Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
50202328.04.2023
Descarca
...X
Implementarea proiectului „ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru dezvoltarea şi modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Oraşului Baia de Arieş, județul Alba”
49202328.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Actiune Locala din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare prin includerea teritoriului Orasului Baia de Arieş in parteneriat
48202328.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea “ Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Durabilă a Oraşului Baia de Arieş 2021 – 2027”
47202328.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Mănăstirea „Martirii Neamului” sat. Muncelu
46202328.04.2023
Descarca
...X
Stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul orasului Baia de Aries
45202328.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea contului de executie a bugetului centralizat de venituri si cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Baia la data de 13.12.2022 si trim.I, an 2023
44202328.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Baia de Arieș”
43202331.03.2023
Descarca
...X
constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Baia de Arieș
42202331.03.2023
Descarca
...X
Decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice
41202331.03.2023
Descarca
...X
Propunerea de trecere unui imobil de natură teren, înscris în C.F. nr. 70332 Baia de Arieş, nr. cadastral 70332, în suprafaţă de 2519 mp, din domeniul public al statului şi drept de administrare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, în domeniul public al oraşului Baia de Arieş
40202331.03.2023
Descarca
...X
Finanţarea Asociatiei „Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries pentru Proiectul „Sărbătoare in şcoala mea- centenar aniversar”
39202314.03.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea depunerii de către Oraşul Baia de Arieş a proiectului de finanţare cu fonduri nerambursabile cu titlul: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ
38202314.03.2023
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local
37202314.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea duratei delegarii de gestiune serviciului de iluminat public
36202324.02.2023
Descarca
...X
Aprobarea cotizaţiei oraşului Baia de Arieş la Asociatia „Apa Alba”
35202324.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Oraşul Baia de Arieş, jud.Alba"
34202324.02.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum vicinal nr. 4 sat Brazesti, oras Baia de Aries, judetul Alba”,
33202324.02.2023
Descarca
...X
Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Parohia Ortodoxă Română Muncelu
32202324.02.2023
Descarca
...X
Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Parohia Ortodoxă Română Baia de Arieş
31202324.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Alocarea unei sume de bani Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni"
30202324.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Baia de Arieş” Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
29202324.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Neasumarea responsabilităţilor pentru implementarea Programului pentru şcoli al României, la nivelul oraşului Baia de Arieş
28202327.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Modificarea HCL nr.69 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Fântânilor
27202327.01.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Modificarea HCL nr.68 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Amurgului
26202327.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.67 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Uzinei
25202327.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.66 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Izvoarelor
24202327.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.65 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Prunilor
23202327.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.64 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada Minerilor
22202327.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.63 /30.09.2021 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT-Oraşul Baia de Arieş, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Oraşului Baia de Arieş, Judeţul Alba, asupra unui imobil având categoria de folosinţă: drum- strada 9 Mai
21202327.01.2023
Descarca
...X
Page 1 of 14 (401 items)Prev1234567121314Next