Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Modificarea H.C.L. nr.13 din 20.02.2023 privitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări de refacere și punere în siguranță a drumului comunal DC 54B afectat de calamități în comuna Șușani și comuna Lungești, județul Vâlcea” Modificarea H.C.L. nr.13 din 20.02.2023 privitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări de refacere și punere în siguranță a drumului comunal DC 54B afectat de calamități în comuna Șușani și comuna Lungești, județul Vâlcea” 51202325.08.2023
Descarca
...X
înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Lungești, Județul Vâlcea50202325.08.2023
Descarca
...X
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului“Infiintare platforma comunală TIP PC 3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna LUNGESTI , judetul VALCEA” 49202325.08.2023
Descarca
...X
implementarea proiectului “Infiintare platforma comunală TIP PC 3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna LUNGESTI , judetul VALCEA” 48202325.08.2023
Descarca
...X
Rectificare buget local47202325.08.2023
Descarca
...X
Aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Lungesti prin transformarea functiei publice de consilier, grad profesional asistent in consilier, grad profesional principal, la compartimentul Financiar-Contabil46202325.08.2023
Descarca
...X
Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 202345202321.07.2023
Descarca
...X
Rectificare buget local 44202321.07.2023
Descarca
...X
Aprobarea salariului de bază pentru funcţia contractuala de executie de Sef SVSU din cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lungesti, incepand cu data de 01.08.202343202321.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea notei de fundamentare, modificata, a investiției I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), pentru proiectului „Digitalizarea serviciilor publice în comuna Lungești, județul Vâlcea”42202321.07.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Revocarea Hotararii Consiliului Local Lungesti nr. 39/30.06.2023 privitoare la retragerea Comunei Lungesti, judetul Valcea, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”41202317.07.2023
Descarca
...X
Rectificare buget local40202323.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Retragerea Comunei Lungesti, judetul Valcea, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”39202323.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea darii in administrare a bunului imobil, proprietate publica a comunei Lungesti, judetul Valcea catre Şcoala Gimnazială Com.Lungesti, Judet Valcea (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT – 4 SALI DE GRUPA)38202308.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet stomatologic37202325.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificare buget local pe anul 202336202317.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență35202317.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Modificarea HCL nr.61/23.12.2021 privitoare la aprobarea participării la„ Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” 34202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificare buget local32202324.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea salariilor de bază pentru funcţia publica de conducere de secretar general al UAT Lungesti si functia contractuala de conducere de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lungesti, precum si a indemnizatiei lunare pentru consilierii locali, incepand cu data de 01.05.202331202321.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea modificarii prețurilor și a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prestat de SC.TOTAL INCON SRL30202320.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea participarii si aderarii Comunei Lungesti Județul Valcea la noul parteneriat LEADER 2023-2027 cu denumirea ”GAL De la Vedea la Oltet” 29202320.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Alegerea presedintelui de sedinta pe perioada mai-iulie 202333202313.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Reabilitarea energetică a sediului primăriei din comuna Lungești, județul Vâlcea” 27202328.03.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea preluarii in domeniul public al UAT Comuna Lungesti a bunului imobil - sediul circumscriptiei sanitar veterinare Lungesti, aflat in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului 26202328.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Completarea anexei nr.1 la HCL nr.85 din 22.12.2022 privitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 202325202328.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202324202328.03.2023 ...X
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Lungesti care vor face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale pentru anul 2022 23202328.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari pentru obiectivul de investiții “Construire de santuri si podete pe DJ677C in Satele Stanesti-Lunca si Lungesti, com. Lungesti, jud. Valcea”22202328.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor aplicabile în anul 202428202324.03.2023
Descarca
...X
Page 1 of 5 (141 items)Prev12345Next