Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind alegerea viceprimarului comunei Cetatea de Baltă47202028.10.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului “secret” în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazul în care Consiliul Local al comunei Cetatea de Baltă stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot “secret”46202028.10.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă45202028.10.2020
Descarca
2 descărcări
...X
alegerea președintelui de ședință44202028.10.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind validarea modificărilor aduse bugetului local al comunei Cetatea de Baltă, prin Dispoziția Primarului comunei Cetatea de Baltă nr.169 din 24.09.2020 privind modificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2020 43202015.10.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul III al anului 202042202015.10.2020
Descarca
...X
pentru valorificarea cantităţii de 639 mc masă lemnoasă, pe picior, din pădurea proprietatea publică a comunei Cetatea de Baltă, situată în raza Ocolului Silvic Târnăveni41202015.10.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al comunei Cetatea de Baltă al domnului Lica Andrei-Florin și declararea ca vacant a locului de consilier local40202027.08.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 202039202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă38202030.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
pentru însusirea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Cetatea de Baltă în semestrul I al anului 202037202030.07.2020
Descarca
...X
privind inițierea procedurii de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Cetatea de Baltă și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 36202030.07.2020
Descarca
...X
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului “Drum vicinal” situat administrativ în comuna Cetatea de Baltă, sat Crăciunelu de Sus35202030.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul II al anului 202034202030.07.2020
Descarca
...X
pentru aprobarea recoltării, în anul în curs, a unui volum de 19 mc masă lemnoasă, din pădurea proprietate publică a Comunei Cetatea de Baltă, în vederea vânzării către populație 33202030.07.2020
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2020 32202025.06.2020
Descarca
...X
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă nr. 29 din 28 mai 2020 privind înscrierea provizorie, în domeniul public al comunei Cetatea de Baltă şi în Cartea Funciară a comunei Cetatea de Baltă a unor imobile situate în extravilan, identificate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale 15, 16, 49, 50, 57, 58, 77, 85, 86 de pe raza comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba 31202025.06.2020
Descarca
...X
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Cetatea de Baltă30202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind înscrierea provizorie, în domeniul public al comunei Cetatea de Baltă şi în Cartea Funciară a comunei Cetatea de Baltă a unor imobile situate în extravilan, identificate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale 15, 16, 49, 50, 57, 58, 77, 85, 86 de pe raza comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba29202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
pentru prelungirea Convenției de parteneriat între Comuna Cetatea de Baltă, prin Consiliul local al Comunei Cetatea de Baltă și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj 28202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind completarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Cetatea de Baltă nr. 59 din 19 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă 27202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă 26202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
pentru aprobarea Raportului anual de inventariere a bunurilor ce apartin unității administrative-teritoriale comuna Cetatea de Baltă, pe anul 2019 25202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind contul de execuţie bugetară pe anul 201924202028.05.2020
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă23202030.04.2020
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2020 22202030.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul I al anului 2020 21202030.04.2020
Descarca
...X
privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cetatea de Baltă 20202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba, aplicabil la nivelul u.a.t. comuna Cetatea de Baltă 19202030.04.2020
Descarca
...X
privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale Comuna Cetatea de Baltă 18202030.04.2020
Descarca
...X
Pag. 1 din 4 (106 elem.)Prec1234Următoarea