Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind participarea Comunei Valea Viilor la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură 74202207.12.2022
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință73202207.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea documentației de actualizare a elementelor de identificare a pozițiilor 46 ind.11 și 46 ind.18 , din Anexa la HCL 17/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Viilor, cu modificarile si completarile ulterioare72202223.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind execuția bugetului local pe trim III 2022;71202217.11.2022 ...X
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2022;70202217.11.2022 ...X
privind aprobarea modificării și completării Actului Cosntitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației – de a vota”pentru” aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației - actualizate69202217.11.2022 ...X
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria delegată Operatorului SC Apa Târnavei Mari SA 2022-2028 68202216.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidarității Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) Valea Viilor, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Comuna Valea Viilor, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, Cod MySmis 13096367202214.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință 66202214.11.2022
Descarca
...X
privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Valea Viilor județul Sibiu57202219.10.2022 ...X
privind aprobarea proiectului : INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI, PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA VALEA VIILOR, JUDEȚUL SIBIU65202213.10.2022
Descarca
...X
privind modificarea și completarea HCL 35/2020 privind aprobarea participării Comunei Valea Viilor , în calitate de solicitant , pentru finanțarea obiectivului de investitii „Renovarea energetica a Primariei Valea Viilor, judetul Sibiu”, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C10- Fond local I.3.64202213.10.2022
Descarca
...X
privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a UAT care formează parteneriatul – Runda 2”, și a cheltuielilor aferente proiectului, precum și a participării Comunei Valea Viilor, in parteneriat, la programul de finanțare în cadrul Programului National de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1. Mobilitatea urbană durabila, Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) si a acordului de parteneriat63202207.10.2022
Descarca
...X
privind dotarea comunei Valea Viilor, cu utilaj performant pentru întreținerea domeniului public62202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 61202229.09.2022
Descarca
...X
privind rectificarea / validare disp. 83/202260202222.09.2022 ...X
privind rectificarea bugetului local 59202209.09.2022 ...X
privind modificarea și completarea HCL 41/2022 privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Comunei Valea Viilor în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat 58202209.09.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. III 202256202218.08.2022 ...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 202355202218.08.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Valea Viilor, județul Sibiu pentru perioada 2022 – 202754202218.08.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind înființarea și autorizarea traseelor optime pentru plimbare, alergare și biciclete care traversează UAT Comuna Valea Viilor53202218.08.2022 ...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință52202218.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2022;51202218.07.2022 ...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a trim. II 2022 ;50202218.07.2022 ...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii49202223.06.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță precum și a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș48202223.06.2022
Descarca
...X
privind aprobarea documentației de actualizare a elementelor de identificare a pozițiilor 40, 41 , 46 ind.1-12 , din Anexa la HCL 17/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Viilor, cu modificarile si completarile ulterioare 47202219.05.2022 ...X
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;46202219.05.2022 ...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 202345202219.05.2022 ...X
Pag. 1 din 7 (208 elem.)Prec1234567Următoarea