Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL 38 / 2024 - Privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Jidvei începând cu luna iunie 2024
38202427.06.2024
Descarca
...X
HCL 37 / 2024 - Privind concesionarea terenului situat în localitatea Jidvei, str. Morii, nr. 5, Comuna Jidvei, înscris în CF 82455 Jidvei
37202427.06.2024
Descarca
...X
HCL 36 / 2024 - Privind aprobarea închieierii protocolului de finanțare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT Comuna Jidvei prin Consiliul Local al Comunei Jidvei (...) pentru PUG.
36202427.06.2024
Descarca
...X
HCL 35 / 2024 - Privind acordul de cooperare privind organizare și exercitarea serviciului administrativ
35202427.06.2024
Descarca
...X
HCL 34 / 2024 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
34202427.06.2024
Descarca
...X
HCL 33 / 2024 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
33202414.05.2024
Descarca
...X
HCL 32 / 2024 - Privind obiectivul de investiții "Modernizare străzi în localitatea Căpâlna de Jos, Comuna Jidvei, județul Alba"
32202414.05.2024
Descarca
...X
HCL 31 / 2024 - Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
31202414.05.2024
Descarca
...X
HCL 30 / 2024 Privind modificarea HCL Jidvei nr. 22 /29.03.2024 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 3,95 milioane de lei
30202414.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 29 / 2024 - Privind imobilul din satul Bălcaciu, str. Crîngului, nr. 37, Comuna Jidvei
29202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 28 / 2024 - Privind încetarea contractului de închiriere pășuni nr. 5290 /15.05.2023
28202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 27 / 2024 - Privind încetarea contractului de închiriere pășuni nr. 4990 /08.05.2023
27202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 26 / 2024 - Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024
26202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 25 / 2024 - Privind înscrierea dreptului de proprietate a Comunei Jidvei asupra unor parcele de teren cuprinse în Programul național de cadastru și carte funciară în Comuna Jidvei
25202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 24 / 2024 - Privind alegerea președintelui de ședință
24202430.04.2024
Descarca
...X
HCL 23 / 2024 - Privind aprobarea Planului de evacuare pentru anul 2024
23202429.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 22 / 2024 - Privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 3.950.000 lei
22202429.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 21 / 2024 - Privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2024
21202429.03.2024
Descarca
...X
HCL 20 / 2024 - Privind desemnarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Jidvei pentru activitatea desfășurată în anul 2023
20202429.03.2024
Descarca
...X
HCL 19 / 2024 - Privind acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ
19202429.03.2024
Descarca
...X
HCL 18 / 2024 - Privind imobilul din satul Bălcaciu, str. Crîngului, nr. 9, Comuna Jidvei
18202429.03.2024
Descarca
...X
HCL 17 / 2024 - Privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Jidvei atestat prin HG nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare
17202429.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 16 / 2024 - Privind documentația tehnică cadastrală de dezlipire imobil în 3 loturi CF 73373, sat Veseuș, intravilan, Comuna Jidvei
16202429.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 15 / 2024 - Privind documentația tehnică cadastrală parcelarea imobilului înscris în CF 75616, nr. parcelă 1332/3 UAT Jidvei în 3 loturi
15202429.03.2024
Descarca
...X
HCL 14 / 2024 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
14202429.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 13 / 2024 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2024
13202421.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 12 / 2024 - Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Jidvei și a Listei de investiții pentru anul 2024
12202409.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 11 / 2024 - Privind aprobarea regulamentului pentru decontarea contravalorii cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jidvei, județul Alba
11202425.01.2024
Descarca
...X
HCL 10 / 2024 - Privind încetarea contractului de închiriere pășuni nr. 4905/08.05.2023
10202425.01.2024
Descarca
...X
HCL 9 / 2024 - Privind modificarea HCL Jidvei nr. 119/2023 privind aprobarea documentației tehnică cadastrală de primă înscriere în CF
9202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 12 (357 items)Prev1234567101112Next