Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HCL 58/16.07.2020 privind atribuirea denumirii Străzii "Gral Gheorghe Băgulescu" din Oraşul Ştefăneşti, Jud. Argeş114202023.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hCL 57/16.07.2020 privind schimbarea denumirii Străzii "Aleea Staţiunii" din Oraşul Ştefăneşti, Jud. Argeş în Strada "Ion I.C. Brătianu"113202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 56/16.07.2020 privind aprobarea elaborării PUZ(plan urbanistic zonal) pentru lucrarea "amenajare piscicolă cu exploatare agregate minerale în Punct Zăvoi, Oraş Ştefăneşti, Judeţul Argeş"112202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 55/16.07.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, în situaţia transformării sancţiunii amenzii contravenţionale111202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 54/16.07.2020 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Ştefăneşti-Argeş, pe anul 2020110202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 52/16.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ştefăneşti-Argeş, pe o perioadă de trei luni(august 2020-octombrie 2020).109202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 53/16.07.2020 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi profesorilor din unităţile de învăţământ din Ştefăneşti care au obţinut rezultate deosebite la diverse concursuri-media generală/anuală să fie 10.108202023.07.2020
Descarca
...X
HCL51/16.07.2020 privind mandatarea primarului Oraşului Ştefăneşti ca reprezentant al oraşului la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş să voteze pentru aprobarea actului adiţional nr. 4 la Contractul de Concesiune nr. 086/10.05.2012 pentru serviciile de colectare a deşeurilor municipale, transportul, operarea şi întreţinerea staţiei de transfer şi a punctului verde de colectare din Judeţul Argeş-Faza I(Piteşti Sud).107202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 50/16.07.2020 privind aprobarea scăderii amenzii pentru numitul CHIVU ALEXANDRU, în cuantum de 1110 lei, persoană actualmente decedată106202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 49/16.07.2020 privind aprobarea scăderii amenzii pentru numitul Simion Marian Puiu, în cuantum de 9747 lei, persoană actualmente decedată105202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 48/16.07.2020 privind aprobarea scăderii amenzii pentru numitul Cucu Ion , în cuantum de 228 lei, persoană actualmente decedată104202023.07.2020
Descarca
...X
HCL 47/16.07.2020 privind aprobarea scăderii amenzii pentru numitul Bucşan Marius, în cuantum de 2030 lei, persoană actaulmente decedată103202023.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HCL46/16.07.2020 privind aprobarea scăderii amenzii pentru numita Keresteş Silvia, în cuantum de 15504, persoană actualmente decedată102202023.07.2020
Descarca
...X
HCL45/16.07.2020 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 43 mp teren situat în intravilanul Oraşului Ştefăneşti, Str. Calea Bucureşti, Zona Parc-Argeş101202023.07.2020
Descarca
...X
HCL44/16.07.2020 privind aprobarea închirierii spaţiului pentru prestări servicii medicale stomatologice din incinta clădirii denumită "Club Ştefăneşti Blocuri"100202023.07.2020
Descarca
...X
Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 16.07.20209202010.07.2020
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Stefanesti, Jud. Arges, pe anul 202099202024.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HCL privind realizarea unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea iluminatului public in Orasul Stefanesti, Judetul Arges42202018.06.2020
Descarca
...X
HCL privind acordarea unor diplome de onoare si premii cuplurilor cu 50 de ani de casnicie, neintrerupta, cu ambii soti in viata41202018.06.2020
Descarca
...X
HCL privind aprobarea preluarii in domeniul privat a suprafetei de 2513 mp teren arabil, situat in intravilanul Orasului Stefanesti, Pct. Sticlariei, Tarla 28, cu destinatie drum"40202018.06.2020
Descarca
...X
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului pentru obiectiv "Infiintare retea de distributie gaze naturale in Satul Golesti"39202018.06.2020
Descarca
...X
HCL privind aprobarea investitiei " Infiintare retea de distributie gaze naturale in Satul Golesti, Oras Stefanesti-Arges"38202018.06.2020
Descarca
...X
 38202013.06.2020 ...X
Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 18.06.20208202013.06.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea unui membru din consiliul local în comisia de evaluare a ofertelor de licitație publică, pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea UAT Ștefănești37202021.05.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”realizare covor asfaltic pe Strada Coasta Câmpului, intersecție Izvorani cu Valea Mare), Ștefănești36202021.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre de aprobare a regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit a proiectelor structurilor sportive de interes local35202021.05.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în registrul Agricol pentru Semestrul al II-lea din anul 2019 și aprobarea Programului de Măsuri pentru Eficientizarea Activităților de Înscriere a datelor în registrul Agricol și Remedierea Deficiențelor34202021.05.2020
Descarca
...X
Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 21.05.20207202015.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru ședința extraordinară 06.05.20206202006.05.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (65 elem.)Prec123Următoarea