Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2019 4454 18.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2019 4314 18.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2019 4451 17.04.2019Proiect de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 4450 17.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 4449 17.04.2019Raport de specialitate la proiectul dehotarare privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 4430 17.04.2019Expunere de motive privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2019 4379 17.04.2019Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibănești
2019 4379 17.04.2019Raport la proiectul de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibănești
2019 4370 17.04.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești, a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibănești
2019 4351 17.04.2019Referat la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
2019 4349 17.04.2019Expunere de motive la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
2019 4347 17.04.2019Proiect de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
2019 4313 16.04.2019Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018
2019 4312 16.04.2019Expunere de motiver la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018
2019 4311 16.04.2019Raport la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local şi bugetul veniturilor proprii al comunei Ibănești, pentru anul 2018
2019 4226 12.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 4226 12.04.2019Plan de situatie la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 4226 12.04.2019Memoriu la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 4223 12.04.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 4223 12.04.2019Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 4044 10.04.2019Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A.
2019 4045 09.04.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A.
2019 4043 09.04.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C. GRAND S.A.
2019 3998 09.04.2019Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi , cu rata inflației, pentru anul fiscal 2020
2019 3561 28.03.2019ANUNŢ cu privire la Proiectul de buget al comunei Ibănești pe anul 2019
2019 3560 28.03.2019PROCES-VERBAL anunt consultare publica
2019 3559 28.03.2019Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 3558 28.03.2019EXPUNERE DE MOTIVE privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 3558 28.03.2019Expunere de motive privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 3557 28.03.2019RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 3117 19.03.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spațiide depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 3116 19.03.2019DEVIZ ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 3115 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 3114 19.03.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 3112 19.03.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 3105 19.03.2019Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 3104 19.03.2019 Expunere de motive privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A
2019 3103 19.03.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 3102 19.03.2019Adresan AQUASERV si anexe
2019 3089 19.03.2019Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren
2019 3087 19.03.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui teren
2019 3086 19.03.2019Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui teren
2019 3064 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spațiide depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 3063 19.03.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spațiide depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 3062 19.03.2019Raport de specialitate privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 3061 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 3060 19.03.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 3050 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
2019 3049 19.03.2019Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
2019 3048 19.03.2019Raport de specialitate privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
123