Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARAREA NR. 60 privind modificarea si completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 202060202010.07.2020
Descarca
(22 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind reaprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetele Sibiu si Brasov", a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru comuna Rasinari, a valorii totale a investitiei aferente Comunei Rasinari, precum si aprobarea participarii Comunei Rasinari la co-finantarea proiectului.1201227.09.2012
Descarca
(11 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.20121201227.09.2012
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind completarea Programului anual Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012.1201227.09.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor bunui inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/2, prin participare la licitatie publica.1201227.09.2012
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor bunuri inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/3, prin prarticipare la licitatie publica1201227.09.2012
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea compararii unor bunuri inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr. top. 8723/4, prin participare la licitatie publica.1201227.09.2012
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare permanenta a Prmarului comunei Rasinari in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO Sibiu".1201227.09.2012
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 20121201227.09.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 1 din 29.03.2009 cu privire la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Inercomunitara "ECO Sibiu"1201227.09.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a Studiului de Fezabilitate a revizuit privind proiectul Sistem de Management Integrat al judetului Sibiu acuzat.1201227.09.2012
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului "Marginimea Sibiului - Destinatie Europeana de Excelenta" a d-lui Fuior Victor Dorin.1201227.09.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii cotizatiei pentru membrii asociatiei GAL Marginimiea Sibiului 1201227.09.2012
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului in comuna Rasinari in anul 2012.1201201.09.2012
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea completarii organigramei Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2012.1201231.07.2012
Descarca
...X
Proiect de Hotarare privind aprobarea listei partizilor pe picior oferite spre vanzare de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Rasinari" pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din cota repartizata pentru agentii economici in anul 2012.1201231.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Rasinari R.A. catre agentii economici .1201231.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare prealabila pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Rasinari si a Comisiei de selectie a candidatilor pentru functia de membrii ai consiliului de administratie a SC Gospodarire Comunala Locala Rasinari SRL.1201231.07.2012
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Rasinari nr. 2/2.02.20121201231.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al societatii comerciale GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL1201231.07.2012
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de Hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 20121201231.07.2012
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 20121201212.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012.1201212.07.2012
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind exprimarea unui acord de principiu in vederea solicitarii trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si tineret -Directia judeteana pentru sport si tineret Sibiu, in domeniul public al comunei Rasinari in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari.1201212.07.2012
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.20121201212.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 42 din 29.03.2012 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman din administrarea Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret in domeniul public al comunei Rasinari in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari.1201212.07.2012
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012.1201212.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 pentru aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 20121201212.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 102/22.12.2011.1201212.07.2012
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederii Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 pentru aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012.1201212.07.2012
Descarca
...X
Page 1 of 3 (89 items)Prev123Next