Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 4 16.09.2019Proiect de hotărâreproiect
2019 0 06.09.2019PROIECTE DE HOTARARE SEDINTA ORDINARA 12.09.2019, ORA 16:00proiect
2019 3 26.08.2019Proiecte de hotărâreproiect
2019 1 26.07.2019Proiect de hotărâreproiect
2019 2 19.07.2019Proiect de hotărâreproiect
2018 0 03.12.2018rectificarea bugetului local pe anul 2018proiect
2018 0 30.11.2018acordare sprijin financiar parohia SF Calinicproiect
2018 0 30.11.2018acordare sprijin financiar Parohia Floricaproiect
2018 0 30.11.2018acordare sprijin financiar Parohia V. Mareproiect
2018 0 29.11.2018privind alocarea imobilului "Sala de sport " in administrarea Scolii Gim "V.Bratianu"proiect
2018 0 09.11.2018acordare sprijin financiar Parohia Floricaproiect
2018 0 09.11.2018acordare sprijin financiar parohia SF Calinicproiect
2018 0 09.11.2018acordare sprijin financiar Parohia V. Mareproiect
2018 0 07.11.2018rectificarea bugetului local pe anul 2018proiect
2018 0 07.11.2018aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2018.proiect
2018 0 07.11.2018rectificarea bugetului local pe anul 2018 privind Centrul Cultural Ştefăneşti.proiect
2018 0 07.11.2018înființarea unui Club sportiv, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al orașului Ștefănești. proiect
2018 0 07.11.2018aprobarea desemnării unui consilier local conform legii în consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Ştefăneştiproiect
2018 0 07.11.2018aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public a suprafeţei de 2252 mp teren arabil amplasat în intravilanul oraşului Ştefăneşti sat Valea Mare Podgoria , punctul Zăvoi(apeduct) Judeţul Argeş, în imediata apropiere a zonei autostrăzii A.1 Bucureşti-Piteşti, intr-o zonă destinată construcţiilor de locuinţe, cu regim maxim de înălţime P+2E,P.O.T maxim de 30%, conform PUG aprobat prin HCL nr.52/2012 teren cu nr. cadastral 85946 ,înscris în cartea funciară drum de acces.proiect
2018 0 06.11.2018aprobarea scăderii amenzilor pentru numita: BURCEA MÎNDRA, în cuantum de 1650 lei, persoană actualmente decedată.proiect
2018 0 05.11.2018scăderii amenzilor pentru numitul: VĂDUVA GHEORGHE, în cuantum de 3059 lei, persoană actualmente decedată.proiect
2018 0 11.10.2018aprobarea „Planului de Analiza şi Acoperire a Riscurilor ,la nivelul unităţii administrativ teritoriale, respectiv oraşul Ştefăneşti judeţul Argeş (forma actualizată 2018) proiect