Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: “MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC, COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU”
31202217.08.2022
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 823/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Rețele hidroedilitare, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
30202228.07.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
29202228.07.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
28202228.07.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea modelului de contract mandat, pentru proiectul ”Reabilitarea și valorificarea patrimoniului vernacular din Comuna Arpașu de Jos” în cadrul apelului de proiecte Componentei C11- Turism și cultură, Investiția I1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, componenta - Modernizarea /reabilitarea siturilor turistice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
27202213.07.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotărâre privind participarea comunei Arpașu de Jos, județul Sibiu la Implementarea Investiției 1 -Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11- Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României
26202213.07.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
25202213.07.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 764/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
22202231.05.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
21202231.05.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
20202216.05.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind actualizarea poziţiei nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 57/29.11.2013 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Arpasu de Jos
19202228.04.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului
18202228.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
17202228.04.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Februarie 2022
16202231.03.2022
Descarca
(16 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ și RLU ’’SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ANEXĂ ÎN CASĂ DE LOCUIT” în ARPAȘU DE SUS, str. EXTRAVILAN, FN, beneficiar S.C. LANDSCAPES S.R.L.
15202231.03.2022
Descarca
(10 desc.)
...X
Hotărâre privind scutirea impozitului pe clădiri și teren pentru veterani de război, văduve de veterani persoane cu handicap și alte categorii de persoane pentru anul 2022
14202231.03.2022
Descarca
(14 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prezentat de către Ocolul Silvic Arpaș pentru administrarea fondului forestier al comunei Arpașu de Jos
13202231.03.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
12202223.03.2022
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
11202214.03.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Arpașu de Jos pentru anul școlar 2022 – 2023
10202214.03.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director si director adjunct pentru unitatea de învăţământ din localitatea Arpașu de Jos, judeţul Sibiu
9202210.02.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi de interes local în satele Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Nou Român, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
8202210.02.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Ianuarie 2022
7202210.02.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
6202210.02.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind menținerea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Arpașu de Jos
5202231.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
4202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Arpașu de Jos pe anul 2021
3202231.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul protecţiei civile în comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu
2202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Arpașu de Jos, pentru activitatea desfășurată în anul 2021
1202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
50202115.10.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Pag. 1 din 10 (277 elem.)Prec12345678910Următoarea