Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local Proiectul: ,,Elaborarea în format GIS a PUG-ului, comuna Boița, județul Sibiu”53202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind încheierea unui contract pentru ocuparea temporară a unei suprafețe de teren de 2 mp din fața magazinului SC BASARABĂ CARMANGERIE SRL, situat administrativ în comuna Boița, sat. Boița, str. Traian, nr. 296, ap. 2, județul Sibiu 52202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea decontului pentru luna aprilie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu51202213.05.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 202250202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea incheierii unui Acord de Cooperare între Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu și comuna Boita pentru înfiintarea, organizarea și exercitarea activității de asistență socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Boița49202228.04.2022
Descarca
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ograzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in scopul organizării de șantier pentru lucrarea ”Consolidare DN 7 km 246+500 – 251+025”48202228.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru suprafața de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ogrăzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere47202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre comuna Boita si Scoala Populara de Arte si Meserii „Ilie Micu” Sibiu pentru infiintarea si organizarea in comun a unei clase de DANSURI POPULARE pentru elevii si copiii din comuna Boita46202228.04.2022
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru/impotriva aprobării ajustării tarifului de depozitare solicitat de către S.C. TRACON S.R.L. 45202226.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna martie 2022prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu44202226.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale“Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 202243202226.04.2022
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă42202226.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea reactualizării documentaţiilor Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism Boiţa 41202208.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 6.716 mp, scoasă din fondul forestier, din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in vederea efectuarii activitatii miniere (cariera de piatra) din perimetrul de exploatare 40202205.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, în suprafață de 71.448 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere 39202205.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Comodat nr. 807/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina de Familie dr. Rus-Marinca Alina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa,pentru Cabinet de Medicină de Familie38202228.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Comodat nr. 1488/08.05.2020 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina Dentară dr. Marchean Andreea-Mădălina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa pentru Cabinet Stomatologic35202225.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 806/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual Medic de Familie dr. Jinar Ioana-Claudia pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie37202224.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul scolar 2021-202213202222.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 805/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual dr. Siminel Dorina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie36202221.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa 33202221.03.2022
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9 din 15.05.200934202217.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna februarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu32202217.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 202231202216.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 202226202224.02.2022
Descarca
...X
pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 17/22.02.2022 privind modificarea trimetrialității la bugetul local al comunei Boița pe anul 202230202222.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul scolar 2021-202229202222.02.2022
Descarca
...X
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscuriloral comunei Boiţa pentru anul 202228202222.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu27202222.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea proiectului „REABILITARE DC 73 - LOTRIOARA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU” 25202210.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (53 elem.)Prec12Următoarea