Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2018 11411 03.12.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti, pentru anul de producţie 2019
2018 11398 03.12.2018proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a loturilor care se vând la licitație publică pentru case de vacanță și pensiuni turistice
2018 10838 20.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzătrii prin licitație a loturilor de teren destinate caselor de vacanță și pensiunilor turistice
2018 10835 20.11.2018Proiect de hotărâr eprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de către Ocolul Silvic Gurghiu
2018 10829 20.11.2018Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea parțială a procedurilor de achiziții și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
2018 10666 15.11.2018privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 55 din 30.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 10509 09.11.2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2019, precum şi a unor tarife
2018 9601 26.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Gliga Monica Maria
2018 9628 23.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind însuşirea şi aprobarea documentaţilor cadastrale de dezmembrare a unor imobile aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2018 9613 23.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Gliga Maria
2018 9272/8912 17.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2018
2018 8911/8911 05.10.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2018 8909/8909 05.10.2018Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2018 8901/8901 05.10.2018Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazic subteran"
2018 8895/8895 05.10.2018Raport de specialitate la priectul de hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km , hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8894/8894 05.10.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km , hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8889/8889 05.10.2018Proiect de hotarare de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8878 05.10.2018Materiale ADIE ECOLET
2018 8878/8878 05.10.2018Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8877/8877 05.10.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8876/8876 05.10.2018Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8304 21.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren proprietate privată a comunei Ibăneşti
2018 8303 21.09.2018Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2018 8262 20.09.2018Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada octombrie - decembrie 2018
2018 8045 13.09.2018Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Todoran Iuliana
2018 7854/7852 07.09.2018Proiect de hotarare privind contestarea Ordonantei Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin dispusa in Dosarul_nr._106-P-2017
2018 7851 07.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului pentru utilizarea domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
2018 7849 07.09.2018Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
2018 7817 06.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2018 0/7817 06.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2018 7771 05.09.2018Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare pentru terenul situat în extravilanul localității Ibănești, județul Mureș
2018 7135/7267 21.08.2018Convocator În baza prevederilor Dispoziţiei nr.181/21.08.2018 emisă de către Primarul comunei Ibăneşti, se convocă şedinţa ordinară a consiliului local, pentru ziua de luni, 27 august 2018, orele 17,00 (ora 16,00 pe comisii) la sediul Primăriei comunei Ibăneşti.
2018 7134/7269 21.08.2018Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibănești
2018 7132/7270 21.08.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanesti
2018 7131/7268 21.08.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanesti
2018 7130 14.08.2018Raport comun de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de dezmembrare a unor terenuri din domeniul privat al comunei Ibănești, în loturi, care se vor vinde la licitație pentru construirea de case de vacanță și pensiuni turistice
2018 7129 14.08.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de dezmembrare a unor terenuri din domeniul privat al comunei Ibănești, în loturi, care se vor vinde la licitație pentru construirea de case de vacanță și pensiuni turistice.
2018 7128 13.08.2018Proiect de hotărâre privire privind aprobarea demarării procedurii de dezmembrare a unor terenuri din domeniul privat al comunei Ibănești în loturi care se vor vinde la licitație, pentru construirea de case de vacanță și pensiuni turistice
2018 7140/6990 07.08.2018RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 7139/6994 07.08.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 7138/6992 07.08.2018Expunere de motive privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 7137/6966 07.08.2018RAPORT la proiectul de hotărâre de revocare a HCL nr.47/25.06.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 7136/6970 07.08.2018Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr.47/25.06.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 7133/6970 07.08.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ibănești nr.47/25.06.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 6601 06.08.20186.555 din 23.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a a Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 6600 24.07.20186.600 din 24.07.2018 privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 9.602 din data de 20.12.2010 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești și C.M.I. RAULDENT
2018 6585 24.07.20186.585 din 24.07.2018 privind însușirea Raportului de evaluare - Brădețelu nr.F.N.
2018 6557 24.07.20186.557 din 24.07.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Ibănești în birouri pentru Primăria Ibănești
2018 6552 23.07.20186.552 din 23.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 6516 20.07.20186.516 din 20.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tireu –Dobârlea 3,5 km, hm 0-35 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
12