Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect gaz 20248295202425.06.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect HCL privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti (1)8256202421.06.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice - serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare - al comunei Ibănești, judeţul Mureș8240202421.06.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect HCL Privind alegerea preşedintelui de şedinţă8187202420.06.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare utilizare domeniu public pt lucrarii de bransamente la retelele publice capela, Ibanesti Padure7241202424.05.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2024, pentru suprafața de 4,48 ha, din blocul fizic 1616, pășunea Prislop7222202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind aprobarea prelungirii Contractului de Concesiune nr.4608 din 29.06.2009 încheiat cu C.M.I. Dr. Zahan Claudia Bianca cu sediul în Ibănești, nr. 648, județul Mureș, prin act adițional site7217202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Comunei Ibăneşti pe anul 20237132202421.05.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 20246901202415.05.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind încheierea a două acte adiționale la contractele de închiriere nr.5427 din 17.05.2023 și 5947 din 30.052023, pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Ibănești6671202409.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind emiterea acordului de utilizare a domeniului public al comunei Ibănești6361202425.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind avizarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 509 din 25.01.2023 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale6170202419.04.2024
Descarca
...X
PROIECT HCL Mentinere gestiune Servciul de apa5880202412.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect HCL privind alocarea unui spațiu pentru desfășurarea activității permanente a echipajului de prim ajutor, a unui nou echipaj de stingere a incendiilor și a serviciului voluntar5620202408.04.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect HCL privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ibănești, Județul Mureș, pentru perioada 2021-20275608202408.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ibănești nr. 22 din 25 martie5575202408.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect HCL privind aprobarea cumpărării unui teren ca urmare a încheierii unei Promisiunii bilaterale de vânzare5547202405.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației, pentru anul fiscal 20255351202401.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect HCL privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ibănești și Clubul Sportiv Tg Mureș, în cadrul programului ,,Cupa Ibăneștiului la box” ediția a II-a5280202429.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind modificare statut ADI Ecolect5164202426.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect HCL privind gospodărirea comunei Ibănești4922202419.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL înființare activități finanțate din venituri proprii Școala Ibănești4887202418.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 20244845202415.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL modificare stat de funcții4702202412.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect HCL privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2024, pentru suprafața de 4,50 ha, din blocul fizic 1616, pășunea Prislop4694202412.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind alegerea președintelui de ședință4682202412.03.2024
Descarca
...X
Proiect HCL acordare ajutoare de urgență4649202411.03.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect HCL prelungire SGB cămin Ibănești4626202408.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect HCL privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti4428202429.02.2024
Descarca
...X
Proiect HCL privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor4128202421.02.2024
Descarca
...X
Page 1 of 28 (840 items)Prev1234567262728Next