Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea donării de către consilierii locali a cuantumului indemnizatiei aferente perioadei iulie - decembrie 2021, în vederea reabilitării spaţiilor de recreere aferente clădirilor Şcolii Gimnaziale Racoviţa din localitatea Racoviţa şi Sebeşu de Sus 67202119.07.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Parohiei Ortodoxe Racoviţa cu suma de 60 mii lei de la bugetul local al Comunei Racoviţa 66202119.07.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de valorificare directă a masei lemnoase din exploatarea în prestări servicii a partizii 750 Pr. Bârnelor 64202119.07.2021
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 63202119.07.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a cabinetelor medicale - spațiul medical I și spațiul medical II din cadrul imobilului cu nr.administrativ 418, Racovița, jud.Sibiu 62202123.06.2021
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării înainte de termen, prin acordul părților, a contractului de închiriere nr.983/11.10.1999 61202123.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea implementării proiectului: “Construire grădiniţă cu program prelungit, împrejmuire şi branşamente utilităţi” 59202123.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘCOALA RACOVIȚA - JUDEȚUL SIBIU” 58202123.06.2021 ...X
Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Racovița la Asociația Proprietarilor de terenuri Bradu (Avrig) 65202122.06.2021
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr.2252/20.07.2020 încheiat între Comuna Racovița și Consumcoop Racovița 60202122.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Racovița” domnului profesor Valeriu Cândea 57202122.06.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Racovița” 56202122.06.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - ”Proiect Pilot - Construire Sală de Educație Fizică Școlară, sat Racovița, comuna Racovița, județul Sibiu„ 55202127.05.2021
Descarca
3 descărcări
...X
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Racoviţa nr.46/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Racovița a unor imobile - terenuri, cu destinația fond forestier (pădure) situate în extravilanul Comunei Racovița 54202125.05.2021
Descarca
11 descărcări
...X
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1,00 ha având categoria de folosință pășune, aparţinând domeniului privat al comunei Racoviţa din parcela nr.1776/1, localitatea Sebeşu de Sus, comuna Racoviţa, judeţul Sibiu51202121.05.2021
Descarca
2 descărcări
...X
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Racoviţa nr.45/2021 privind aprobarea includerii suprafeţei de 1636,90 ha pădure, proprietatea Comunei Racoviţa în domeniul public al comunei Racoviţa, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Racoviţa nr.16/2021 privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Racoviţa a imobilului înscris în CF nr.102164 Racoviţa52202119.05.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind aprobarea cotizației pentru participarea comunei Racovița la Asociația Gal Țara Oltului pe anul 2021 50202119.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public și privat aparținând Comunei Racoviţa 49202119.05.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea actualizării valorii investiției aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea drumurilor comunale și rețea stradală comuna Racovița, județul Sibiu,, 53202118.05.2021
Descarca
2 descărcări
...X
prelungirea contractului de închiriere nr. 2013/12.05.2016 încheiat între Comuna Racoviţa şi CMI Medicină Dentară 47202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu la trim.I an 2021 46202121.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Planului Local de măsuri pentru supravegherea şi controlul în anul 2021 a Boli Lyme în comuna Racoviţa 45202121.04.2021
Descarca
...X
privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismele și utilajele din dotarea Comunei Racovița, județul Sibiu 44202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenului de sport multifuncțional din localitatea Sebeșu de Sus, comuna Racovița, județul Sibiu 43202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de acordare a lemnului de foc către populație la nivelul comunei Racovița 42202121.04.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Racovița, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Racovița și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor; 41202121.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al Comunei Racovița 40202121.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 39202121.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Racovița a unui imobil cu destinaţia - teren, având categoria de folosinţă Curţi - Construcţii, situat în intravilanul Comunei Racovița, loc. Sebeșu de Sus38202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Comunei Racovița a unui imobil cu destinaţia - teren, având categoria de folosinţă Curţi -Construcţii, situat în intravilanul Comunei Racovița, loc. Sebeșu de Sus 37202121.04.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (68 elem.)Prec123Următoarea