Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 11286 30.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2020-2021proiect
2019 11268 30.10.2019PROCES-VERBAL încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la Avizierul Primăriei Comunei Ibăneşti a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din Comuna Ibăneşti, de a supune spre adoptare Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş, a ”Proiectului de hotărâre privind aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2020-2021”. proiect
2019 11262 30.10.2019R E F E R A T D E A P R O B A R E la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din Comuna Ibăneşti pentru anul şcolar 2020-2021 proiect
2019 10845 18.10.2019privind emiterea avizului Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș în calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru ,,Reactualizare PUG și Regulament Local de Urbanism Comuna Ibănești, județul Mureș"proiect
2019 10843 18.10.2019REFERAT DE APROBARE privind emiterea avizului Consiliului local Ibănești în calitate de administrator al domeniului public pentru ,,Reactualizare PUG și Regulament local de urbanism, comuna Ibănești, județul Mureș" proiect
2019 10830 18.10.2019RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibăneşti proiect
2019 10828 18.10.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibănești Consiliul local al comunei Ibăneşti, județul Mureș,întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.10.2019 proiect
2019 10827 18.10.2019REFERAT privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibăneşti proiect
2019 10812 18.10.2019privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)proiect
2019 10811 18.10.2019Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind avizarea“Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) proiect
2019 10758 17.10.2019Privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ibănești, județul Mureșproiect
2019 10757 17.10.2019Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de înregistrare , evidență și radiere a vehiculelor care nu se supun inmatriculării de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ibănești, județul Mureșproiect
2019 1077 17.10.2019REGULAMENT privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a COMUNEI IBĂNEȘTIproiect
2019 10666 14.10.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2019proiect
2019 10654 14.10.2019REFERAT La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2019 proiect
2019 10579 11.10.2019REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI IBĂNEŞTI proiect
2019 10575 11.10.2019Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibăneștiproiect
2019 10367 07.10.2019Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din consiliul local al comunei Ibănești în comisia de evaluare a ofertelor proiect
2019 10366 07.10.2019privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Ibănești care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor proiect
2019 10083 30.09.2019Referat la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2020, precum şi a unor tarifeproiect
2019 10082 30.09.2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2020, precum şi a unor tarifeproiect
2019 9979 26.09.2019Referat la proiectul de hotărâre privind stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Ibăneștiproiect
2019 9970 26.09.2019privind stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Ibăneștiproiect
2019 9802 23.09.2019Referat si raport la proiectul de hotărâre privind stabilirea modului și a prețului de valorificare a unei partizi de material lemnos proiect
2019 9799 23.09.2019Privind aprobarea modului și a prețului de valorificare a unei partizi de material lemnosproiect
2019 9524 16.09.2019privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ” proiect
2019 9190 05.09.2019privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti proiect
2019 9115 04.09.2019Referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 3.830/2004 încheiat cu S.C. C.M. Dr. FILEP MARIA SRLproiect
2019 9115 04.09.2019privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 3.830/2004 încheiat cu S.C. C.M. Dr. FILEP MARIA SRLproiect
2019 8336 13.08.2019Raport si referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 8237 09.08.2019Referat al Proiectului de Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ibănești, județul Mureșproiect
2019 8237 09.08.2019Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Ibănești, județul Mureșproiect
2019 8331 08.08.2019Referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Ibănești proiect
2019 8275 08.08.2019Raport la proiectul de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ibănești, județulMureșproiect
2019 8236 08.08.2019privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Ibănești, județul Mureșproiect
2019 8231 08.08.2019ANUNT cu privire la Proiectul de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Ibănești, județul Mureșproiect
2019 8230 08.08.2019Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanestiproiect
2019 8213 08.08.2019Privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7684 22.07.2019Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019proiect
2019 7683 22.07.2019Referat la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 169 din 19.07.2019, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2019proiect
2019 7682 22.07.2019Raport de ratificare a Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019proiect
2019 7682 22.07.2019Raport la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei 165 din 10.07.2019, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2019proiect
2019 7681 22.07.2019Proiect de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7680 22.07.2019Referat La proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7679 22.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuţiile bugetului local şi a bugetului de venituri proprii ale comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019proiect
2019 7547 17.07.2019Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7448 15.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7447 15.07.2019Referat la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasăproiect
2019 7446 15.07.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti proiect
2019 7445 15.07.2019Regulament privind gospodărirea comunei Ibăneștiproiect
12345