Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre privind înlocuirea Anexei 2.2.c a Anexei 1 la HCL 160/2023
190202326.10.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea suportului alimentar de tip masa caldă, în regim catering ce se acordă pe perioada desfășurării cursurilor în anul 2023 pentru elevii din toate structurile Liceului Tehnologic ” Johannes Lebel” Tălmaciu
189202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Orașului Tălmaciu” domnului Radu Bogdan Mihai
188202326.10.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării de modificare a tarifului de colectare a deșeurilor municipale a operatorului SC ACSTAL SA Tălmaciu
187202326.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr.8210/13.06.2023 încheiat cu Bratu Adriana pentru locuința situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 în favoarea domnului Noroc Mihai domiciliat în Tălmaciu, str.N.Bălcescu, nr.37
186202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind revocarea HCL NR.119/2023
185202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2023
184202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind mandatarea primarului Orașului Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de operare a staţiilor sortare şi compostare, a operatorului SC SOMA SRL, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară
183202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind mandatarea primarului Orașului Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale, voluminoase și periculoase a S.C. SOMA S.R.L. în Zona 1 Sibiu – Județul Sibiu, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară
182202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea cererii domnului Flora Zaharia-Nicolae pentru eliberarea unei legitimatii in vederea acordarii de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.-
181202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind prelungirea contractelor de dare în folosință a locuințelor din sat Colonia Tălmaciu și strada Nicolae Bălcescu din Orașul Tălmaciu
180202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu.-
179202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație ce are ca obiect imobilul -teren și construcție ( stație de pompe) proprietatea SC IMOBAU SRL
178202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă al Orașului Tălmaciu de la captare până la utilizatori
177202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL pentru anul 2023
176202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitațiile de lemn fasonat din anul de producție 2023
175202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. pe anul 2023
174202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind prelungirea contractului nr. 4519/4/28.03.2022 încheiat cu CMI DR. SIMINEL DORINA
173202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind prelungirea contractului nr. 1423/11/19.02.2015 încheiat cu CMI DR.SIMINEL DORINA
172202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre pentru modificarea pct. IV subpct.4.1 și înlocuirea Anexei 1 din contractul de prestări-servicii nr. 8609/20.09.2021 încheiat cu SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL
171202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul fiscal 2024
170202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD” CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ÎN ORAȘUL TĂLMACIU, ZONA ÎNTRE IAZURI, FN, CF 104158 TĂLMACIU
169202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea cererii domnului Ciurar Sorin pentru eliberarea unei legitimatii in vederea acordarii de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.-
168202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea înscrierii în contractul de închiriere locuință nr. 160/1/11.01.2013 încheiat cu Mîrză Maria Ana, a mamei Mîrză Maria
167202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de dezmembrare a imobilului –teren situat în Tălmaciu, identificat în CF 105159 Tălmaciu
166202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilelor înscrise în CF 102549 Tălmaciu și CF 102550 Tălmaciu
165202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilelor înscrise în CF 102547 Tălmaciu și CF 102548 Tălmaciu
164202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilelor înscrise în CF 102545 Tălmaciu și CF 102546 Tălmaciu
163202326.10.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind alipirea imobilului -teren înscris în CF 102556 Tălmaciu , număr cadastral 102556 având suprafața de 50 mp cu imobilul -teren înscris în CF 102557 Tălmaciu, număr cadastral 102557 având suprafața de 54 mp
162202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 26.10.2023
161202326.10.2023
Descarca
...X
Page 1 of 15 (433 items)Prev1234567131415Next