Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Aprobarea finanţării Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”
11202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Finanţarea Asociatiei „Dr. Lazar Chirilă” Baia de Arieş pentru Proiectul „Istorie, cultură, tradiţie şi spiritualitate în Munţii Apuseni”
10202408.02.2024
Descarca
...X
Înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului teren înscris în CF (nou) 72686 Baia de Arieş, cu nr. top 2697 în suprafaţă de 39000 mp.
9202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Stabilirea criteriilor de acordare a ajutorului de urgență, familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate
8202408.02.2024
Descarca
...X
Însușirea documentației cadastrale de parcelare în trei loturi a terenului în suprafață totală de 34.894 mp, proprietatea publică a oraşului Baia de Arieş, înscris în CF 72690 Baia de Arieş
7202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate
6202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre pentru revocarea HCL nr.112/2023 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.70515 Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, jud. Alba
5202408.02.2024
Descarca
...X
Acordarea unui mandat special domnului primar, reprezentantul Consiliului Local al oraşului Baia de Arieş, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii Gaz"
4202408.02.2024
Descarca
...X
Adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al orașului Baia de Arieș pe anul 2024
3202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Baia de Arieş, aferente anului şcolar 2024-2025
2202408.01.2024
Descarca
...X
Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2023 și aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru secțiunea de funcționare sursele A și E și pentru secțiunea de dezvoltare sursa A, în anul 2024
1202408.01.2024
Descarca
...X
Modificarea HCL nr. 96/14.11.2023 referitoare la modificarea HCL nr. 78/28.10.2021 privind modificarea nr. 21/31.05.2018 - aprobarea cheltuielilor legate de proiect ,,Eficientizare energetică a Liceului ,,Dr. Lazăr Chirilă" Baia de Arieș, județul Alba
104202329.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Modificarea anexei din HCL 95/14.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Eficientizare energetică a Liceului Dr. Lazăr Chirilă, Baia de Arieș, județul Alba"
103202329.11.2023
Descarca
...X
Aprobarea participării Orașului Baia de Arieș la depunerea unei Cereri de finanțare în cadrul încadrul apelului de proiecte lansat de către Institutul Național al Patrimoniului prin ,,Timbrul Monumenetelor Istorice - sesiunea I 2024, Subprogramul Proiectare - elaborare a documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice", pentru proiectul de investiții: Conservarea / restaurarea bisericii istorice de lemn, ,,Pogorârea Duhului Sfânt" din satul Sartăș (AB-II-m-B-00313), Orașul Baia de Arieș, județul Alba, reabilitarea împrejmuirii, porții de acces și amenajarea zonei din jurul bisericii, fazele de proiectare
102202329.11.2023
Descarca
...X
Modificarea punctului 10 din Anexa nr. 6 - Alte taxe locale - la HCL nr. 45/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul orașului Baia de Arieș
101202329.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Indexarea sumelor reprezentând impozitul pe autovehiculele de transport marfă cu masa totală egală sau mai mare de 12 tone
100202329.11.2023
Descarca
...X
Decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice din unitatea de învățământ Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă" de la localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la localitatea de reședință
99202329.11.2023
Descarca
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local al orașului Baia de Arieș
98202329.11.2023
Descarca
...X
Revocarea HCL nr. 76/2023, completarea HCL nr. 60/2023 și revenirea la starea anterioară a terenului înscris în CF nr. 70509 Baia de Arieș
97202314.11.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr. 78/28.10.2021 referitoare la modificarea HCL nr. 21/31.05.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Eficientizare energetică a Liceului ,,Dr. Lazăr Chirilă" Baia de Arieș, județul Alba"
96202314.11.2023
Descarca
...X
Modificarea anexei din HCL NR. 77/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Eficientizare energetică a Liceului Dr. Lazăr Chirilă, Baia de Arieș, județul Alba"
95202314.11.2023
Descarca
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local al orașului Baia de Arieș
94202314.11.2023
Descarca
...X
Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici modificați și a devizului general modificat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri vicinale și străzi în orașul Bai de Arieș, județul Alba, respectiv DV nr. 1 și nr. 2 Muncelu, DV nr. 2 Cioara de Sus, DV nr. 1 și nr. 2 Sartăș, strada Hărmăneasa, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ,,Anghel Saligny"
93202314.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobarea finanțării Asociației ,,Clubul Sportiv Arieșul Apuseni"
92202327.10.2023
Descarca
...X
Însușirea unei documentații cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT- oraș Baia de Arieș, prima înregistrare, ca bun aparținând domeniului public al orașului Baia de Arieș, Județul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosință: drum-stradă Valea Hărmănesei
91202327.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea listei consumatorilor - persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în orașul Baia de Arieș și care beneficiază cu 50% al prețului final al energiei electrice
90202327.10.2023
Descarca
...X
Aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, respectiv a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,, Realizarea transportului public electric Oraș Baia de Arieș și zona periurbană", județul Alba finanțat din Planul Național și Redresare și Reziliență, Componenta C 10 Fondul Local
89202327.10.2023
Descarca
...X
Însușirea documentației cadastrale de parcelare în trei loturi a terenului în suprafață totală de 7.452 mp, proprietate publică a orașului Baia de Arieș, înscris în CF 70423 Baia de Arieș
88202327.10.2023
Descarca
...X
Însușirea documentației cadastrale de parcelare în trei loturi a terenului în suprafață totală de 8.127 mp, proprietate publică a orașului Baia de Arieș , înscris în CF 70465 Baia de Arieș
87202327.10.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Modernizare drum vicinal nr. 4 sat Brăzești, oraș Baia de Arieș, județul Alba
86202327.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 16 (466 items)Prev1234567141516Next