Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere şi îmbunătăţire sistem de supraveghere video”
130 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Indexarea sumelor reprezentând impozitul pe mijloace de transport pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
129 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii intitulat „Achizitie Autospeciala compactoare 9 mc” şi „Container Abroll cu capacitatea de 23 mc”
128 / 2022202221.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul oraşului Baia de Arieş
127 / 2022202221.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Alocarea unei sume de bani Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”
126 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Acordarea burselor scolare pentru elevii de la Liceul “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries, pentru anul şcolar 2022-2023
125 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Rectifciarea bugetului local
124 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al oraşului Baia de Arieş
123 / 2022202221.11.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local
122 / 2022202226.10.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobarea cofinanţării şi încheierii Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat nr. 3010/12.05.2022 dintre oraşul Baia de Arieş şi Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Sartăş - în vederea participării Oraşului Baia de Arieş la depunerea Cerereii de finanţare pe „Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea I 2023
121 / 2022202220.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reparaţii înveliotoare piaţă agroalimentară Baia de Arieş, jud. Alba”
120 / 2022202220.10.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local
119 / 2022202220.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
118 / 2022202213.10.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
117 / 2022202213.10.2022
Descarca
...X
Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al oraşului Baia de Arieş, a imobilelor înscrise in CF nr.70139 Baia de Arieş
116 / 2022202213.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea ajustării in baza O.U.G. nr.47/2022, a preţului lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiţii “Modernizare drum vicinal nr.4 sat. Brăzeşti , oraş Baia de Arieş, jud. Alba”
115 / 2022202213.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Modernizare baza sportivă Baia de Arieş”
114 / 2022202213.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea contului de executie a bugetului centralizat de venituri si cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Baia la data de 30.09.2022
113 / 2022202213.10.2022 ...X
Modificarea HCL nr. 41/18.05.2022
112 / 2022202207.10.2022
Descarca
...X
Modificarea HCL nr. 39/16.05.2022
111 / 2022202207.10.2022
Descarca
...X
aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orașul Baia de Arieș – Lot 5”
110 / 2022202207.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orașul Baia de Arieș – Lot 4”
109 / 2022202207.10.2022
Descarca
...X
aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orașul Baia de Arieș – Lot 3”
108 / 2022202207.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orașul Baia de Arieș – Lot 2”
107 / 2022202207.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Orașul Baia de Arieș – Lot 1”
106 / 2022202207.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Incheierea Convenţiei de asociere între oraşul Baia de Arieş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxa Alba-Iulia, pentru Centrul de zi pentru copii „Sfânta Varvara” Baia de Arieş
105 / 2022202228.09.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local
104 / 2022202228.09.2022
Descarca
...X
Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Baia de Arieș
103 / 2022202216.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Baia de Arieș
102 / 2022202216.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Marcarea cantităţii de 10 mc lemn lucru molid din pădurea comunală “Hotar”
101 / 2022202216.09.2022
Descarca
...X
Page 1 of 12 (351 items)Prev1234567101112Next