Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative
x
Titlu proces verbal
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 09.05.2022 202205.09.2022
Descarca
(12 desc.)
...X
PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 09.05.2022 202205.09.2022 ...X