Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTARAREA NR.41 /29.08.2022 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ce urmeaza a fi valorificat din padurea aflata in proprietatea Comunei Breaza in anul 2022
41202229.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.40/29.08.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
40202229.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.39/09.08.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 4 Reghin, pentru comuna Breaza
39202209.08.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR.38/09.08.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
38202209.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.37/09.08.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu Ansamblul de dansuri populare “Jarom”
37202209.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.36/09.08.2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată
36202209.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.35/09.08.2022 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei comunei Breaza”, pe semestrul I al anului 2022
35202209.08.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR.34/27.07.2022 privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a imobilului (teren) situat in comuna Breaza sat Breaza si trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Breaza, judetul Mures a acestuia
34202227.07.2022
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR.33/27.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
33202227.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 32/27.07.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022
32202227.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.31/27.07.2022 privind alegerea unui presedinte de sedinta
31202227.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.30/29.06.2022 privind aprobarea regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială la nivelul comunei Breaza, judetul Mures
30202229.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.29/29.06.2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, înperioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
29202229.06.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 28/29.06.2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
28202229.06.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 27/29.06.2022 privind actualizarea prevederilor HCL nr.34/2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF 51133/Breaza, teren intravilan(drum), aflat in domeniul public al comunei Breaza
27202229.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 26/29.06.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2022
26202229.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.25/26.05.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu Fundatia Curcubeu – Filpisu Mare, pentru organizarea zilei de 1 iunie 2022
25202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.24/26.05.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu ACS Sporting Reghin pentru organizarea zilei de 1 iunie 2022
24202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 23/26.05.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice a administratiei publice locale Breaza, judetul Mures
23202226.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.22/26.05.2022 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
22202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 21/26.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere strazi – 5,4km si refacere drum agricol – 11,5km” in comuna Breaza, judetul Mures
21202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.20/26.05.2022 privind aprobarea incheierii unui nou contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional, pentru spatiul aflat in proprietatea Parohiei Reformate Breaza
20202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 19/26.05.2022 privind insusirea “Raportului de evaluare a terenului intravilan” inscris in CF 51409 si stabilirea redeventei contractului de concesiune nr.21/2015
19202226.05.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.18/26.05.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures si a listei de investitii, anexa la acesta, pentru anul fiscal 2022
18202226.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 17/28.04.2022 privind aprobarea evidentierii in CF nr.51038 – proprietar Comuna Breaza – domeniul public, a parcului de joaca si a terenului de sport sintetic
17202228.04.2022
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 16/28.04.2022 privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren inscrisa in CF 51099 Breaza – proprietar Comuna Breaza, judetul Mures, domeniul public
16202228.04.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.15/19.04.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2022
15202219.04.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.14/19.04.2022 privind alegerea unui presedinte de sedinta
14202219.04.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 13/30.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Extindere retea de distributie apa in localitatea Filpisu Mare, Comuna Breaza, judetul Mures”
13202230.03.2022
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 12/30.03.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului Comunei Breaza, judetul Mures
12202230.03.2022
Descarca
10 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (173 elem.)Prec123456Următoarea