Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrari de interes local pentru orele efectuate de beneficiarii de ajutor scial pentru anul 20217202119.02.2021 ...X
privind alegerea președintelui de ședința penrtu ședințele Consiliului Local al comunei Altina din luna februarie 20216202104.02.2021 ...X
PH privind incetarea Acordului de cooperare pentu exercitarea functiei de audit intern incheiat intre AUT Altina, UAT Nocrich, UAT Chirpar, UAT Iacobeni si UAT Vurpar4201927.02.2019
Descarca
(12 desc.)
...X
PH privind aprobarea incheieri unui acord intre asociatia Consortiu pentru Dezvoltare Interregionala Sibiu-Agnita si Asociatia Prietenii Mocanitei in vederea accesarii de fonduri pentru reabilitarea si achizitionarea de material rulant pentru Mocanita (calea ferata cu ecartament ingust Sibiu-Agnita)0201927.02.2019
Descarca
(12 desc.)
...X
PH privind modificarea cotizatiei anuale datorate de catre primaria comunei Altina in calitate de membru al Asociatiei GAL Microregiunea Hartibaciu2201926.02.2019
Descarca
(5 desc.)
...X
PH privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Altina1201925.02.2019
Descarca
(3 desc.)
...X
PH privind acordarea unui mandat special primarului comunei Altina de a vota pentru aderarea Comunei Marpod ca membru asociat al ADI Cibinium3201914.02.2019
Descarca
(5 desc.)
...X
pr. hot. privind aprobare partizi scoase la licitatie si pretul de pornire a licitatiei la masa lemnoasa4201425.07.2014 ...X
pr. hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.3201425.07.2014 ...X
pr. hot. privind aprobarea procesului verbal privind rezultatul licitatiei de inchiriere a unr pajisti - 22.07.20142201425.07.2014 ...X
proiect de hotarare privind aprobarea treceri terenului de joaca pentru copii din administrarea C.J. Sibiu in adm. C.L. Altina.1201425.07.2014 ...X