Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare al consiliului local Vurpar NR.14848 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 202214848202208.12.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.14790 din 08.12.2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de redactare acte juridice, consultanta, asistenta, reprezentare14790202208.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare 14787 08.12.2022 privind alocarea unor sume pentru acordarea de daruri copiilor din invatamantul de stat de pe raza comunei Vurpar cu ocazia sarbatorilor Craciunului si Anului nou14787202208.12.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare 14785 privind alocarea sumei de 4200 lei pentru acordarea de pungi de cadou cu ocazia sarbatorilor Craciunului si Anului nou14785202208.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14782 din 08.12.2022 aprobarea numarului si cuantumul burselor sociale si a burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Vurpar, judetul Sibiu pentru anul scolar 2022-202314782202208.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14529 din 08.12.2022 privind indexarea cu rata inflatiei de 5,1% si stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxele speciale pentru anul 202314529202208.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14537din 24.11.2022 privind construirea unor centrale fotovoltaice cu racord la sistemul energetic national si pompe de caldura in comuna Vurpar, judetul Sibiu14537202224.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14468 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Vurpar nr.106 din 2022 privind aprobarea modificarii trimestrialitatii bugetului localpentru anul 2022,al comunei Vurpar Judetul Sibiu, validarea Dispozitiei nr.147 din 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Vurpar, judetul Sibiu pentru anul 2022 si validarea Dispozitiei nr.213 din 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Vurpar judetul Sibiu pentru anul 202214468202224.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14463 privind aprobarea modului, volumului si pretului de vanzare pentru material lemnos cuprins in lotul 1 din partida 1797, lotul 2 din partida 1797 lotul 3 1797 Gura Vaii14463202224.11.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.14460 privind modificarea HCLnr. 42 din 2022 privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, aplicate in anul fiscal 202214460202224.11.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.14450 aprobarea protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Vurpar avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale in cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS cod MySmis 13096314450202224.11.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.14447 din 24.11.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a Primariei comunei Vurpar, judetul Sibiu incepand cu data de 24.11.202214447202224.11.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13868 privind dezmembrarea imobilului terern apartinand domeniului public al comunei Vurpar, judetul Sibiu inscris in CF nr.101775,Vurpar, nr.cad.101775 Vurpar, in suprafata de 1246 mp13868202203.11.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13648 privind aprobarea realizarii obiectivului Construirea unnor centrale fotovoltaice cu racord la sistemul energetic national si pompe de caldura in Comuna Vurpar13648202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13599 privind modificarea HCL nr.71 din 2020 privin aprobarea scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului; Construire gradinita 80 locuri Comuna Vurpar, judetul Sibiu13599202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13593 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim IV 2022 13593202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13591 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim IV 2022 si diminuarea sumei utilizate din excedentul anilor precedenti pentru investitii aferente anului 202213591202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13589 privind vanzare prin licitatie publica a 12 imobile distincte, proprietatea domeniului privat al comunei Vurpar, str. Zavoi FN13589202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13490 privind aprobarea modului, volumului si pretului de vanzare pentru material lemnos cuprins in lotul 1 din partida 1797, lotul 2 din partida 1797 lotul 3 1797 Gura Vaii13490202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.13489 privind aprobarea modului, volumului și prețului de vânzare pentru materialul lemnos, cuprins în partida 1822 La Sonde,raritura, UP Vurpar, ua51 C, in partida 1823 La Sonde, Igiena, UP Vurpar,ua 51 B, 56 A , B ,C13489202227.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr,13487 privin revocarea HCL NR.61 din 2022 privind aprobarea infiintarii unui depozit permanent in vederea valorificarii masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea comunei Vurpar, jdetul Sibiu13487202227.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr.138969 privind construirea unor centrale fotovoltaice cu racord la sistemul energetic national si pompe de caldura in comuna Vurpar, judetul Sibiu13869202213.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr.12364 privind aptobarea implementarii proiectului ; Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scoli Gimnaziale Vurpar12364202212.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind privind vanzare prin licitatie publica a 22 imobile(parcele )proprietate a domeniului privat al Comunei Vurpar strada Zavoi FN, NR.6969 din 26.05.20226969202226.05.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anilor precedenti, pentru investitii aferente anului 2022 6931202226.05.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind revocarea HCLNR. 32/2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Vurpar pentru trimestrul II al anului 2022 si aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anilor anteriori pentru investitii aferente anului 20226914202226.05.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea volumului si pretului de vanzare pentru materialul lemnos, cuprins in partida 1757 GORGAN, UP VURPAR, PARTIDA 1759 DEALUL NUCULUI UP VURPAR,ua 46 B, partida 1774 VALEA MESTEACANULUI, accidentala 1, up VURPAR, UA 37B, partida 1775 DOSU ALMASULUI, raritura, up VURPAR, UA 51 D , partida 1778 VALEA ALMASULUI,progresiva 1 ,up VURPAR, ua 50 D, partida 1791 SONDE, raritura, up VURPAR, ua 46 a.6876202226.05.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice care fac parte integranta din Contractul de delegare a gestiuni serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr 9/15.05.20096864202226.05.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, aplicate in anul fiscal 20226861202226.05.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul silvic Dealul Sibiului RA Sura mare pentru anul 20226873202223.05.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Page 1 of 5 (121 items)Prev12345Next