Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
organizarea retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei com.Seica Mica ,2022-2023
17202223.02.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
repartizare excedent bugetar
16202223.02.2022
Descarca
...X
privind insusirea dreptului de proprietate al com.Seica Mica
14202223.02.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
alegerea presedintelui de sedinta
13202223.02.2022
Descarca
...X
HCl nr.5 -12 /04.02.2022
5202204.02.2022
Descarca
(13 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de activitati pe anul 2022 conform Legii nr.416/2001
4202205.01.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind validarea Dispozitiei nr. 108/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local
3202205.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare pentru anul 2021
2202205.01.2022
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta
1202205.01.2022
Descarca
...X
Privind reinoirea contractului de inchiriere cu SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS
78202119.11.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Seica Mica in Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din localitatea Seica Mica
77202119.11.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si obiecte de inventar apartinand domeniului privat al comunei Seica Mica
76202119.11.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxele special, pe anul 2022
75202119.11.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local, pe trim. IV anul 2021
74202119.11.2021
Descarca
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Seica Mica, la TRIM. III 2021
73202119.11.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta
72202119.11.2021
Descarca
...X
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare bancara nr. 535/16.12.2015 in valoare de 3.897.918,26 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-IFN pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R.-masura 322/ 7.2
67202129.10.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
privind acordarea unui ajutor de urgenta , unor persoane grav bolnave, de pe raza comunei Seica Mica
65202129.10.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
rectificarea bugetului local pe trim.III-2021
64202129.10.2021
Descarca
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, la obiectivul de investitii ”Reabilitare Scoala Primara localitatea Sorostin, comuna Seica Mica, judetul Sibiu”
71202119.10.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, la obiectivul de investitii ”Canalizare ape uzate si menajere si statii de epurare comuna Seica Mica ,satele Seica Mica si Sorostin”’
70202119.10.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general,la proiectul “Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila in localitatiile Seica Mica si Sorostin comuna Seica Mica Judetul Sibiu”.
69202119.10.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general la obiectivul de investitii : INFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA SI SOCIALA SEICA MICA PRIN REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA
68202119.10.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii”Reabilitare/Modernizare podete si Infrastructura Pietonala, strada Principala Seica Mica,comuna Seica Mica,judetul Sibiu”
66202119.10.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
alegerea presedintelui de sedinta
63202119.10.2021
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seica Mica
62202123.09.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Comunei Seica Mica, a Consiliului Local al Comunei Seica Mica, a Primarului Comunei Seica Mica și a aparatului de specialitate al acestuia
61202123.09.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind prelungirea pana la data de 31.01.2022 inclusiv,a termenului de aplicare a precedurii de anulare a accesorilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al com.Seica Mica
60202123.09.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci” la nivelul tuturor UAT-urilor membre A.D.I. ”ECONORD Sibiu”
59202123.09.2021
Descarca
...X
privind asocierea comunei Seica Mica prin Consiliul Local al comunei Seica Mica, cu unităţi administrativ teritoriale limitrofe Municipiul Medias, in vederea constituirii unei asociatii de dezvoltare intercomunitare-zona metropolitana
58202123.09.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 5 (129 elem.)Prec12345Următoarea