Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2019 686 22.01.2019Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.1 a HCL nr.85 din 9 octombrie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2019 10201/30102018 21.01.2019Proiect de hotărâre de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2019-2020
2019 649 21.01.2019Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.14 din 27.02.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii.
2019 646 21.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2019
2019 633 21.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
2019 612 21.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1083 din 13.02.2014 încheiat cu S.C. Acantha – Farm SRL
2019 607 21.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2019 508 15.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi a bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV 2018
2019 188 08.01.2019Proiect de hotărâre privind intenția de depunere a unor proiecte finanțate prin programul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)
2019 185 08.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1408 din 19.02.2009 încheiat cu CEC BANK SA București – Sucursala Tg. Mureș
2019 181 08.01.2019Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată
2019 31 04.01.2019Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018 a secţiunii de funcționare, din excedentul bugetar al anilor precedenți Consiliul Local Ibăneşti,Judetul Mureş,
2019 30 03.01.2019Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2018 pentru anul 2019
2018 12249 18.12.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Ibăneşti
2018 12243 18.12.2018Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
2018 9273 14.12.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanesti
2018 11922 12.12.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizari statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanesti
2018 11891 11.12.2018Proiect de hotărâre privind extinderea amenajamentului pastoral al UAT Ibănești cu suprfața de 2001,18 ha pajiști permanente aparținând personelor fizice și juridice
2018 11888 11.12.2018proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii elevilor din Comuna Ibănești
2018 11772 10.12.2018Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada ianuarie - martie 2019
2018 11725 07.12.2018Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr. 255 din 07.12.2018 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
2018 11411 03.12.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti, pentru anul de producţie 2019
2018 11398 03.12.2018proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a loturilor care se vând la licitație publică pentru case de vacanță și pensiuni turistice
2018 10838 20.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzătrii prin licitație a loturilor de teren destinate caselor de vacanță și pensiunilor turistice
2018 10835 20.11.2018Proiect de hotărâr eprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de către Ocolul Silvic Gurghiu
2018 10829 20.11.2018Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea parțială a procedurilor de achiziții și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
2018 10666 15.11.2018privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 55 din 30.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 10509 09.11.2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2019, precum şi a unor tarife
2018 10246 01.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 2019
2018 9601 26.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Gliga Monica Maria
2018 9628 23.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind însuşirea şi aprobarea documentaţilor cadastrale de dezmembrare a unor imobile aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2018 9613 23.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Gliga Maria
2018 9272/8912 17.10.2018Proiect de hotărâre, expunere de motive și raport privind execuţiile bugetului local, bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2018
2018 8911/8911 05.10.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2018 8909/8909 05.10.2018Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2018 8901/8901 05.10.2018Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazic subteran"
2018 8895/8895 05.10.2018Raport de specialitate la priectul de hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km , hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8894/8894 05.10.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km , hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8889/8889 05.10.2018Proiect de hotarare de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 8878 05.10.2018Materiale ADIE ECOLET
2018 8878/8878 05.10.2018Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8877/8877 05.10.2018Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8876/8876 05.10.2018Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin
2018 8304 21.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren proprietate privată a comunei Ibăneşti
2018 8303 21.09.2018Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2018 8262 20.09.2018Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada octombrie - decembrie 2018
2018 8045 13.09.2018Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Todoran Iuliana
2018 7854/7852 07.09.2018Proiect de hotarare privind contestarea Ordonantei Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin dispusa in Dosarul_nr._106-P-2017
2018 7851 07.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului pentru utilizarea domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
2018 7849 07.09.2018Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
12