Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICĂ ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE, CLĂDIREA ȘCOLII DIN COMUNA CETATEA DE BALTĂ, SAT CETATEA DE BALTĂ, JUDEȚUL ALBA” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, InvestițiaI.3– Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale
24202429.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul I al anului 2024
23202429.04.2024
Descarca
...X
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă nr. 68 din 19 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 la nivelul u.a.t. comuna Cetatea de Baltă
22202429.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a Capelei mortuare din localitatea Cetatea de Baltă
21202429.04.2024
Descarca
...X
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025
20202429.04.2024
Descarca
...X
participarea comunei Cetatea de Baltă în cadrul Programului vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Extindere rețelea apă și canalizare menajeră în localitatea Crăciunelu de Sus, comuna Cetatea de Baltă, județul Alba”
19202404.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza PT pentru obiectivul de investiție ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA CETATEA DE BALTĂ, JUDEȚUL ALBA” finantat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale
18202426.03.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza PT pentru obiectivul de investiție ” EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA CĂMIN CULTURAL TĂTÂRLAUA, COMUNA CETATEA DE BALTĂ” finantat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale
17202426.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă
16202426.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2024
15202426.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Cetatea de Baltă pentru anul 2024
14202426.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2024
13202426.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 68 din 19 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă
12202426.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 45 din 28 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă
11202408.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2024 și estimările pe anii 2025, 2026, 2027
10202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
utilizarea excedentului bugetului local în anul 2024
9202408.02.2024
Descarca
...X
aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cetatea de Baltă, între localitatea de domiciliul/reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora
8202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
pentru valorificarea cantităţii de 76,16 mc lemn fasonat, din pădurea proprietatea publică a comunei Cetatea de Baltă, situată în raza Ocolului Silvic Târnăveni
7202408.02.2024
Descarca
...X
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 68 din 19 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă
6202418.01.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al comunei Cetatea de Baltă al domnului Nagy Arpad și declararea ca vacant a locului de consilier local
5202418.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
pentru însusirea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Cetatea de Baltă în semestrul II al anului 2023
4202418.01.2024
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea ajustării tarifelor distincte pentru serviciile prestate de asocierea SC GREENDAYS SRL / GREENDAYS 2-SOLUÇOES AMBIENTAIS SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 4 Lot 4 Blaj cu nr. 159/23.08.2018
3202418.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind utilizarea sumei de 500.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, din excedentul bugetului local, în anul 2024
2202404.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativă a comunei Cetatea de Baltă pentru anul școlar 2024-2025
1202404.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
75202319.12.2023
Descarca
...X
privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Cetatea de Baltă
74202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2023
73202319.12.2023
Descarca
...X
privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Cetatea de Baltă pentru anul 2024
72202319.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul IV al anului 2023
71202319.12.2023
Descarca
...X
privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cetatea de Baltă
70202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 13 (366 items)Prev1234567111213Next