Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a Hotărarilor AGA privind stabilirea cotizației și a tarifelor a animalelor pentru anul 2023 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpan” 13202302.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea unor documentaţii – Studiul de Oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare în cadrul SMID Judetul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare , a Planului Tarifar acualizat - analiza pragului de suportabilitate al tarifelor actualizate, noiembrie 2022, a Regulamentului serviciului de salubrizare privind dsesurile menajere și similare din județul Hunedoara, a Documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publică având ca obiect ,,Delegarea Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad+ 2 Hateg+3 Centru, județul Hunedoara, Mandatarea Asociației să organizeze procedura de achizitie până la finalizarea acesteia , precum si mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare 9202306.02.2023
Descarca
(15 desc.)
...X