Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din 13 decembrie 2023 privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Rimetea pentru anul școlar 2024-2025 82202313.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 9 din 10.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Rimetea pe anul 2022 9202210.01.2022
Descarca
(21 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 din 10 ianuarie 2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului și construcției aferente acesteia, imobil specificat în HGT 446/1999 – anexa nr. 2, poziția 9 și HGR 661/2004 – anexa nr. 2, poziția 258202210.01.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 din 10 ianuarie 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități7202210.01.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 6 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea taxei speciale de salubrizare instituită prin HCL nr.3/2018 și aprobarea Regulamentului de stabillire și aplicare a taxei de salubrizare pe teritoriului comunei Rimetea, județul Alba 6202206.01.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
PROIECT HOTĂRÂRE NR. 5 din 6 ianuarie 2022 privind aprobarea calendarului pieţelor şi târgurilor pe anul 2022.5202206.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 4 din 06.01.2022 privind necesitatea aprobării Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat 4202206.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 din 4 ianuarie 2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2021.3202204.01.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 2 din 04.01.2022 privind validarea DISPOZITIEI NR. 95/2021 pentru modificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Rimetea 2202204.01.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
PROIECT HOTĂRÂRE NR. 1 din 3 ianuarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 1202203.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 44 din 10 septembrie 2021 privind modificarea art. 1 din HOTĂRÂRE NR. 31/2021 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Rimetea în anul şcolar 2020 – 2021.44202110.09.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 43 din 10 septembrie 2021,privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Rimetea, județul Alba, 2021 - 2027 43202110.09.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 42 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE TREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)”beneficiar Onisor Ovidiu Vladimir 42202110.09.2021
Descarca
(11 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 41 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) beneficiar BOLBOACĂ SEBASTIAN – EMIL. 41202110.09.2021
Descarca
(9 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 40 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) beneficiar Pop Adrian – Alin.40202110.09.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARÂREA NR. 39 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea volumului pentru valorificarea prin vânzare directă a masei lemnoase producția anului 202139202110.09.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 38 din 10 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea 38202110.09.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE nr. 37 din 23 august 2021 privind aprobarea modificarea HOTĂRÂRE NR. 32/2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019. 37202123.08.2021 ...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 36 din 28 iulie 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ – CĂSUȚE TIP CAMPING ȘI SERVICII CONEXE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SPA ȘI AGREMENT ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) 36202128.07.2021
Descarca
(18 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 34 din 19 iulie 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ – CĂSUȚE TIP CAMPING ȘI SERVICII CONEXE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SPA ȘI AGREMENT ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) 34202119.07.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 33 in 6 iulie 2021 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcții, notarea adresă poștală și întabulare în Cartea Funciară. 33202106.07.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 32 in 6 iulie 2021 Privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcții, notarea adresă poștală și întabulare în Cartea Funciară.32202106.07.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 31 in 26 iunie 2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019 31202126.06.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 30 din 26 iunie 2021 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Rimetea în anul şcolar 2020 - 2021 30202126.06.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 29 din 26 iunie 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea29202126.06.2021
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 din 24 iunie 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II anul 2021. 28202124.06.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 27 din 3 iunie 2021 privind implementarea proiectului „RABILITARE DRUM VICINAL GESZTEG, LOCALITATEA COLȚEȘTI, COMUNA RIMETEA, JUDEȚUL ALBA“ – Faza SF 27202103.06.2021
Descarca
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 22 din 7 mai 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „ CONSTRUIRE CASA FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Comuna Rimetea, sat Colțești, jud. .Alba **) 22202126.05.2021
Descarca
(13 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE NR. 26 din 17 mai 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea 26202121.05.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 din 10 mai 2021 privind aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local Rimetea 25202121.05.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
Page 1 of 2 (53 items)Prev12Next