Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 8336 13.08.2019Raport si referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 8331 08.08.2019Referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Ibănești proiect
2019 8230 08.08.2019Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanestiproiect
2019 8213 08.08.2019Privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7684 22.07.2019Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019proiect
2019 7683 22.07.2019Referat la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 169 din 19.07.2019, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2019proiect
2019 7682 22.07.2019Raport de ratificare a Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019proiect
2019 7682 22.07.2019Raport la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 165 din 10.07.2019, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2019proiect
2019 7681 22.07.2019Proiect de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7680 22.07.2019Referat La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7679 22.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7547 17.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7448 15.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7447 15.07.2019Referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7446 15.07.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti proiect
2019 7445 15.07.2019Regulament privind gospodărirea comunei Ibăneștiproiect
2019 7445 15.07.2019privind gospodărirea comunei Ibăneşti proiect
2019 7444 15.07.2019Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti proiect
2019 7443 15.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneştiproiect
2019 7357 10.07.2019privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 7357 10.07.2019 proiect
2019 7356 10.07.2019Referat la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 165 din 10.07.2019, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2019proiect
2019 7307 09.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 6553 14.06.2019privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibăneștiproiect
2019 6289 07.06.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6287 07.06.2019Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6287 07.06.2019Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6271 06.06.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 6220 05.06.2019Raport la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioareproiect
2019 5434 20.05.2019Proiect de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5433 20.05.2019Expunere de motive La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5432 20.05.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019 proiect
2019 5295 15.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizarea domeniului public pentru,,Construire branșament electric trifazat aerian"proiect
2019 5294 15.05.2019EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat aerian" proiect
2019 5286 15.05.2019Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat aerian"proiect
2019 5015 08.05.2019Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 5014 08.05.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 5013 08.05.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneştiproiect
2019 4806 02.05.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş proiect
2019 4806 02.05.2019REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ proiect
2019 4784 02.05.2019Proiect de hotărâre pivind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş proiect
2019 4773 02.05.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș proiect
2019 4755 02.05.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș proiect
2019 4454 18.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4314 18.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4451 17.04.2019Proiect de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4450 17.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4449 17.04.2019Raport de specialitate la proiectul dehotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019proiect
2019 4430 17.04.2019Expunere de motive privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”proiect
2019 4379 17.04.2019Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibăneștiproiect
1234