Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Rectificarea bugetului local
70 / 2022202207.07.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
69 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
68 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
67 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
66 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
65 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
64 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
63 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
62 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
61 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
60 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
59 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
58 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
57 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
56 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
55 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
54 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Insuşirea documentaţiei tehnice, topografice de identificare, amplasament şi delimitare a imobilului curţi construcţii Şcoala primară şi Camin cultural din Muncelu
53 / 2022202230.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Acordarea burselor scolare pentru elevii de la Liceul “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries, pe semestrul II, an scolar 2021-2022
52 / 2022202230.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice
51 / 2022202230.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local
50 / 2022202230.06.2022
Descarca
...X
Aprobarea modificărilor tehnice şi financiare ale obiectivului de investiţii ,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”, precum şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici
49 / 2022202230.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea tarifelor practicate de SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deşeurilor menajere, pentru oraşul Baia de Arieş
48 / 2022202230.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Insuşirea Acordului de Cooperare cu Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, pentru organizarea şi exercitare funcţiei de audit intern, la nivelul oraşului Baia de Arieş
47 / 2022202230.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Modificarea punctului 10 din Anexa nr.6 – Alte taxe locale, la HCL nr. 20/2021 privind stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (taxe strand)
46 / 2022202230.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10-FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii "Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Baia de Arieș, Județ Alba"
45 / 2022202225.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orasul Baia de Arieș și UAT Comuna Sălciua, în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul COMPONENTEI C10 - Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1, a proiectului „Realizarea transportului public electric în Oraşul Baia de Arieş şi zona periurbană ”
44 / 2022202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Realizarea transportului public electric în Orașul Baia de Aries și zona periurbană
43 / 2022202225.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – FONDUL LOCAL,apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,adepunerii proiectului „Renovarea energeticăa Căminului Muncitoresc din Orașul Baia de Arieș”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,a notei de fundamentare a investițieiși a cheltuielilor aferente acestuia
42 / 2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – FONDUL LOCAL,apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, a depunerii proiectului „Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Orașul Baia de Arieș”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,a notei de fundamentare a investițieiși a cheltuielilor aferente acestuia
41 / 2022202218.05.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 10 (291 elem.)Prec12345678910Următoarea