Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
aprobare regulament eliberare card persoane cu handicap4202115.04.2021 ...X
Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Ştefăneşti, Judeţul Argeş privind aprobarea normartivelor proprii de consum de combustibil pentru autovehiculele/utilajele din dotarea primăriei oraşului Ştefăneşti pentru anul 2021 52202114.04.2021
Descarca
...X
scoatere circuit agricol 303 mp pasune Tocaia51202114.04.2021 ...X
Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Ştefăneşti, Judeţul Argeş privind aprobarea completării şi modificării elementelor de identificare ale poziţiilor anexei Hotărârii Consiliului local nr. 37/1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Ştefăneşti , judeţul Argeş , aprobată prin HG 447/2002, pentru următoarele terenuri având categoria de folosinţă drum: Strada Râului-Amplasamentul 1, str. Strada Râului-Amplasamentul 250202113.04.2021 ...X
Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Ştefăneşti, Judeţul Argeş privind atestarea apartenenţei la domeniul public al oraşului Ştefăneşti a următoarelor imobile având categoria de folosinţă drum: Aleea Murelor ; Aleea frunzelor şi Aleea Barierei din oraşul Ştefăneşti49202113.04.2021 ...X
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Ştefăneşti pe anul 2021 precum şi estimările acestora pentru anii 2021-202348202113.04.2021 ...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării elementelor de identificare ale poziției anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 37/1999 privind intervalul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ștefănești, județul Argeș aprobată prin H.G. 447/2002, pentru terenurile având categoria de folosință drum46202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Ștefănești a următoarelor imobile având categoria de folosință drum45202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Ștefănești44202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți43202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente a Programului pentru școli al României de către orașul Ștefănești, județul Argeș41202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ Local la nivelul orașului Ștefănești, județul Argeș40202113.04.2021
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea calităţii de partener şi semnarea acordului de parteneriat în cadrul proiectului „Drepturile Copilului victimă a traficului de persoane”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE şi Norvegiene 2014-2021 , Apel deschis de propuneri de proiecte „ Drepturile Omului-Implementare la nivel naţional”47202109.04.2021
Descarca
...X
aprobare regulament procedura inregistrare, evidenta radiere vehicule 39202131.03.2021 ...X
aprobare achizitionare combustibil in sistem en gros38202124.03.2021 ...X
aprobare Regulament acordare sprijin financiar culte37202122.03.2021 ...X
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Ștefănești, a suprafeței 42 mp situată în orașul Ștefănești, sat Valea Mare Podgoria, strada Morii, FN(aferent fostei Uzine de Apă) precum și actualizarea și completarea Inventarului Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T Ștefănești36202119.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei orașului Ștefănești și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Ștefănești35202119.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar34202119.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului a imobilului construcție S+P+2, situat în orașul Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi, Aleea Căminului, nr. 14, bl. 24 județul Argeș și imobilul aferent clădirii33202119.03.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării elementelor de identificare ale pozițiilor anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 37/1992 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ștefănești, județul Argeș32202119.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului a următoarelor imobile având categoria de folosință de drum: Aleea Iederei; Aleea Salciei și Aleea Valea Florilor din sat Valea Mare - Podgoria30202119.03.2021
Descarca
...X
Proiect hotărâre privind aprobarea ROF al Consiliului local29202119.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al orașului Ștefănești județul Argeș28202119.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al orașului Ștefănești județul Argeș încheiat la data de 31.12.202025202119.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind transferul de sume către Centrul Cultural Ștefănești24202119.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ca membru în comisia de evaluare a ofertelor de licitație publică23202119.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al orașului Ștefănești, județul Argeș 32202119.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind transferul de sume către Centrul Cultural Ștefănești pentru luna martie 21202119.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului orașului Ștefănești 20202119.02.2021
Descarca
13 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (212 elem.)Prec12345678Următoarea