Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr.11/14.02.2023 pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2023 datorată Asociaţiei Comunelor din România-ACOR
11202314.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.10/02.02.2023 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 30.12.2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
10202302.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.9/02.02.2023 pentru aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023
9202302.02.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
HCL nr.8/02.02.2023 pentru aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2023 în comuna Poiana Vadului
8202302.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.7/02.02.2023 pentru neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Şcoli al României pentru perioada 2023-2026
7202302.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.6/02.02.2023 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile februarie-aprilie 2023
6202302.02.2023
Descarca
...X
HCL nr.5/18.01.2023 pentru modificarea HCL nr.28/2022 pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ şi contribuţia pentru economia circulară
5202318.01.2023
Descarca
...X
HCL nr.4/18.01.2023 pentru aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă-beneficiarii de ajutor social pe anul 2023 şi aprobarea listei privind criteriile şi procedura de acordare ajutoare de urgenţă, în baza Legii nr.416/2001, cetăţenilor din comuna Poiana Vadului pentru anul 2023
4202318.01.2023
Descarca
...X
HCL nr.3/18.01.2023 pentru aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ale ADI Salubritate Apuseni şi acordare mandat special reprezentantului UAT comuna Poiana Vadului în AGA la ADI Salubritate Apuseni
3202318.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HCL nr.2/18.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Poiana Vadului pentru anul 2022
2202318.01.2023
Descarca
...X
HCL nr.1/ 05.01.2023 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 30.12.2022, secţiunea de dezvoltare, pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la 30.12.2022
1202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.57/27.12.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa VII pe anul 2022
57202227.12.2022
Descarca
...X
HCL nr.56/27.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2023
56202227.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL nr.55/19.12.2022 pentru aprobarea acordării unui premiu cetăţenilor din cadrul comunei Poiana Vadului, la împlinirea vârstei de 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
55202219.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.54/19.12.2022 pentru aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 30.09.2022
54202219.12.2022
Descarca
...X
HCL nr.53/19.12.2022 pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2022 a Grupului de Acţiune Locală Arieşul Mare
53202219.12.2022
Descarca
...X
HCL nr.52/19.12.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa VI pe anul 2022
52202219.12.2022
Descarca
...X
HCL nr.51/28.11.2022 pentru modificarea numărului de burse şcolare sociale aprobate prin HCL nr.45/2022
51202228.11.2022
Descarca
...X
HCL nr.50/28.11.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa V pe anul 2022
50202228.11.2022
Descarca
...X
HCL nr.49/28.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu MMSS şi a Declaraţiei pentru aprobarea proiectului “HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” , Cod MySmis 130963
49202228.11.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
HCL nr.48/28.11.2022 privind aprobarea D.A.L.I. şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA POIANA VADULUI, JUDEŢUL ALBA” prin Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny”
48202228.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.47/28.11.2022 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile noiembrie 2022- ianuarie 2023
47202228.11.2022
Descarca
...X
HCL nr.46/31.10.2022 privind aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 30.06.2022
46202231.10.2022
Descarca
...X
HCL nr.45/31.10.2022 pentru aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2022-2023
45202231.10.2022
Descarca
...X
HCL nr.44/31.10.2022 privind premierea echipei de fotbal a comunei Poiana Vadului – copii şi seniori – pentru rezultatele obţinute la Campionatul Munţilor Apuseni 2022-ediţia a XI-a
44202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.43/31.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului judeţ Alba
43202231.10.2022
Descarca
...X
HCL nr.42/29.09.2022 privind «Aprobarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare în Comuna Poiana Vadului" si depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta I O - Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1.2: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum și aprobarea notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect»,
42202229.09.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL nr.41 /29.09.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa IV pe anul 2022
41202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.40 /21.09.2022 pentru aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 31.12.2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022
40202221.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.39/21.09.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa III pe anul 2022
39202221.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 8 (218 items)Prev12345678Next