Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARAREA NR.73/27.11.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Breaza, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
73202327.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.71/27.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 60,48 mp, aparţinând domeniului public al comunei Breaza, cu destinatia de “Cabinet Veterinar”
71202327.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.70/27.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2023
70202327.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.69/27.11.2023 privind alegerea unui presedinte de sedinta
69202327.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.68/17.10.2023 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2023
68202317.10.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTARAREA NR.67/17.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2023 si a listei de investitii
67202317.10.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR.66/17.10.2023 privind alegerea unui presedinte de sedinta
66202317.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.65/28.09.2023 privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator
65202328.09.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR.64/28.09.2023 privind susținerea zonei ITI Valea și Câmpia Mureșului și mandatarea comunei Gornești de a depune formularul de exprimare a interesului pentru dezvoltarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată
64202328.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.63/28.09.2023 privind aprobarea predarii in gestiune directa a sistemului de alimentare cu apa in Comuna Breaza, judetul Mures, aflat in domeniul public al acesteia, catre SC Compania Aquaserv SA
63202328.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.62/14.09.2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului Let's Do It, Romania! in data de 16 septembrie 2023, ziua oficiala de curatenie din cadrul proiectului, la nivelul UAT Breaza, judetul Mures
62202314.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 61/14.09.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Breaza a sistemului de alimentare cu apa in Comuna Breaza, judetul Mures
61202314.09.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.60/14.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2023 si a listei de investitii
60202314.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.59/29.08.2020 privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan (drum) din localitatea Filpisu Mare, aflat in domeniul public al comunei Breaza, judetul Mures
59202329.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 58/29.08.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan (drum) din localitatea Breaza, aflat in domeniul public al comunei Breaza, judetul Mures
58202329.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.57/29.08.2023 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei comunei Breaza” pe semestrul I al anului 2023
57202329.08.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.56/29.08.2022 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ in vederea desfasurarii activitatii in domeniul asistentei sociale si protectie copii de pe raza UAT Breaza, judetul Mures
56202329.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.55/29.08.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu Ansamblul de dansuri populare “Jarom”
55202329.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.54/13.07.2023 la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui parteneriat cu Asociatia crescatorilor de taurine din satul Breaza in vederea organizarii evenimentului “Expozitie de animale” din 5 aug 2023
54202313.07.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTARAREA NR.53/13.07.2023 privind revocarea HCL nr.46/2023 privind aprobarea organizarii “zilei Comunei Breaza, judetul Mures” si stabilirea datei pentru aceasta in anul 2023
53202313.07.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
HOTARAREA NR.52/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2023
52202313.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.51/13.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2023 si a listei de investitii
51202313.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.50/13.07.2023 privind alegerea unui presedinte de sedinta
50202313.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.49/28.06.2023 privind aprobarea coeficientilor de stabilire a salariilor de baza pentru functia publica de executie de consilier asistent din cadrul compartimentului achizitii publice si muncitor calificat I/II/III/IV din cadrul serviciului de salubritate al comunei Breaza
49202328.06.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTARAREA NR.48/28.06.2023 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ce urmeaza a fi valorificat din padurea aflata in proprietatea Comunei Breaza in anul 2023
48202328.06.2023
Descarca
...X
HOTARAREA NR.47/28.06.2023 privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Breaza, judeţul Mures
47202328.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.46/28.06.2023 privind aprobarea organizarii “zilei Comunei Breaza, judetul Mures” si stabilirea datei pentru aceasta in anul 2023
46202328.06.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
HOTARAREA NR.45/28.06.2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului cultural-artistic “Festivalul Vaii Muresului” editia 2023
45202328.06.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.44/30.05.2023 privind aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”
44202330.05.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
HOTARAREA NR.43/30.05.2023 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Moldovan ____________ in vederea acordarii unui ajutor de urgenta
43202330.05.2023
Descarca
...X
Page 1 of 10 (271 items)Prev12345678910Next