. 1712/19.05.1992
56 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 313/25.11.2021 numirea reprezentanţilor Consiliului Local Cernavoda în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Cernavoda
55 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
54 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă si de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare “Apă – Canal Constanţa”
53 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind acordarea de despăgubiri doamnei TOADER VICTORIȚA al cărei imobil, situat pe strada Seimeni, nr. 60, a fost afectat ca urmarea avariei la rețeaua de transport și distribuție apă caldă a orașului Cernavoda din data de 09.02.2023
52 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
...X
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.9 la HCL nr.386/19.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
51 / 28.02.2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 148 (4417 items)Prev1234567146147148Next