Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor bunui inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/2, prin participare la licitatie publica.proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor bunuri inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/3, prin prarticipare la licitatie publicaproiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea compararii unor bunuri inscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr. top. 8723/4, prin participare la licitatie publica.proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare permanenta a Prmarului comunei Rasinari in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO Sibiu".proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 1 din 29.03.2009 cu privire la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Inercomunitara "ECO Sibiu"proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a Studiului de Fezabilitate a revizuit privind proiectul Sistem de Management Integrat al judetului Sibiu acuzat.proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului "Marginimea Sibiului - Destinatie Europeana de Excelenta" a d-lui Fuior Victor Dorin.proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii cotizatiei pentru membrii asociatiei GAL Marginimiea Sibiului proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind reaprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetele Sibiu si Brasov", a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru comuna Rasinari, a valorii totale a investitiei aferente Comunei Rasinari, precum si aprobarea participarii Comunei Rasinari la co-finantarea proiectului.proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012proiect
2012 1 27.09.2012Proiect de hotarare privind completarea Programului anual Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012.proiect
2012 1 01.09.2012Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului in comuna Rasinari in anul 2012.proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de hotarare privind aprobarea completarii organigramei Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2012.proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de Hotarare privind aprobarea listei partizilor pe picior oferite spre vanzare de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Rasinari" pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din cota repartizata pentru agentii economici in anul 2012.proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Rasinari R.A. catre agentii economici .proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare prealabila pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Rasinari si a Comisiei de selectie a candidatilor pentru functia de membrii ai consiliului de administratie a SC Gospodarire Comunala Locala Rasinari SRL.proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012proiect
2012 1 31.07.2012Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al societatii comerciale GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRLproiect
2012 1 31.07.2012Proiect de Hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind exprimarea unui acord de principiu in vederea solicitarii trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si tineret -Directia judeteana pentru sport si tineret Sibiu, in domeniul public al comunei Rasinari in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 42 din 29.03.2012 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman din administrarea Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret in domeniul public al comunei Rasinari in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 pentru aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 102/22.12.2011.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederii Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 pentru aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman din administrarea Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - DIrectia Judeteana pentru Sport si Tineret in domeniul public al comunei Rasinari in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari. proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr.22/24.03.2010 privind insusirea variantei finale a prociectului stemei comunei Rasinari, judetului Sibiu.proiect
2012 1 12.07.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 22/24.03.2010 privind insusirea variantei finale a proiectului stemei Comunei Rasinari, judetul Sibiu.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Rasinari.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.proiect
2012 1 19.06.2012Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului local al comunei Rasinariproiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2011 a SC "GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI" SRLproiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind exprimarea unui acord de principiu in vederea solicitarii trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si tineret - Directia judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu, in domeniul public al comunei Rasinari si in administrarea Consiliului Local al comunei Rasinari.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de mandat incheiat cu d-nul Muntean Ioan, administrator al Societatii Comerciale "GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI" SRLproiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 102/22.12.2011proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Rasinari a unui teren prorpietatea Statului Romanproiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anul 2011 ale Religiei publice locale colul Silvic Rasinari.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotare privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al d-lui Hancu Petru.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta al SCC IOMCOOP SA Sibiu asupra terenului inscris in CF Rasinari nr. 100985, nr. tio 8679/2/1.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat in domeniul public al comunei Rasinari.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012.proiect
2012 1 24.05.2012Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 102/22.12.2011proiect
12