Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Raport la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti5114202026.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti5113202026.05.2020
Descarca
...X
Referat la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti5112202026.05.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Anunț convocare ședință de îndată 27 mai 20205100202026.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Raport_de_specialitate_privind_aprobarea_completării_Anexei_la_HCL_nr._6630.09.2019_privind_revizuirea_Regulamentului_de_organizare_şi_funcționare_al_Consiliului_Local_Ibănești,_Județul_Mures4612202011.05.2020
Descarca
17 descărcări
...X
RAPORT DE SPECIALITATE proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești 4591202008.05.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Tabel terenuri- Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești 4591202008.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Studiu de oportunitate - anexa 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești4589202008.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Caiet de sarcini privind vânzarea la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibăneșt4589202008.05.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Fisa de date - anexa 3 la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești4589202008.05.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești4589202008.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești 4588202008.05.2020
Descarca
10 descărcări
...X
R E G U L A M E N T PRIVIND FURNIZAREA LA NIVEL TERITORIAL A DATELOR DIN REGISTRUL PERMANENT DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR” LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IBĂNEȘTI 4586202008.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Anunt_transparenta_ordine_de___zi_15_mai4585202008.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect_HCL_privind_aprobarea_completării_Anexei_la_HCL_nr._6630.09.2019_privind_revizuirea_Regulamentului_de_organizare_şi_funcționare_al_Consiliului_Local_Ibănești,_Județul_Mureș4582202008.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Referat de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la HCL nr. 66/30.09.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local Ibănești, Județul Mureș 4581202008.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE privind înregistrarea comunei Ibănești în Sistemul Național Electronic de Plătă online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisioanelor percepute de furnizorul de servicii 4485202006.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Ibănești în Sistemul Național Electronic de Plătă online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisioanelor percepute de furnizorul de servicii selectat 4483202006.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Referat de aprobare privind înregistrarea comunei Ibănești în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisioanelor percepute de furnizorul de servicii 4482202006.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Raport de specialitate privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Ibăneşti 4469202006.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
RAPORT DE SPECIALITATE La proiectul de hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeurişi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţuluiMureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţulMureş 4465202006.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţul Mureş4463202006.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Referat de aprobare la proiectulde hotărâre privind privindînsuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeurişi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţuluiMureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţulMureş 4462202006.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Raport_de_specialitate_de_ratificare_a_Dispoziţiei_nr._95_din_30.04.2020__a_Primarului_comunei_Ibăneşti_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_20204396202005.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
REFERAT la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 95 din 30.04.2020, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 4393202005.05.2020
Descarca
21 descărcări
...X
Proiect_de_hotărâre_de_ratificare_a_Dispoziţiei_nr._95_din_30.04.2020__a_Primarului_comunei_Ibăneşti_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_20204318202030.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Raportul compartimentului privind Execuţiile Bugetului local şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2020 4307202030.04.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Fişier Încărcat Descriere Fişier Fişier data adăugare Proiect_de_hotărâre_privind_aprobarea_execuţiei_bugetului_local_şi_bugetului_de_venituri_proprii_ale_Comunei_Ibăneşti_pe_trimestrul_I_20204305202030.04.2020
Descarca
5 descărcări
...X
REFERAT La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2020 4304202030.04.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 3528202027.04.2020
Descarca
19 descărcări
...X
Pag. 1 din 14 (409 elem.)Prec1234567121314Următoarea