Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND UTILIZAREA CANTITATII DE 100 MC - LEMN DE FOC PENTRU INCALZIREA IN CADRUL COMUNEI UCEA, RESPECTIV PENTRU INCALZIREA SCOLII GIMNAZIALE UCEA DE JOS 18 / 2020202027.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND INSUSIREA CANTITATII DE 68 MC LEMNE DE FOC, EXPLOATATA DIN PADUREA COMUNALA SI UTILIZATA PENTRU INCALZIREA SCOLII GIMNAZIALE UCEA IN SEZONUL DE IARNA 2019-202017 / 2020202027.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI NUMARULUI BURSELOR ACORDATE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE LA SCOALA GIMNAZIALA UCEA IN ANUL SCOLAR 2019-3202016 / 2020202027.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA VALORII ACTUALIZATE DE DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII DENUMIT ''REABILITARE RETELE ALIMENTARE APA UCEA''15 / 2020202027.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA CESIONARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR 22/1996 INCHEIAT INTRE CONSILIUL LOCAL UCEA SI BARBAT EUGEN 14 / 2020202027.02.2020
Descarca
15 descărcări
...X
PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIEIRE PASUNI NR 3260/03.05.2018 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI DOAMNA MUNTEANU MARIA 13 / 2020202027.02.2020
Descarca
8 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2020 12 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 11 / 2020202027.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FACE NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA 10 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE APA INREGISTRAT SUB NR. 2468/2018 9 / 2020202031.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL COMUNEI UCEA 8 / 2020202031.01.2020
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA REORGANIZARII SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI UCEA, JUDETUL BRASOV 7 / 2020202031.01.2020
Descarca
10 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ART 1 DIN HCL UCEA NR. 1/08.01.2020 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 6 / 2020202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNI CONTRACT DE COMODAT CU DOMNUL DOCTOR NERISANU REMUS OCTAVIAN PENTRU UTILIZAREA SPATIULUI DIN LOCALITATEA UCEA DE JOS, NR 25, COM UCEA, JDUET BRASOV IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETUL DE MEDICINA DE FAMILIE, SPATIU IN SUPRAFATA DE 74MP5 / 2020202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND PLANUL DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PREVAZUTE LA ART. 6 DIN LEGEA 416/20014 / 2020202008.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 3 / 2020202008.01.2020
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA UCEA PT ANUL SCOLAR 2020-2021 2 / 2020202008.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 1 / 2020202008.01.2020
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI CULTURAL DENUMIT SARBATORI DE IARNA, APROBAREA PROGRAMULUI CADRU AL EVENIMENTELOR CULTURALE ORGANIZATE IN CADRUL ''SARBATORILOR DE IARNA ''97 / 2019201916.12.2019
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC AROMAPA SERV SRL - CU ACTIONAR UNIC CONSILIUL LOCAL UCEA 96 / 2019201916.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA 95 / 2019201916.12.2019
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 201994 / 2019201916.12.2019
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA UNUI CONSILIER IN CALITATE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 93 / 2019201916.12.2019
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A CANTITATII DE 10 MC LEMN DE FOC CATRE PAROHIA ORTODOXA FELDIOARA 92 / 2019201925.11.2019
Descarca
...X
PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A CANTITATII DE 10 MC LEMN DE FOC CATRE PAROHIA ORTODOXA CORBI 91 / 2019201925.11.2019
Descarca
...X
PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5250 LEI IN VEDEREA PROCURARII CADOURILOR DE CRACIUN PENTRU PRESCOLARII SI ELEVII DIN COMUNA UCEA 90 / 2019201925.11.2019
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE INCHEIAT INTRE SC AROMAPA SERV SRL SI PAROHIA ORTODOXA UCEA DE JOS 89 / 2019201925.11.2019
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR IN SUMA DE 2500 LEI FAMILIEI DOAMNEI CLONTEA TEODORA88 / 2019201925.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 87 / 2019201925.11.2019
Descarca
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA 86 / 2019201925.11.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 19 (561 elem.)Prec1234567171819Următoarea