Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA REVOCAREA DOMNULUI BADEA COSTICA DIN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AROMAPA SERV SRL
135202111.11.2021
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI - CONSTRUCTIE SI TEREN - SCOALA GENERALA UCEA DE SUS IN SPATIU CU DESTINATIA DE CENTRU MULTIFUNCTIONAL
134202111.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
133202111.11.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT OBIECTIVUL DE INVESTITII: ''RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA, MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATEA UCEA DE SUS, COMUNA UCEA, JUDETUL BRASOV''
132202104.11.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAEA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 29.10.2021
131202104.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND RESPINGEREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC AROMAPA SERV SRL - CU ACTIONAR UNIC CL UCEA
130202129.10.2021
Descarca
19 descărcări
...X
PRIVIND RESPINGEREA PROPUNERII DE MODIFICARE A ORGANIGRAMEI SC AROMAPA SERV SRL - CU ACTIONAR UNIC CONSILIUL LOCAL UCEA IN FORMA SOLICITATA DE CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
129202129.10.2021
Descarca
27 descărcări
...X
PRIVIND RECITIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
128202129.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 06.10.2021
127202129.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE COMUNA UCEA SI SPITALUL ORASENESC VICTORIA
126202106.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI NR 2866/2019 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI SC DUGARO SRL PT REALIZAREA INVESTIEI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOC UCEA DE SUS, COMUNA UCEA JUDET BRASOV
125202106.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI NR 145/14.01.2019 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI SC ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE SRL PENTRU REALIZAREA INVESTIEI MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI RETEA STRADALA IN SAT CORBI , COMUNA UCEA
124202106.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR 2866/2019 PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA UCEA DE SUS, COMUNA UCEA, JUDET BRASOV
123202106.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI
122202106.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND EXPLOATAREA UNOR BRAZI DE CRACIUN DIN PADUREA COMUNALA
121202106.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE COM UCEA,, SOCALA GIMNAZIALA UCEA DE JOS SI SIRINX MUSIC SRL IN VEDEREA PROIECCTULUI CULTURAL ''SA DESCIFRAM TAINELE MUZICII''
120202106.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNEAZA DOMNUL GROVU ADRIAN CONSTANTIN- PRIMARUL COMUNEI UCEA SA REPREZINTE COMUNA UCEA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI PT DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ''ITI MICROREGIUNEA TARA FAGARASULUI''
119202106.10.2021
Descarca
8 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL UCEA IN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU CE URMEAZA A FI CONSTITUITA IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI PT OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR
118202106.10.2021
Descarca
26 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2021-2022
117202106.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESEULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA A CL UCEA DIN DATA DE 24.09.2021
116202106.10.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CLL UCEA DIN DATA DE 23.09.2021
115202106.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
114202124.09.2021
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND UTLIZAREA CANTITATII DE 26,26 MC - REPREZENTAND LEMN DE FOC PENTRU INCALZIRE IN CADRUL COMUNEI UCEA
113202123.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: '' REABILITAREA CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE DB500 INTRE STATIA DE TRATARE SUMERNA SI CAMINUL VICTORIA SUD(INTRARE)
112202123.09.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: ''RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA, MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOC UCEA DE SIS, COMUNA UCEA, JUDET BRASOV''
111202123.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CORBI, COM UCEA, JUDET BRASOV''
110202123.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA VALORII ACTUALIZATE DE DEVIZULUI GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII DENUMIT ''MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI RETEA STRADALA IN SAT CORBI, COMUNA UCEA''
109202123.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA NOII VALORI A INVESTITIEI PENTRU PROIECTUL ''ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTARE SVSU UCEA''
108202123.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA VALORII ACTUALIZATE A DEVIZULUI GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII DENUMIT ''RETEA DE CABALIZARE MENAJERA IN LOC UCEA DE SUS, COM UCEA, JUDET BRASOV
107202123.09.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
106202123.09.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 28 (817 elem.)Prec1234567262728Următoarea