Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind aprobarea modificarii tarifelor din contractul de delegare al serviciului de salubrizare al Comunei Sanpetru40202024.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al Comunei Sânpetru39202024.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind destinatia excedentului anual al bugetului local al Comunei Sanpetru si utilizarea in anul 2020 de catre Scoala Generala Sanpetru a excedentului anual al bugetului activitatilor finantate din venituri proprii38202024.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Gurgu Rodica şi alţii37202021.02.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Hlipcă Vasile, Hlipcă Sonica, Goglea Tudoriţa, Surugiu Ovidiu, Surugiu Monica-Cristina36202021.02.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Confort Living SRL, prin administrator Comaniciu Romeo-Ionuţ35202021.02.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Ciubotaru Florentina prin mandatar Mamaligă Dimitrian34202021.02.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Marcu Petru şi Marcu Daniela33202021.02.2020 ...X
Aprobarea aderării Comunei Sânpetru la Asociaţia Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă32202021.02.2020
Descarca
...X
pozitie anulata31202021.02.2020 ...X
Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici - faza S.F. pentru investitia “Construire pod-Str. Podului peste raul Durbav, Comuna Sanpetru Jud. Brasov”3202021.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici - faza S.F. pentru investitia “Construire pod-Str. Caramizilor peste raul Durbav, Comuna Sanpetru Jud. Brasov”2202021.02.2020
Descarca
...X
Aprobare_modificare_tarife_din_contractul_de_delegare_a_serviciului_de_salubrizare.pdf30202006.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea Caietului de Sarcini, Planului de Pază și Modelul Contractului de Servicii în vederea achiziționării Serviciilor de Pază și Protecție cuprinse în Anexa 2 din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice29202023.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Modificarea HCL nr.78/29.08.2019 si HCL nr.104/18.12.2018 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Comunei Sanpetru28202023.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” din aparatul propriu al Primarului Comunei Sanpetru pe anul 202027202023.01.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Agache Dorel şi Agache Adina-Mihaela26202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Achirei Cornel-Ştefan şi Achirei Carmen25202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Baba Maria 24202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Nebunescu Marius şi Nebunescu Ramona23202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Modroiu Marie prin mandatar Bucşa Maria Mariana22202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Anton Marian-Adrian, Anton Mariana, Tănase Andrei-Cristian, Tănase Alina-Lidia21202023.01.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Şerb Roxana-Dana20202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Floroian Alexandru-George şi Floroian Florentina 19202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Dumitrel Alexandru18202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Bularca Cristin-Victor şi Bularca Lidia17202023.01.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Trofin Vlad-Ioan şi Trofin Elena16202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Petre Anghel şi Petre Persida15202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Braia Marian şi Braia Anda-Simona 14202023.01.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Moroşanu Mariane13202023.01.2020 ...X
Page 1 of 9 (248 items)Prev123456789Next