Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr.27/29.05.2024 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa II pe anul 2024
27202429.05.2024
Descarca
...X
HCL nr.26/26.04.2024 pentru aprobarea proiectului „ Transpunerea in format difital/GIS a Planului Urbanismtic General (P.U.G.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Poiana Vadului, judeţul Alba”
26202426.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.25/26.04.2024aprobarea decontării cheltuielilor de transport, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului
25202426.04.2024
Descarca
...X
HCL nr.24/26.04.2024 pentru aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023
24202426.04.2024
Descarca
...X
HCL nr.23/26.04.2024 pentru aprobarea lucrărilor de reparaţii curente şi de întreţinere prin pietruire a drumurilor comunale, săteşti şi vicinale de pe raza comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din acest proiect
23202426.04.2024
Descarca
...X
HCL nr.22/26.04.2024 pentru aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale şi a limitelor amenzilor aplicabile în anul fiscal 2025
22202426.04.2024
Descarca
...X
HCL nr.21/28.03.2024 pentru aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2024 în comunei Poiana Vadului
21202428.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.20/28.03.2024 pentru aderarea la sistemul de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern în cadrul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România
20202428.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.19/28.03.2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poiana Vadului pentru anul 2024
19202428.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.18/28.03.2024 pentru aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru anul 2024
18202428.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.17/28.03.2024 pentru modificarea şi aprobarea statului de funcții şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului, jud. Alba, pe anul 2024
17202428.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.16/28.03.2024 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile martie-mai 2024
16202428.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.15/23.02.2024 pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 februarie 2024, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ si contribuţia pentru economia circulară
15202423.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.14/23.02.2024 pentru rectificarea bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa I pe anul 2024
14202423.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.13/09.02.2024 pentru aprobarea preluării la bugetul local (Sursa A) pe anul 2024 a excedentului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii (Sursa E), rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023
13202409.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.12/09.02.2024 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2024
12202409.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.11/09.02.2024 pentru aprobarea bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2024
11202409.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.10/09.02.2024 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile februarie-aprilie 2024
10202409.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.9/29.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, familia ocupaţională „Administraţie” din cadrul primăriei comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, începând cu 1 ianuarie 2024
9202429.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.8/29.01.2024 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităţilor desfăşurate de persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, acordat în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
8202429.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.7/29.01.2024 privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
7202429.01.2024
Descarca
...X
HCL nr.6/29.01.2024 privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
6202429.01.2024
Descarca
...X
HCL nr.5/29.01.2024 privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
5202429.01.2024
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HCL nr.4 /29.01.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Poiana Vadului pentru anul 2023
4202429.01.2024 ...X
HCL nr.3/11.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 a unităţilor de învățământ cu personalitate juridică şi a structurilor arondate din comuna Poiana Vadului
3202411.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.2/08.01.2024 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2024
2202408.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.1/08.01.2024 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023, secţiunea de dezvoltare, pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la 29.12.2023
1202408.01.2024
Descarca
...X
HCL nr.60/22.12.2023 pentru aprobarea organizării evenimentului “Sfinţire Capelă Mortuară în comuna Poiana Vadului judeţ Alba
60202322.12.2023
Descarca
...X
HCL nr.59/22.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Poiana Vadului , etapa VI pe anul 2023
59202322.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.58/22.12.2023 pentru modificarea şi aprobarea statului de funcții şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului, jud. Alba, pe anul 2023
58202322.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Page 1 of 10 (294 items)Prev12345678910Next