Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL 111 / 2023 - Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestul III al anului 2023
111202331.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 110 / 2023 - Privind organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Jidvei
110202331.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL 109 / 2023 - Privind documentația tehnică cadastrală de dezlipire imobiliară în 3 loturi CF 81617 Jidvei
109202331.10.2023
Descarca
...X
HCL 108 / 2023 - Privind trecerea imobilului teren în suprafață de 3771 mp, înscris în CF 81543, din domeniul public al UAT Jidvei, în domeniul public al statului
108202331.10.2023
Descarca
...X
HCL 107 / 2023 - Privind acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ
107202331.10.2023
Descarca
...X
HCL 106 / 2023 - Privind obiectivul de investiții: "Modernizare străzi în localitatea Căpâlna de Jos, comuna Jidvei, județul Alba"
106202304.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 105 / 2023 - Privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a listei de investiții
105202304.10.2023
Descarca
...X
HCL 104 / 2023 - Privind alegerea președintelui de ședință
104202304.10.2023
Descarca
...X
HCL 103 / 2023 - Privind aprobarea PUD pentru proiectul "Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrarilor de amenajare pod peste valea Spinoasă, amenajare parc public"
103202329.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 102 / 2023 - Privind aprobarea documentației tehnică cadastrală de primă înscriere în CF
102202329.09.2023
Descarca
...X
HCL 101 / 2023 - Privind investiția Reabilitare Liceu Tehnologic Jidvei
101202329.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 100 / 2023 - Privind aprobarea unui proiect de parteneriat între Liceul Tehnologic Jidvei, Consiliul Local Jidvei și Asociația Gland, Elveția
100202329.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 99 / 2023 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri si cheltuieli și a Listei de investiții
99202320.09.2023
Descarca
...X
HCL 98 / 2023 - Privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului în vederea executării investiției "Construire parc, comuna Jidvei, județul Alba"
98202301.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 97 / 2023 - Privind concesionarea terenului intravilan înscris în CF 81499 Jidvei, sat Bălcaciu, nr. topo 81499
97202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 96 / 2023 - Privind imobilul din satul Bălcaciu, str. 1 Decembrie, nr. 128, comuna Jidvei
96202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 95 / 2023 - Privind modificarea HCL Jidvei nr. 30 /11.04.2023 privind documentația tehnică de dezlipire CF 73297 în două loturi
95202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 94 / 2023 - Privind înregistrarea în Domeniul Public al Comunei Jidvei și delegarea gestiunii serviciului alimentare cu apă potabilă a bunului rezultat din investiția: "Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă a localității Jidvei, zona Pădurea Iepurelui (Hudubes), Comuna Jidvei"
94202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 93 / 2023 - Privind acordarea unui mandat special domnului primar Trif Alin, reprezentantul CL Jidvei în AGA APA ALBA
93202310.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 92 / 2023 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru proiectul Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare pod peste Valea Spinoasă, amenajare parc public
92202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 91 / 2023 - Privind sărbătoarea Fiii Satului Feisa
91202310.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 90 / 2023 - Privind rectificarea Bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023
90202310.08.2023
Descarca
...X
HCL 89 / 2023 - Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul 2 al anului 2023
89202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 88 / 2023 - Privind înregistrarea în domeniul public al Comunei Jidvei și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă a bunului rezultat prin investiția "Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă în localitatea Bălcaciu" și "Rabilitare stație de pompare ape uzate Jidvei"
88202321.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 87 / 2023 - Privind modificarea și completarea punctului 2 din anexa HCL nr. 42 /28.04.2023 privind aprobarea inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Jidvei
87202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 86 / 2023 - Privind acordarea unui mandat special (...) pentru aprobarea ajustării tarifelor Green Days SRL
86202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 85 / 2023 - Privind investitia "Construire capelă mortuară în localitatea Feisa"
85202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 84 / 2023 - Privind documentația tehnică cadastrală de alipire CF 72378, CF 80434 Jidvei
84202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 83 / 2023 - Privind alegerea președintelui de ședință
83202321.07.2023
Descarca
...X
HCL 82 / 2023 - Privind aprobarea delegării către UAT Județul Alba și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului cu titlul "Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba"
82202316.06.2023
Descarca
...X
Page 1 of 11 (305 items)Prev123456791011Next