Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr.32/29.08.2023 pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Poiana Vadului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului pentru anul şcolar 2023-2024
32202329.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.31/29.08.2023 privind asocierea şi aprobarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ALBA APUSENI”
31202329.08.2023
Descarca
...X
HCL nr.30/29.08.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa III pe anul 2023
30202329.08.2023
Descarca
...X
HCL nr.29/29.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile august-octombrie 2023
29202329.08.2023
Descarca
...X
HCL nr.28/ 26.07.2023 pentru aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.03.2023
28202326.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.27 / 22.06.2023 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA POIANA VADULUI, JUDEȚUL ALBA" prin Programul național de investiții "Anghel Saligny"
27202322.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.26 / 22.06.2023 pentru aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba şi asocierea în vederea depunerii spre finanţare a proiectului cu titlul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba”, în cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, din cadrul PNRR/C15 Educație, Reforma 6, Investiția 10-Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
26202322.06.2023
Descarca
...X
HCL nr.25 / 22.06.2023 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţie “Reabilitare Şcoală Gimnazială prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu în comuna Poiana Vadului judeţ Alba
25202322.06.2023
Descarca
...X
HCL nr.24 / 07.06.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa II pe anul 2023
24202307.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.23 / 17.05.2023 pentru aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Poiana Vadului în parteneriat
23202317.05.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HCL nr.22/ 17.05.2023 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile mai-iulie 2023
22202317.05.2023 ...X
HCL nr.21/27.04.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa I pe anul 2023
21202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.20/27.04.2023 pentru aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi preţurile de valorificare pentru anul 2023
20202327.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.19 /27.04.2023 aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2022
19202327.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.18/27.04.2023 pentru aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol la nivelul comunei Poiana Vadului judeţ Alba şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
18202327.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.17/ 27.04.2023 pentru aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale şi a limitelor amenzilor aplicabile în anul fiscal 2024
17202327.04.2023
Descarca
...X
HCL nr.16/ 30.03.2023 pentru actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice -277 cereri
16202330.03.2023
Descarca
...X
HCL nr.15 / 30.03.2023 pentru actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice -12 cereri
15202330.03.2023
Descarca
...X
HCL nr.14/30.03.2023 pentru actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice -10 cereri
14202330.03.2023
Descarca
...X
HCL nr.13/ 30.03.2023 pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.56/2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe assimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2023
13202330.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HCL nr.12/30.03.2023 pentru actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Poiana Vadului, ca formă de sprijin pentru copii și persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea a acestuia
12202330.03.2023
Descarca
...X
HCL nr.11/14.02.2023 pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2023 datorată Asociaţiei Comunelor din România-ACOR
11202314.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.10/02.02.2023 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 30.12.2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
10202302.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.9/02.02.2023 pentru aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023
9202302.02.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
HCL nr.8/02.02.2023 pentru aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2023 în comuna Poiana Vadului
8202302.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.7/02.02.2023 pentru neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Şcoli al României pentru perioada 2023-2026
7202302.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.6/02.02.2023 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile februarie-aprilie 2023
6202302.02.2023
Descarca
...X
HCL nr.5/18.01.2023 pentru modificarea HCL nr.28/2022 pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ şi contribuţia pentru economia circulară
5202318.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.4/18.01.2023 pentru aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă-beneficiarii de ajutor social pe anul 2023 şi aprobarea listei privind criteriile şi procedura de acordare ajutoare de urgenţă, în baza Legii nr.416/2001, cetăţenilor din comuna Poiana Vadului pentru anul 2023
4202318.01.2023
Descarca
...X
HCL nr.3/18.01.2023 pentru aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ale ADI Salubritate Apuseni şi acordare mandat special reprezentantului UAT comuna Poiana Vadului în AGA la ADI Salubritate Apuseni
3202318.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Page 1 of 8 (239 items)Prev12345678Next