Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Însușirea propunerii de concesionare a imobilelor, având nr. top PS 445 și PS 457, în suprafață de 100.130 m228202021.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Alegerea_presedintelui_de_sedinta ptr perioada iunie-august27202021.05.2020
Descarca
...X
Completarea datelor referitoare la poziția nr.147 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/2002 26202021.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș aprobat prin HCL nr. 13/2016 25202014.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 201924202012.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Acordarea unor ajutoare de urgență, constând în alimente de strictă necesitate și produse de igienă personală familiilor defavorizate pe perioada declarării stării de urgentă în contextul pandemiei de coronavirus23202024.04.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cristesti pe anul 202022202023.04.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiune privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cristești pentru perioada 2020-202120202021.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Revocarea ”taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică” aprobată de Consiliul Local Cristești prin Hotărârea nr. 55/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în cadrul comunei Cristești pe anul 202019202021.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 18202021.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe trim. I 202021202016.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 –Caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei Cristești și Anexei nr.3- Contract model de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Cristești la HCL nr.53/2017 17202025.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Proiectde hotarare privind_aprobarea_încheierii_acordului_de_cooperare_cu_Inspectoratul_de_Poliţie_Judeţean_Mureş_în_vederea_implemetării_programului_“POLIŢIE-AUTORITĂŢI_LOCALE„16202025.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Cristești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 15202025.03.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Proiect_de_hotarare_pentru_indreptarea_erorilor_materiale_din_cuprinsul_Anexelor_1_si_2_la_HCl_60_din_201914202012.03.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2020-202113202003.03.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect_de_hotarare_privind_aprobarea_Metodologiei_de_atestare_a_persoanelor_fizice_în_vederea_dobândirii_calitătii_de_administrator_de_condominii12202003.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Mandatul acordat reprezentantului comunei Cristești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 11202002.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nermbursabile din bugetul comunei Cristesti pentru activitati nonprofit de interes local, respectiv cultura, culte, sport9202007.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect_de_hotarare_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_martie_mai_20207202006.02.2020
Descarca
...X
Proiect_de_hotarare_privind__actualizarea_componentei_echipei_mobile_de_interventie_de_urgenta6202006.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în comuna Cristești” 5202006.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cristesti pe anul 20204202021.01.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 20203202021.01.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Alegerea presedintelui de sedinta6950201921.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect_de_hotarare_privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_și_funcționare_a_Consiliului_Local_al_comunei_Cristești7252201903.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect_de_hotarare_privind_alipirea_a_doua_imobile_invecinate7238201902.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren intravilan de către Comuna Cristeşti6396201929.11.2019
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei la Ascociatia GAL 3-Cristesti, Panet, Sincraiu de Mures in anul 2019 pentru UAT-urile membre6395201929.11.2019
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trim. IV preliminat-anul 20196394201929.11.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 3 (74 elem.)Prec123Următoarea