Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind utilizarea excedentului bugetar 94202322.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind închirierea prin atribuire directă a unor terenuri - pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pasunatul bovinelor şi ovinelor93202322.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea tarifelor de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița, începând cu data de 01.01.2024 92202322.12.2023
Descarca
...X
privind închirierea prin atribuire directă a unor terenuri - pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pasunatul bovinelor şi ovinelor91202322.12.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boița, Județul Sibiu” începând cu anul 202490202322.12.2023
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul comunei Boița 89202322.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea avizării Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tratare aerobă a deșeurilor biodegradabile”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru/împotriva” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tartare aerobă a deșeurilor biodegradabile” 88202318.12.2023
Descarca
...X
privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor PUG (Plan Urbanistic General) şi RLU (Regulament Local de Urbanism) Boiţa 87202318.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA 86202318.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru validarea Dispoziţiei Primarului comunei Boița nr. 236/14.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Boița pe anul 2023 85202318.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între comuna Boiţa şi domnul Miu Pavel 84202318.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea acordării unor pachete de Crăciun in anul 2023 și stabilirea valorii acestora 83202318.12.2023
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul comunei Boița 83202327.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna noiembrie 2023 82202314.11.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale, voluminoase și periculoase a S.C. SOMA S.R.L. în Zona 1 Sibiu – Județul Sibiu,, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară 81202314.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea documentației tehnico-economice – P.T. (Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul nr. C10-I3-2756 ”Reabilitare, modernizare și dotare clădirea unității administrativ teritoriale, Comuna Boița”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local 80202314.11.2023
Descarca
...X
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Boița 79202314.11.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Boița pe anul 2023 78202314.11.2023
Descarca
...X
privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Boita, judetul Sibiu, incepand cu 01 ianuarie 2024 77202314.11.2023
Descarca
...X
privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Boita, judetul Sibiu, incepand cu luna noiembrie 2023 76202314.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna octombrie 2023 75202314.11.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de operare a staţiilor sortare şi compostare, a operatorului SC SOMA SRL, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară 74202330.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de execuție lucrări nr. 3970/29.06.2023, încheiat între Asocierea formată din: S.C. CMR CAMP RESORT SRL - LEADER ASOCIERE și S.C. STEFI COMPANY SRL şi COMUNA BOIŢA73202330.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 65 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona str. Traian, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100462 Boita, nr. top 5318/b/1/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița72202330.10.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prețurilor de pornire la licitații pentru operatorii economici privind masa lemnoasă, pentru anumite partizi din fondul forestier al comunei Boița în anul 202371202330.10.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Boiţa pe anul 2023 70202330.10.2023
Descarca
...X
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Boița nr. 65/2023 privind aprobarea contribuției lunare datorate de către comuna Boița către Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu, conform Acordului de Cooperare încheiat între Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu și comuna Boita pentru organizarea și exercitarea Serviciului Administrativ și Secretariat69202330.10.2023
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna septembrie 202367202330.10.2023
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă66202330.10.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Boiţa pe anul 2023 65202325.09.2023
Descarca
...X
Page 1 of 8 (232 items)Prev12345678Next