Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
P R O I E C T H O T A R I R E nr.12 din.15.05.2020 privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al comunei Petrestii de Jos, al imobilului inscris in CF nr. 52131,Petrestii de Jos, cu destinatia Dispensar uman12202005.12.2020
Descarca
(56 desc.)
...X