Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARAREA NR.68/22.12.2022 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Breaza a unor bunuri imobile - teren+constructie
68202222.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.67/22.12.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a bugetelor proiectului aprobati prin HCL nr. 11 din 21.03.2022 pentru implementarea proiectului „Achizitie echipamente pentru Serviciul de Salubrizare din comuna Breaza, județul Mureș”
67202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.66/22.12.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu ACS Sporting Reghin pentru organizarea unui miniturneu de fotbal cu ocazia sarbatorilor de iarna – dec. 2022
66202222.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 65/22.12.2022 privind rezilierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr.21/2015
65202222.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 64/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023
64202222.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR.63/22.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
63202222.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 62/28.11.2021 privind aprobarea pretului de transport al materialului lemnos catre cetatenii comunei cu tractorul aflat in proprietatea Comunei Breaza
62202228.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.61/28.11.2022 privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren evidentiata in CF nr.51345 a localitatii Breaza, teren extravilan, proprietar Comuna Breaza – domeniul privat
61202228.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.60/28.11.2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Breaza
60202228.11.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 59/28.11.2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE - UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie
59202228.11.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 58/28.11.2022 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
58202228.11.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 57/28.11.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Breaza, judetul Mures
57202228.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.56/28.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
56202228.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.55/27.10.2022 privind aprobarea etapizarii executarii obiectivului de investiții ”REFACERE STRĂZI – 5,4 km și REFACERE DRUM AGRICOL – 11,5 km” si a profilului transversal din etapa 1 a lucrarilor
55202227.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 54/27.10.2022 privind Acordul autentificat al Consiliului Local pentru ocuparea temporara a 2 mp din terenul inscris in CF nr.51345 (in vederea extinderii retelei electrice) si pentru ocuparea definitiva a suprafetei de teren aferenta stalpilor proiectati
54202227.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.53/27.10.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.27/2017
53202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.52/27.10.2022 privind aprobarea Contractului de voluntariat și a drepturilor de care beneficiază persoanele ce activează în cadrul SVSU al U.A.T. Breaza”
52202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 51/27.10.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022
51202227.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.50/27.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
50202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.49/27.10.2022 privind alegerea unui presedinte de sedinta
49202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.48/28.09.2022 privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisăde delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor municipale solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin
48202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.47/28.09.2022 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 4 Reghin
47202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.46/28.09.2022 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei Breaza a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori decedati
46202228.09.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR.45/28.09.2022 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Lacatus Rozalia in vederea acordarii unui ajutor de urgenta
45202228.09.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR.44/28.09.2022 privind aprobarea evidentierii in cartea funciara – proprietar Comuna Breaza – domeniul public, a terenului cu destinatia de Cc in suprafata de 250mp situat in satul Filpisu Mic
44202228.09.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR.44/28.09.2022 privind aprobarea evidentierii in cartea funciara – proprietar Comuna Breaza – domeniul public, a terenului cu destinatia de Cc in suprafata de 250mp situat in satul Filpisu Mic
43202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.42/28.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii – anexa la acesta, pentru anul 2022
42202228.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.41 /29.08.2022 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ce urmeaza a fi valorificat din padurea aflata in proprietatea Comunei Breaza in anul 2022
41202229.08.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTARAREA NR.40/29.08.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
40202229.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.39/09.08.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 4 Reghin, pentru comuna Breaza
39202209.08.2022
Descarca
...X
Page 1 of 7 (200 items)Prev1234567Next