Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN 26.02.202126202117.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND RECTIFICAREA CARTII FUNCIARE NR 108308 TOP 108308 UCEA IN SENSUL RADIERII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL COMUNEI UCEA - DOMENIUL PUBLIC, INTABULAT ERONAT PESTE CURSUL DE APA AL PARAULUI UCEA SI INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE IN FAVOAREA STATULUI ROMAN - DOMENIUL PUBLIC. 25202117.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR - CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-202324202117.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, IN VEDEREA REALIZARII INVESTIEI: ''CONSTRUIRE STATIE DE EPUARARE APE UZATE INDUSTRIAL REZULTATE DE LA FABRICA PUROLITE CU EVACUARE IN RAUL OLT''23202117.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND REVOCAREA HCL NR 21/31.03.2021 CU PRIVIRE LA EXPRIMAREA ACORDULUI CONSILULUI LOCAL UCEA IN VEDEREA INCHEIERII UNUI ACORD INTRE UAT UCEA SI UAT VICTORIA PENTRU DELIMITAREA PE O PORTIUNE LIMITATA A TERITORIULUI ADMINISTRATIV DINTRE UAT UCEA SI UAT VCITORIA, RESPECTIV STABILIREA ZONELOR ADMINISTRATIVE IN CARE URMEAZA SA FIE INCADRATE TERENURILE INSCRISE IN CF NR 108125 UCEA, CF NR 100224 VICTORIA SI CF 100041 VICTORIA, CF 100112 UCEA, CF 107324 UCEA, CF 107223 UCEA, CF 107858 UCEA PRECUM SI INITIEREA DEMERSURILOR NECESARE22202126.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HCL NR 83/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE CARE VOR FUNCTIONA IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL UCEA 21202126.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI IN CALITATE DE MEMBRI IN CADRUL COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARLUI GENERAL AL COMUNEI UCEA20202126.02.2021
Descarca
20 descărcări
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA JUDET BV A UNOR IMOBILE CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTORA CONFORM DOCUMENTATIILOR CADASTRALE, IN VEDEREA INTABULARII IN CARTEA FUNCIARA19202126.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI UCEA LA CONSTITUIREA ''ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI FAGARAS'' APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ''ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI FAGARAS'' 18202126.02.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 29.01.202117202126.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA DE CATRE SC AROMAPA SERV SRL A CONTRACTULUI DE LUCRARI ALE FIRMEI SC ANGIONIX SRL IN VEDEREA EXECUTARII LUCRRAILOR NECESARE PENTRU REPARAREA UNUI NUMAR DE 40 DE BRANSAMENTE DE APA IN LOC UCEA DE SUS ZONA DJ 105 C16202126.02.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR 4 LA CONTRACTUL NR 32/18.12.2018 DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE RAZA UNITATILOR ADMINITRATIV TERITORIALE MMBRE IN ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ECOSISTEM VICTORIA CU REFERIRE LA MODIFICAREA PCT 1 AL ANEXEI 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE15202126.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART 1 SI ART 4 DIN HCL NR 9 DIN 31.01.2018 PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE, PE RAZA COMUNEI UCEA SI A REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE DIN COMUNA UCEA, SI A ANEXEI(ART.15) LA REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERS FIZICE DIN COMUNA UCEA14202126.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND ELABORAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI UCEA PENTRU PERIOADA 2020-2024 13202126.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL, SEMESTRUL I SI SEMESTRUL II AL ANUL 2020, PRECUM SI STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU ANUL 202112202126.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI CONSILIULUI LOCAL UCEA 11202126.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA UNUI CONSILIER IN CALITATE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 10202126.02.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL UCEA DIN DATA 06.01.2021 9202129.01.2021
Descarca
17 descărcări
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA JUDETUL BRASOV A UNOR IMOBILE CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTORA CONFORM DOCUMENTATIILOR CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CARTEA FUNCIARA8202129.01.2021
Descarca
16 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ART 3 DIN HCL UCEA NR 91/2020 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI NUMARUL BURSELOR ACORDATE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE LA SCOALA GIMNAZIALA UCEA IN ANUL SCOLAR 2020-20217202129.01.2021
Descarca
16 descărcări
...X
PRIVIND PLANUL DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PREVAZUTE LA ART 6 DIN LEGEA 416/2001 6202129.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BACILA MARIAN VALENTIN , PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL5202129.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL UCEA DIN DATA DE 29.12.2020 4202106.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PT ANUL 20213202106.01.2021
Descarca
22 descărcări
...X
PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 20202202106.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI UCEA PE ANUL 2020 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL CU SUMA 51.181,40LEI1202106.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL UCEA DIN DATA DE 15.12.2020111202029.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA CESIONARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR 942/2007 INCHEIAT INTRE CONSILIUL LOCAL UCEA SI DASCAL GHEORGHE 110202029.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA UCEA PT ANUL 2021-2022109202029.12.2020
Descarca
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA 108202029.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 23 (680 elem.)Prec1234567212223Următoarea