Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Seica Mica,pentru anul scolar 2021-2022 30202116.04.2021
Descarca
...X
privind modificarea si completarea contractului de lucrari pentru finalizarea proiectului “Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila in localitatiile Seica Mica si Sorostin comuna Seica Mica Judetul Sibiu”.29202116.04.2021
Descarca
...X
privind aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: INFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA SI SOCIALA SEICA MICA PRIN REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA28202116.04.2021
Descarca
...X
privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 27202116.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 26202116.04.2021
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta 25202116.04.2021
Descarca
...X
privind modificarea si completarea anexei nr.1-grila de salarizare aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.29/2017,privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului com.Seica Mica 24202126.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 12/29.01.2021 23202126.03.2021
Descarca
...X
privind instituirea unei taxe speciale pentru intretinerea si monitorizarea sistemului de apa in satul Sorostin com.Seica Mica pana la predarea acestuia operatorului regional “SC.APA TARNAVEI MARI” SA 22202126.03.2021
Descarca
...X
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată-2020 21202126.03.2021
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta 20202126.03.2021
Descarca
...X
privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea anuala a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Seica Mica judetul Sibiu 19202126.02.2021
Descarca
...X
privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Înființarea și dotarea centrului de asistență medicală comunitară și socială Șeica Mică prin reabilitare, extindere și modernizare clădire existentă ”18202126.02.2021
Descarca
...X
privind achizitia, extinderea sistemului de supraveghere video in comuna Seica Mica 17202126.02.2021
Descarca
...X
cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse pentru elevii Scolii Gimnaziale Seica Mica pentru semestrul I anul scolar 2020-2021 16202126.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de activitati pe anul 2021 conform Legii nr.416/2001 15202126.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Seica Mica, la TRIM. IV 202014202126.02.2021
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta 13202126.02.2021
Descarca
...X
privind prelungirea valabilitatii PUG si RLU a com. Seica Mica 12202129.01.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Canalizare ape uzate si menajere si statii de epurare comuna Seica Mica ,satele Seica Mica si Sorostin”’11202129.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii anexei nr.1 si anexei nr.2 la HCL nr.36/2020 cu privire la obiectivul de investitii ”Canalizare ape uzate si menajere si statii de epurare comuna Seica Mica ,satele Seica Mica si Sorostin”’10202129.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal, pentru aparatul de specialitate al primarului comunie Seica Mica, judetul Sibiu 9202129.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC în domeniul e-educatie, în unitatile de învatamânt din Comuna Seica Mica, jud. Sibiu” 8202129.01.2021
Descarca
...X
privind validarea Dispozitiei nr. 130/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local 7202129.01.2021
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta6202129.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea art.2 la HCL nr.49/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Seica Mica, pe anul 2021 5202106.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea de la bugetul local,pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru investitia “Canalizare ape uzate menajere si statii de epurare in loc.Seica Mica si Sorostin din comuna Seica Mica Judetul Sibiu” 4202106.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea suplimentarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Canalizare ape uzate si menajere si statii de epurare comuna Seica Mica ,satele Seica Mica si Sorostin”’3202106.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare si dezvoltare pe anul 2021 2202106.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta1202106.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (72 elem.)Prec123Următoarea