Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul Trimestrului II al anului 2016
187 / 2016202203.10.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade Cernavoda asupra bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda, aferente Creșei nr. 1, înscrise în Cartea Funciară nr. 104797 - Cernavoda
289 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
10 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind transferul personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială - Compartimentul Centru de zi Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2 și preluarea acestora în cadrul Școlii Gimnaziale Mircea Eliade Cernavoda pe un post similar sau echivalent
288 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor aflate în domeniul privat al UAT Cernavoda, situate în str.Salciei, nr.14
287 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Cernavoda asupra bunurilor mobile și imobile proprietate a UAT Cernavoda
286 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 32/31.01.2022 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a oraşului Cernavoda pentru anul școlar 2022-2023
285 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 în vederea închirierii locuințelor aflate în domeniul privat al UAT Cernavoda, situate în str. Salciei, nr. 14
284 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Liceului Teoretic Anghel Saligny Cernavoda asupra bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda, înscrise în Cartea Funciară nr. 103875 - Cernavoda, situate în str. George Coșbuc nr. 3 aferente Grădiniței cu program normal nr. 3
283 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren proprietate privatã a Oraşului Cernavoda cu un teren proprietate privatã a d-lui Mogoşan Alexandru şi d-nei Spiru Alexandra
282 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexelor 1, 2, și în anexa la Contractul de administrare ale HCL nr. 236 din 29.06.2022 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Cernavoda asupra bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară nr. 105739 - Cernavoda, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda
281 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective ale beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda
280 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.34492/02.11.2012 încheiat cu ANCOM pentru terenul în suprafață de 50 mp situat în Dealul Vifor pe care este amplasată o stație transportabilă de monitorizare pentru Sistemul Național de Gestiune și Monitorizare a Spectrului Radioelectric
279 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aflat în patrimoniul privat al UAT Cernavoda , în suprafață de 318 mp , situat in str. Mircea Eliade , nr.13
278 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda având numărul cadastral 104888
277 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local și a membrilor supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu, constituite în baza OME nr. 4597/2021 pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cernavoda
276 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind atestarea apartenentei la inventarul bunurilor care apartin domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 128 mp situat in Str.Nicolae Iorga, F.N.
275 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei nr.1 la H.C.L. nr.164/09.08.2010 ”privind aprobarea rezultatului inventarierii terenurilor care aparțin domeniului privat al orasului Cernavoda”
274 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre pentru aprobarea indreptarii erorii materiale strecurate in cuprinsul pozitiei 6 din tabelul anexa al HCL nr. 115/31.03.2021 privind aprobarea încheierii contractului de constituire a dreptului de uz şi servitute în favoarea Oraşului Cernavoda pentru realizarea accesului pe imobilele terenuri în suprafata totala de 1477 mp, proprietate privata apartinând domnilor Ghiuri George-Orlando şi Ghiuri Zoe
273 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orașului Cernavoda
272 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței proprietatea Orașului Cernavoda, situată în str. Prundului, nr. 23, b-ca. 26, ap. 4 oraș Cernavoda prin închiriere către Gae Andreea – Florentina
271 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea oportunitaţii vânzării prin licitatie publica a terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat în strada Prundului, lot 5
270 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 118/31.03.2022 privind aprobarea Programului de reparații curente pe anul 2022 la rețeaua de distribuție și furnizare a energiei termice aferentã contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Oraşul Cernavoda de cãtre Societatea Utilitãţi Publice Cernavoda SRL
269 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuielisi a Listei de Investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Orășenesc Cernavoda- sursa de finanțare F
268 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei CONSTANTIN NICOLETA al cărei imobil, situat pe strada Salciei, nr. 18, bl. E3, sc.A, ap.1, a fost afectat de incendiul din data de 28.06.2022
267 / 31.08.2022202231.08.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022
266 / 11.08.2022202211.08.2022
Descarca
12 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din ziua de 11.08.2022
265 / 11.08.2022202211.08.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a “imobilului teren situat în strada Medgidiei, FN, cu destinația de Spatiu verde, în suprafață de 4946 mp”
264 / 28.07.2022202228.07.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a bunului imobil – teren și construcții situat în strada Călărași, nr. 4
263 / 28.07.2022202228.07.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
262 / 28.07.2022202228.07.2022
Descarca
6 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatea “UTILITATI PUBLICE – GOSPODARIA COMUNALA ” S.R.L.
261 / 28.07.2022202228.07.2022
Descarca
9 descărcări
...X
Pag. 1 din 107 (3208 elem.)Prec1234567105106107Următoarea