Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 6289 07.06.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6287 07.06.2019Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6287 07.06.2019Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6271 06.06.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6220 05.06.2019Raport la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 5434 20.05.2019Proiect de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5433 20.05.2019Expunere de motive La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5432 20.05.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5295 15.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizarea domeniului public pentru,,Construire branșament electric trifazat aerian"proiect
2019 5294 15.05.2019EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat aerian" proiect
2019 5286 15.05.2019Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat aerian"proiect
2019 5015 08.05.2019Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 5014 08.05.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 5013 08.05.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 4806 02.05.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş proiect
2019 4806 02.05.2019REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ proiect
2019 4784 02.05.2019Proiect de hotărâre pivind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş proiect
2019 4773 02.05.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș proiect
2019 4755 02.05.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș proiect
2019 4454 18.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4314 18.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4451 17.04.2019Proiect de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4450 17.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4449 17.04.2019Raport de specialitate la proiectul dehotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4430 17.04.2019Expunere de motive privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4379 17.04.2019Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibăneștiproiect
2019 4379 17.04.2019Raport la proiectul de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibăneștiproiect
2019 4370 17.04.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibăneștiproiect
2019 4351 17.04.2019Referat la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăproiect
2019 4349 17.04.2019Expunere de motive la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăproiect
2019 4347 17.04.2019Proiect de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăproiect
2019 4313 16.04.2019Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018proiect
2019 4312 16.04.2019Expunere de motiver la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018proiect
2019 4311 16.04.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018proiect
2019 4226 12.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.proiect
2019 4226 12.04.2019Plan de situatie la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.proiect
2019 4226 12.04.2019Memoriu la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.proiect
2019 4223 12.04.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.proiect
2019 4223 12.04.2019Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.proiect
2019 4044 10.04.2019Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A. proiect
2019 4045 09.04.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A. proiect
2019 4043 09.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A. proiect
2019 3998 09.04.2019Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi , cu rata inflației, pentru anul fiscal 2020 proiect
2019 3561 28.03.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de buget al comunei Ibănești pe anul 2019 proiect
2019 3560 28.03.2019PROCES-VERBAL anunt consultare publicaproiect
2019 3559 28.03.2019Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 3558 28.03.2019EXPUNERE DE MOTIVE privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019 proiect
2019 3558 28.03.2019Expunere de motive privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 3557 28.03.2019RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019 proiect
2019 3117 19.03.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spațiide depozitare pentru Primăria Ibăneștiproiect
1234