Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTARAREA NR. 13/30.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Extindere retea de distributie apa in localitatea Filpisu Mare, Comuna Breaza, judetul Mures”
13202230.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 12/30.03.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului Comunei Breaza, judetul Mures
12202230.03.2022
Descarca
8 descărcări
...X
HOTARAREA NR.11/21.03.2022 privind implementarea proiectului „Achizitie echipamente pentru Serviciul de Salubrizare din comuna Breaza, județul Mureș”
11202221.03.2022
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 10/28.02.2022 la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant ai consiliului local Breaza in comisiile de evaluare a probei de interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul Mures, sesiunea ianuarie-aprilie 2022
10202228.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 9/14.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2021
9202214.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 8/09.02.2022 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.CR 2.506/SA din 25.01.2001
8202209.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.7/31.01.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de referinta pentru anul de productie 2022 pe grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura de produse stabilite in conditiile de piata, pentru masa lemnoasa pe picior care se va recolta din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale Breaza si a volumului de masa lemnoasa propus spre valorificare in anul 2022
7202231.01.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.6/31.01.2022 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Lacatus Maria in vederea acordarii unui ajutor de urgenta
6202231.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.5/31.01.2022 privind aprobarea Reţelei şcolare de pe raza comunei Breaza pentru unitatile de invatamant preuniversitar din unitatea administrativ-teritoriala Breaza, judetul Mures, pentru anul şcolar 2022-2023
5202231.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.4/31.01.2022 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021”
4202231.01.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR.3/31.01.2022 privind aprobarea “Planului de actiuni si lucrari de interes local” al comunei Breaza pentru anul 2022
3202231.01.2022
Descarca
7 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 2/13.01.2022 privind reportarea si utilizarea excedentului anului 2021 al bugetului local in exercitiul financiar al anului 2022
2202213.01.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 1/13.01.2022 privind alegerea unui presedinte de sedinta
1202213.01.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.57/21.12.2021 privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Breaza, judetul Mures
57202121.12.2021
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR.56/21.12.2021 privind aprobarea înregistrarii Comunei Breaza în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
56202121.12.2021
Descarca
12 descărcări
...X
HOTARAREA NR.55/21.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2021
55202121.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 51/26.11.2021 privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022
51202126.11.2021
Descarca
20 descărcări
...X
HOTARAREA NR.50 /26.11.2021 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-lui Moldovan Luca Florin in vederea acordarii unui ajutor de urgenta
50202126.11.2021
Descarca
10 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 49/26.11.2021 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A
49202126.11.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 48/26.11.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021
48202126.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.47 /23.11.2021 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ce urmeaza a fi valorificat din padurea aflata in proprietatea Comunei Breaza
47202123.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.46/23.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2021 si a listei de investitii
46202123.11.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 44/17.11.2021 privind organizarea unei comisii speciale de analiza si verificare privind receptia serviciilor, lucrarilor, achizitiilor pentru care au fost incheiate contracte la nivelul Comunei Breaza si/sau emise facturi ramase neachitate, ce nu au documente justificative
44202117.11.2021
Descarca
14 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 43/17.11.2021 privind organizarea unei comisii speciale de analiza si verificare a minusurilor /prejudiciilor constatate cu ocazia inventarului si propunerea de masuri pentru recuperarea acestora
43202117.11.2021
Descarca
13 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 42/17.11.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
42202117.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.41/28.10.2021 pentru aprobarea devizului general estimativ și depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Sistem de canalizare ape uzate in Comuna Breaza, judetul Mures”
41202128.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
HOTARAREA NR.40/28.10.2021 privind implementarea, aprobarea devizului general si depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Modernizarea DC 156 in extravilanul comunei Breaza, județul Mureș”
40202128.10.2021
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR.39/28.10.2021 pentru aprobarea devizului general estimativ și depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de interes local din Comuna Breaza, judetul Mures”
39202128.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.38/28.10.2021 pentru aprobarea devizului general estimativ și depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „drumuri de ocolire DN 16 in Comuna Breaza, judetul Mures”
38202128.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 37/28.10.2021 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport şcolar al Comunei Breaza, judetul Mures
37202128.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 5 (145 elem.)Prec12345Următoarea