Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;46202219.05.2022 ...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 202345202219.05.2022 ...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă44202219.05.2022 ...X
privind „Elaborarea unui PUZ CP în format GIS pentru Centrul istoric al localității Valea Viilor” în cadrul PNRR,Componenta 10-Fond local I.443202213.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Valea Viilor în cadrul PNRR, Componenta 10-Fond local I.4 ; 42202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Comunei Valea Viilor în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat 41202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă40202213.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în comuna Valea Viilor ;39202220.04.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea Procedurii de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 202038202219.04.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 12/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Valea Viilor a unor imobile-terenuri37202219.04.2022
Descarca
...X
proiect de hotarare privind executia bugetului local pe trim I 202236202218.04.2022 ...X
privind aprobarea participării Comunei Valea Viilor , în calitate de solicitant , pentru finanțarea obiectivului de investitii „Renovarea energetica a Primariei Valea Viilor, judetul Sibiu”, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 35202218.04.2022
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al fondului forestier proprietatea publica a comunei Valea Viilor, aflat în administrarea Ocolului Silvic Mediaș34202218.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru/împotriva aprobării ajustării tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. 33202206.04.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind participarea comunei Valea Viilor, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local.32202224.03.2022
Descarca
7 descărcări
...X
privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului 31202223.03.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind atribuirea de teren în folosință, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 domnului Szekely-Sitea Cătălin-Dorin30202223.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Privind revocarea și radierea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate și a dreptului de administrare, înscrise în CF 100354 Valea Viilor, top. 394, 395/129202223.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor și stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol din cadrul Primăriei pentru anul 2022 28202223.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2021-2022 27202222.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea cunatumului cotizatiei datorat de unitatea administrativ teritoriale, comuna Valea Viilor, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Nord Trans”;26202222.03.2022
Descarca
...X
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS – ZONĂ METROPOLITANĂ” 25202221.03.2022
Descarca
...X
a proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „ NORD TRANS”, precum şi a Statutului actualizat al Asociaţiei 24202215.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Valea Viilor și directorul unității de învățământ preuniversitar din Comuna Valea Viilor, precum și aprobarea Indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar23202207.03.2022
Descarca
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023, de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu22202207.03.2022
Descarca
...X
privind actualizarea elementelor de identificare a poziției 46 din Anexa la HCL 17/20001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Viilor,21202221.02.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim.I. 2022 ;20202221.02.2022 ...X
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ”ÎNTREGIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE VALEA VIILOR ȘI MOTIȘ, COMUNA VALEA VIILOR - OBIECTIV: REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ”19202203.02.2022
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze mpotriva solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare18202203.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Primăriei Comunei Valea Viilor17202228.01.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (180 elem.)Prec123456Următoarea