Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Februarie 2022
16202231.03.2022
Descarca
15 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ și RLU ’’SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ANEXĂ ÎN CASĂ DE LOCUIT” în ARPAȘU DE SUS, str. EXTRAVILAN, FN, beneficiar S.C. LANDSCAPES S.R.L.
15202231.03.2022
Descarca
8 descărcări
...X
Hotărâre privind scutirea impozitului pe clădiri și teren pentru veterani de război, văduve de veterani persoane cu handicap și alte categorii de persoane pentru anul 2022
14202231.03.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prezentat de către Ocolul Silvic Arpaș pentru administrarea fondului forestier al comunei Arpașu de Jos
13202231.03.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
12202223.03.2022
Descarca
8 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
11202214.03.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Arpașu de Jos pentru anul școlar 2022 – 2023
10202214.03.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director si director adjunct pentru unitatea de învăţământ din localitatea Arpașu de Jos, judeţul Sibiu
9202210.02.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi de interes local în satele Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Nou Român, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
8202210.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Ianuarie 2022
7202210.02.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
6202210.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind menținerea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Arpașu de Jos
5202231.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
4202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Arpașu de Jos pe anul 2021
3202231.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul protecţiei civile în comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu
2202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Arpașu de Jos, pentru activitatea desfășurată în anul 2021
1202231.01.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
50202115.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
49202130.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii ,,REȚEA CANALIZARE SAT NOU ROMÂN – etapa II – CANALIZARE PLUVIALĂ”
48202130.09.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea contribuţiei la ”Fondul de solidaritate” pentru ajutorarea persoanelor afectate de fenomene meteo extreme, a pandemiilor sau a altor fenomene meteo extreme de forta majoră, care pot avea ca efect vătămarea vieții omenești, boală incurabilă, distrugerea de bunuri materiale, mobile sau imobile ale cetățenilor sau instituțiilor publice
47202130.09.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna August 2021
46202130.09.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului operativ de actiune al comunei Arpașu de Jos, pe timpul iernii 2021 – 2022
45202130.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Arpașu de Jos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Viorel Cucu Paltin
44202130.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Arpașu de Jos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Viorel Cucu Paltin
43202117.09.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 35/19.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare și dotare grădinițe, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
42202117.09.2021
Descarca
...X
Hotarare privind implementarea proiectului: “ DOTARE SERVICIU SITUATII DE URGENTA, COMUNA ARPASU DE JOS, JUDETUL SIBIU”
41202106.09.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind prelungirea valabilității Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu
40202106.09.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Iulie 2021
39202130.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzand măsurile metodologice, organizatorice, termenele si circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei Arpașu de Jos, judeţul Sibiu
38202130.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Arpașu de Jos
37202130.08.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 9 (264 elem.)Prec123456789Următoarea