Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 4 27.02.2019PH privind incetarea Acordului de cooperare pentu exercitarea functiei de audit intern incheiat intre AUT Altina, UAT Nocrich, UAT Chirpar, UAT Iacobeni si UAT Vurparproiect
2019 0 27.02.2019PH privind aprobarea incheieri unui acord intre asociatia Consortiu pentru Dezvoltare Interregionala Sibiu-Agnita si Asociatia Prietenii Mocanitei in vederea accesarii de fonduri pentru reabilitarea si achizitionarea de material rulant pentru Mocanita (calea ferata cu ecartament ingust Sibiu-Agnita)proiect
2019 2 26.02.2019PH privind modificarea cotizatiei anuale datorate de catre primaria comunei Altina in calitate de membru al Asociatiei GAL Microregiunea Hartibaciuproiect
2019 1 25.02.2019PH privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Altinaproiect
2019 3 14.02.2019PH privind acordarea unui mandat special primarului comunei Altina de a vota pentru aderarea Comunei Marpod ca membru asociat al ADI Cibiniumproiect
2014 4 25.07.2014pr. hot. privind aprobare partizi scoase la licitatie si pretul de pornire a licitatiei la masa lemnoasaproiect
2014 3 25.07.2014pr. hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.proiect
2014 2 25.07.2014pr. hot. privind aprobarea procesului verbal privind rezultatul licitatiei de inchiriere a unr pajisti - 22.07.2014proiect
2014 1 25.07.2014proiect de hotarare privind aprobarea treceri terenului de joaca pentru copii din administrarea C.J. Sibiu in adm. C.L. Altina.proiect